Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Skorowidz terminów obcojęzycznych

PsychologiaSkorowidz terminów obcojęzycznych

A
abnormal content of thinking and abnormal process of thinking 15.8 Schizofrenia
active rehersal 8.1 Jak działa pamięć
actor-observer bias 12.2 Atrybucje, 12 Kluczowe pojęcia
adrenal gland 3.5 Układ hormonalny
adrenarche 9.3 Stadia rozwoju
advance directive 9.4 Kres życia
agoraphobia 15 Kluczowe pojęcia
all or nothing thinking 16.2 Techniki terapeutyczne
American Cancer Society 2.2 Metody badawcze
American Sign Language (ASL) 5.4 Słuch
anal-expulsive personality 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
anal-retentive personality 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
anhedonia 15.8 Schizofrenia
animal research 2.4 Etyka
anticipatory anxiety 15.4 Zaburzenia lękowe
antisocial personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
applied behavior analysis 16.2 Techniki terapeutyczne
asociality 15.8 Schizofrenia
Atkinson and Shiffrin's model 8.1 Jak działa pamięć, 8 Kluczowe pojęcia
attachment theory 9.3 Stadia rozwoju
attitudes towards organizations Wprowadzenie
attrition rate 2 Kluczowe pojęcia
authoritarian style 9.3 Stadia rozwoju
authoritative style 9.3 Stadia rozwoju
automatic emotion regulation 10.1 Emocje
avoidant personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
avolition 15.8 Schizofrenia
B
basilar membrane 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
behavioral genetics 3.1 Genetyka człowieka
binocular disparity 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
biological clock 4.1 Czym jest świadomość?
biological cycle 4 Kluczowe pojęcia
biological rhythm 4.1 Czym jest świadomość?
biomedical therapy 16.2 Techniki terapeutyczne
biopsychosocial health model 1 Kluczowe pojęcia
biopsychosocial model 1.3 Psychologia współczesna
bipolar and related disorders 15.7 Zaburzenia nastroju
bipolar disorder 15.7 Zaburzenia nastroju
borderline personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
bystander effect 12.8 Zachowania pomocne
C
Cannon-Bard theory of emotion 10.1 Emocje, 10 Kluczowe pojęcia
cardinal trait 11.6 Teorie cech
cardiovascular diseases 14 Kluczowe pojęcia
cardiovascular disorders 14.3 Stres a choroby
Caretta Wprowadzenie
cause-and-effect relationship 2.3 Analiza wyników, 2 Kluczowe pojęcia
central traits 11.6 Teorie cech
cerebral ventricles 15.8 Schizofrenia
client-centered therapy 16.2 Techniki terapeutyczne
clinical or case studies 2 Kluczowe pojęcia
clinical psychologist 1.4 Kariera zawodowa psychologa
clinical study 2.2 Metody badawcze
cochlear implant 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
cognitive appraisal 10.1 Emocje
cognitive distortions 16.2 Techniki terapeutyczne
cognitive empathy 9.3 Stadia rozwoju
cognitive schema 7 Kluczowe pojęcia
cognitive-mediational theory 10.1 Emocje, 10 Kluczowe pojęcia
cognivite empathy 9 Kluczowe pojęcia
cold pressor test 14.3 Stres a choroby
collectivist culture 12.2 Atrybucje, 12 Kluczowe pojęcia
color vision 5.3 Wzrok
companionate love 12.9 Tworzenie relacji
components of emotion 10.1 Emocje, 10 Kluczowe pojęcia
computerized tomography (CT) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
conception 9 Kluczowe pojęcia
conductive hearing loss 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
confidentiality 16.3 Sposoby leczenia
congenital analgesia 5.5 Inne zmysły, 5 Kluczowe pojęcia
congenital deafness 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
congenital insensitivity to pain 5.5 Inne zmysły
