Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępności
OpenStax Logo
Psychologia

Skorowidz terminów obcojęzycznych

PsychologiaSkorowidz terminów obcojęzycznych
 1. Przedmowa
 2. 1. Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2. Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3. Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4. Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5. Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6. Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7. Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8. Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9. Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10. Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11. Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12. Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13. Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14. Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15. Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16. Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
A
abnormal content of thinking and abnormal process of thinking15.8 Schizofrenia
advance directive9.4 Kres życia
all or nothing thinking16.2 Techniki terapeutyczne
American Cancer Society2.2 Metody badawcze
American Sign Language (ASL)5.4 Słuch
animal research2.4 Etyka
anticipatory anxiety15.4 Zaburzenia lękowe
antisocial personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
applied behavior analysis16.2 Techniki terapeutyczne
archival research2.2 Metody badawcze, 2.4 Etyka
attachment theory9.3 Stadia rozwoju
attitudes towards organizationsWprowadzenie
attrition rate2.4 Etyka
authoritarian style9.3 Stadia rozwoju
automatic emotion regulation10.1 Emocje
avoidant personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
B
behavioral genetics3.1 Genetyka człowieka
biomedical therapy16.2 Techniki terapeutyczne
biopsychosocial health model1.4 Kariera zawodowa psychologa
biopsychosocial model1.3 Psychologia współczesna
bipolar and related disorders15.7 Zaburzenia nastroju
bipolar disorder15.7 Zaburzenia nastroju
borderline personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
bystander effect12.8 Zachowania pomocne
C
Cannon-Bard theory of emotion10.1 Emocje, 10.4 Sfera seksualna
cardinal trait11.6 Teorie cech
cardiovascular diseases14.5 Dążenie do szczęścia
cardiovascular disorders14.3 Stres a choroby
cause-and-effect relationship2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
central traits11.6 Teorie cech
cerebral ventricles15.8 Schizofrenia
client-centered therapy16.2 Techniki terapeutyczne
clinical or case studies2.4 Etyka
clinical psychologist1.4 Kariera zawodowa psychologa
clinical study2.2 Metody badawcze
cognitive appraisal10.1 Emocje
cognitive distortions16.2 Techniki terapeutyczne
cognitive empathy9.3 Stadia rozwoju
cognitive-mediational theory10.1 Emocje, 10.4 Sfera seksualna
cognivite empathy9.4 Kres życia
cold pressor test14.3 Stres a choroby
color vision5.3 Wzrok
companionate love12.9 Tworzenie relacji
components of emotion10.1 Emocje, 10.4 Sfera seksualna
computerized tomography (CT)3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
conception9.4 Kres życia
confidentiality16.3 Sposoby leczenia
confounding variable2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
congenital insensitivity to pain5.5 Inne zmysły
construct validity2.3 Analiza wyników
consummate love12.9 Tworzenie relacji
Contemporized-Themes Concerning Blacks11.10 Ocena osobowości
continuous positive airways pressure (CPAP)4.4 Zaburzenia snu
continuous reinforcement6.3 Warunkowanie sprawcze
correlation coefficient2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
correlational research2.3 Analiza wyników, 14.2 Stresory
counseling psychology1.3 Psychologia współczesna
counterproductive work behaviour (CWB)13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
Couples Institute16.3 Sposoby leczenia
critical/sensitive period9.3 Stadia rozwoju
cross-sectional research2.2 Metody badawcze, 2.4 Etyka
cultural display rule10.4 Sfera seksualna
D
deaf culture5.4 Słuch
debriefing2.4 Etyka
deception2.4 Etyka
decision model of crisis intervention12.8 Zachowania pomocne
dependent personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
dependent variable2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
depersonalization/derealization disorder15.9 Zaburzenia dysocjacyjne, 15.11 Zaburzenia osobowości
developmental stage theory9.2 Teorie psychologii rozwojowej
disengagement13.3 Stres w pracy
disorganized attachment9.3 Stadia rozwoju, 9.4 Kres życia
