Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Podsumowanie

7.1 Elektryczna energia potencjalna

 • Praca wykonana podczas przeniesienia ładunku z punktu A A do punktu B B w polu elektrycznym jest niezależna od toru; w szczególności praca wykonana podczas przenoszenia ładunku po zamkniętym torze wynosi zero. Oznacza to, że siła elektrostatyczna jest siłą zachowawczą.
 • Energia potencjalna między dwoma ładunkami punktowymi jest zdefiniowana za pomocą wzoru Δ E p = k q Q r Δ E p = k q Q r , gdzie poziom odniesienia przyjęto w nieskończoności.
 • Zasada superpozycji jest słuszna także w przypadku elektrycznej energii potencjalnej. Energia potencjalna układu wielu ładunków jest równa sumie energii potencjalnych między poszczególnymi parami ładunków.

7.2 Potencjał elektryczny i różnica potencjałów

 • Potencjał elektryczny jest zdefiniowany jako wielkość energii potencjalnej przypadająca na jednostkę ładunku. Równoważnie: jest to iloraz energii potencjalnej i ładunku próbnego (dodatniego).
 • Różnica potencjałów między punktami AA i BB, VBVAVBVA, czyli zmiana potencjału ładunku qq przemieszczonego z AA do BB, jest równa zmianie energii potencjalnej podzielonej przez wielkość tego ładunku.
 • Różnicę potencjałów nazywamy napięciem, oznaczamy symbolem ΔVΔV i definiujemy jako
  ΔV=ΔEpq lub ΔEp=qΔV.ΔV=ΔEpq lub ΔEp=qΔV.
 • Energia 1eV1eV (elektronowolt) to energia, jaką uzyskuje ładunek elementarny przyspieszony napięciem 1V1V. Jej wartość w dżulach wynosi
  1eV=1,61019C1V=1,61019C1JC=1,61019J.1eV=1,61019C1V=1,61019C1JC=1,61019J.

7.3 Obliczanie potencjału elektrycznego

 • Potencjał elektryczny jest wielkością skalarną, natomiast natężenie pola jest wektorem.
 • Potencjał wypadkowy układu ładunków punktowych możemy obliczyć dzięki zasadzie superpozycji, a więc sumując potencjały poszczególnych ładunków źródłowych jak liczby
  V P = k i = 1 N q i r i . V P = k i = 1 N q i r i .
 • Dipol składa się z dwóch identycznych ładunków o przeciwnych znakach, umieszczonych w stałej odległości od siebie. Wielkością charakterystyczną dipola jest jego elektryczny moment dipolowy p = q d p = q d .
 • Potencjał ciągłego rozkładu ładunków może być obliczony za pomocą całkowej zasady superpozycji
  V P = k d q r . V P = k d q r .

7.4 Obliczanie natężenia na podstawie potencjału

 • Podobnie jak możemy scałkować natężenie pola w celu obliczenia potencjału, tak też, różniczkując potencjał, możemy obliczyć natężenie.
 • Możemy osobno znaleźć składowe wektora natężenia, różniczkując potencjał po kolejnych zmiennych układu współrzędnych, albo od razu obliczyć cały wektor natężenia za pomocą operatora gradientu.

7.5 Powierzchnie ekwipotencjalne i przewodniki

 • Powierzchnia ekwipotencjalna jest zbiorem punktów o tym samym potencjale. Na płaszczyźnie powierzchnie ekwipotencjalne są reprezentowane przez linie stałego potencjału.
 • Powierzchnie stałego potencjału są zawsze prostopadłe do linii pola elektrycznego.
 • Powierzchnie przewodników w równowadze statycznej są także powierzchniami ekwipotencjalnymi.
 • Poziomice na mapach topograficznych mogą być rozumiane jako linie stałego potencjału grawitacyjnego.

7.6 Zastosowanie elektrostatyki

 • Elektrostatyka jest nauką o ładunkach elektrycznych w spoczynku.
 • Oprócz poważnych zastosowań elektrostatyki do celów naukowych, jak w przypadku generatora Van de Graaffa, zjawiska elektrostatyczne są powszechnie wykorzystywane w wielu praktycznych urządzeniach, takich jak kserokopiarki, drukarki laserowe i atramentowe czy filtry elektrostatyczne.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.