construct validity 2.3 Analiza wyników
consummate love 12.9 Tworzenie relacji
Contemporized-Themes Concerning Blacks 11.10 Ocena osobowości
continous reinforcement 6 Kluczowe pojęcia
continuous positive airways pressure (CPAP) 4.4 Zaburzenia snu
continuous reinforcement 6.3 Warunkowanie sprawcze
correlation coefficient 2.3 Analiza wyników, 2 Kluczowe pojęcia
correlational research 2.3 Analiza wyników, 14.2 Stresory
counseling psychology 1.3 Psychologia współczesna
counterproductive work behaviour (CWB) 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
Couples Institute 16.3 Sposoby leczenia
critical/sensitive period 9.3 Stadia rozwoju
cross-sectional research 2.2 Metody badawcze, 2 Kluczowe pojęcia
cultural display rule 10 Kluczowe pojęcia
D
deaf culture 5.4 Słuch
debriefing 2.4 Etyka
deception 2.4 Etyka
decision model of crisis intervention 12.8 Zachowania pomocne
declarative memory 8 Kluczowe pojęcia
dependent personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
depersonalization 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
depersonalization/derealization disorder 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne, 15 Kluczowe pojęcia
depth perception 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
developmental stage theory 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
diffusion of responsibility 12.8 Zachowania pomocne, 12 Kluczowe pojęcia
disengagement 13.3 Stres w pracy
disorganized attachment 9.3 Stadia rozwoju, 9 Kluczowe pojęcia
disorganized motor behavior 15.8 Schizofrenia
disorganized thinking 15 Kluczowe pojęcia
dissociative identity disorder (DID) 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
do not resuscitate (DNR) 9.4 Kres życia
doctor, Ph. D. 1 Kluczowe pojęcia
door-in-the-face (DITF) 12.4 Postawy i ich zmiana
driving while black 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
dwelling on negative thoughts 15.7 Zaburzenia nastroju
E
ecological validity 2.3 Analiza wyników
effortful encoding 8 Kluczowe pojęcia
effortful processing 8.1 Jak działa pamięć
Elaboration Likelihood Model (ELM) 12.4 Postawy i ich zmiana
electroconvulsive therapy (ECT) 16 Kluczowe pojęcia
electroencephalography (EEG) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
emotion regulation 10.1 Emocje
emotion-focused coping 14.4 Kontrolowanie stresu
emotional exhaustion 13 Kluczowe pojęcia
endocrine system 3.5 Układ hormonalny
ethical commission 2 Kluczowe pojęcia
Evidence-Based Practice in Psychology (EBPP) 16.2 Techniki terapeutyczne
evolutionary psychologist 3.1 Genetyka człowieka
exhaustion 13.3 Stres w pracy
expansive delusion 15.8 Schizofrenia
experimental design 2.3 Analiza wyników
expiratory positive air pressure 4.4 Zaburzenia snu
exposure in virtual reality 16 Kluczowe pojęcia
external motivation 13.4 Motywacja do pracy
extrinsic motivation 10.3 Motywacja, 10 Kluczowe pojęcia
Eysenck's big three 11.9 Temperament
Eysenk Personality Inventory 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
F
face validity 2.3 Analiza wyników
facial feedback hypothesis 10.1 Emocje, 10 Kluczowe pojęcia
fertilization 9.3 Stadia rozwoju
fetal alcohol spectrum disorder (FASD) 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych, 9.3 Stadia rozwoju
fetal alcohol syndome (FAS) 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
fixed interval reinforcement schedule 6.3 Warunkowanie sprawcze, 6 Kluczowe pojęcia
fixed ratio reinforcement schedule 6.3 Warunkowanie sprawcze, 6 Kluczowe pojęcia
focusing on the avoidance 13.3 Stres w pracy
