Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

ciśnienie promieniowania (ang. radiation pressure)
siła wywierana przez promieniowanie elektromagnetyczne na powierzchnię, podzielona przez pole tej powierzchni
fale radiowe (ang. radio waves)
fale elektromagnetyczne o długościach od 1 mm 1mm do 100 km 100km; wytwarzane są przez prądy płynące w obwodach elektrycznych i przez zjawiska astronomiczne
mikrofale (ang. microwaves)
fale elektromagnetyczne o długościach fal od 1 mm 1mm do 1 m 1m; mogą być wytwarzane przez prądy płynące w makroskopowych obwodach
prąd przesunięcia (ang. displacement current)
dodatkowy składnik w prawie Ampère’a-Maxwella, który odpowiada za zmienne pole elektryczne wytwarzające pole magnetyczne, nawet gdy nie płynie żaden rzeczywisty prąd
promieniowanie gamma (ang. gamma ray)
promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo wysokich częstotliwościach, które emitowane jest z jąder atomowych, albo wskutek naturalnych rozpadów radioaktywnych, albo w reaktorach i wybuchach jądrowych; niższe częstotliwości zakresu gamma pokrywają się z zakresem promieni X, ale promienie γ γ mogą osiągać największe częstotliwości ze wszystkich fal elektromagnetycznych
promieniowanie podczerwone (ang. infrared radiation)
zakres spektrum fal elektromagnetycznych, rozciągający się od zakresu poniżej koloru czerwonego aż do zakresu mikrofal, czyli od 0,74 µm 0,74µm do 300 µm 300µm
promieniowanie ultrafioletowe (ang. ultraviolet radiation)
promieniowanie elektromagnetyczne o zakresie od fioletu do promieniowania X, o długościach fal od 400 nm 400nm do około 10 nm 10nm
promieniowanie X (ang. X-ray)
niewidzialna i przenikliwa forma promieniowania elektromagnetycznego; zakres ten nachodzi zarówno na zakres ultrafioletu, jak i promieniowania gamma
radar (ang. radar)
jedno z popularnych zastosowań mikrofal; przy pomocy radaru można wyznaczyć odległość do obiektów, takich jak chmury lub samoloty, a także ustalić prędkość jadącego samochodu lub określić intensywność burzy
równania Maxwella (ang. Maxwell’s equations)
zbiór 4 równań, które składają się na spójną teorię elektromagnetyzmu, łączącą wszystkie aspekty oddziaływań elektromagnetycznych
światło widzialne (ang. visible light)
wąski fragment widma fal elektromagnetycznych, które ludzkie oko umie wykrywać, o długościach fal od około 400 nm 400nm do 750 nm 750nm
wektor Poyntinga (ang. Poynting vector)
wektor będący wynikiem mnożenia wektorowego pól elektrycznego i magnetycznego, który opisuje przepływ energii przez powierzchnię
wzbudzenie termiczne (ang. thermal agitation)
ruchy termiczne atomów i cząsteczek w ciele o temperaturze powyżej zera absolutnego, które powodują emisję i absorpcję promieniowania
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.