Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2

4.3 Chłodziarki i pompy ciepła

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 24.3 Chłodziarki i pompy ciepła

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
  • opisywać chłodziarkę i pompę ciepła oraz wyjaśniać różnice między nimi;
  • obliczać współczynnik wydajności chłodniczej prostych chłodziarek i pomp ciepła.

W poprzednim rozdziale opisywaliśmy cykle silnika będące procesami odwracalnymi. Każda sekwencja etapów mogła być bez problemu wykonana w odwrotnej kolejności. Teraz będziemy rozważać specjalne typy silników cieplnych, które działają w odwrotnym kierunku. Przykładami takich silników są chłodziarka (ang. refrigerator) i pompa ciepła (ang. heat pump). W przypadku chłodziarki ciepło jest pobierane z zimnego rezerwuaru, a w przypadku pompy ciepła dostarczane do ciepłego rezerwuaru.

Najpierw omówimy chłodziarkę (Ilustracja 4.6), której głównym celem jest obniżenie temperatury jakiegoś ciała do temperatury niższej od temperatury jego otoczenia. Silnik ten pobiera ciepło z zimnego rezerwuaru. Zimnym rezerwuarem dla chłodziarki jest przestrzeń wewnątrz chłodziarki, a w przypadku klimatyzatora przestrzeń wewnątrz budynku.

Rysunek przedstawia schemat chłodziarki lub pompy ciepła. Na dole schematu znajduje się zbiornik o temperaturze T c i wychodzi z niego strzałka skierowana w górę z podpisem Q c. Powyżej jest chłodziarka lub pompa, do której z boku dochodzi strzałka z podpisem W. Z urządzenia wychodzi strzałka skierowana w górę z podpisem Q h, która dochodzi do zbiornika o temperaturze T h.
Ilustracja 4.6 Schemat chłodziarki lub pompy ciepła. Strzałka z podpisem W W symbolizuje pracę dostarczaną do układu.

Chłodziarka (lub pompa ciepła) pobiera ciepło Q z Q z z zimnego rezerwuaru o temperaturze T z T z , oddaje ciepło Q c Q c do ciepłego rezerwuaru o temperaturze T c T c , a praca wykonywana na czynniku roboczym silnika to W W, jak pokazano na schemacie. Jednostką obu temperatur jest kelwin. W przypadku lodówki ciepło jest odbierane z żywności wewnątrz lodówki i następnie przekazywane do otoczenia. Praca potrzebna do działania lodówki, za którą potem płacimy rachunki, wykonywana jest przez silniczek przemieszczający czynnik chłodzący. Schemat lodówki znajduje się na Ilustracji 4.7.

Schemat działania lodówki.
Ilustracja 4.7 Schemat działania lodówki. Chłodziwo o temperaturze wrzenia niższej niż temperatura zamarzania wody przepływa cyklicznie przez kolejne elementy (na schemacie zgodnie ze wskazówkami zegara). Ciepło pobierane jest z lodówki w parowniku, gdzie chłodziwo jest odparowywane. Następnie chłodziwo ulega sprężeniu i przepompowywane jest do skraplacza, w którym oddaje ciepło do otoczenia.

Sprawność lub współczynnik wydajności K ch K ch (ang. coefficient of performance) urządzenia chłodniczego to stosunek ciepła usuniętego z ciepłego rezerwuaru do pracy wykonanej przez czynnik roboczy w jednym cyklu pracy

K ch = Q z W = Q z Q c Q z . K ch = Q z W = Q z Q c Q z .
4.3

Zauważ, że użyliśmy zasady zachowania energii, W = Q c Q z W= Q c Q z , w końcowym kroku obliczeń.

Z kolei sprawność lub współczynnik wydajności K p K p pompy ciepła to stosunek dostarczonego ciepła do pracy wykonanej przez czynnik roboczy w jednym cyklu i wynosi

K p = Q c W = Q c Q c Q z . K p = Q c W = Q c Q c Q z .
4.4

Ponownie użyliśmy wzoru na zachowanie energii w powyższym równaniu.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.