focusing on the emotions 13.3 Stres w pracy
focusing on the task 13.3 Stres w pracy
Food and Drug Administration 16.2 Techniki terapeutyczne
foot-in-the-door technique 12.4 Postawy i ich zmiana, 12 Kluczowe pojęcia
frustration–aggression theory 12.7 Agresja
functional magnetic resonance imaging (fMRI) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
fundamental attribution error 12.2 Atrybucje, 12 Kluczowe pojęcia
H
hallucination 15.8 Schizofrenia
health care proxy 9.4 Kres życia
hearing 5.4 Słuch
helping behaviours 12.8 Zachowania pomocne
heterosexual 10.4 Sfera seksualna
hierarchy of needs 10.3 Motywacja, 10 Kluczowe pojęcia
higher-order conditioning 6.2 Warunkowanie klasyczne, 6 Kluczowe pojęcia
histrionic personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
hospice 9.4 Kres życia
hostile aggression 12.7 Agresja, 12 Kluczowe pojęcia
hostile thoughts 12.7 Agresja
Hovland-Yale model 12.4 Postawy i ich zmiana
Human Relations Wprowadzenie
hyperthymesia 8.1 Jak działa pamięć
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis 14.1 Czym jest stres?, 14 Kluczowe pojęcia
I
Impact of Event Scale (IES) 2.3 Analiza wyników
individualistic culture 12.2 Atrybucje, 12 Kluczowe pojęcia
industrial-organizational psychology 1.3 Psychologia współczesna
informed consent 2.4 Etyka, 2 Kluczowe pojęcia
Inside the Teenage Brain 9.3 Stadia rozwoju
instrumental aggression 12.7 Agresja, 12 Kluczowe pojęcia
Interagency Policy on Management of Substance Abuse During Pregnancy 9.3 Stadia rozwoju
interaural level difference 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
interaural timing difference 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
internal consistency 2.3 Analiza wyników
International Classification of Diseases (ICD) 13.3 Stres w pracy, 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
International standards on drug use prevention 9.3 Stadia rozwoju
L
language acquisition device (LAD) 9.3 Stadia rozwoju
learned helplessness 14.4 Kontrolowanie stresu
levels of processing 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
levels of processing hopothesis 8.1 Jak działa pamięć
life changing unit (LCU) 14.2 Stresory
linear perspective 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
living will 9.4 Kres życia
long-term memory (LTM) 8.1 Jak działa pamięć
longitudinal research 2.2 Metody badawcze, 2 Kluczowe pojęcia
M
magnetic resonance imaging (MRI) 3 Kluczowe pojęcia
major depressive disorder 15.7 Zaburzenia nastroju
manic episode 15.7 Zaburzenia nastroju
manifest content 4.3 Fazy snu, 4 Kluczowe pojęcia
marshmallow test 11.4 Podejście poznawcze
Massachusetts Institute of Technology Wprowadzenie
Meissner’s corpuscle 5.5 Inne zmysły
memory enhancing strategy 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
memory trace decay 8.1 Jak działa pamięć
memory trace interference 8.1 Jak działa pamięć
Ménière’s disease 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
Merkel’s disk 5.5 Inne zmysły
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 11.10 Ocena osobowości
misinformation effect paradigm 8.3 Kłopoty z pamięcią, 8 Kluczowe pojęcia
monocular cue 5.3 Wzrok
mood disorder 15.7 Zaburzenia nastroju
Moro reflex 9.3 Stadia rozwoju
Multicultural Thematic Apperception Test (TEMAS) 11.10 Ocena osobowości
N
narcissistic personality disorders 15.11 Zaburzenia osobowości
National Aquarium 6.3 Warunkowanie sprawcze
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
National Institute of Health 9.3 Stadia rozwoju
National Sleep Foundation 4.1 Czym jest świadomość?