disorganized motor behavior15.8 Schizofrenia
disorganized thinking15.11 Zaburzenia osobowości
dissociative identity disorder (DID)15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
do not resuscitate (DNR)9.4 Kres życia
door-in-the-face (DITF)12.4 Postawy i ich zmiana
double-blind study2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
dwelling on negative thoughts15.7 Zaburzenia nastroju
E
ecological validity2.3 Analiza wyników
effortful processing8.1 Jak działa pamięć
Elaboration Likelihood Model (ELM)12.4 Postawy i ich zmiana
electroencephalography (EEG)3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
emotion regulation10.1 Emocje
emotion-focused coping14.4 Kontrolowanie stresu
emotional exhaustion13.4 Motywacja do pracy
endocrine system3.5 Układ hormonalny
ethical commission2.4 Etyka
Evidence-Based Practice in Psychology (EBPP)16.2 Techniki terapeutyczne
evolutionary psychologist3.1 Genetyka człowieka
expansive delusion15.8 Schizofrenia
experimental design2.3 Analiza wyników
experimental group2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
expiratory positive air pressure4.4 Zaburzenia snu
external motivation13.4 Motywacja do pracy
Eysenck's big three11.9 Temperament
Eysenk Personality Inventory11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
F
facial feedback hypothesis10.1 Emocje, 10.4 Sfera seksualna
fertilization9.3 Stadia rozwoju
fetal alcohol spectrum disorder (FASD)4.5 Używanie substancji psychoaktywnych, 9.3 Stadia rozwoju
fetal alcohol syndome (FAS)4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
focusing on the avoidance13.3 Stres w pracy
focusing on the emotions13.3 Stres w pracy
focusing on the task13.3 Stres w pracy
Food and Drug Administration16.2 Techniki terapeutyczne
frustration–aggression theory12.7 Agresja
functional magnetic resonance imaging (fMRI)3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
fundamental attribution error12.2 Atrybucje, 12.9 Tworzenie relacji
G
gender dysphoria10.4 Sfera seksualna
gender identity10.4 Sfera seksualna
General Aggression Model12.7 Agresja
generalization2.4 Etyka
generalized anxiety disorder (GAD)15.4 Zaburzenia lękowe
genetic environmental correlation3.1 Genetyka człowieka, 3.5 Układ hormonalny
Gotland Male Depression Scale (GDMS)15.7 Zaburzenia nastroju
grasping reflex9.3 Stadia rozwoju
H
hallucination15.8 Schizofrenia
health care proxy9.4 Kres życia
hearing5.4 Słuch
helping behaviours12.8 Zachowania pomocne
histrionic personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
hostile thoughts12.7 Agresja
Hovland-Yale model12.4 Postawy i ich zmiana
Human RelationsWprowadzenie
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis14.1 Czym jest stres?, 14.5 Dążenie do szczęścia
I
illusory correlation2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
Impact of Event Scale (IES)2.3 Analiza wyników
independent variable2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
individualistic culture12.2 Atrybucje, 12.9 Tworzenie relacji
industrial-organizational psychology1.3 Psychologia współczesna
informed consent2.4 Etyka, 2.4 Etyka
Inside the Teenage Brain9.3 Stadia rozwoju
instrumental aggression12.7 Agresja, 12.9 Tworzenie relacji
Interagency Policy on Management of Substance Abuse During Pregnancy9.3 Stadia rozwoju
internal consistency2.3 Analiza wyników
International Classification of Diseases (ICD)13.3 Stres w pracy, 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
International standards on drug use prevention9.3 Stadia rozwoju
L
language acquisition device (LAD)9.3 Stadia rozwoju
learned helplessness14.4 Kontrolowanie stresu
levels of processing hopothesis8.1 Jak działa pamięć
life changing unit (LCU)14.2 Stresory
living will9.4 Kres życia
long-term memory (LTM)8.1 Jak działa pamięć
longitudinal research2.2 Metody badawcze, 2.4 Etyka
M
magnetic resonance imaging (MRI)3.5 Układ hormonalny
major depressive disorder15.7 Zaburzenia nastroju
Massachusetts Institute of TechnologyWprowadzenie
Meissner’s corpuscle5.5 Inne zmysły
memory enhancing strategy8.4 Sposoby na poprawę pamięci
memory trace decay8.1 Jak działa pamięć
memory trace interference8.1 Jak działa pamięć
Merkel’s disk5.5 Inne zmysły
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)11.10 Ocena osobowości
monocular cue5.3 Wzrok
Multicultural Thematic Apperception Test (TEMAS)11.10 Ocena osobowości
N
narcissistic personality disorders15.11 Zaburzenia osobowości
National Aquarium6.3 Warunkowanie sprawcze
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
National Institute of Health9.3 Stadia rozwoju
National Sleep Foundation4.1 Czym jest świadomość?
