Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Skorowidz rzeczowy

PsychologiaSkorowidz rzeczowy

A
adrenarche 9.3 Stadia rozwoju
Agencja do Spraw Żywności i Leków 16.2 Techniki terapeutyczne
agresja 12.7 Agresja
agresja instrumentalna 12.7 Agresja
agresja wroga 12.7 Agresja
alkoholowy zespół płodowy (FAS) 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
allel recesywny 3.1 Genetyka człowieka
Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne 2.2 Metody badawcze
amnezja dysocjacyjna 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
amnezja następcza 8.3 Kłopoty z pamięcią
amnezja psychogenna 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
amnezja wsteczna 8.3 Kłopoty z pamięcią
analiza statystyczna 2.3 Analiza wyników
anankastyczne zaburzenie osobowości 15.11 Zaburzenia osobowości
anemia sierpowata 3.1 Genetyka człowieka
anhedonia 15.8 Schizofrenia
antyspołeczne zaburzenie osobowości 15.11 Zaburzenia osobowości
aseksualność 10.4 Sfera seksualna
automatyczna regulacja emocji (ARE) 10.1 Emocje
autonomiczny układ nerwowy 3.3 Składowe układu nerwowego, 10.1 Emocje
autorytarny styl wychowania 9.3 Stadia rozwoju
autorytartywny styl wychowania 9.3 Stadia rozwoju
awersja pokarmowa 6.2 Warunkowanie klasyczne
B
badania archiwalne (archiwistyka) 2.2 Metody badawcze
badania kwestionariuszowe 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
badania metodą pojedynczo ślepej próby 2.3 Analiza wyników
badania podłużne 2.2 Metody badawcze
badania poprzeczne 2.2 Metody badawcze
badania z podwójnie ślepą próbą 2.3 Analiza wyników
badania z udziałem zwierząt 2.4 Etyka
badanie korelacyjne 2.3 Analiza wyników, 14.2 Stresory
bezpieczna baza 9.3 Stadia rozwoju
bezpieczny wzorzec przywiązania 9.3 Stadia rozwoju
bezwarunkowy pozytywny szacunek 16.2 Techniki terapeutyczne
biopsychospołeczny model zdrowia 1.3 Psychologia współczesna
biseksualność 10.4 Sfera seksualna
bliźnięta dwujajowe 3.1 Genetyka człowieka
bliźnięta jednojajowe 3.1 Genetyka człowieka
błąd egocentryzmu 8.3 Kłopoty z pamięcią
błąd kodowania 8.3 Kłopoty z pamięcią
błąd stereotypu 8.3 Kłopoty z pamięcią
błędna atrybucja 8.3 Kłopoty z pamięcią
błona bębenkowa 5.4 Słuch
błona podstawna 5.4 Słuch
błona półprzepuszczalna 3.2 Komórki układu nerwowego
bodziec obojętny 6.2 Warunkowanie klasyczne
ból neuropatyczny 5.5 Inne zmysły
ból zapalny 5.5 Inne zmysły
C
cecha centralna 11.6 Teorie cech
cecha dominująca 11.6 Teorie cech
cecha osobowości 1.3 Psychologia współczesna
cecha wtórna 11.6 Teorie cech
Centra Kontroli i Prewencji Chorób 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?, 9.3 Stadia rozwoju
centralna droga perswazji 12.4 Postawy i ich zmiana
centralny bezdech senny 4.4 Zaburzenia snu
choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) 15.7 Zaburzenia nastroju
choroba Ménière’a 5.4 Słuch
choroby sercowo-naczyniowe (układu krążenia) 14.3 Stres a choroby
choroby układu krążenia 14 Kluczowe pojęcia
ciałko blaszkowate 5.5 Inne zmysły
ciałko dotykowe 5.5 Inne zmysły
ciałko Ruffiniego 5.5 Inne zmysły
ciałko Vatera–Paciniego 5.5 Inne zmysły, 5 Kluczowe pojęcia
ciało modzelowate 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
ciągły rozwój 12.3 Role i normy społeczne
codzienne problemy 14.2 Stresory
cykl reakcji seksualnej 10.4 Sfera seksualna
częstotliwość 5.2 Fale i długości fal
czopek 5.3 Wzrok
czucie temperatury 5.5 Inne zmysły
czynnik wewnętrzny 12.2 Atrybucje
czynnościowy rezonans magnetyczny 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
Ć
ćwiczenia fizyczne 14.4 Kontrolowanie stresu
ćwiczenie „Trzy góry” 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
D
decyzyjny model interwencji w sytuacji kryzysowej 12.8 Zachowania pomocne
depersonalizacja 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
depresja kliniczna 15.7 Zaburzenia nastroju
depresja sezonowa 15.7 Zaburzenia nastroju
depresja w okresie połogu 15.7 Zaburzenia nastroju
determinizm lingwistyczny 7.2 Język
dezorganizacja aktywności ruchowej 15.8 Schizofrenia
Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (DSM-5) 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych, 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
długość fali 5.2 Fale i długości fal
dobór losowy 2.3 Analiza wyników
dobór naturalny 4.2 Rola snu
dołek w podbródku 3.1 Genetyka człowieka
dominujący allel 3.1 Genetyka człowieka
dopasowanie człowiek–organizacja Wprowadzenie
dopasowanie komplementarne 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
dopasowanie suplementarne 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
dorastanie 9.3 Stadia rozwoju
drugorzędowe cechy płciowe 9.3 Stadia rozwoju
dwuczynnikowa teoria Schachtera-Singera 10.1 Emocje
dysforia płciowa 10.4 Sfera seksualna
dysk Merkla 5.5 Inne zmysły
dysocjacyjne zaburzenie tożsamości 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
dysonans poznawczy 12.4 Postawy i ich zmiana
działania zabezpieczające 15.4 Zaburzenia lękowe
działanie autoteliczne 13.4 Motywacja do pracy
F
fale alfa 4.3 Fazy snu
fale delta 4.3 Fazy snu
fale theta 4.3 Fazy snu
falsyfikowalna hipoteza 2.1 Dlaczego badania są ważne?
