Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

amperomierz (ang. ammeter)
przyrząd do pomiaru natężenia prądu
drugie prawo Kirchhoffa – zasada oczka (ang. loop rule)
algebraiczna suma spadków potencjału w dowolnym oczku (pętli) obwodu musi być równa zero
napięcie na biegunach (ang. terminal voltage)
różnica potencjałów mierzona między biegunami źródła, gdy obciążenie nie jest podłączone
obwód RC (ang. RC circuit)
obwód elektryczny złożony z opornika i kondensatora
opór równoważny (ang. equivalent resistance)
opór układu połączonych ze sobą oporników; może być traktowany jako opór pojedynczego opornika, zastępującego układ oporników połączonych szeregowo i/lub równolegle
opór wewnętrzny (ang. internal resistance)
wartość wewnętrznego oporu źródła prądu podczas przepływu prądu przez źródło SEM
pierwsze prawo Kirchhoffa – zasada węzła (ang. junction rule)
suma natężeń prądów wpływających do węzła musi być równa sumie natężeń prądów wypływających z niego
porażenie prądem elektrycznym (ang. shock hazard)
zagrożenie/niebezpieczeństwo związane z przepływem prądu przez ciało człowieka
porażenie termiczne (ang. thermal hazard)
zagrożenie/niebezpieczeństwo związane z przepływem prądu o wysokiej mocy, wywołującym niezamierzone efekty cieplne (np. topienie się elementów obwodu czy pożar)
prawa Kirchhoffa (ang. Kirchhoff’s rules)
zestaw dwóch praw rządzących przepływem prądu i zmianami potencjału w obwodzie elektrycznym
różnica potencjałów (ang. potential difference)
różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami w obwodzie elektrycznym, mierzona w woltach
siła elektromotoryczna (SEM) (ang. electromotive force (emf))
energia unoszona przez jednostkowy ładunek ze źródła wytwarzającego prąd elektryczny
spadek potencjału (ang. potential drop)
utrata elektrycznej energii potencjalnej podczas przepływu prądu przez opornik, drut lub inny element
system trójprzewodowy (ang. three-wire system)
obecnie używany ze względów bezpieczeństwa system instalacji elektrycznej, w którym na przewód doprowadzający prąd elektryczny składają się trzy przewody (izolowane druty): fazowy (gorący), neutralny i ochronny (uziemienie)
woltomierz (ang. voltmeter)
przyrząd do pomiaru napięcia (różnicy potencjałów)
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.