Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

częstotliwość rezonansowa (ang. resonant frequency)
częstotliwość, przy której amplituda natężenia prądu osiąga wartość maksymalną, a obwód oscylowałby po odłączeniu od źródła napięcia przez pewien charakterystyczny czas
dobroć (ang. quality factor)
bezwymiarowa wielkość opisująca stromość piku rezonansowego i szerokość pasma; duża dobroć definiuje stromy pik i małą szerokość pasma, co w praktyce oznacza zdolność obwodu RLC do przechowywania energii pola
impedancja (ang. impedance)
zmiennoprądowy odpowiednik oporu elektrycznego dla prądu stałego, wyrażony liczbą zespoloną, który mierzy sumaryczny efekt oporu, kapacytancji i induktancji
induktancja (ang. inductance)
opór cewki przez zmianami natężenia prądu
kapacytancja (ang. capacitance)
opór kondensatora przed zmianami natężenia prądu
kąt fazowy (ang. phase angle)
wielkość mówiąca, jak bardzo wskazy napięcia i natężenia prądu są niezgodne w fazie, czyli na ile są obrócone względem siebie; dla opornika ma wartość zero
moc średnia (ang. average power)
uśredniona po czasie moc wydzielana w trakcie pojedynczego cyklu AC
napięcie prądu zmiennego (ang. AC voltage)
napięcie prądu, które oscyluje sinusoidalnie w czasie ze stałą częstotliwością
natężenie prądu zmiennego (ang. AC current)
natężenie prądu, które oscyluje sinusoidalnie w czasie ze stałą częstotliwością
prąd stały (DC) (ang. direct current)
przepływ ładunku elektrycznego w tylko jednym kierunku i niezmienny w czasie
prąd zmienny (AC) (ang. alternating current)
przepływ ładunku elektrycznego zmienny w czasie, który periodycznie zmienia swój kierunek i swoje natężenie
reaktancja indukcyjna (ang. inductive reactance)
patrz „induktancja
reaktancja pojemnościowa (ang. capacitive reactance)
patrz „kapacytancja
równanie transformatora (ang. transformer equation)
równanie pokazujące, że stosunek liczby zwojów na uzwojeniu wtórnym do liczby zwojów na uzwojeniu pierwotnym równy jest stosunkowi napięcia wtórnego do napięcia pierwotnego
szerokość pasma (ang. bandwidth)
zakres częstości kołowych, dla których średnia moc jest większa niż połowa maksymalnej wartości
transformator (ang. transformer)
urządzenie, które przekształca zmienny w czasie prąd elektryczny (AC) o danym napięciu w zmienny w czasie prąd (AC) o innym napięciu przy użyciu indukcji elektromagnetycznej
transformator obniżający napięcie (ang. step-down transformer)
transformator, który zmniejsza napięcie i zwiększa natężenie prądu
transformator podwyższający napięcie (ang. step-up transformer)
transformator, który zwiększa napięcie i zmniejsza natężenie prądu
wartość skuteczna napięcia prądu (ang. rms voltage)
wartość średniej kwadratowej dla napięcia chwilowego prądu
wartość skuteczna natężenia prądu (ang. rms current)
wartość średniej kwadratowej dla natężenia chwilowego prądu
współczynnik mocy (ang. power factor)
wielkość mówiąca, ile razy dostarczana do układu moc jest mniejsza od maksymalnej możliwej mocy, w związku z różnicą faz pomiędzy napięciem i natężeniem prądu
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.