Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Bibliografia

PsychologiaBibliografia

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Wstęp do psychologii

American Board of Forensic Psychology. (2014). Brochure. Pobrane z: http://www.abfp.com/brochure.asp.

American Psychological Association. (2014). Pobrane z: www.apa.org.

American Psychological Association. (2014). Graduate training and career possibilities in exercise and sport psychology. Pobrane z: http://www.apadivisions.org/division-47/about/resources/training.aspx?item=1.

American Psychological Association. (2019). Maime Phipps Clark, PhD, and Kenneth Clark, PhD. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/oema/resources/ethnicity-health/psychologists/clark.

American Psychological Association. (2011). Psychology as a career. Pobrane z: http://www.apa.org/education/undergrad/psych-career.aspx.

Ashliman, D. L. (2001). Cupid and Psyche. In Folktexts: A library of folktales, folklore, fairy tales, and mythology. Pobrane z: http://www.pitt.edu/~dash/cupid.html.

Betancourt, H., & López, S. R. (1993). The study of culture, ethnicity, and race in American psychology. American Psychologist, 48, 629–637.

Black, S. R., Spence, S. A., Omari, S. R. (2004). Contributions of African Americans to the field of psychology. Journal of Black Studies, 35, 40–64.

Bulfinch, T. (1855). The age of fable: Or, stories of gods and heroes. Boston, MA: Chase, Nichols and Hill.

Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1–49.

Carlson, N. R. (2013). Physiology of Behavior (11th ed.). Boston, MA: Pearson.

Confer, J. C., Easton, J. A., Fleischman, D. S., Goetz, C. D., Lewis, D. M. G., Perilloux, C., Buss, D. M. (2010). Evolutionary psychology. Controversies, questions, prospects, and limitations. American Psychologist, 65, 100–126.

Crawford, M., Marecek, J. (1989). Psychology reconstructs the female 1968–1988. Psychology of Women Quarterly, 13, 147–165.

Danziger, K. (1980). The history of introspection reconsidered. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 16, 241–262.

Darwin, C. (1871). The descent of man and selection in relation to sex. London: John Murray.

Darwin, C. (1872). The expression of the emotions in man and animals. London: John Murray.

DeAngelis, T. (2010). Fear not. gradPSYCH Magazine, 8, 38.

Department of Health and Human Services. (n.d.). Projected future growth of the older population. Pobrane z: http://www.aoa.gov/Aging_Statistics/future_growth/future_growth.aspx#age.

Endler, J. A. (1986). Natural Selection in the Wild. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Fogg, N. P., Harrington, P. E., Harrington, T. F., & Shatkin, L. (2012). College majors handbook with real career paths and payoffs (3rd ed.). St. Paul, MN: JIST Publishing.

Franko, D. L., et al. (2012). Racial/ethnic differences in adults in randomized clinical trials of binge eating disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80, 186–195.

Friedman, H. (2008), Humanistic and positive psychology: The methodological and epistemological divide. The Humanistic Psychologist, 36, 113–126.

Główny Urząd Statystyczny. Ludność. stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019). Publikacja 30.04.2020.

Gordon, O. E. (1995). A brief history of psychology. Pobrane z: http://www.psych.utah.edu/gordon/Classes/Psy4905Docs/PsychHistory/index.html#maptop.

Green, C. D. (2001). Classics in the history of psychology. Pobrane z: http://psychclassics.yorku.ca/Krstic/marulic.htm.

Greengrass, M. (2004). 100 years of B.F. Skinner. Monitor on Psychology, 35, 80.

Hock, R. R. (2009). Social psychology. Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of psychological research (pp. 308–317). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Hoffman, C. (2012). Careers in clinical, counseling, or school psychology; mental health counseling; clinical social work; marriage & family therapy and related professions. Pobrane z: http://www.indiana.edu/~psyugrad/advising/docs/Careers%20in%20Mental%20Health%20Counseling.pdf.

Ignaszak, M. (2016). Jak zostać psychologiem klinicznym? Pobrane z: http://pytaniaiodpowiedzi.pl/jak-zostac-psychologiem-klinicznym/.

Jang, K. L., Livesly, W. J., Vernon, P. A. (1996). Heritability of the Big Five personality dimensions and their facets: A twin study. Journal of Personality, 64, 577–591.

