Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

dipol elektryczny (ang. electric dipole)
układ dwóch takich samych ładunków o przeciwnych znakach, umieszczonych w stałej odległości od siebie
drukarka atramentowa (ang. ink jet printer)
drukarka, w której małe krople tuszu naładowane elektrycznie są rozpylane i za pomocą pola elektrycznego kierowane w odpowiednie miejsce na papierze
elektrofiltr (ang. electrostatic precipitator)
urządzenie filtrujące powietrze, które najpierw nanosi ładunek elektryczny na cząsteczki zanieczyszczenia, a potem usuwa je ze strumienia powietrza i zatrzymuje w filtrze za pomocą przyciągania elektrostatycznego
elektronowolt (ang. electronvolt)
energia ładunku elementarnego przyspieszonego napięciem 1V1V \SI{1}{\volt}
elektryczna energia potencjalna (ang. electric potential energy)
energia potencjalna zgromadzona przez układ ładunków elektrycznych, pochodząca od oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami
elektryczny moment dipolowy (ang. electric dipole moment)
wielkość wektorowa zdefiniowana jako p = q d p = q d , gdzie oba wektory skierowane są od ujemnego do dodatniego ładunku
fotoprzewodnik (ang. photoconductor)
substancja, która w ciemności jest izolatorem, a po ekspozycji na światło staje się przewodnikiem
generator Van de Graaffa (ang. Van de Graaff generator)
maszyna do wytwarzania dużego ładunku nadmiarowego, który wykorzystywany jest w eksperymentach z użyciem wysokich napięć
kserografia (ang. xerography)
metoda suchego wydruku z wykorzystaniem zjawisk elektrostatycznych
linia ekwipotencjalna (ang. equipotential line)
dwuwymiarowa reprezentacja powierzchni stałego potencjału
napięcie elektryczne (ang. voltage)
inaczej: różnica potencjałów, czyli zmiana energii potencjalnej ładunku przemieszczonego od jednego punktu do drugiego, podzielona przez ładunek; jednostką jest wolt, czyli dżul na kulomb
potencjał elektryczny (ang. electric potential)
energia potencjalna przypadająca na jednostkę ładunku
powierzchnia ekwipotencjalna (ang. equipotential surface)
powierzchnia (najczęściej w trzech wymiarach), której wszystkie punkty mają jednakowy potencjał
różnica potencjałów elektrycznych (ang. electric potential difference)
zmiana energii potencjalnej ładunku qq q przy przemieszczeniu między dwoma punktami, podzielona przez wielkość tego ładunku
uziemienie (ang. grounding)
działanie polegające na połączeniu przewodnika z Ziemią, mające na celu zapewnienie, że nie występuje różnica potencjałów między przewodnikiem a powierzchnią Ziemi
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.