Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Energia potencjalna układu dwóch ładunków elektrycznych Epr=kqQrEpr=kqQr
Praca potrzebna do utworzenia układu NN ładunków W12N=k2i=1Nj=1ijNqiqjrijW12N=k2i=1Nj=1ijNqiqjrij W_{1, 2, \dots , N} = \frac{k}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}_{i \neq j}^N \frac{q_i q_j}{r_{ij}}
Różnica potencjałów i jej związek z energią potencjalną ΔV=ΔEpqΔEp=qΔVΔV=ΔEpqΔEp=qΔV \prefop{\Delta} V = \frac{\prefop{\Delta} E_{\text{p}}}{q} \implies \prefop{\Delta} E_{\text{p}} = q\prefop{\Delta} V
Potencjał elektryczny V=Epq=RPEdlV=Epq=RPEdl
Różnica potencjałów między dwoma punktami ΔVAB=VBVA=ABEdlΔVAB=VBVA=ABEdl
Potencjał ładunku punktowego V=kqrV=kqr
Potencjał układu ładunków punktowych VP=ki=1NqiriVP=ki=1Nqiri
Elektryczny moment dipolowy p=qdp=qd
Potencjał elektryczny dipola VP=kpr̂r2VP=kpr̂r2
Potencjał elektryczny ciągłego rozkładu ładunku VP=kdqrVP=kdqr
Składowe wektora natężenia pola elektrycznego Ex=VxEy=VyEz=VzEx=VxEy=VyEz=Vz
Operator gradientu w zmiennych kartezjańskich =îx+ĵy+k̂z=îx+ĵy+k̂z \vec{x} = \hat{i}{\dd[\partial]{x}} + \hat{j}{\dd[\partial]{y}} + \hat{k}{\dd[\partial]{z}}
Natężenie pola jako gradient potencjału E=VE=V
Operator gradientu w zmiennych cylindrycznych =r̂r+φ̂1rφ+ẑz=r̂r+φ̂1rφ+ẑz \vec{x} = \hat{r}{\dd[\partial]{r}} + \hat{\varphi} \frac1r \cdot {\dd[\partial]{\varphi}} + \hat{z}{\dd[\partial]{z}}
Operator gradientu w zmiennych sferycznych =r̂r+θ̂1rθ+φ̂1rsinθφ=r̂r+θ̂1rθ+φ̂1rsinθφ \vec{x} = \hat{r}{\dd[\partial]{r}} + \hat{\theta} \frac1r \cdot {\dd[\partial]{\theta}} + \hat{\varphi} \frac{1}{r\sin \theta} \cdot {\dd[\partial]{\varphi}}
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.