Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

dielektryk (ang. dielectric)
substancja izolująca używana do wypełniania przestrzeni pomiędzy okładkami kondensatora
gęstość energii (ang. energy density)
energia zgromadzona w kondensatorze podzielona przez objętość przestrzeni pomiędzy okładkami
indukowane ładunki powierzchniowe (ang. induced surface charges)
ładunki pojawiające się na powierzchni dielektryka z powodu jego spolaryzowania
indukowane pole elektryczne (ang. induced electrical field)
pole elektryczne wywołane obecnością ładunków indukowanych
indukowany elektryczny moment dipolowy (ang. induced electric-dipole moment)
moment dipolowy uzyskiwany przez cząsteczkę apolarną w polu elektrycznym
kondensator (ang. capacitor)
urządzenie magazynujące ładunek i energię elektryczną
kondensator płaski (ang. parallel-plate capacitor)
układ dwóch identycznych, równoległych płyt przewodzących ustawionych w pewnej odległości od siebie
pojemność elektryczna (ang. capacitance)
ilość ładunku przypadająca na 1V1V napięcia
połączenie równoległe (ang. parallel combination)
sposób łączenia elementów obwodu elektrycznego, w którym wszystkie wejścia elementów są wspólnie podłączone do jednej strony obwodu, a wszystkie wyjścia wspólnie do drugiej strony obwodu
połączenie szeregowe (ang. series combination)
sposób łączenia elementów obwodu elektrycznego, w którym elementy włączone są do obwodu jeden za drugim
przebicie elektryczne (ang. dielectric breakdown)
zjawisko zachodzące, kiedy izolator nabiera właściwości przewodzących pod wpływem silnego pola elektrycznego
wytrzymałość dielektryczna (ang. dielectric strength)
wartość krytyczna natężenia pola elektrycznego, powyżej której cząsteczki izolatora zaczynają się rozpadać i nabiera on właściwości przewodzących
względna przenikalność elektryczna (ang. dielectric constant)
współczynnik pokazujący, ile razy zwiększa się pojemność elektryczna kondensatora po wsunięciu danego dielektryka między okładki
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.