Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

Skorowidz terminów obcojęzycznych

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2Skorowidz terminów obcojęzycznych

A
American National Standard Institute 9.3 Rezystywność i rezystancja
automated external defibrillator 8.3 Energia zgromadzona w kondensatorze
average power 15 Kluczowe pojęcia
C
Carnot’s principle 4.5 Cykl Carnota, 4 Kluczowe pojęcia
Clausius statement of the second law of thermodynamics 4 Kluczowe pojęcia
coefficient of linear expansion 1.3 Rozszerzalność cieplna, 1 Kluczowe pojęcia
coefficient of volume expansion 1.3 Rozszerzalność cieplna, 1 Kluczowe pojęcia
condensation 1.5 Przemiany fazowe
conduction 1 Kluczowe pojęcia
constant-volume gasthermometer 1.2 Termometry i skale temperatur
Cooper pairs 9.6 Nadprzewodniki
Coulomb’s law 5 Kluczowe pojęcia
D
density of water 1.3 Rozszerzalność cieplna
diesel cycle 4 Zadania trudniejsze
digital signal processing 14.1 Indukcyjność wzajemna
E
electric starter motor 9.1 Prąd elektryczny
electric-dipole moment 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
electromagnetic force (EMF) 13.1 Prawo Faradaya
electrostatic attraction 5.1 Ładunek elektryczny, 5 Kluczowe pojęcia
energy conservation 3.3 Pierwsza zasada termodynamiki
entropy statement of the second law of thermodynamics 4.6 Entropia, 4 Kluczowe pojęcia
evaporation 1.5 Przemiany fazowe
expansion joints 1.3 Rozszerzalność cieplna
I
induced EMF 13 Kluczowe pojęcia
induced polarization 8.5 Mikroskopowy model dielektryka
inductive time constant 14.4 Obwody RL, 14 Kluczowe pojęcia
internal combustion engine 4.2 Silniki cieplne
International Electrotechnical Commission 9.3 Rezystywność i rezystancja
M
magnetic permeability 12.7 Magnetyzm materii
magnetic resonace imaging – MRI 12.6 Solenoidy i toroidy
magnetic resonance imaging Wstęp, 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
magnetic susceptibility 12.7 Magnetyzm materii, 12 Kluczowe pojęcia
Maxwell’s equations Wstęp, 16 Kluczowe pojęcia
molar heat capacity at constant pressure 3.5 Pojemność cieplna gazu doskonałego, 3 Kluczowe pojęcia
P
pacemaker 10.5 Obwody RC
permeability of free space 12.1 Prawo Biota-Savarta, 12 Kluczowe pojęcia
permittivity of vacuum 5.3 Prawo Coulomba, 5 Kluczowe pojęcia
power plant 4.2 Silniki cieplne
R
rate of conductive heat transfer 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła, 1 Kluczowe pojęcia
root mean square value, rms 15.2 Proste obwody prądu zmiennego
S
scalar field 5.4 Pole elektryczne
smartphone Wstęp
specific heat capacity 1 Kluczowe pojęcia
standard temperature and pressure, STP 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
Stefan-Boltzmann law of radiation 1.6 Mechanizmy przekazywania ciepła, 1 Kluczowe pojęcia
step-down transformer 15.6 Transformatory, 15 Kluczowe pojęcia
Stirling engine 4.6 Entropia
superconducting quantum interference device 9.6 Nadprzewodniki
supercritical 2 Kluczowe pojęcia
supercritical fluid 1.5 Przemiany fazowe
superposition 5 Kluczowe pojęcia
T
thermodynamic variables 3.4 Procesy termodynamiczne
time constant 10.5 Obwody RC
transcranial magnetic stimulation – TMS 13.7 Zastosowania indukcji elektromagnetycznej
transmission lines 15.6 Transformatory
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.