Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

generator elektryczny (prądnica elektryczna) (ang. electric generator)
urządzenie przetwarzające energię mechaniczną w energię elektryczną – przez wytwarzanie siły elektromotorycznej w cewce, wirującej w zewnętrznym polu magnetycznym
indukowana ruchem siła elektromotoryczna (ang. motionally induced EMF)
napięcie wytwarzane na skutek ruchu przewodnika w polu magnetycznym
indukowana siła elektromotoryczna (ang. induced EMF)
krótkotrwały impuls napięcia generowany w przewodniku lub cewce wskutek ruchu w polu magnetycznym
indukowane pole elektryczne (ang. induced electric field)
pole wytworzone przez zmieniający się w czasie strumień magnetyczny
prawo Faradaya (ang. Faraday’s law)
zmiana strumienia magnetycznego przechodzącego przez zamknięty obwód powoduje powstanie w nim indukowanej siły elektromotorycznej
prąd wirowy (ang. eddy current)
pętla z prądem, wytworzona w przewodniku przez wywołaną ruchem siłę elektromotoryczną
reguła Lenza (ang. Lenz’s law)
kierunek indukowanej siły elektromotorycznej jest taki, że siła ta przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego, który ją wytwarza; właściwość tę reprezentuje znak minus w prawie Faradaya
siła przeciwelektromotoryczna (ang. back EMF)
SEM wytwarzana przez pracujący silnik elektryczny na skutek ruchu obrotowego jego twornika w zewnętrznym polu magnetycznym; wartość siły przeciwelektromotorycznej odejmuje się od wartości SEM źródła zasilania silnika
strumień magnetyczny (ang. magnetic flux)
miara liczby linii pola magnetycznego przecinających daną powierzchnię
tłumienie magnetyczne (ang. magnetic damping)
efekt wywołany siłą oporu, wytwarzaną przez prądy wirowe
wartość maksymalna (amplituda) SEM (ang. peak EMF)
maksymalna wartość SEM wytwarzanej przez prądnicę
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.