natural selection 4.2 Rola snu
needs for achievements 13.4 Motywacja do pracy
needs for affiliation 13.4 Motywacja do pracy
needs for power 13.4 Motywacja do pracy
negative symptom 15 Kluczowe pojęcia
neomammalian complex 10.2 Biologia emocji
neurodevelopmental disorder 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
neuroticism 14.3 Stres a choroby
O
obsessive-compulsive and related disorders 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne, 15 Kluczowe pojęcia
obsessive-compulsive disorder (OCD) 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
obsessive-compulsive personality disorder (OCPD) 15.11 Zaburzenia osobowości
obstructive sleep apnea 4.4 Zaburzenia snu, 4 Kluczowe pojęcia
occupational hygiene 13.4 Motywacja do pracy
Ocean Therapy Wprowadzenie
Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism 11.6 Teorie cech
operational definition 2.3 Analiza wyników
operationalizing 2 Kluczowe pojęcia
opponent-process theory 5.3 Wzrok
organisational citizenship behaviours (OCB) 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
ossicles 5.4 Słuch
overgeneralization 7.2 Język, 7 Kluczowe pojęcia
P
paleomammailan complex 10.2 Biologia emocji
paranoid delusions 15.8 Schizofrenia
paranoid personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
parasomnia 4.4 Zaburzenia snu
parasympathetic nervous system 3.3 Składowe układu nerwowego, 3 Kluczowe pojęcia
peer-reviewed journal article 2.3 Analiza wyników
peer-reviewed scientific article 2 Kluczowe pojęcia
peripartum onset 15 Kluczowe pojęcia
peripheral nervous system (PNS) 3.3 Składowe układu nerwowego
personal-organization fit Wprowadzenie
personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
personality trait 1.3 Psychologia współczesna
phallic stage 11 Kluczowe pojęcia
Phenomenological Variant of Ecological Systems Theory (PVEST) 9.3 Stadia rozwoju
phenylketonuria 3.1 Genetyka człowieka
physiological arousal 12.7 Agresja
pineal gland 4 Kluczowe pojęcia
place theory of pitch perception 5.4 Słuch
positron emission tomography (PET) 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
post-traumatic stress disorder (PTSD) 15.6 Zespół stresu pourazowego
postdoctoral training programs (post doc) 1.4 Kariera zawodowa psychologa
postpartum depression 15.7 Zaburzenia nastroju
prenatal development 9.3 Stadia rozwoju
preoperational stage 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
primary sexual characteristics 9.3 Stadia rozwoju, 9 Kluczowe pojęcia
principle of proximity 5 Kluczowe pojęcia
principle of similarity 5 Kluczowe pojęcia
problem-focused coping 14.4 Kontrolowanie stresu
prodromal symptom 15 Kluczowe pojęcia
projective test 11.10 Ocena osobowości
prosocial behaviours 12.8 Zachowania pomocne
Protective Services Division of the Department of Social Services (DSS) 9.3 Stadia rozwoju
psychiatric hospital 16 Kluczowe pojęcia
psychobiology 1 Kluczowe pojęcia
psychological counselling 1 Kluczowe pojęcia
psychological disorder 15 Kluczowe pojęcia
psychologist 1 Kluczowe pojęcia
psychology 1 Kluczowe pojęcia
psychology of sport and physical activity 1 Kluczowe pojęcia
psychophysiological disorders 14.3 Stres a choroby, 14 Kluczowe pojęcia
psychosexual stages of development 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
psychotherapist 1 Kluczowe pojęcia
Punnett square 3.1 Genetyka człowieka
R
radical behaviorism 6 Kluczowe pojęcia
random assignment 2.3 Analiza wyników
random sampling 2 Kluczowe pojęcia
rapid eye movement phase (REM) 4.3 Fazy snu, 4 Kluczowe pojęcia
rapid-cycling 15.7 Zaburzenia nastroju
rational-emotive therapy (RET) 16.2 Techniki terapeutyczne
reaction formation 11 Kluczowe pojęcia
reduced professional efficacy 13 Kluczowe pojęcia
reduction 2.4 Etyka
refinement 2.4 Etyka
Regulative Theory of Temperament (RTT) 11.9 Temperament
relaxation response technique 14.4 Kontrolowanie stresu, 14 Kluczowe pojęcia
reliability scale 11.10 Ocena osobowości
REM sleep behavior disorder (RBD) 4.4 Zaburzenia snu, 4 Kluczowe pojęcia
replacement 2.4 Etyka
replication crisis 2.3 Analiza wyników
reptilianor R-complex 10.2 Biologia emocji
resistant attachment 9.3 Stadia rozwoju, 9 Kluczowe pojęcia
restless leg syndrome 4.4 Zaburzenia snu, 4 Kluczowe pojęcia