Knekt, P. P., Lindfors, O., Härkänen, T., Välikoski, M., Virtala, E., Laaksonen, M. A., Marttunen, M., Kaipainen, M., Renlund, C.; Helsinki Psychotherapy Study Group. (2008). Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up. Psychological Medicine: A Journal of Research In Psychiatry And The Allied Sciences38, 689–703.

Landers, R. N. (2011, June 14). Grad school: Should I get a PhD or Master’s in I/O psychology? [Web log post]. Pobrane z: http://neoacademic.com/2011/06/14/grad-school-should-i-get-a-ph-d-or-masters-in-io-psychology/#.UuKKLftOnGg.

Macdonald, C. (2013). Health psychology center presents: What is health psychology? Pobrane z: http://healthpsychology.org/what-is-health-psychology/.

McCrae, R. R., Costa, P. T. (2008). Empirical and theoretical status of the five-factor model of personality traits. W: G. J. Boyle, G. Matthews, D. H. Saklofske (red.). The Sage handbook of personality theory and assessment. Vol. 1.Personality theories and models. London: Sage.

Michalski, D., Kohout, J., Wicherski, M., Hart, B. (2011). 2009 Doctorate Employment Survey. APA Center for Workforce Studies. Pobrane z: http://www.apa.org/workforce/publications/09-doc-empl/index.aspx.

Miller, G. A. (2003). The cognitive revolution: A historical perspective. Trends in Cognitive Sciences, 7, 141–144.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuletyn Informacji Publicznej (2019). Pobrane z: http://www.bip.nauka.gov.pl/komunikaty-rzecznika-prasowego-mnisw/znamy-ranking-najpopularniejszych-kierunkow-studiow-w-roku-akademickim-2018-2019.html.

Munakata, Y., McClelland, J. L., Johnson, M. H., Siegler, R. S. (1997). Rethinking infant knowledge: Toward an adaptive process account of successes and failures in object permanence tasks. Psychological Review, 104, 689–713.

Mundasad, S. (2013). Word-taste synaesthesia: Tasting names, places, and Anne Boleyn. Pobrane z: http://www.bbc.co.uk/news/health-21060207

Munsey, C. (2009). More states forgo a postdoc requirement. Monitor on Psychology, 40, 10.

Najpopularniejsze kierunki studiów 2019.Rzeczpospolita, Pobrane z: https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/307129976-Najpopularniejsze-kierunki-studiow-2019.html.

National Association of School Psychologists. (n.d.). Becoming a nationally certified school psychologist (NCSP). Pobrane z: http://www.nasponline.org/CERTIFICATION/becomeNCSP.aspx.

Nicolas, S., & Ferrand, L. (1999). Wundt’s laboratory at Leipzig in 1891. History of Psychology, 2, 194–203.

Norcross, J. C. (n.d.) Clinical versus counseling psychology: What’s the diff? Pobrane z: http://www.csun.edu/~hcpsy002/Clinical%20Versus%20Counseling%20Psychology.pdf.

Norcross, J. C., Castle, P. H. (2002). Appreciating the PsyD: The facts. Eye on Psi Chi, 7, 22–26.

O'Connor, J. J., Robertson, E. F. (2002) John Forbes Nash. Press.

O’Hara, M. (n.d.). Historic review of humanistic psychology. Pobrane z: http://www.ahpweb.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=14&Itemid=24.

Person, E. S. (1980). Sexuality as the mainstay of identity: Psychoanalytic perspectives. Signs, 5, 605–630.

Rantanen, J., Metsäpelto, R. L., Feldt, T., Pulkkinen, L., Kokko, K. (2007). Long-term stability in the Big Five personality traits in adulthood. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 511–518.

Riggio, R. E. (2013). What is industrial/organizational psychology? Psychology Today. Pobrane z: http://www.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/201303/what-is-industrialorganizational-psychology.

Sacks, O. (2007). A neurologists notebook: The abyss, music and amnesia. The New Yorker. Pobrane z: http://www.newyorker.com/reporting/2007/09/24/070924fa_fact_sacks?currentPage=all.

