Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Najważniejsze wzory

Napięcie na biegunach pojedynczego źródła napięcia U bat = ε I r U bat = ε I r
Opór równoważny obwodu szeregowego R rw = R 1 + R 2 + R 3 + + R N 1 + R N = i = 1 N R i R rw = R 1 + R 2 + R 3 + + R N 1 + R N = i = 1 N R i
Opór równoważny obwodu równoległego R rw = 1 R 1 + 1 R 2 + 1 R 3 + + 1 R N 1 + 1 R N 1 = i = 1 N 1 R i 1 R rw = 1 R 1 + 1 R 2 + 1 R 3 + + 1 R N 1 + 1 R N 1 = i = 1 N 1 R i 1
Pierwsze prawo Kirchhoffa I wpływające = I wypływające I wpływające = I wypływające
Drugie prawo Kirchhoffa U = 0 U =0
Napięcie na biegunach N N źródeł napięcia połączonych szeregowo U bat = i = 1 N ε i I i = 1 N r i = i = 1 N ε i I r rw U bat = i = 1 N ε i I i = 1 N r i = i = 1 N ε i I r rw
Napięcie na biegunach N N źródeł napięcia połączonych równolegle U bat = ε I i = 1 N 1 r i 1 = ε I r rw U bat = ε I i = 1 N 1 r i 1 = ε I r rw
Ładunek na kondensatorze podczas ładowania q t = C ε 1 e t R C = Q 1 e t τ q t = C ε 1 e t R C = Q 1 e t τ
Pojemnościowa stała czasowa τ = R C τ= R C
Natężenie prądu podczas ładowania kondensatora i t = I 0 e t τ i t = I 0 e t τ
Ładunek na kondensatorze podczas rozładowywania q t = Q e t τ q t = Q e t τ
Natężenie prądu podczas rozładowywania kondensatora i t = Q R C e t τ i t = Q R C e t τ
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.