Rogerian psychotherapy, client-centered therapy 16 Kluczowe pojęcia
Rogerian therapy 16.2 Techniki terapeutyczne
rooting reflex 9.3 Stadia rozwoju
Rotter Incomplete Sentence Blank (RISB) 11.10 Ocena osobowości
Ruffini corpuscle 5.5 Inne zmysły
ruminative response style theory 15.7 Zaburzenia nastroju
S
satiation 10.3 Motywacja
saudade 7.2 Język
Schachter-Singer two-factor theory of emotion 10.1 Emocje
schizoid personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
schizophasia 15.8 Schizofrenia
schizotypal personality disorder 15.11 Zaburzenia osobowości
Science Musuem of Minnesota 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
second-order conditioning 6.2 Warunkowanie klasyczne
secondary sexual characteristics 9.3 Stadia rozwoju, 9 Kluczowe pojęcia
secondary traits 11.6 Teorie cech
self psychology 1.2 Historia psychologii
self-correcting and cyclical 2 Ćwicz myślenie krytyczne
Self-Determination Theory 13.4 Motywacja do pracy
self-report inventories 11.10 Ocena osobowości
sensitive/critical period 9 Kluczowe pojęcia
sensorineural hearing loss 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
seven sins of memory 8.3 Kłopoty z pamięcią
sexual orientation 10.4 Sfera seksualna
sexual response cycle 10.4 Sfera seksualna
short-term memory (STM) 8.1 Jak działa pamięć
sickle-cell anemia 3.1 Genetyka człowieka
social exchange theory 12.9 Tworzenie relacji
Social Readjustment Rating Scale (SRRS) 14.2 Stresory, 14 Kluczowe pojęcia
socioemotional selectivity theory 9.3 Stadia rozwoju
sodium-potassium pump 3.2 Komórki układu nerwowego
somatic delusion 15.8 Schizofrenia
sport and exercise psychology 1.3 Psychologia współczesna
spreading activation 8.1 Jak działa pamięć
strategic family therapy 16.3 Sposoby leczenia, 16 Kluczowe pojęcia
stress at work Wprowadzenie
structural family therapy 16.3 Sposoby leczenia, 16 Kluczowe pojęcia
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
sucking reflex 9.3 Stadia rozwoju
sudden infant death syndrome (SIDS) 4.4 Zaburzenia snu, 9.3 Stadia rozwoju
suggestibility 8.3 Kłopoty z pamięcią
suicidal ideation 15 Kluczowe pojęcia
suicidal thoughts 15.7 Zaburzenia nastroju
suprachiasmatic nucleus (SCN) 4.1 Czym jest świadomość?, 4 Kluczowe pojęcia
T
taste bud 5.5 Inne zmysły
Tell-Me-A-Story 11.10 Ocena osobowości
temporal theory 5.4 Słuch
temporal theory of pitch perception 5 Kluczowe pojęcia
test-retest reliability 2.3 Analiza wyników
The Animal Mind: A Textbook of Comparative Psychology 1.2 Historia psychologii
The Formal Characteristics of Behavior – Temperament Inventory (FCB-TI) 11 Kluczowe pojęcia
The Milgram experiment: Its impact and interpretation 1.3 Psychologia współczesna
The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
The principles of psychology 1.2 Historia psychologii
Thematic Apperception Test (TAT) 11.10 Ocena osobowości
theory of evolution by natural selection 3.1 Genetyka człowieka, 3 Kluczowe pojęcia
theory of stages of moral development 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
theory-of-mind (TOM) 9.3 Stadia rozwoju
threshold of excitation 3.2 Komórki układu nerwowego
thyroid gland 3.5 Układ hormonalny
trait theories 11.6 Teorie cech
transactional model of stress 13.3 Stres w pracy
transduction 5 Kluczowe pojęcia
transgender hormone therapy 10.4 Sfera seksualna, 10 Kluczowe pojęcia
transience 8 Kluczowe pojęcia
trauma and stressor-related disorders 15.6 Zespół stresu pourazowego
trichromatic theory of color vision 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
two-factor theory 13.4 Motywacja do pracy
tympanic membrane 5.4 Słuch, 5 Kluczowe pojęcia
U
U.S. Department of Health and Human Services 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
unconditional positive regard 16.2 Techniki terapeutyczne
unconditional positive respect 16 Kluczowe pojęcia
United States Agency for International Development 9.3 Stadia rozwoju
W
Wellesley College 1.2 Historia psychologii
Wernicke’s area 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS) 9.3 Stadia rozwoju
word association test 11.10 Ocena osobowości
Work & Organizational Psychology Wprowadzenie
workaholism 13.3 Stres w pracy
working memory 8 Kluczowe pojęcia
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.