Schnyder, U., Bryant, R. A., Ehlers, A., Foa, E. B., Hasan, A., Mwiti, G., Kristensen, Ch. H., Neuner, F., Oe, M., Yule, W. (2016). Culture-sensitive psychotraumatology. European Journal of Psychotraumatology, 7, doi: 10.3402/ejpt.v7.31179.

Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist65(2), 98–109.

Soldz, S., Vaillant, G. E. (1999). The Big Five personality traits and the life course: A 45-year longitudinal study. Journal of Research in Personality, 33, 208–232.

Thorne, B. M., Henley, T. B. (2005). Connections in the history and systems of psychology (3rd ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 „o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010730763.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001916.

Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20, 158-177.

Weisstein, N. (1993). Psychology constructs the female: Or, the fantasy life of the male psychologist (with some attention to the fantasies of his friends, the male biologist and the male anthropologist). Feminism and Psychology, 3, 195–210.

Westen, D. (1998). The scientific legacy of Sigmund Freud, toward a psychodynamically informed psychological science. Psychological Bulletin, 124, 333–371.

Vogels, S. R. (2014). The Milgram experiment: Its impact and interpretation. Social Cosmos, 5(1), 15 - 21.

Volkmann-Raue, S, Luck, H. E. (2014). Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku. Gdańsk: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Prowadzenie badań

American Cancer Society. (n.d.). History of the cancer prevention studies. Retrieved from http://www.cancer.org/research/researchtopreventcancer/history-cancer-prevention-study.

Arnett, J. (2008). The neglected 95%: Why American psychology needs to become less American. American Psychologist, 63(7), 602–614.

Aschwanden, Ch. (2018). Psychology’s Replication Crisis Has Made The Field Better. https://fivethirtyeight.com/features/psychologys-replication-crisis-has-made-the-field-better/.

Barnett, W. S. (2011). Effectiveness of Early Educational Intervention. Science, 333, 975-978.

Barton, B. A., Eldridge, A. L., Thompson, D., Affenito, S. G., Striegel-Moore, R. H., Franko, D. L., . . . Crockett, S. J. (2005). The relationship of breakfast and cereal consumption to nutrient intake and body mass index: The national heart, lung, and blood institute growth and health study. Journal of the American Dietetic Association, 105(9), 1383–1389. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2005.06.003.

Chwalisz, K., Diener, E., & Gallagher, D. (1988). Autonomic arousal feedback and emotional experience: Evidence from the spinal cord injured. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 820–828.

Clayton, R. R., Cattarello, A. M., & Johnstone, B. M. (1996). The effectiveness of Drug Abuse Resistance Education (Project DARE): 5-year follow-up results. Preventive Medicine: An International Journal Devoted to Practice and Theory, 25(3), 307–318. doi:10.1006/pmed.1996.0061.

Dominus, S. (2011, May 25). Could conjoined twins share a mind? New York Times Sunday Magazine. Retrieved from http://www.nytimes.com/2011/05/29/magazine/could-conjoined-twins-share-a-mind.html?_r=5&hp&.

Ennett, S. T., Tobler, N. S., Ringwalt, C. L., & Flewelling, R. L. (1994). How effective is drug abuse resistance education? A meta-analysis of Project DARE outcome evaluations. American Journal of Public Health, 84(9), 1394–1401. doi:10.2105/AJPH.84.9.1394.

Fanger, S. M., Frankel, L. A., & Hazen, N. (2012). Peer exclusion in preschool children’s play: Naturalistic observations in a playground setting. Merrill-Palmer Quarterly, 58, 224–254.

Fiedler, K. (2004). Illusory correlation. In R. F. Pohl (Ed.), Cognitive illusions: A handbook on fallacies and biases in thinking, judgment and memory (pp. 97–114). New York, NY: Psychology Press.

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S - ka.

Frantzen, L. B., Treviño, R. P., Echon, R. M., Garcia-Dominic, O., & DiMarco, N. (2013). Association between frequency of ready-to-eat cereal consumption, nutrient intakes, and body mass index in fourth- to sixth-grade low-income minority children. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 113(4), 511–519.

Harper, J. (2013, July 5). Ice cream and crime: Where cold cuisine and hot disputes intersect. The Times-Picaune. Retrieved from http://www.nola.com/crime/index.ssf/2013/07/ice_cream_and_crime_where_hot.html.

