Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępności
OpenStax Logo
Psychologia

Skorowidz rzeczowy

PsychologiaSkorowidz rzeczowy
 1. Przedmowa
 2. 1. Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2. Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3. Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4. Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5. Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6. Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7. Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8. Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9. Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10. Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11. Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12. Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13. Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14. Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15. Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16. Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
A
Agencja do Spraw Żywności i Leków16.2 Techniki terapeutyczne
agresja instrumentalna12.7 Agresja
agresja wroga12.7 Agresja
alkoholowy zespół płodowy (FAS)4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne2.2 Metody badawcze
amnezja dysocjacyjna15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
amnezja następcza8.3 Kłopoty z pamięcią
amnezja psychogenna15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
analiza statystyczna2.3 Analiza wyników
anankastyczne zaburzenie osobowości15.11 Zaburzenia osobowości
anemia sierpowata3.1 Genetyka człowieka
antyspołeczne zaburzenie osobowości15.11 Zaburzenia osobowości
aseksualność10.4 Sfera seksualna
automatyczna regulacja emocji (ARE)10.1 Emocje
autonomiczny układ nerwowy3.3 Składowe układu nerwowego, 10.1 Emocje
autorytarny styl wychowania9.3 Stadia rozwoju
B
badania archiwalne (archiwistyka)2.2 Metody badawcze
badania kwestionariuszowe9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
badania metodą pojedynczo ślepej próby2.3 Analiza wyników
badania podłużne2.2 Metody badawcze
badania poprzeczne2.2 Metody badawcze
badania przekrojowe2.2 Metody badawcze, 2.4 Etyka
badania z podwójnie ślepą próbą2.3 Analiza wyników
badania z udziałem zwierząt2.4 Etyka
bezpieczna baza9.3 Stadia rozwoju
bezpieczny wzorzec przywiązania9.3 Stadia rozwoju
bezwarunkowy pozytywny szacunek16.2 Techniki terapeutyczne
biopsychospołeczny model zdrowia1.3 Psychologia współczesna
biseksualność10.4 Sfera seksualna
bliźnięta dwujajowe3.1 Genetyka człowieka
bliźnięta jednojajowe3.1 Genetyka człowieka
błąd egocentryzmu8.3 Kłopoty z pamięcią
błąd stereotypu8.3 Kłopoty z pamięcią
błędna atrybucja8.3 Kłopoty z pamięcią
błona bębenkowa5.4 Słuch
błona podstawna5.4 Słuch
błona półprzepuszczalna3.2 Komórki układu nerwowego
ból neuropatyczny5.5 Inne zmysły
ból zapalny5.5 Inne zmysły
C
cecha centralna11.6 Teorie cech
cecha dominująca11.6 Teorie cech
cecha wtórna11.6 Teorie cech
Centra Kontroli i Prewencji Chorób9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?, 9.3 Stadia rozwoju
centralna droga perswazji12.4 Postawy i ich zmiana
centralny bezdech senny4.4 Zaburzenia snu
choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD)15.7 Zaburzenia nastroju
choroba Ménière’a5.4 Słuch
choroby sercowo-naczyniowe (układu krążenia)14.3 Stres a choroby
choroby układu krążenia14.5 Dążenie do szczęścia
ciałko blaszkowate5.5 Inne zmysły
ciałko dotykowe5.5 Inne zmysły
ciałko Ruffiniego5.5 Inne zmysły
ciało modzelowate3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
codzienne problemy14.2 Stresory
cykl reakcji seksualnej10.4 Sfera seksualna
czopek5.3 Wzrok
czucie temperatury5.5 Inne zmysły
czynnik wewnętrzny12.2 Atrybucje
czynnościowy rezonans magnetyczny3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
Ć
ćwiczenia fizyczne14.4 Kontrolowanie stresu
ćwiczenie „Trzy góry”9.2 Teorie psychologii rozwojowej
D
decyzyjny model interwencji w sytuacji kryzysowej12.8 Zachowania pomocne
depresja kliniczna15.7 Zaburzenia nastroju
depresja sezonowa15.7 Zaburzenia nastroju
depresja w okresie połogu15.7 Zaburzenia nastroju
determinizm lingwistyczny7.2 Język
dezorganizacja aktywności ruchowej15.8 Schizofrenia
Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (DSM-5)4.5 Używanie substancji psychoaktywnych, 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
dobór naturalny4.2 Rola snu
dołek w podbródku3.1 Genetyka człowieka
dominujący allel3.1 Genetyka człowieka
dopasowanie człowiek–organizacjaWprowadzenie
drugorzędowe cechy płciowe9.3 Stadia rozwoju
dwuczynnikowa teoria Schachtera-Singera10.1 Emocje
dysforia płciowa10.4 Sfera seksualna
dysk Merkla5.5 Inne zmysły
dysocjacyjne zaburzenie tożsamości15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
dysonans poznawczy12.4 Postawy i ich zmiana
działania zabezpieczające15.4 Zaburzenia lękowe
działanie autoteliczne13.4 Motywacja do pracy
K
kamienie milowe w rozwoju dziecka9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
karanie negatywne6.3 Warunkowanie sprawcze
karanie pozytywne6.3 Warunkowanie sprawcze
kodowanie akustyczne8.1 Jak działa pamięć
kodowanie semantyczne8.1 Jak działa pamięć
kodowanie wizualne8.1 Jak działa pamięć
komora mózgowa15.8 Schizofrenia
komórka rzęsata5.4 Słuch
komórka rzęskowa5.4 Słuch
komórka włoskowata5.4 Słuch
kompleks podstawno-boczny10.2 Biologia emocji
komponenty emocji10.1 Emocje
koncepcja wzajemnego determinizmu11.4 Podejście poznawcze
konsolidacja śladów pamięciowych8.1 Jak działa pamięć
kora somatosensoryczna3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
korelacja dodatnia2.3 Analiza wyników
korelacja genotyp–środowisko3.1 Genetyka człowieka
korelacja iluzoryczna2.3 Analiza wyników, 2.4 Etyka
korelacja negatywna2.3 Analiza wyników
korelacja pozorna2.3 Analiza wyników
korelacja pozytywna2.3 Analiza wyników
korelacja ujemna2.3 Analiza wyników
kosteczki słuchowe5.4 Słuch
kowadełko5.4 Słuch
kubek smakowy5.5 Inne zmysły
kultura głuchoty5.4 Słuch
kultura indywidualistyczna12.2 Atrybucje
kultura kolektywistyczna12.2 Atrybucje
kwadrat Punnetta3.1 Genetyka człowieka
kwas deoksyrybonukleinowy (DNA)3.1 Genetyka człowieka
kwas gamma-aminomasłowy3.2 Komórki układu nerwowego
kwestionariusz 16PF11.6 Teorie cech
kwestionariusz osobowości11.10 Ocena osobowości
M
mała motoryka9.3 Stadia rozwoju
małżowina uszna5.4 Słuch
maskowanie2.4 Etyka
mechanizm przyswajania języka9.3 Stadia rozwoju
metadonowa klinika odwykowa4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
metoda badania klinicznego2.2 Metody badawcze
metoda drzwiami w twarz12.4 Postawy i ich zmiana
metoda empiryczna1.1 Czym jest psychologia
metoda introspekcji1.2 Historia psychologii
metoda prób i błędów7.3 Rozwiązywanie problemów
metoda stopy w drzwiach12.4 Postawy i ich zmiana
Międzyagencyjna Polityka Zarządzania Nadużywaniem Substancji Psychoaktywnych Podczas Ciąży9.3 Stadia rozwoju
Międzynarodowe standardy profilaktyki uzależnień9.3 Stadia rozwoju
międzypłciowość10.4 Sfera seksualna
międzyuszna różnica czasu5.4 Słuch
międzyuszna różnica natężenia dźwięku5.4 Słuch
miłość doskonała12.9 Tworzenie relacji
miłość fatalna12.9 Tworzenie relacji
miłość przyjacielska12.9 Tworzenie relacji
miłość romantyczna12.9 Tworzenie relacji
Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)11.10 Ocena osobowości
młoteczek5.4 Słuch
model dwojakich postaw12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
model dwutorowości perswazji12.4 Postawy i ich zmiana
model Hovlanda-Yale12.4 Postawy i ich zmiana
model pamięci Atkinsona i Shiffrina8.1 Jak działa pamięć
model pobudzenia–bilansu12.8 Zachowania pomocne
model trójstopniowej organizacji mózgu10.2 Biologia emocji
model witaminowy13.3 Stres w pracy
model wymagania-zasoby13.3 Stres w pracy
model zaangażowania w pracę13.3 Stres w pracy
modelowanie12.7 Agresja
motoryka duża9.3 Stadia rozwoju
mózg paleossaków10.2 Biologia emocji
multikulturowy test apercepcji tematycznej (TEMAS)11.10 Ocena osobowości
myślenie „wszystko albo nic”16.2 Techniki terapeutyczne
myśli samobójcze15.7 Zaburzenia nastroju
N
nadmierna generalizacja7.2 Język
nadrabianie snu REM4.2 Rola snu
nagła śmierć łóżeczkowa9.3 Stadia rozwoju
nakładanie się śladów pamięciowych8.1 Jak działa pamięć
Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych9.3 Stadia rozwoju
nastawienie umysłowe7.3 Rozwiązywanie problemów
nastrój10.1 Emocje
negatywna emocjonalność14.3 Stres a choroby
nerw wzrokowy5.3 Wzrok
nerwowo-ambiwalentny styl przywiązania9.3 Stadia rozwoju
