Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

cewka indukcyjna (ang. inductor)
element obwodu elektrycznego wykazujący samoindukcję. Schematycznie przedstawiany jest jako nawinięty drut
gęstość energii pola magnetycznego (ang. magnetic energy density)
wartość energii przypadająca na jednostkę objętości zmagazynowanej w polu magnetycznym
henr (ang. henry)
jednostka indukcyjności, 1 H = 1 Ω s 1 H = 1 Ω s
indukcyjność (ang. inductance)
własność urządzenia określająca jego zdolność do indukowania SEM w innym urządzeniu
indukcyjność wzajemna (ang. mutual inductance)
geometryczna wielkość określająca zdolność dwóch urządzeń do wzajemnego indukowania SEM
obwód LC (ang. LC circuit)
obwód zawierający cewkę indukcyjną i kondensator
obwód RLC (ang. RLC circuit)
obwód zawierający opornik, cewkę indukcyjną i kondensator
samoindukcja (ang. self-inductance)
zjawisko wytwarzania się SEM w urządzeniu, w którym płynie prąd
stała czasowa obwodu RL (ang. inductive time constant)
charakterystyczny dla danego obwodu RL czas wynoszący L R LR związany z osiąganiem przez obwód stanu ustalonego
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.