Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

amper (ang. ampere)
jednostka natężenia prądu w układzie SI; 1 A = 1 C s 1 A = 1 C s
dioda (ang. diode)
nieomowy element obwodu elektrycznego, który pozwala na przepływ prądu tylko w jednym kierunku
efekt Meissnera (ang. Meissner effect)
zjawisko, które występuje w nadprzewodnikach, polegające na wypchnięciu pola magnetycznego z materiału
gęstość prądu (ang. current density)
stosunek przepływu ładunków przez przekrój poprzeczny do powierzchni tego przekroju
moc elektryczna (ang. electric power)
prędkość zmian energii elektrycznej w czasie w obwodzie elektrycznym
nadprzewodnictwo (ang. superconductivity)
zjawisko występujące w niektórych materiałach, gdy poniżej temperatury krytycznej rezystancja materiału spada do zera, a pole magnetyczne jest wypychane z materiału ( T c T c )
natężenie prądu elektrycznego (ang. electric current)
prędkość przepływu ładunków, I = d Q d t I= d Q d t
nieomowy (ang. nonohmic)
rodzaj materiału, który nie spełnia prawa Ohma
obwód (ang. circuit)
zamknięta ścieżka, przez którą płynie prąd elektryczny
om (ang. ohm)
jednostka rezystancji elektrycznej, 1 Ω = 1 V A 1 Ω = 1 V A
omowy (ang. ohmic)
rodzaj materiału, który spełnia prawo Ohma, to znaczy, że spadek napięcia na elemencie równa się iloczynowi natężenia prądu oraz rezystancji
prawo Ohma (ang. Ohm’s law)
empiryczna zależność mówiąca o proporcjonalności pomiędzy natężeniem prądu I I a różnicą potencjałów U U; jest często zapisywane jako U = I R U= I R , gdzie R R to rezystancja
prędkość dryfu (ang. drift velocity)
prędkość ładunku podczas chaotycznego ruchu w przewodniku, gdzie doświadcza wielu zderzeń, uśredniona wzdłuż długości drutu podzielonej przez czas, który zajmuje mu pokonanie tej odległości
przewodność elektryczna (ang. electrical conductivity)
miara zdolności materiału do przewodzenia lub transmitowania elektryczności
rezystancja (ang. resistance)
właściwość elektryczna, która utrudnia przepływ prądu elektrycznego; dla materiałów omowych jest to stosunek między napięciem a prądem, R = U I R= U I
rezystywność (ang. resistivity)
właściwość materiałowa, niezależna od rozmiaru oraz kształu, wprost proporcjonalna do rezystancji, oznaczana ρ ρ
schemat (ang. schematic)
graficzna reprezentacja obwodu z wykorzystaniem standardowych oznaczeń komponentów oraz linii ciągłych jako przewodów je łączących
SQUID (ang. SQUID)
nadprzewodzące kwantowe urządzenie interferencyjne; bardzo czuły miernik małych natężeń pola magnetycznego
temperatura krytyczna (ang. critical temperature)
temperatura, w której materiał osiąga stan nadprzewodnictwa
umowny kierunek prądu (ang. conventional current)
prąd przepływa przez obwód od dodatniej elektrody baterii do ujemnej
złącze Josephsona (ang. Josephson junction)
złącze dwóch nadprzewodników rozdzielonych cienką warstwą izolatora
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.