nie reanimować (DNR)9.4 Kres życia
nieświadomość zbiorowa4.3 Fazy snu
niezaangażowany styl wychowania 9.3 Stadia rozwoju
O
obrazowanie mózgu3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
obserwacja w warunkach naturalnych2.2 Metody badawcze, 2.4 Etyka
obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości15.11 Zaburzenia osobowości
obturacyjny bezdech senny4.4 Zaburzenia snu
obwodowy układ nerwowy3.3 Składowe układu nerwowego
obywatelskie zachowanie organizacyjne13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
ocena poznawcza10.1 Emocje
odbiorczy ubytek słuchu5.4 Słuch
odchylenie standardowe7.5 Pomiar inteligencji
odczuwanie bólu5.5 Inne zmysły
odprężenie seksualne10.4 Sfera seksualna
odruch chwytania9.3 Stadia rozwoju
odruch obejmowania9.3 Stadia rozwoju
odruch ssania9.3 Stadia rozwoju
odruch toniczno-szyjny9.3 Stadia rozwoju
odruchy wrodzone9.3 Stadia rozwoju
odsłonięcie się12.9 Tworzenie relacji
Ogólny Model Agresji12.7 Agresja
ogólny zespół adaptacyjny14.1 Czym jest stres?
okres krytyczny9.3 Stadia rozwoju
okres refrakcji10.4 Sfera seksualna
okres wchodzenia w dorosłość9.3 Stadia rozwoju
okres wrażliwy9.3 Stadia rozwoju
operacjonalizacja zmiennych2.3 Analiza wyników
opieka prenatalna9.3 Stadia rozwoju
opuszka węchowa5.5 Inne zmysły
orientacja seksualna10.4 Sfera seksualna
osobowość analno-ekspulsywna11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
osobowość analno-retencyjna11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
osobowość histrioniczna15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość narcystyczna15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość paranoiczna15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość schizoidalna15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość schizotypowa15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość typu borderline15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość unikowa15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość z pogranicza15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość zależna15.11 Zaburzenia osobowości
oś podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA)14.1 Czym jest stres?
ośrodek Wernickego3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
ośrodkowy układ nerwowy (OUN)3.3 Składowe układu nerwowego
oświadczenie pro futuro9.4 Kres życia, 9.4 Kres życia
oświadczenie woli9.4 Kres życia
P
pamięć epizodyczna8.1 Jak działa pamięć
pamięć krótkotrwała8.1 Jak działa pamięć
pamięć niedeklaratywna8.1 Jak działa pamięć
pamięć proceduralna8.1 Jak działa pamięć
pamięć semantyczna8.1 Jak działa pamięć
pamięć trwała8.1 Jak działa pamięć
pamięć utajona8.1 Jak działa pamięć
paradygmat efektu dezinformacji8.3 Kłopoty z pamięcią
parasympatyczny układ nerwowy3.5 Układ hormonalny
pełnomocnictwo ds. opieki zdrowotnej9.4 Kres życia
permisywny styl wychowania9.3 Stadia rozwoju
perspektywa biologiczna3.2 Komórki układu nerwowego
perspektywa linearna5.3 Wzrok
perspektywa psychodynamiczna16.2 Techniki terapeutyczne
perspektywa społeczno-kulturowa12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
perspektywa teorii uczenia się12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
peryferyjna droga perswazji12.4 Postawy i ich zmiana
pęcherzyk synaptyczny3.2 Komórki układu nerwowego
pierwszorzędowe cechy płciowe9.3 Stadia rozwoju
pięcioczynnikowy model osobowości (PMO)1.3 Psychologia współczesna, 11.6 Teorie cech
plamka ślepa5.3 Wzrok
plamka żółta5.3 Wzrok
plan eksperymentu2.3 Analiza wyników
pobudzenie fizjologiczne12.7 Agresja
pochopne wyciąganie wniosków16.2 Techniki terapeutyczne
poczucie sprawiedliwości dystrybucyjnej13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości informacyjnej13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości interpersonalnej13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości organizacyjnej13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości proceduralnej13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawstwa11.4 Podejście poznawcze
poczucie własnej skuteczności10.3 Motywacja
podejście dyspozycyjne12.2 Atrybucje
podejście sytuacyjne12.2 Atrybucje
podstawowy błąd atrybucji12.2 Atrybucje
pogorszenie aktywności ruchowej15.8 Schizofrenia
pojęcie naturalne7.1 Czym jest poznanie?
