Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

elektrony swobodne (ang. free electrons)
nazywane także elektronami przewodnictwa, są to elektrony w przewodniku, które nie są związane z poszczególnymi atomami i dlatego mogą swobodnie przemieszczać się w przewodniku
powierzchnia Gaussa (ang. Gaussian surface)
dowolna powierzchnia zamknięta (zazwyczaj wirtualna)
strumień (ang. flux)
ilość czegoś (jakiejś wielkości) przechodzącego przez daną powierzchnię
strumień natężenia pola elektrycznego (ang. electric flux)
iloczyn skalarny natężenia pola elektrycznego i powierzchni, przez którą to pole przechodzi
symetria cylindryczna (ang. cylindrical symmetry)
układ zmienia się tylko wraz z odległością od osi, a jest niezależny od kierunku
symetria płaszczyznowa (ang. planar symmetry)
układ zmienia się tylko wraz z odległością od płaszczyzny
symetria sferyczna (ang. spherical symmetry)
układ zmienia się tylko wraz z odległością od początku układu, a jest niezależny od kierunku
wektor powierzchni (ang. area vector)
wektor, którego długość jest równa liczbowo powierzchni i o kierunku prostopadłym do tej powierzchni
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.