falsyfikowalne 2 Kluczowe pojęcia
fałszywe wspomnienia autobiograficzne 8.3 Kłopoty z pamięcią
faworyzacja grupy własnej 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
faza 1. snu 4.3 Fazy snu
faza 2. snu 4.3 Fazy snu
faza 3. snu 4.3 Fazy snu
faza 4. snu 4.3 Fazy snu
faza REM 4.3 Fazy snu
fazy rozwoju psychoseksualnego 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
fenomenologiczny wariant teorii systemów ekologicznych 9.3 Stadia rozwoju
fenyloketonuria 3.1 Genetyka człowieka
fiksacja funkcjonalna 7.3 Rozwiązywanie problemów
fobia specyficzna 15.4 Zaburzenia lękowe
folikulotropina 4.2 Rola snu
fonem 7.2 Język
fotoreceptor 5.3 Wzrok
fuga dysocjacyjna 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
funkcjonalizm 1.2 Historia psychologii
H
halucynacje 15.8 Schizofrenia
hererozygotyczny 3.1 Genetyka człowieka
heteroseksualność 10.4 Sfera seksualna
heurystyka dostępności 7.3 Rozwiązywanie problemów
heurystyka reprezentatywności 7.3 Rozwiązywanie problemów
hierarchia potrzeb 10.3 Motywacja
higiena pracy 13.4 Motywacja do pracy
hipoteza dopaminowa 15.8 Schizofrenia
hipoteza mimicznego sprzężenia zwrotnego 10.1 Emocje
hipoteza możliwa do podważenia 2.1 Dlaczego badania są ważne?
hipoteza poziomów przetwarzania 8.1 Jak działa pamięć
hipoteza sprawiedliwego świata 12.2 Atrybucje
homoseksualność 10.4 Sfera seksualna
homozygotyczny 3.1 Genetyka człowieka
hospicjum 9.4 Kres życia
J
jądro nadskrzyżowaniowe (SCN) 4.1 Czym jest świadomość?
jądro środkowe 10.2 Biologia emocji
jednostka zmian życiowych 14.2 Stresory
język 7.2 Język
K
kamienie milowe w rozwoju dziecka 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
karanie negatywne 6.3 Warunkowanie sprawcze
karanie pozytywne 6.3 Warunkowanie sprawcze
katapleksja 4.4 Zaburzenia snu
klatka Skinnera 1.2 Historia psychologii
kodowanie akustyczne 8.1 Jak działa pamięć
kodowanie semantyczne 8.1 Jak działa pamięć
kodowanie wizualne 8.1 Jak działa pamięć
kolbka synaptyczna 3.2 Komórki układu nerwowego
komora mózgowa 15.8 Schizofrenia
komórka pręcikonośna 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
komórka rzęsata 5.4 Słuch
komórka rzęskowa 5.4 Słuch
komórka włoskowata 5.4 Słuch
kompleks podstawno-boczny 10.2 Biologia emocji
komponenty emocji 10.1 Emocje
koncepcja kolejności narodzin 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
koncepcja pobudzenia emocjonalnego 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
koncepcja wzajemnego determinizmu 11.4 Podejście poznawcze
konsolidacja śladów pamięciowych 8.1 Jak działa pamięć
konsultacja 16.3 Sposoby leczenia
kora somatosensoryczna 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
korelacja dodatnia 2.3 Analiza wyników
korelacja genotyp–środowisko 3.1 Genetyka człowieka
korelacja iluzoryczna 2 Kluczowe pojęcia
korelacja negatywna 2.3 Analiza wyników
korelacja pozorna 2.3 Analiza wyników
korelacja pozytywna 2.3 Analiza wyników
korelacja ujemna 2.3 Analiza wyników
kosteczki słuchowe 5.4 Słuch
kowadełko 5.4 Słuch
kształtowanie 6.3 Warunkowanie sprawcze
kubek smakowy 5.5 Inne zmysły
kultura głuchoty 5.4 Słuch
kultura indywidualistyczna 12.2 Atrybucje
kultura kolektywistyczna 12.2 Atrybucje
kwadrat Punnetta 3.1 Genetyka człowieka
kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) 3.1 Genetyka człowieka
kwas gamma-aminomasłowy 3.2 Komórki układu nerwowego
kwestionariusz 16PF 11.6 Teorie cech
kwestionariusz osobowości 11.10 Ocena osobowości
Ł
łożysko 9.3 Stadia rozwoju
M
mała motoryka 9.3 Stadia rozwoju
małżowina uszna 5.4 Słuch
mapa poznawcza 6.3 Warunkowanie sprawcze
marihuana 15.8 Schizofrenia
maskowanie 2.4 Etyka
mechanizm przyswajania języka 9.3 Stadia rozwoju
menstruacja 9.3 Stadia rozwoju
metadonowa klinika odwykowa 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