pojęcie sztuczne7.1 Czym jest poznanie?
pole brzuszne nakrywki3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
pompa sodowo-potasowa3.2 Komórki układu nerwowego
poradnictwo psychologiczne1.3 Psychologia współczesna
positron emission tomography (PET)3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
postawa wobec organizacjiWprowadzenie
postrzeganie głębi5.3 Wzrok
potencjał czynnościowy3.2 Komórki układu nerwowego
potencjał spoczynkowy3.2 Komórki układu nerwowego
potrzeba afiliacji13.4 Motywacja do pracy
potrzeba osiągnięć13.4 Motywacja do pracy
potrzeba władzy13.4 Motywacja do pracy
powidok5.3 Wzrok
powtarzalność2.3 Analiza wyników
powtarzanie aktywne8.1 Jak działa pamięć
poziom rzetelności11.10 Ocena osobowości
pozytonowa tomografia emisyjna3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
półkula mózgowa3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
praca w systemie zmianowym4.1 Czym jest świadomość?
praktyka oparta na dowodach naukowych16.2 Techniki terapeutyczne
prawo Yerkesa-Dodsona10.3 Motywacja
pręcik5.3 Wzrok
procedura obcej sytuacji2.2 Metody badawcze
procedura odkłamania2.4 Etyka
program emocjonalny10.1 Emocje
program rozwoju po zdobyciu stopnia naukowego doktora1.4 Kariera zawodowa psychologa
Projekt Niewinność8.3 Kłopoty z pamięcią
próba reprezentatywna7.5 Pomiar inteligencji
przeciwwarunkowanie16.2 Techniki terapeutyczne
przetwarzanie automatyczne8.1 Jak działa pamięć
przetwarzanie kontrolowane8.1 Jak działa pamięć
przewodzeniowy ubytek słuchu5.4 Słuch
przysadka mózgowa3.5 Układ hormonalny
przywiązanie 9.3 Stadia rozwoju
przywspółczulny układ nerwowy3.3 Składowe układu nerwowego
psycholog ewolucyjny3.1 Genetyka człowieka
psychologia biznesuWprowadzenie
psychologia kliniczna1.3 Psychologia współczesna
psychologia osobowości1.3 Psychologia współczesna
psychologia pracy i organizacji1.3 Psychologia współczesna
psychologia przemysłowaWprowadzenie
psychologia rozwojowa1.3 Psychologia współczesna
psychologia sportu i aktywności fizycznej1.3 Psychologia współczesna
psychologia zarządzaniaWprowadzenie
psychoneuroimmunologia14.3 Stres a choroby
R
radzenie sobie ze stresem zorientowane na emocje14.4 Kontrolowanie stresu
radzenie sobie ze stresem zorientowane na problem14.4 Kontrolowanie stresu
rdzeń przedłużony3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
reakcja alarmowa14.1 Czym jest stres?
