Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

ciśnienie cząstkowe lub parcjalne (ang. partial pressure)
ciśnienie wywierane przez cząsteczki danego składnika mieszaniny gazów, gdyby tylko ten składnik wypełniał całą dostępną objętość
ciśnienie pary nasyconej (ang. vapor pressure)
ciśnienie parcjalne pary, która jest w równowadze z fazą ciekłą (lub fazą stałą w przypadku sublimacji) tej samej substancji
diagram pV (ang. pV diagram)
wykres zależności ciśnienia od objętości danej substancji, w szczególności gazu
energia wewnętrzna (ang. internal energy)
suma energii mechanicznych wszystkich cząsteczek w tym układzie
gaz doskonały (ang. ideal gas)
gaz rzeczywisty w granicy niskich gęstości i wysokich temperatur
kinetyczna teoria gazów (ang. kinetic theory of gases)
teoria ta określa własności makroskopowe gazów na podstawie własności ruchów cząsteczek składających się na ten gaz
liczba Avogadra (ang. Avogadro’s number)
liczba cząsteczek w jednym molu substancji; NA=6,021023cząstekmolNA=6,021023cząstekmol
mol (ang. mole)
miara liczności substancji; ilość substancji o masie równej jej masie cząsteczkowej wyrażonej w gramach
prawo Daltona ciśnień cząstkowych (ang. Dalton’s law of partial pressures)
prawo fizyczne, które stwierdza, że całkowite ciśnienie w gazie jest sumą ciśnień cząstkowych wszystkich składników gazu
prędkość najbardziej prawdopodobna (ang. peak speed)
prędkość, w otoczeniu której zawierają się prędkości większości cząstek gazu
rozkład Maxwella-Boltzmanna (ang. Maxwell-Boltzmann distribution)
funkcja, której całka oznaczona jest prawdopodobieństwem znalezienia cząstek gazu doskonałego o prędkościach zawierających się w granicach całkowania
równanie stanu gazu doskonałego (ang. ideal gas law)
prawo fizyczne określające związek między ciśnieniem, objętością, temperaturą i liczbą moli gazu w stanie dalekim od skraplania
równanie stanu gazu van der Waalsa (ang. van der Waals equation of state)
równanie, zazwyczaj przybliżone, opisujące związek między ciśnieniem, objętością, temperaturą i liczbą cząsteczek (lub liczbą moli) gazu rzeczywistego
stała Boltzmanna (ang. Boltzmann constant)
stała fizyczna, która określa związek energii z temperaturą, występuje w równaniu stanu gazu doskonałego; kB=1,381023JKkB=1,381023JK
stan nadkrytyczny (ang. supercritical)
takie warunki dla płynu (wysoka temperatura i wysokie ciśnienie), w których nie może istnieć jego faza ciekła
stopień swobody (ang. degree of freedom)
niezależny rodzaj ruchu posiadający energię, np. energię kinetyczną ruchu w jednym z trzech ortogonalnych kierunków w przestrzeni
średni czas między zderzeniami (ang. mean free time)
średni czas między kolejnymi zderzeniami cząsteczek w gazie
średnia droga swobodna (ang. mean free path)
średnia droga przebywana przez cząsteczkę w gazie pomiędzy kolejnymi zderzeniami z innymi cząsteczkami
średnia prędkość kwadratowa (ang. root-mean square speed)
pierwiastek kwadratowy ze średniej wartości kwadratów prędkości cząsteczek gazu
temperatura krytyczna (ang. critical temperature)
punkt na izotermie, w którym jej nachylenie wynosi zero (punkt przegięcia o zerowym nachyleniu – przyp. tłum.)
uniwersalna stała gazowa (ang. universal gas constant)
stała fizyczna występująca w równaniu stanu gazu doskonałego z uwzględnieniem liczby moli; R=NAkB=8,31JmolKR=NAkB=8,31JmolK
zasada ekwipartycji energii (ang. equipartition theorem)
twierdzenie, które mówi, że energia w klasycznym układzie termodynamicznym jest równomiernie rozdzielona pomiędzy jego stopnie swobody (w sensie średnim – przyp. tłum.)
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.