metoda badania klinicznego 2.2 Metody badawcze
metoda drzwiami w twarz 12.4 Postawy i ich zmiana
metoda empiryczna 1.1 Czym jest psychologia
metoda introspekcji 1.2 Historia psychologii
metoda prób i błędów 7.3 Rozwiązywanie problemów
metoda stopy w drzwiach 12.4 Postawy i ich zmiana
metoda żetonowa 16.2 Techniki terapeutyczne
miejsce sinawe 15.4 Zaburzenia lękowe
Międzyagencyjna Polityka Zarządzania Nadużywaniem Substancji Psychoaktywnych Podczas Ciąży 9.3 Stadia rozwoju
Międzynarodowe standardy profilaktyki uzależnień 9.3 Stadia rozwoju
międzypłciowość 10.4 Sfera seksualna
międzyuszna różnica czasu 5.4 Słuch
międzyuszna różnica natężenia dźwięku 5.4 Słuch
miłość doskonała 12.9 Tworzenie relacji
miłość fatalna 12.9 Tworzenie relacji
miłość przyjacielska 12.9 Tworzenie relacji
miłość romantyczna 12.9 Tworzenie relacji
Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI) 11.10 Ocena osobowości
młoteczek 5.4 Słuch
MMPI-2_⁠-RF 11.10 Ocena osobowości
model dwojakich postaw 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
model dwutorowości perswazji 12.4 Postawy i ich zmiana
model Hovlanda-Yale 12.4 Postawy i ich zmiana
model pamięci Atkinsona i Shiffrina 8.1 Jak działa pamięć
model pobudzenia–bilansu 12.8 Zachowania pomocne
model trójstopniowej organizacji mózgu 10.2 Biologia emocji
model witaminowy 13.3 Stres w pracy
model wymagania-zasoby 13.3 Stres w pracy
model zaangażowania w pracę 13.3 Stres w pracy
modelowanie 12.7 Agresja
morfem 7.2 Język
motoryka duża 9.3 Stadia rozwoju
motywacja 10.3 Motywacja
motywacja wewnętrzna 10.3 Motywacja, 13.4 Motywacja do pracy
motywacja zewnętrzna 10.3 Motywacja, 13.4 Motywacja do pracy
mózg gadzi 10.2 Biologia emocji
mózg paleossaków 10.2 Biologia emocji
multikulturowy test apercepcji tematycznej (TEMAS) 11.10 Ocena osobowości
myślenie „wszystko albo nic” 16.2 Techniki terapeutyczne
myśli samobójcze 15.7 Zaburzenia nastroju
N
nadciśnienie 14.3 Stres a choroby
nadmierna generalizacja 7.2 Język
nadrabianie snu REM 4.2 Rola snu
nagła śmierć łóżeczkowa 9.3 Stadia rozwoju
nakładanie się śladów pamięciowych 8.1 Jak działa pamięć
narkolepsja 4.4 Zaburzenia snu
Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych 9.3 Stadia rozwoju
nastawienie umysłowe 7.3 Rozwiązywanie problemów
nastrój 10.1 Emocje
negatywna emocjonalność 14.3 Stres a choroby
nerw wzrokowy 5.3 Wzrok
nerwowo-ambiwalentny styl przywiązania 9.3 Stadia rozwoju
nie reanimować (DNR) 9.4 Kres życia
nieświadomość zbiorowa 4.3 Fazy snu
nietrwałość 8.3 Kłopoty z pamięcią
niezaangażowany styl wychowania 9.3 Stadia rozwoju
norma społeczna 12.3 Role i normy społeczne
normatywny wpływ społeczny 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
O
obraz następczy 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
obrazowanie mózgu 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
obserwacja w warunkach naturalnych 2.2 Metody badawcze, 2 Kluczowe pojęcia
obsesyjno-kompulsywne zaburzenie osobowości 15.11 Zaburzenia osobowości
obturacyjny bezdech senny 4.4 Zaburzenia snu
obwodowy układ nerwowy 3.3 Składowe układu nerwowego
obywatelskie zachowanie organizacyjne 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
ocena poznawcza 10.1 Emocje, 10.1 Emocje
odbiorczy ubytek słuchu 5.4 Słuch
odchylenie standardowe 7.5 Pomiar inteligencji
odczuwanie bólu 5.5 Inne zmysły
odprężenie seksualne 10.4 Sfera seksualna
odruch chwytania 9.3 Stadia rozwoju
odruch Moro 9.3 Stadia rozwoju
odruch obejmowania 9.3 Stadia rozwoju
odruch ssania 9.3 Stadia rozwoju
odruch toniczno-szyjny 9.3 Stadia rozwoju
odruchy wrodzone 9.3 Stadia rozwoju
odsłonięcie się 12.9 Tworzenie relacji
Ogólny Model Agresji 12.7 Agresja
ogólny zespół adaptacyjny 14.1 Czym jest stres?