recenzowany artykuł naukowy2.3 Analiza wyników
receptor węchowy5.5 Inne zmysły
regulacja emocji10.1 Emocje
regulacyjna teoria temperamentu (RTT)11.9 Temperament
rejestr sensoryczny8.1 Jak działa pamięć
rezonans magnetyczny3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
rezygnacja z udziału w badaniach2.2 Metody badawcze
rogówka5.3 Wzrok
rozbieżność w widzeniu dwuocznym5.3 Wzrok
rozkład wzmocnień o stałych proporcjach6.3 Warunkowanie sprawcze
rozkład wzmocnień o zmiennych interwałach6.3 Warunkowanie sprawcze
rozkład wzmocnień o zmiennych proporcjach6.3 Warunkowanie sprawcze
rozkład wzmocnień przy stałych interwałach6.3 Warunkowanie sprawcze
rozmycie odpowiedzialności12.8 Zachowania pomocne
rozpamiętywanie15.7 Zaburzenia nastroju
rozprzestrzenianie się aktywacji8.1 Jak działa pamięć
rozumowanie dedukcyjne2.1 Dlaczego badania są ważne?
rozumowanie indukcyjne2.1 Dlaczego badania są ważne?
rozwój prenatalny9.3 Stadia rozwoju
rozwój psychoseksualny9.2 Teorie psychologii rozwojowej
różnicowanie bodźców6.2 Warunkowanie klasyczne
ruch zależny od woli10.2 Biologia emocji
S
samokorygująca i systematyczna metoda naukowa2.4 Etyka
samospełniająca się przepowiednia12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
schemat postępowania7.6 Źródła inteligencji
schemat roli społecznej7.1 Czym jest poznanie?
schemat zdarzeń7.1 Czym jest poznanie?
semantyka7.2 Język
sen wolnofalowy4.3 Fazy snu
siatkówka5.3 Wzrok
siedem grzechów pamięci8.3 Kłopoty z pamięcią
skala aprobaty społecznej11.10 Ocena osobowości
skala Inteligencji Stanford-Binet7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych – wydanie czwarte (WAIS-IV)7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych (WAIS)7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-V)7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – wydanie czwarte (WPPSI-IV)7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera-Bellevue7.5 Pomiar inteligencji
skala rzetelności11.10 Ocena osobowości
Skala Wpływu Zdarzeń2.3 Analiza wyników
składnia7.2 Język
skoncentrowanie na emocjach13.3 Stres w pracy
skoncentrowanie na unikaniu13.3 Stres w pracy
skoncentrowanie na zadaniu13.3 Stres w pracy
skrzyżowanie wzrokowe5.3 Wzrok
skumulowany efekt niedoboru snu4.1 Czym jest świadomość?
soczewka5.3 Wzrok
somatyczny układ nerwowy3.3 Składowe układu nerwowego
spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD)9.3 Stadia rozwoju
społeczno-poznawcza teoria osobowości11.4 Podejście poznawcze
społeczny dowód słuszności12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
spontaniczne odnowienie6.2 Warunkowanie klasyczne
spostrzegana kontrola14.4 Kontrolowanie stresu
spór „natura a wychowanie”9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
stadium odporności14.1 Czym jest stres?
stadium operacji formalnych9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium operacji konkretnych9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium operacji postformalnych9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium przedoperacyjne9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium sensoryczno-motoryczne9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium wyczerpania14.1 Czym jest stres?
stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych4.4 Zaburzenia snu
stałość reprezentacji obiektu9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stanfordzki eksperyment więzienny12.3 Role i normy społeczne
stosowana analiza zachowania16.2 Techniki terapeutyczne
strategia cofania się7.3 Rozwiązywanie problemów
strategia rozwiązywania problemu7.3 Rozwiązywanie problemów
strategia zapamiętywania8.4 Sposoby na poprawę pamięci
strategiczna terapia rodzinna16.3 Sposoby leczenia
stres pourazowy2.3 Analiza wyników
stres w pracyWprowadzenie
stres zawodowy14.2 Stresory
stronniczość obserwatora2.2 Metody badawcze
strukturalna terapia rodzinna16.3 Sposoby leczenia
strzemiączko5.4 Słuch
studium przypadku2.2 Metody badawcze
sympatyczny układ nerwowy3.5 Układ hormonalny
synaptogeneza9.3 Stadia rozwoju
systematyczna desensytyzacja16.2 Techniki terapeutyczne
szczelina podłużna mózgu3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
szczelina synaptyczna3.2 Komórki układu nerwowego
szczepionki dla dzieci2.3 Analiza wyników
szlak kortykostriatalny9.3 Stadia rozwoju
T
technika relaksacyjna14.4 Kontrolowanie stresu
tendencyjność typu „aktor-obserwator”12.2 Atrybucje
teoria czasowa5.4 Słuch
teoria dwuczynnikowa13.4 Motywacja do pracy
teoria emocji Cannona-Barda10.1 Emocje
teoria ewolucji poprzez dobór naturalny3.1 Genetyka człowieka
teoria frustracji-agresji12.7 Agresja
teoria inteligencji wielorakich7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
teoria kosztownego sygnalizowania atutów11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
teoria Lazarusa10.1 Emocje
teoria miejsca w różnicowaniu wysokości dźwięków5.4 Słuch
teoria miłosnego trójkąta12.9 Tworzenie relacji
teoria popędu10.3 Motywacja
teoria poznawczo-motywacyjno-relacyjna10.1 Emocje
teoria przywiązania9.3 Stadia rozwoju
teoria psychoanalityczna1.2 Historia psychologii
teoria rozwoju moralnego9.2 Teorie psychologii rozwojowej
teoria rozwoju skokowego9.2 Teorie psychologii rozwojowej
teoria ruminacyjnego stylu reagowania15.7 Zaburzenia nastroju
teoria samostanowienia13.4 Motywacja do pracy
teoria selektywności socjoemocjonalnej9.3 Stadia rozwoju
teoria trichromatyczna5.3 Wzrok
teoria trzech barw5.3 Wzrok
teoria umysłu9.3 Stadia rozwoju
teoria widzenia barw oparta na procesach przeciwstawnych5.3 Wzrok
teoria wymiany społecznej12.9 Tworzenie relacji
teoria zdolności poznawczych7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
teorie cech11.6 Teorie cech
terapia behawioralna16.2 Techniki terapeutyczne
terapia ekspozycji w wirtualnej rzeczywistości16.2 Techniki terapeutyczne
terapia ekspozycyjna16.2 Techniki terapeutyczne
terapia elektrowstrząsowa16.2 Techniki terapeutyczne
terapia grupowa16.3 Sposoby leczenia
terapia hormonalna korekta płci10.4 Sfera seksualna
terapia humanistyczna16.2 Techniki terapeutyczne
terapia indywidualna16.3 Sposoby leczenia
terapia niedyrektywna16.2 Techniki terapeutyczne
terapia poznawczo-behawioralna4.4 Zaburzenia snu, 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia racjonalno-emotywna16.2 Techniki terapeutyczne
terapia rodzin16.3 Sposoby leczenia
terapia rogeriańska16.2 Techniki terapeutyczne
terapia skoncentrowana na kliencie16.2 Techniki terapeutyczne
test apercepcji tematycznej (TAT)11.10 Ocena osobowości
test niedokończonych zadań Rottera11.10 Ocena osobowości
test pianki marshmallow11.4 Podejście poznawcze
test projekcyjny11.10 Ocena osobowości
testament życia9.4 Kres życia
tęczówka5.3 Wzrok
tomografia komputerowa (TK)3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
tożsamość płciowa10.4 Sfera seksualna
trafność ekologiczna2.3 Analiza wyników
trafność fasadowa2.3 Analiza wyników
trafność teoretyczna2.3 Analiza wyników
transakcyjna teoria stresu13.3 Stres w pracy
treść jawna4.3 Fazy snu
treść utajona4.3 Fazy snu
triarchiczna teoria inteligencji7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
trudności w uczeniu się7.6 Źródła inteligencji
U
uczenie się na nowo8.1 Jak działa pamięć
uczenie się skojarzeniowe6.1 Na czym polega proces uczenia się?
