Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

chłodziarka (ang. refrigerator)
urządzenie, które pobiera ciepło z zimnego rezerwuaru
chłodziarka (pompa ciepła) idealna (ang. perfect refrigerator (heat pump))
chłodziarka (pompa ciepła), która usuwa (oddaje) ciepło bez wykonania pracy nad układem
ciepły rezerwuar (ang. hot reservoir)
źródło ciepła dostarczanego do silnika
cykl Carnota (ang. Carnot cycle)
cykl składający się z dwóch izoterm o temperaturach dwóch rezerwuarów oraz z dwóch adiabat łączących izotermy
entropia (ang. entropy)
funkcja stanu, która się zmienia, gdy ciepło jest wymieniane między układem i jego otoczeniem
nieodwracalność (ang. irreversibility)
cecha procesów naturalnych
nieuporządkowanie (ang. disorder)
miara nieuporządkowania układu; im większe nieuporządkowanie, tym większa entropia
pompa ciepła (ang. heat pump)
urządzenie, które dostarcza ciepło do ciepłego rezerwuaru
proces izentropowy (ang. isentropic)
odwracalny i adiabatyczny proces, w którym nie ma tarcia ani wymiany ciepła
proces nieodwracalny (ang. irreversible process)
proces, po którym układ oraz jego środowisko nie mogą być jednocześnie przywrócone do swoich początkowych stanów
proces odwracalny (ang. reversible process)
proces, w którym zarówno układ, jak i środowisko teoretycznie mogą wrócić do swoich oryginalnych stanów
sformułowanie drugiej zasady termodynamiki w oparciu o pojęcie entropii (ang. entropy statement of the second law of thermodynamics)
entropia układu zamkniętego lub całego wszechświata nigdy nie maleje
sformułowanie drugiej zasady termodynamiki według Clausiusa (ang. Clausius statement of the second law of thermodynamics)
ciepło nigdy nie przepływa spontanicznie z ciała zimniejszego do cieplejszego
sformułowanie drugiej zasady termodynamiki według Kelvina (ang. Kelvin statement of the second law of thermodynamics)
niemożliwe jest przekształcenie ciepła z pojedynczego źródła w pracę bez żadnego efektu ubocznego
silnik Carnota (ang. Carnot engine)
silnik cieplny Carnota, chłodziarka lub pompa ciepła pracujące w cyklu Carnota
silnik cieplny (ang. heat engine)
urządzenie zamieniające ciepło na pracę
silnik idealny (ang. perfect engine)
silnik przekształcający ciepło w pracę ze sprawnością 100 % 100%
sprawność (ang. efficiency)
stosunek pracy wykonanej przez silnik do ciepła dostarczonego do silnika z ciepłego rezerwuaru
trzecia zasada termodynamiki (ang. third law of thermodynamics)
nie można osiągnąć temperatury zera bezwzględnego w skończonej liczbie kroków schładzania
twierdzenie Carnota (ang. Carnot’s principle)
twierdzenie opisujące sprawność lub wydajność urządzenia cieplnego pracującego w cyklu Carnota: nie istnieje silnik pracujący między dwoma rezerwuarami o danych temperaturach, który miałby większą sprawność od silnika odwracalnego, działającego między tymi samymi rezerwuarami
współczynnik wydajności (ang. coefficient of performance)
miara efektywności chłodziarki lub pompy ciepła
zimny rezerwuar (ang. cold reservoir)
zbiornik ciepła usuwanego z silnika
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.