okres krytyczny 9.3 Stadia rozwoju
okres refrakcji 10.4 Sfera seksualna
okres wchodzenia w dorosłość 9.3 Stadia rozwoju
okres wrażliwy 9.3 Stadia rozwoju
operacjonalizacja zmiennych 2.3 Analiza wyników
opieka prenatalna 9.3 Stadia rozwoju
opuszka węchowa 5.5 Inne zmysły
orientacja seksualna 10.4 Sfera seksualna
osłonka mielinowa 3.2 Komórki układu nerwowego
osobowość analno-ekspulsywna 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
osobowość analno-retencyjna 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
osobowość histrioniczna 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość narcystyczna 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość paranoiczna 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość schizoidalna 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość schizotypowa 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość typu borderline 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość unikowa 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość z pogranicza 15.11 Zaburzenia osobowości
osobowość zależna 15.11 Zaburzenia osobowości
oś podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA) 14.1 Czym jest stres?
ośrodek Wernickego 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
ośrodkowy układ nerwowy (OUN) 3.3 Składowe układu nerwowego
oświadczenie pro futuro 9.4 Kres życia, 9 Kluczowe pojęcia
oświadczenie woli 9.4 Kres życia
P
pamięć epizodyczna 8.1 Jak działa pamięć
pamięć jawna 8.1 Jak działa pamięć
pamięć krótkotrwała 8.1 Jak działa pamięć
pamięć niedeklaratywna 8.1 Jak działa pamięć
pamięć proceduralna 8.1 Jak działa pamięć
pamięć semantyczna 8.1 Jak działa pamięć
pamięć trwała 8.1 Jak działa pamięć
pamięć utajona 8.1 Jak działa pamięć
panseksualizm 10.4 Sfera seksualna
paradygmat efektu dezinformacji 8.3 Kłopoty z pamięcią
parasomnia 4.4 Zaburzenia snu
parasympatyczny układ nerwowy 3 Kluczowe pojęcia
pełnomocnictwo ds. opieki zdrowotnej 9.4 Kres życia
permisywny styl wychowania 9.3 Stadia rozwoju
perspektywa biologiczna 3.2 Komórki układu nerwowego
perspektywa ewolucjonistyczna 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
perspektywa linearna 5.3 Wzrok
perspektywa psychodynamiczna 16.2 Techniki terapeutyczne
perspektywa społeczno-kulturowa 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
perspektywa teorii uczenia się 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
perspektywa zbieżna 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
peryferyjna droga perswazji 12.4 Postawy i ich zmiana
pęcherzyk synaptyczny 3.2 Komórki układu nerwowego
pierwszorzędowe cechy płciowe 9.3 Stadia rozwoju
pięcioczynnikowy model osobowości (PMO) 1.3 Psychologia współczesna, 11.6 Teorie cech
plamka ślepa 5.3 Wzrok
plamka żółta 5.3 Wzrok
plan eksperymentu 2.3 Analiza wyników
płat ciemieniowy 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
płat potyliczny 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
płat skroniowy 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
pobudzenie fizjologiczne 12.7 Agresja
pochopne wyciąganie wniosków 16.2 Techniki terapeutyczne
poczucie sprawiedliwości dystrybucyjnej 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości informacyjnej 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości interpersonalnej 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości organizacyjnej 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawiedliwości proceduralnej 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
poczucie sprawstwa 11.4 Podejście poznawcze
poczucie własnej skuteczności 10.3 Motywacja
podejście dyspozycyjne 12.2 Atrybucje
podejście sytuacyjne 12.2 Atrybucje
podniecenie 10.4 Sfera seksualna
podstawowy błąd atrybucji 12.2 Atrybucje
pogorszenie aktywności ruchowej 15.8 Schizofrenia
pojęcie naturalne 7.1 Czym jest poznanie?
