Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Skorowidz nazwisk

PsychologiaSkorowidz nazwisk

A
Ainsworth, Mary (1913-1999) 2.2 Metody badawcze, 9.3 Stadia rozwoju
Allport, Gordon (1897-1967) 1.3 Psychologia współczesna
Arnold, Magda Blondiau (1903-2002) 10.1 Emocje
B
Bader, Ellyn 16.3 Sposoby leczenia
Bakker, Arnold (ur. 1964) 13.3 Stres w pracy
Bard, Philip (1898-1977) 10.1 Emocje
Beck, Aaron (ur. 1921) 16.2 Techniki terapeutyczne
Bettelheim, Bruno (1903-1990) 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
Binet, Alfred (1857-1911) 7.5 Pomiar inteligencji
Bleuler, Eugen (1857-1939) 15.8 Schizofrenia
Bloch Snydermann, Barbara (1932-2002) 13.4 Motywacja do pracy
Bolzan, Scott (ur. 1962) 8.3 Kłopoty z pamięcią
Booth‐Kewley, Stephanie 14.3 Stres a choroby
Bousfield, William (1854-1943) 8.1 Jak działa pamięć
Bowlby, John (1907-1990) 9.3 Stadia rozwoju
Bronfenbrennera, Urie (1917-2005) 9.3 Stadia rozwoju
C
Cannon, Walter (1871-1945) 10.1 Emocje, 14.1 Czym jest stres?
Carroll, John Bissell (1916-2003) 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
Cartwright, Rosalind (ur. 1922) 4.3 Fazy snu
Cattell, Raymond Bernard (1905-1998) 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
Chomsky, Noam (ur. 1928) 1.2 Historia psychologii
Clark, Kenneth (1903-1983) 1.2 Historia psychologii, 9.3 Stadia rozwoju
Clark, Mamie Philips (1917-1983) 1.2 Historia psychologii, 9.3 Stadia rozwoju
Csikszentmihalyi, Mihaly (ur. 1934) 13.4 Motywacja do pracy
D
Deciego, Edward (ur. 1942) 13.4 Motywacja do pracy
Dodson, John (1879-1955) 10.3 Motywacja
Dolan, Paul (ur. 1968) 14.5 Dążenie do szczęścia
E
Ebbinghaus, Hermann (1850-1909) 8.3 Kłopoty z pamięcią
Eichmann, Adolf (1906-1962) 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
Einstein Albert (1879-1955) 7.3 Rozwiązywanie problemów
Endler, Norman (1931-2003) 13.3 Stres w pracy
Evangelia, Demerouti (ur. 1970) 13.3 Stres w pracy
Eysneck, Hans (1916-1997) 11.6 Teorie cech
Eysneck, Sybil (ur. 1927) 11.6 Teorie cech
G
Gage, Phineas (1823-1860) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
Galenus, Claudius (129-210) 11.1 Czym jest osobowość?
Gall, Franz (1758-1828) 11.1 Czym jest osobowość?
Galton, Francis (1822-1911) 7.5 Pomiar inteligencji
Gardner, Howard (ur. 1943) 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
Gilligan, Carol (ur. 1936) 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
Goleman, Daniel (ur. 1946) 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
Goodall, Jane (ur. 1934) 2.2 Metody badawcze
Graf, Herbert (mały Hans) (1903-1973) 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
Grzegorzewska, Maria (1897-1967) 1.2 Historia psychologii
H
Hall, Granville Stanley (1846-1924) 9.3 Stadia rozwoju
Harlow, Harry (1905-1981) 9.3 Stadia rozwoju
Harris, Marvin (1927-2001) 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
Herzberg, Frederick (1923-2000) 13.4 Motywacja do pracy
Hilgard, Ernest (1904-2001) 4.6 Inne stany świadomości
Hogan, Krista i Tatiana (ur. 2006) 2.2 Metody badawcze
Holmes, Thomas (1918-1988) 14.2 Stresory
Horn, John Leonard (1928-2006) 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
Hovland, Carl (1919-1961) 12.4 Postawy i ich zmiana
Howard, Ruth W. (1900-1997) 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
Hubel, David (1926-2013) 5.3 Wzrok
J
Jensen, Arthur (1923-2012) 7.6 Źródła inteligencji
Johnson, Mary Virginia (1925-2013) 10.4 Sfera seksualna
Jones, Mary Cover (1897-1987) 1.2 Historia psychologii, 16.2 Techniki terapeutyczne
Joteyko, Józefa (1866-1928) 1.2 Historia psychologii
K
Kaczkowski, Jan (1977-2016) 9.4 Kres życia
Kanner, Leo (1894-1981) 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
Kant, Immanuel (1724-1808) 11.1 Czym jest osobowość?
