Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

ciągły rozkład ładunku (ang. continuous charge distribution)
ładunek źródłowy składający się z tak dużej liczby ładunków elementarnych, że powinien być traktowany raczej jako rozkład ciągły niż dyskretny
dipol (ang. dipole)
układ dwóch równych, różnoimiennych ładunków znajdujących się obok siebie
elektron (ang. electron)
cząstka elementarna o najmniejszej masie i najmniejszym niepodzielnym ujemnym ładunku elektrycznym
elektron przewodnictwa (ang. conduction electron)
elektron w metalu, który może przemieszczać się, tzn. nie jest związany z żadnym atomem
elektrostatyka (ang. electrostatics)
dział fizyki zajmujący się badaniem naładowanych ciał, które się nie poruszają
elektryczność statyczna (ang. static electricity)
pojawianie się ładunku elektrycznego na powierzchni ciał; rozmieszczenie ładunku na powierzchni jest stałe
elektryzowanie przez indukcję (ang. charging by induction)
zjawisko, w którym obdarzone ładunkiem elektrycznym ciało zbliżone do obojętnego elektrycznie ciała powoduje rozdzielenie ładunków w tym ciele
gęstość linii pola elektrycznego (ang. field line density)
liczba linii pola na metr kwadratowy przechodzących przez wirtualną powierzchnię; ma na celu pokazanie natężenia pola elektrycznego w różnych punktach przestrzeni
izolator (ang. insulator)
materiał, w którym elektrony są związane na swoich orbitach elektronowych
jon (ang. ion)
atom lub cząsteczka z liczbą elektronów większą lub mniejszą niż liczba protonów
kulomb (ang. coulomb)
jednostka ładunku w układzie SI
linie pola elektrycznego (ang. field lines)
gładkie, zazwyczaj zakrzywione linie, które obrazują kierunek natężenia pola elektrycznego
liniowa gęstość ładunku (ang. linear charge density)
ilość ładunku przypadająca na jednostkę długości jednowymiarowego rozkładu ładunku (szerokość i wysokość są wielokrotnie mniejsze niż jego długość); jednostką jest C m Cm
ładunek elektryczny (ang. electric charge)
właściwość ciała, która sprawia, że jest ono przyciągane lub odpychane od innych ciał obdarzonych ładunkiem; każdy obiekt naładowany ładunkiem elektrycznym wytwarza siłę elektrostatyczną i doznaje jej działania
moment dipolowy (ang. dipole moment)
charakteryzuje dipol; iloczyn odległości pomiędzy przeciwnymi ładunkami i wartości tych ładunków
neutron (ang. neutron)
obojętna elektrycznie cząstka występująca w jądrze atomowym o masie (prawie) identycznej jak masa protonu
nieskończenie długi, prosty drut (ang. infinite straight wire)
prosty drut, którego długość jest wielokrotnie większa od jego pozostałych wymiarów i wielokrotnie większa niż odległość do punktu, w którym obliczamy natężenie pola elektrycznego
nieskończona naładowana płaszczyzna (ang. infinite plane)
płaska płyta o rozmiarach wielokrotnie większych od jej grubości i wielokrotnie większych niż odległość do punktu, w którym obliczamy natężenie pola elektrycznego; to pole jest stałe
objętościowa gęstość ładunku (ang. volume charge density)
ilość ładunku przypadająca na jednostkę objętości trójwymiarowego rozkładu ładunku; jednostką jest C m 3 C m 3
odpychanie elektrostatyczne (ang. electrostatic repulsion)
zjawisko odpychania się dwóch ciał posiadających ładunki tego samego znaku
polaryzacja (ang. polarization)
rozsunięcie dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych na przeciwne krańce ciała
pole elektryczne (ang. electric field)
wielkość fizycznaktóra pozwala na obliczanie siły działającej na dowolny ładunek próbny i jest niezależna od ładunku próbnego
powierzchniowa gęstość ładunku (ang. surface charge density)
ilość ładunku przypadająca na jednostkę powierzchni dwuwymiarowego rozkładu ładunku (mała grubość); jednostką jest C m 2 C m 2
prawo Coulomba (ang. Coulomb’s law)
równanie pozwalające obliczyć wektor siły elektrostatycznej działającej pomiędzy dwiema naładowanymi cząsteczkami
proton (ang. proton)
cząstka występująca w jądrze atomowym posiadająca dodatni ładunek elektryczny równy co do wartości ujemnemu ładunkowi elektronu
przenikalność elektryczna próżni (ang. permittivity of vacuum)
stała charakteryzująca siłę elektrostatyczną w próżni, nazywana również przenikalnością wolnej przestrzeni
przewodnik (ang. conductor)
materiał, w którym elektrony mogą samodzielnie opuścić orbity atomowe i swobodnie przemieszczać się w całej objętości materiału
przyciąganie elektrostatyczne (ang. electrostatic attraction)
zjawisko przyciągania się dwóch ciał posiadających ładunki elektryczne przeciwnego znaku
siła Coulomba (ang. Coulomb force)
inna nazwa siły elektrostatycznej
siła elektrostatyczna (ang. electrostatic force)
wartość i zwrot oddziaływania przyciągającego lub odpychającego pomiędzy dwoma naładowanymi ciałami przy założeniu, że ładunki źródłowe są zlokalizowane, nie poruszają się
siła elektryczna (ang. electric force)
oddziaływanie na odległość pomiędzy ciałami obdarzonymi ładunkami elektrycznymi
superpozycja (ang. superposition)
podejście, w którym wypadkowe natężenie pola elektrycznego od układu wielu ładunków źródłowych wyznacza się jako sumę wektorową natężeń pól obliczonych dla każdego z ładunków z osobna
trwałe dipole (ang. permanent dipole)
charakterystyczne dla cząsteczek; dipol (moment dipolowy) istniejący w wyniku trwałego ułożenia naładowanych cząstek, które tworzą dipol
wyindukowany moment dipolowy (wyindukowany dipol) (ang. induced dipole)
charakterystyczny dla atomu lub sferycznie symetrycznej cząsteczki; moment dipolowy (dipol) wygenerowany w wyniku działania przeciwnie skierowanych sił rozsuwających ładunki dodatnie i ujemne
zasada superpozycji (ang. principle of superposition)
użyteczna reguła pozwalająca sumować siły pochodzące od wszystkich ładunków działających na dane ciało
zasada zachowania ładunku (ang. law of conservation of charge)
całkowity ładunek w układzie izolowanym od otoczenia pozostaje stały
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.