pojęcie sztuczne 7.1 Czym jest poznanie?
pole brzuszne nakrywki 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
pompa sodowo-potasowa 3.2 Komórki układu nerwowego
poradnictwo psychologiczne 1.3 Psychologia współczesna
positron emission tomography (PET) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
postawa wobec organizacji Wprowadzenie
postrzeganie głębi 5.3 Wzrok
potencjał błonowy 3.2 Komórki układu nerwowego
potencjał czynnościowy 3.2 Komórki układu nerwowego
potencjał spoczynkowy 3.2 Komórki układu nerwowego
potrzeba afiliacji 13.4 Motywacja do pracy
potrzeba osiągnięć 13.4 Motywacja do pracy
potrzeba władzy 13.4 Motywacja do pracy
powidok 5.3 Wzrok
powtarzalność 2.3 Analiza wyników
powtarzanie aktywne 8.1 Jak działa pamięć
poziom rzetelności 11.10 Ocena osobowości
poziomy przetwarzania 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
pozytonowa tomografia emisyjna 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
półkula mózgowa 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
praca w systemie zmianowym 4.1 Czym jest świadomość?
pracoholizm 13.3 Stres w pracy
praktyka oparta na dowodach naukowych 16.2 Techniki terapeutyczne
prawo Yerkesa-Dodsona 10.3 Motywacja
pręcik 5.3 Wzrok
procedura obcej sytuacji 2.2 Metody badawcze
procedura odkłamania 2.4 Etyka
progesteron 3.5 Układ hormonalny
program emocjonalny 10.1 Emocje
program rozwoju po zdobyciu stopnia naukowego doktora 1.4 Kariera zawodowa psychologa
Projekt Niewinność 8.3 Kłopoty z pamięcią
próba losowa 2.3 Analiza wyników
próba reprezentatywna 7.5 Pomiar inteligencji
przechowywanie 8.1 Jak działa pamięć
przeciwwarunkowanie 16.2 Techniki terapeutyczne
przetwarzanie automatyczne 8.1 Jak działa pamięć
przetwarzanie kontrolowane 8.1 Jak działa pamięć
przetwarzanie wysiłkowe 8.1 Jak działa pamięć, 8 Kluczowe pojęcia
przewarunkowanie 16.2 Techniki terapeutyczne
przewodzeniowy ubytek słuchu 5.4 Słuch
przodomózgowie 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
przysadka mózgowa 3.5 Układ hormonalny
przywiązanie 9.3 Stadia rozwoju
przywspółczulny układ nerwowy 3.3 Składowe układu nerwowego
psycholog ewolucyjny 3.1 Genetyka człowieka
psycholog kliniczny 1.4 Kariera zawodowa psychologa
psychologia biznesu Wprowadzenie
psychologia kliniczna 1.3 Psychologia współczesna
psychologia osobowości 1.3 Psychologia współczesna
psychologia pracy i organizacji 1.3 Psychologia współczesna
psychologia przemysłowa Wprowadzenie
psychologia rozwojowa 1.3 Psychologia współczesna
psychologia sądowa 1.3 Psychologia współczesna
psychologia sportu i aktywności fizycznej 1.3 Psychologia współczesna
psychologia zarządzania Wprowadzenie
psychoneuroimmunologia 14.3 Stres a choroby
R
radzenie sobie 14.4 Kontrolowanie stresu
radzenie sobie ze stresem zorientowane na emocje 14.4 Kontrolowanie stresu
radzenie sobie ze stresem zorientowane na problem 14.4 Kontrolowanie stresu
rdzeń kręgowy 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
rdzeń przedłużony 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
reakcja alarmowa 14.1 Czym jest stres?
reakcja fizjologiczna 10.1 Emocje
reakcja warunkowa 6.2 Warunkowanie klasyczne
recenzowany artykuł naukowy 2.3 Analiza wyników
receptor węchowy 5.5 Inne zmysły
regulacja emocji 10.1 Emocje
regulacyjna teoria temperamentu (RTT) 11.9 Temperament
rejestr sensoryczny 8.1 Jak działa pamięć
rekonstruowanie 8.3 Kłopoty z pamięcią
rezonans magnetyczny 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
rezygnacja z udziału w badaniach 2.2 Metody badawcze
rogówka 5.3 Wzrok
rozbieżność w widzeniu dwuocznym 5.3 Wzrok
rozkład wzmocnień o stałych proporcjach 6.3 Warunkowanie sprawcze
rozkład wzmocnień o zmiennych interwałach 6.3 Warunkowanie sprawcze
rozkład wzmocnień o zmiennych proporcjach 6.3 Warunkowanie sprawcze
rozkład wzmocnień przy stałych interwałach 6.3 Warunkowanie sprawcze
rozmycie odpowiedzialności 12.8 Zachowania pomocne
rozpamiętywanie 15.7 Zaburzenia nastroju
rozpoznawanie 8.1 Jak działa pamięć
rozprzestrzenianie się aktywacji 8.1 Jak działa pamięć
rozumowanie dedukcyjne 2.1 Dlaczego badania są ważne?