uczenie się utajone6.3 Warunkowanie sprawcze
układ hormonalny3.5 Układ hormonalny
układ wewnątrzwydzielniczy3.5 Układ hormonalny, 3.5 Układ hormonalny
układ współczulny10.1 Emocje
umiejscowienie kontroli11.4 Podejście poznawcze
unikowy styl przywiązania 9.3 Stadia rozwoju
urojenia paranoidalne15.8 Schizofrenia
urojenia somatyczne15.8 Schizofrenia
urojenia wielkościowe15.8 Schizofrenia
urządzenie EPAP4.4 Zaburzenia snu
W
warunkowanie awersyjne16.2 Techniki terapeutyczne
warunkowanie drugiego rzędu6.2 Warunkowanie klasyczne
warunkowanie wyższego rzędu6.2 Warunkowanie klasyczne
wczesna dorosłość9.3 Stadia rozwoju
widmo elektromagnetyczne5.2 Fale i długości fal
widzenie barwne5.3 Wzrok
wielka trójka Eysencka11.9 Temperament
wrodzona niewrażliwość na ból5.5 Inne zmysły
wrogie myśli12.7 Agresja
wrzeciono snu4.3 Fazy snu
wskazówka jednooczna5.3 Wzrok
wskazówka obuoczna5.3 Wzrok
wsparcie biologiczne12.8 Zachowania pomocne
wsparcie materialne12.8 Zachowania pomocne
wsparcie psychiczne12.8 Zachowania pomocne
wsparcie społeczne14.4 Kontrolowanie stresu
współczynnik korelacji2.3 Analiza wyników
wycofanie z kontaktów społecznych15.8 Schizofrenia
wyuczona bezradność14.4 Kontrolowanie stresu
wzmacnianie ciągłe6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmacnianie pozytywne6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie negatywne6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie pierwotne6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie sporadyczne6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie wtórne6.3 Warunkowanie sprawcze
Z
zaburzenia afektywne dwubiegunowe i pokrewne15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenia depresyjne15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenia dysocjacyjne15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
zaburzenia lękowe15.4 Zaburzenia lękowe
zaburzenia nastroju15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
zaburzenia osobowości15.11 Zaburzenia osobowości
zaburzenia psychosomatyczne, psychofizjologiczne14.3 Stres a choroby
zaburzenia struktury i funkcji myślenia15.8 Schizofrenia
zaburzenia zachowania w czasie snu REM4.4 Zaburzenia snu
zaburzenia ze spektrum autyzmu15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
zaburzenie dystymiczne15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenie lęku społecznego15.4 Zaburzenia lękowe
zaburzenie obsesyjno-kompulsywne15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
zaburzenie osobowości borderline15.11 Zaburzenia osobowości
zaburzenie psychotyczne, psychoza15.8 Schizofrenia
zachowania katatoniczne15.8 Schizofrenia
zachowania pomocne12.8 Zachowania pomocne
zachowania prospołeczne12.8 Zachowania pomocne
zagrożenie samobójstwem15.7 Zaburzenia nastroju
zakręt kory mózgowej3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
zanikanie śladów pamięciowych8.1 Jak działa pamięć
zapłodnienie9.3 Stadia rozwoju
zasada wzajemności12.9 Tworzenie relacji
zasada zachowania stałości9.2 Teorie psychologii rozwojowej
zastraszanie w sieci12.7 Agresja
zawroty głowy5.4 Słuch
zdezorganizowany styl przywiązania 9.3 Stadia rozwoju
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
zespół bezdechu sennego4.4 Zaburzenia snu
zespół depersonalizacji i derealizacji15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
zespół K4.3 Fazy snu
zespół lęku uogólnionego15.4 Zaburzenia lękowe
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)7.6 Źródła inteligencji, 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS)4.4 Zaburzenia snu
zespół nagłej zmiany strefy czasowej4.1 Czym jest świadomość?
zespół niespokojnych nóg4.4 Zaburzenia snu
zespół stresu pourazowego (PTSD)15.6 Zespół stresu pourazowego
zgodność ocen między oceniającymi2.2 Metody badawcze
zjawiskiem obojętnego przechodnia12.8 Zachowania pomocne
zjawisko „wszystko albo nic”3.2 Komórki układu nerwowego
złącze szczelinowe3.2 Komórki układu nerwowego
zmienna niezależna2.3 Analiza wyników
zmienna zakłócająca2.3 Analiza wyników
zmienna zależna2.3 Analiza wyników
zmysł kinestetyczny (kinestezja)5.5 Inne zmysły
zmysł równowagi5.5 Inne zmysły
zmysł słuchu5.4 Słuch
zmysł węchu5.5 Inne zmysły
znajdywanie kozła ofiarnego12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
zniekształcenia poznawcze16.2 Techniki terapeutyczne
związek przyczynowo-skutkowym2.3 Analiza wyników
zwój ślimakowy (ślimak)5.4 Słuch
Ź
źrenica5.3 Wzrok
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji, Creative Commons Attribution License 4.0 która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo nahttps://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 19 lip 2021 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Creative Commons Attribution License 4.0. Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.