natural selection4.2 Rola snu
needs for achievements13.4 Motywacja do pracy
needs for affiliation13.4 Motywacja do pracy
negative correlation2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
neomammalian complex10.2 Biologia emocji
neurodevelopmental disorder15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
O
obsessive-compulsive disorder (OCD)15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
obsessive-compulsive personality disorder (OCPD)15.11 Zaburzenia osobowości
occupational hygiene13.4 Motywacja do pracy
Ocean TherapyWprowadzenie
Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism11.6 Teorie cech
operational definition2.3 Analiza wyników
operationalizing2.4 Etyka
opponent-process theory5.3 Wzrok
organisational citizenship behaviours (OCB)13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
ossicles5.4 Słuch
P
paleomammailan complex10.2 Biologia emocji
paranoid delusions15.8 Schizofrenia
paranoid personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
peer-reviewed journal article2.3 Analiza wyników
peer-reviewed scientific article2.4 Etyka
peripheral nervous system (PNS)3.3 Składowe układu nerwowego
personal-organization fitWprowadzenie
personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
Phenomenological Variant of Ecological Systems Theory (PVEST)9.3 Stadia rozwoju
physiological arousal12.7 Agresja
place theory of pitch perception5.4 Słuch
positive correlation2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
post-traumatic stress disorder (PTSD)15.6 Zespół stresu pourazowego
postdoctoral training programs (post doc)1.4 Kariera zawodowa psychologa
postpartum depression15.7 Zaburzenia nastroju
prenatal development9.3 Stadia rozwoju
primary sexual characteristics9.3 Stadia rozwoju, 9.4 Kres życia
problem-focused coping14.4 Kontrolowanie stresu
prosocial behaviours12.8 Zachowania pomocne
Protective Services Division of the Department of Social Services (DSS)9.3 Stadia rozwoju
psychological counselling1.4 Kariera zawodowa psychologa
psychological disorder15.11 Zaburzenia osobowości
psychology of sport and physical activity1.4 Kariera zawodowa psychologa
psychosexual stages of development11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
R
random assignment2.3 Analiza wyników
random sampling2.4 Etyka
rapid eye movement phase (REM)4.3 Fazy snu, 4.6 Inne stany świadomości
rational-emotive therapy (RET)16.2 Techniki terapeutyczne
reaction formation11.10 Ocena osobowości
reduced professional efficacy13.4 Motywacja do pracy
reduction2.4 Etyka
refinement2.4 Etyka
Regulative Theory of Temperament (RTT)11.9 Temperament
reliability scale11.10 Ocena osobowości
REM sleep behavior disorder (RBD)4.4 Zaburzenia snu, 4.6 Inne stany świadomości
replacement2.4 Etyka
replication crisis2.3 Analiza wyników
reptilianor R-complex10.2 Biologia emocji
resistant attachment9.3 Stadia rozwoju, 9.4 Kres życia
Rogerian psychotherapy, client-centered therapy16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
rooting reflex9.3 Stadia rozwoju
Rotter Incomplete Sentence Blank (RISB)11.10 Ocena osobowości
Ruffini corpuscle5.5 Inne zmysły
ruminative response style theory15.7 Zaburzenia nastroju
S
saudade7.2 Język
Schachter-Singer two-factor theory of emotion10.1 Emocje
schizoid personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
schizophasia15.8 Schizofrenia
schizotypal personality disorder15.11 Zaburzenia osobowości
Science Musuem of Minnesota9.2 Teorie psychologii rozwojowej
second-order conditioning6.2 Warunkowanie klasyczne
secondary sexual characteristics9.3 Stadia rozwoju, 9.4 Kres życia
secondary traits11.6 Teorie cech
self-correcting and cyclical2.4 Etyka
Self-Determination Theory13.4 Motywacja do pracy
self-report inventories11.10 Ocena osobowości
sensitive/critical period9.4 Kres życia
seven sins of memory8.3 Kłopoty z pamięcią
sexual orientation10.4 Sfera seksualna
sexual response cycle10.4 Sfera seksualna
short-term memory (STM)8.1 Jak działa pamięć
sickle-cell anemia3.1 Genetyka człowieka
single-blind study2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
social exchange theory12.9 Tworzenie relacji
Social Readjustment Rating Scale (SRRS)14.2 Stresory, 14.5 Dążenie do szczęścia
socioemotional selectivity theory9.3 Stadia rozwoju
sodium-potassium pump3.2 Komórki układu nerwowego
somatic delusion15.8 Schizofrenia
sport and exercise psychology1.3 Psychologia współczesna
spreading activation8.1 Jak działa pamięć
statistical analysis2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
stress at workWprowadzenie
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
sucking reflex9.3 Stadia rozwoju
sudden infant death syndrome (SIDS)4.4 Zaburzenia snu, 9.3 Stadia rozwoju
suicidal thoughts15.7 Zaburzenia nastroju
T
temporal theory5.4 Słuch
temporal theory of pitch perception5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
test-retest reliability2.3 Analiza wyników
The Animal Mind: A Textbook of Comparative Psychology1.2 Historia psychologii
The Formal Characteristics of Behavior – Temperament Inventory (FCB-TI)11.10 Ocena osobowości
The Milgram experiment: Its impact and interpretation1.3 Psychologia współczesna
The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
The principles of psychology1.2 Historia psychologii
Thematic Apperception Test (TAT)11.10 Ocena osobowości
theory of evolution by natural selection3.1 Genetyka człowieka, 3.5 Układ hormonalny
theory of stages of moral development9.2 Teorie psychologii rozwojowej
theory-of-mind (TOM)9.3 Stadia rozwoju
trait theories11.6 Teorie cech
transactional model of stress13.3 Stres w pracy
transgender hormone therapy10.4 Sfera seksualna, 10.4 Sfera seksualna
trauma and stressor-related disorders15.6 Zespół stresu pourazowego
trichromatic theory of color vision5.3 Wzrok, 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
two-factor theory13.4 Motywacja do pracy
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji, Creative Commons Attribution License 4.0 która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo nahttps://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 19 lip 2021 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Creative Commons Attribution License 4.0. Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.