rozumowanie indukcyjne 2.1 Dlaczego badania są ważne?
rozwój prenatalny 9.3 Stadia rozwoju
rozwój psychoseksualny 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
różnicowanie bodźców 6.2 Warunkowanie klasyczne
ruch zależny od woli 10.2 Biologia emocji
rytm biologiczny 4.1 Czym jest świadomość?
rytm okołodobowy 4.1 Czym jest świadomość?
rzetelność 2.3 Analiza wyników
S
samokorygująca i systematyczna metoda naukowa 2 Ćwicz myślenie krytyczne
samospełniająca się przepowiednia 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
schemat postępowania 7 Kluczowe pojęcia
schemat roli społecznej 7.1 Czym jest poznanie?
schemat zdarzeń 7.1 Czym jest poznanie?
schizofazja 15.8 Schizofrenia
semantyka 7.2 Język
sen paradoksalny 4.3 Fazy snu, 4 Kluczowe pojęcia
sen wolnofalowy 4.3 Fazy snu
siatkówka 5.3 Wzrok
siedem grzechów pamięci 8.3 Kłopoty z pamięcią
skala aprobaty społecznej 11.10 Ocena osobowości
skala Inteligencji Stanford-Binet 7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych – wydanie czwarte (WAIS-IV) 7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych (WAIS) 7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-V) 7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – wydanie czwarte (WPPSI-IV) 7.5 Pomiar inteligencji
Skala Inteligencji Wechslera-Bellevue 7.5 Pomiar inteligencji
skala kłamstwa 11.10 Ocena osobowości
skala rzetelności 11.10 Ocena osobowości
Skala Wpływu Zdarzeń 2.3 Analiza wyników
składnia 7.2 Język
skoncentrowanie na emocjach 13.3 Stres w pracy
skoncentrowanie na unikaniu 13.3 Stres w pracy
skoncentrowanie na zadaniu 13.3 Stres w pracy
skrzyżowanie wzrokowe 5.3 Wzrok
skumulowany efekt niedoboru snu 4.1 Czym jest świadomość?
smak umami 5.5 Inne zmysły
soczewka 5.3 Wzrok
somatyczny układ nerwowy 3.3 Składowe układu nerwowego
spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD) 9.3 Stadia rozwoju
spermarche 9.3 Stadia rozwoju
społeczno-poznawcza teoria osobowości 11.4 Podejście poznawcze
społeczny dowód słuszności 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
spontaniczne odnowienie 6.2 Warunkowanie klasyczne
spostrzegana kontrola 14.4 Kontrolowanie stresu
spór „natura a wychowanie” 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
stadium odporności 14.1 Czym jest stres?
stadium operacji formalnych 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium operacji konkretnych 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium operacji postformalnych 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium przedoperacyjne 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium sensoryczno-motoryczne 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stadium wyczerpania 14.1 Czym jest stres?
stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 4.4 Zaburzenia snu
stałość reprezentacji obiektu 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
stan wyczerpania 14.4 Kontrolowanie stresu
standaryzacja 7.5 Pomiar inteligencji
stanfordzki eksperyment więzienny 12.3 Role i normy społeczne
stosowana analiza zachowania 16.2 Techniki terapeutyczne
strategia cofania się 7.3 Rozwiązywanie problemów
strategia rozwiązywania problemu 7.3 Rozwiązywanie problemów
strategia zapamiętywania 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
strategiczna terapia rodzinna 16.3 Sposoby leczenia
stres negatywny 14 Kluczowe pojęcia
stres pourazowy 2.3 Analiza wyników
stres pozytywny 14 Kluczowe pojęcia
stres w pracy Wprowadzenie
stres zawodowy 14.2 Stresory
stronniczość obserwatora 2.2 Metody badawcze
strukturalizm 1.2 Historia psychologii
strukturalna terapia rodzinna 16.3 Sposoby leczenia
strzemiączko 5.4 Słuch
studium przypadku 2.2 Metody badawcze
substancja czarna 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
sympatyczny układ nerwowy 3 Kluczowe pojęcia
synapsa elektryczna 3.2 Komórki układu nerwowego
synaptogeneza 9.3 Stadia rozwoju
syndrom grupowego myślenia 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
systematyczna desensytyzacja 16.2 Techniki terapeutyczne
systematyczne odwrażliwianie 16.2 Techniki terapeutyczne, 16 Kluczowe pojęcia
sytość 10.3 Motywacja
szczelina podłużna mózgu 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
szczelina synaptyczna 3.2 Komórki układu nerwowego
szczepionki dla dzieci 2.3 Analiza wyników
szlak kortykostriatalny 9.3 Stadia rozwoju
T
technika relaksacyjna 14.4 Kontrolowanie stresu
temperament 9.3 Stadia rozwoju
tendencyjność 8.3 Kłopoty z pamięcią
tendencyjność typu „aktor-obserwator” 12.2 Atrybucje
