Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Pytania

7.1 Elektryczna energia potencjalna

1.

Czy energia potencjalna miałaby sens, gdyby pole elektryczne nie było polem zachowawczym?

2.

Jaka jest różnica, gdy liczymy pracę wykonaną nad układem ładunków albo pracę wykonaną przez układ?

3.

Czy kolejność, w jakiej przenosimy z nieskończoności ładunki tworzące układ, wpływa na całkowitą pracę potrzebną do utworzenia układu?

7.2 Potencjał elektryczny i różnica potencjałów

4.

Przedyskutuj związek napięcia i natężenia pola. Podaj przykłady.

5.

Jakie jest natężenie pola elektrycznego w obszarze, w którym panuje stały potencjał?

6.

Jeżeli proton bez prędkości początkowej wpada w obszar pola elektrycznego, to czy zacznie się poruszać w stronę malejącego czy rosnącego potencjału? Jaka jest twoja odpowiedź w przypadku ruchu elektronu i neutronu? Podaj wyjaśnienie.

7.

Napięcie elektryczne jest zwyczajową nazwą różnicy potencjałów. Która z tych nazw lepiej oddaje sens fizyczny tej wielkości?

8.

Jeśli napięcie między dwoma punktami jest równe 0V0V, to czy ładunek próbny może być przesunięty między tymi punktami bez wykonania pracy? Czy można tego dokonać bez konieczności przyłożenia siły zewnętrznej? Uzasadnij.

9.

Jaki jest związek między napięciem a energią? Mówiąc precyzyjniej, jaki jest związek między różnicą potencjałów elektrycznych a elektryczną energią potencjalną?

10.

Dlaczego napięcie podajemy i mierzymy zawsze między dwoma punktami?

11.

Jak są ze sobą powiązane jednostki „wolt” i „elektronowolt”? Czym się różnią?

12.

Czy cząstka, która porusza się w stronę rosnącego potencjału, może tracić energię potencjalną? Wyjaśnij.

7.3 Obliczanie potencjału elektrycznego

13.

Porównaj wielkości momentów dipolowych dwóch układów: dwa ładunki ± Q ±Q w odległości d d oraz para ładunków ± Q 2 ± Q 2 w odległości d 2 d2.

14.

Czy prawo Gaussa może być pomocne przy obliczaniu natężenia pola dipola? Wyjaśnij.

15.

W jakim obszarze potencjał jednorodnie naładowanej sfery jest taki jak potencjał ładunku punktowego? W jakim obszarze jest on różny?

16.

Czy potencjał niejednorodnie naładowanej sfery może w jakimkolwiek obszarze być taki jak potencjał ładunku punktowego o równoważnej wartości?

7.4 Obliczanie natężenia na podstawie potencjału

17.

Czy jeśli natężenie pola w pewnym obszarze jest zerowe, to potencjał także musi wynosić zero?

18.

Wyjaśnij dlaczego znajomość wektora E x y z E x y z jest niewystarczająca do uzyskania pełnej informacji o wielkości V x y z V x y z . Czy w odwrotną stronę jest tak samo?

7.5 Powierzchnie ekwipotencjalne i przewodniki

19.

Czy przez dwa punkty o równym potencjale może przechodzić jakakolwiek linia pola?

20.

Załóżmy, że dysponujesz mapą rozkładu potencjału, na której linie ekwipotencjalne różnią się o 1V1V. Co mówi ci odległość między liniami na temat wektora pola EE w tym obszarze?

21.

Czy potencjał elektryczny musi zawsze być stały na powierzchni przewodnika?

22.

W zagadnieniach elektrostatycznych ładunek nadmiarowy gromadzi się zawsze na powierzchni przewodnika. Czy to oznacza, że wszystkie elektrony przewodnictwa w przewodniku przepłynęły na jego powierzchnię?

23.

Czy dodatnio naładowany przewodnik może mieć ujemny potencjał? Wyjaśnij.

24.

Czy powierzchnie ekwipotencjalne mogą się przecinać?

7.6 Zastosowanie elektrostatyki

25.

Dlaczego maszty nadajników sieci telewizyjnych, radiowych i komórkowych są uziemione?

26.

Odpowiedz na poniższe pytania.

  1. Dlaczego ryby są bezpieczne w wodzie podczas burzy?
  2. Dlaczego z tych samych powodów człowiek nie może przebywać w wodzie podczas burzy?
27.

Jakie są podobieństwa i różnice w zasadach działania kserokopiarek i elektrofiltrów?

28.

Do jakiego potencjału jest ładowany bęben kserokopiarki? Pomocne mogą być informacje z Internetu (np. znalezione po hasłem „kserokopiarka” lub „kserografia”).

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.