Kinsey, Alfred (1894-1956) 10.4 Sfera seksualna
Klein, Melanie (1882-1960) 1.2 Historia psychologii
Kohlberg, Lawrence (1927-1987) 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
L
Lange, Carl (1834-1900) 10.1 Emocje
Lazarus, Richard S. (1922-2002) 10.1 Emocje, 13.3 Stres w pracy
Leavitt, John Harold (ur. 1956) 7.2 Język
Loyd, Sam (1841-1911) 7.3 Rozwiązywanie problemów
M
Malzberg, Benjamin (1893-1975) 14.3 Stres a choroby
mała Genie (ur. 1957) 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
Martin, Lisy A. (ur. 1960) 15.7 Zaburzenia nastroju
Martin, Trayvon (1995-2012) Wprowadzenie
Maslach, Christina (ur. 1946) 13.3 Stres w pracy
Masters, William (1915-2001) 10.4 Sfera seksualna
Mausner, Bernard (ur. 1920) 13.4 Motywacja do pracy
McClelland, David (1917-1998) 13.4 Motywacja do pracy
Mischel, Walter 11.4 Podejście poznawcze
Molaison, Henry Gustav (1926-2008) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
Morgan, Christiana (1897-1967) 11.10 Ocena osobowości
Moscovici, Serge (1925-2004) 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
Münsterberg, Hugo (1863-1917) 1.2 Historia psychologii
Murawiec, Sławomir (ur. 1966) 15.7 Zaburzenia nastroju
Murray, Henry (1893-1988) 11.10 Ocena osobowości
N
Nash, John (1928-2015) Wprowadzenie
R
Rahe, Richard (ur. 1936) 14.2 Stresory
Rayner, Rosalie (1898-1935) 6.2 Warunkowanie klasyczne
Rescorla, Robert (ur. 1940) 6.2 Warunkowanie klasyczne
Rorschach, Hermann (1884-1922) 11.10 Ocena osobowości
Rosenman, Ray 14.3 Stres a choroby
Ryan, Richard (ur. 1953) 13.4 Motywacja do pracy
S
Sánchez, George Isidore (1906-1972) 1.2 Historia psychologii
Sapir, Edward (1884-1939) 7.2 Język
Sapolsky, Robert (ur. 1957) 14.3 Stres a choroby
Saunders, C⁠icely (1918-2005) 9.4 Kres życia
Schacter, Daniel (ur. 1952) 8.3 Kłopoty z pamięcią
Schiavo, Terri (1963-2005) 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
Schwartz, Gary (ur. 1944) 14.4 Kontrolowanie stresu
Selye, Hans (1907-1982) 14.1 Czym jest stres?
Shively, Carol 14.3 Stres a choroby
Smart, Elizabeth (ur. 1987) 8.3 Kłopoty z pamięcią
Spearman, Charles (1863-1945) 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
Spencer, Margaret Beale (ur. 1944) 9.3 Stadia rozwoju
Squire, Larry (ur. 1941) 8.1 Jak działa pamięć
Sternberg, Robert (ur. 1949) 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
Strelau, Jan (1931-2020) 11.9 Temperament
Sumner, Cecil (1895-1954) 1.2 Historia psychologii
Szasz, Thomas (1920-2012) 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
Szemińska, Alina (1907-1986) 1.2 Historia psychologii
Szuster, Anna (ur. 1955) 12.8 Zachowania pomocne
T
Terman, Lewis (1877-1956) 7.5 Pomiar inteligencji
Thomson, Donald (1901-1970) 8.3 Kłopoty z pamięcią
Thorndike, Edward (1874-1949) 6.3 Warunkowanie sprawcze
Titchener, Edward (1867-1927) 1.2 Historia psychologii
Tulving, Endel (ur. 1927) 8.1 Jak działa pamięć
W
Wagnerem, Alanem (1934-2018) 6.2 Warunkowanie klasyczne
Wald, Florence (1917-2008) 9.4 Kres życia
Washburn, Margaret Floy (1871-1939) 1.2 Historia psychologii
Watson, John Broadus (1878-1958) 1.2 Historia psychologii, 6.2 Warunkowanie klasyczne
Wearing, Clive (ur. 1938) Wprowadzenie, 8.3 Kłopoty z pamięcią
Wechsler, David (1896-1981) 7.5 Pomiar inteligencji
Whorf, Benjamin Lee (1897-1941) 7.2 Język
Wiesel, Torsten (ur. 1924) 5.3 Wzrok
Williams, Robert (1930-2020) 11.10 Ocena osobowości
Wilmar, Schaufeli (ur. 1953) 13.3 Stres w pracy
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) 7.2 Język
Wolpe, Joseph (1915-1997) 16.2 Techniki terapeutyczne
Wordsworth, William (1770-1850) 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
Worms, Bertha (1868-1937) 7.2 Język
Wundt, Wilhelm Maximilian (1832-1920) 1.2 Historia psychologii, 11.1 Czym jest osobowość?
Wygotski, Lew (1896-1934) 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
Y
Yerkes, Robert (1876-1956) 10.3 Motywacja
Z
Zajonc, Robert (1923-2008) 10.1 Emocje
Zawadzki, Bogdan (ur. 1957) 11.10 Ocena osobowości
Zimbardo, Philip (ur. 1933) 12.3 Role i normy społeczne
Zimmerman, George (ur. 1983) Wprowadzenie
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.