teoria czasowa 5.4 Słuch
teoria dwuczynnikowa 13.4 Motywacja do pracy
teoria emocji Cannona-Barda 10.1 Emocje
teoria ewolucji poprzez dobór naturalny 3.1 Genetyka człowieka
teoria frustracji-agresji 12.7 Agresja
teoria inteligencji wielorakich 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
teoria kosztownego sygnalizowania atutów 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
teoria Lazarusa 10.1 Emocje
teoria miejsca w różnicowaniu wysokości dźwięków 5.4 Słuch
teoria miłosnego trójkąta 12.9 Tworzenie relacji
teoria popędu 10.3 Motywacja
teoria poznawczo-motywacyjno-relacyjna 10.1 Emocje
teoria przywiązania 9.3 Stadia rozwoju
teoria psychoanalityczna 1.2 Historia psychologii
teoria rozwoju moralnego 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
teoria rozwoju skokowego 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
teoria ruminacyjnego stylu reagowania 15.7 Zaburzenia nastroju
teoria samostanowienia 13.4 Motywacja do pracy
teoria selektywności socjoemocjonalnej 9.3 Stadia rozwoju
teoria trichromatyczna 5.3 Wzrok
teoria trzech barw 5.3 Wzrok
teoria umysłu 9.3 Stadia rozwoju
teoria widzenia barw oparta na procesach przeciwstawnych 5.3 Wzrok
teoria wymiany społecznej 12.9 Tworzenie relacji
teoria zdolności poznawczych 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
teorie cech 11.6 Teorie cech
terapia behawioralna 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia ekspozycji w wirtualnej rzeczywistości 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia ekspozycyjna 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia elektrowstrząsowa 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia grupowa 16.3 Sposoby leczenia
terapia hormonalna korekta płci 10.4 Sfera seksualna
terapia humanistyczna 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia indywidualna 16.3 Sposoby leczenia
terapia niedyrektywna 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia par 16.3 Sposoby leczenia
terapia poznawcza 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia poznawczo-behawioralna 4.4 Zaburzenia snu, 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia racjonalno-emotywna 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia rodzin 16.3 Sposoby leczenia
terapia rogeriańska 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia skoncentrowana na kliencie 16.2 Techniki terapeutyczne
terapia zabawą 16.2 Techniki terapeutyczne
teratogen 9.3 Stadia rozwoju
test apercepcji tematycznej (TAT) 11.10 Ocena osobowości
test niedokończonych zadań Rottera 11.10 Ocena osobowości
test pianki marshmallow 11.4 Podejście poznawcze
test projekcyjny 11.10 Ocena osobowości
test Rorschacha 11.10 Ocena osobowości
test skojarzeń 11.10 Ocena osobowości
testament życia 9.4 Kres życia
testosteron 3.5 Układ hormonalny
tęczówka 5.3 Wzrok
tolerancja na substancję 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
tomografia komputerowa (TK) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
tożsamość płciowa 10.4 Sfera seksualna
trafność ekologiczna 2.3 Analiza wyników
trafność fasadowa 2.3 Analiza wyników
trafność teoretyczna 2.3 Analiza wyników
transakcyjna teoria stresu 13.3 Stres w pracy
treść jawna 4.3 Fazy snu
treść utajona 4.3 Fazy snu
triarchiczna teoria inteligencji 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
trudności w uczeniu się 7.6 Źródła inteligencji
U
uczenie się na nowo 8.1 Jak działa pamięć
uczenie się skojarzeniowe 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
uczenie się utajone 6.3 Warunkowanie sprawcze
układ dokrewny 3.5 Układ hormonalny
układ endokrynny 3.5 Układ hormonalny
układ hormonalny 3.5 Układ hormonalny
układ przedsionkowy 5.5 Inne zmysły, 5 Kluczowe pojęcia
układ siatkowaty 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
układ wewnątrzwydzielniczy 3.5 Układ hormonalny
układ współczulny 10.1 Emocje
umiejscowienie kontroli 11.4 Podejście poznawcze
unikowy styl przywiązania 9.3 Stadia rozwoju
urojenia paranoidalne 15.8 Schizofrenia
urojenia somatyczne 15.8 Schizofrenia
urojenia wielkościowe 15.8 Schizofrenia
urządzenie EPAP 4.4 Zaburzenia snu
uzależnienie psychiczne 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
W
warunkowanie awersyjne 16.2 Techniki terapeutyczne
warunkowanie drugiego rzędu 6.2 Warunkowanie klasyczne
warunkowanie wyższego rzędu 6.2 Warunkowanie klasyczne
wczesna dorosłość 9.3 Stadia rozwoju
widmo elektromagnetyczne 5.2 Fale i długości fal
widzenie barwne 5.3 Wzrok
widzenie binokularne 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
widzenie stereoskopowe 5.3 Wzrok, 5 Kluczowe pojęcia
wielka trójka Eysencka 11.9 Temperament
włókna aferentne 3.3 Składowe układu nerwowego
włókna eferentne 3.3 Składowe układu nerwowego
wolne skojarzenia 16.2 Techniki terapeutyczne
wrażenia zmysłowe 1.3 Psychologia współczesna
wrodzona niewrażliwość na ból 5.5 Inne zmysły
wrogie myśli 12.7 Agresja
wrzeciono snu 4.3 Fazy snu
wskazówka jednooczna 5.3 Wzrok
wskazówka obuoczna 5.3 Wzrok
wsparcie biologiczne 12.8 Zachowania pomocne
wsparcie materialne 12.8 Zachowania pomocne
wsparcie psychiczne 12.8 Zachowania pomocne
wsparcie społeczne 14.4 Kontrolowanie stresu
współczynnik korelacji 2.3 Analiza wyników
wycofanie 13.3 Stres w pracy
wycofanie z kontaktów społecznych 15.8 Schizofrenia
wyczerpanie 13.3 Stres w pracy
wypalenie zawodowe 13.3 Stres w pracy, 14.2 Stresory
wyuczona bezradność 14.4 Kontrolowanie stresu
wzmacnianie ciągłe 6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmacnianie pozytywne 6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie negatywne 6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie pierwotne 6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie sporadyczne 6.3 Warunkowanie sprawcze
wzmocnienie wtórne 6.3 Warunkowanie sprawcze
wzrok 5.3 Wzrok
Z
zaburzenia afektywne dwubiegunowe i pokrewne 15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenia depresyjne 15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenia dysocjacyjne 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
zaburzenia lękowe 15.4 Zaburzenia lękowe
zaburzenia nastroju 15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenia neurorozwojowe 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
zaburzenia osobowości 15.11 Zaburzenia osobowości
zaburzenia psychosomatyczne, psychofizjologiczne 14.3 Stres a choroby
zaburzenia struktury i funkcji myślenia 15.8 Schizofrenia
zaburzenia zachowania w czasie snu REM 4.4 Zaburzenia snu
zaburzenia ze spektrum autyzmu 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
zaburzenie dystymiczne 15.7 Zaburzenia nastroju
zaburzenie lęku społecznego 15.4 Zaburzenia lękowe
zaburzenie obsesyjno-kompulsywne 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
zaburzenie osobowości borderline 15 Kluczowe pojęcia
zaburzenie psychiczne 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
zaburzenie psychotyczne, psychoza 15.8 Schizofrenia
zachowania katatoniczne 15.8 Schizofrenia
zachowania pomocne 12.8 Zachowania pomocne
zachowania prospołeczne 12.8 Zachowania pomocne
zagrożenie samobójstwem 15.7 Zaburzenia nastroju
zakręt kory mózgowej 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
zanikanie śladów pamięciowych 8.1 Jak działa pamięć
zapłodnienie 9.3 Stadia rozwoju
zasada wzajemności 12.9 Tworzenie relacji
zasada zachowania stałości 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
zastraszanie w sieci 12.7 Agresja
zawroty głowy 5.4 Słuch
zdezorganizowany styl przywiązania 9.3 Stadia rozwoju
zegar biologiczny 4.1 Czym jest świadomość?
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
zespół bezdechu sennego 4.4 Zaburzenia snu
zespół depersonalizacji i derealizacji 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
zespół K 4.3 Fazy snu
zespół lęku uogólnionego 15.4 Zaburzenia lękowe
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 7.6 Źródła inteligencji, 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) 4.4 Zaburzenia snu
zespół nagłej zmiany strefy czasowej 4.1 Czym jest świadomość?
zespół niespokojnych nóg 4.4 Zaburzenia snu
zespół stresu pourazowego (PTSD) 15.6 Zespół stresu pourazowego
zgodność ocen między oceniającymi 2.2 Metody badawcze
zjawiskiem obojętnego przechodnia 12.8 Zachowania pomocne
zjawisko „wszystko albo nic” 3.2 Komórki układu nerwowego
złącze szczelinowe 3.2 Komórki układu nerwowego
zmienna niezależna 2.3 Analiza wyników
zmienna zakłócająca 2.3 Analiza wyników
zmienna zależna 2.3 Analiza wyników
zmysł kinestetyczny (kinestezja) 5.5 Inne zmysły
zmysł równowagi 5.5 Inne zmysły
zmysł słuchu 5.4 Słuch
zmysł węchu 5.5 Inne zmysły
znajdywanie kozła ofiarnego 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
zniekształcenia poznawcze 16.2 Techniki terapeutyczne
zorientowana na klienta 16 Kluczowe pojęcia
związek przyczynowo-skutkowym 2.3 Analiza wyników
zwój ślimakowy (ślimak) 5.4 Słuch
Ź
źrenica 5.3 Wzrok
Ż
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.