Jenkins, W. J., Ruppel, S. E., Kizer, J. B., Yehl, J. L., & Griffin, J. L. (2012). An examination of post 9-11 attitudes towards Arab Americans. North American Journal of Psychology, 14, 77–84.

Jones, J. M. (2013, May 13). Same-sex marriage support solidifies above 50% in U.S. Gallup Politics. Retrieved from http://www.gallup.com/poll/162398/sex-marriage-support-solidifies-above.aspx.

Kobrin, J. L., Patterson, B. F., Shaw, E. J., Mattern, K. D., & Barbuti, S. M. (2008). Validity of the SAT for predicting first-year college grade point average (Research Report No. 2008-5). Retrieved from https://research.collegeboard.org/sites/default/files/publications/2012/7/researchreport-2008-5-validity-sat-predicting-first-year-college-grade-point-average.pdf.

Kosydar-Bochenek, J., Lewandowski, B., Ozga, D., Woźniak, K. (2016). Przegląd narzędzi diagnostycznych i metod pomiaru zespołu stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) z możliwością wykorzystania wśród ratowników medycznych. Pielegniarstwo XXI wieku, 15, 45-49.

Lewin, T. (2014, March 5). A new SAT aims to realign with schoolwork. New York Times. Retreived from http://www.nytimes.com/2014/03/06/education/major-changes-in-sat-announced-by-college-board.html.

Lowcock, E. C., Cotterchio, M., Anderson, L. N., Boucher, B. A., & El-Sohemy, A. (2013). High coffee intake, but not caffeine, is associated with reduced estrogen receptor negative and postmenopausal breast cancer risk with no effect modification by CYP1A2 genotype. Nutrition and Cancer, 65(3), 398–409. doi:10.1080/01635581.2013.768348.

Lowry, M., Dean, K., & Manders, K. (2010). The link between sleep quantity and academic performance for the college student. Sentience: The University of Minnesota Undergraduate Journal of Psychology, 3(Spring), 16–19. Retrieved from http://www.psych.umn.edu/sentience/files/SENTIENCE_Vol3.pdf.

Lynam, D. R., Milich, R., Zimmerman, R., Novak, S. P., Logan, T. K., Martin, C., . . . Clayton, R. (1999). Project DARE: No effects at 10-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(4), 590–593. doi:10.1037/0022-006X.67.4.590.

Massimini, M., Peterson, M. (2009). Information and Communication Technology: Affects on U.S. College Students. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 3, Article 3.

McKie, R. (2010, June 26). Chimps with everything: Jane Goodall’s 50 years in the jungle. The Guardian. Retrieved from http://www.theguardian.com/science/2010/jun/27/jane-goodall-chimps-africa-interview.

Narodowe Centrum Nauki (2016). Zalecenia rady narodowego centrum nauki dotyczące badań z udziałem ludzi. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016_zalecenia_Rady_NCN_dot_etyki_badan.pdf.

Neil, A. L., Christensen, H. (2009). Efficacy and Effectiveness of School-Based Prevention and Early Intervention Programs for Anxiety. Clinical Psychology Review, 29, 208- 215.

Offit, P. (2008). Autism's false prophets: Bad science, risky medicine, and the search for a cure. New York: Columbia University Press.

Perkins, H. W., Haines, M. P., & Rice, R. (2005). Misperceiving the college drinking norm and related problems: A nationwide study of exposure to prevention information, perceived norms and student alcohol misuse. J. Stud. Alcohol, 66(4), 470–478.

Peters-Scheffer, N., Didden, R., Korzilius, H., Sturmey, P. (2011). A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA-based early intervention programs for children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 60-69.

Rodgers, J. L., Shrout, P. E. (2018). Psychology’s replication crisis as scientific opportunity: A précis for policymakers. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 5, 134–141.

Rothstein, J. M. (2004). College performance predictions and the SAT. Journal of Econometrics, 121, 297–317.

Rotton, J., & Kelly, I. W. (1985). Much ado about the full moon: A meta-analysis of lunar-lunacy research. Psychological Bulletin, 97(2), 286–306. doi:10.1037/0033-2909.97.2.286.

Santelices, M. V., & Wilson, M. (2010). Unfair treatment? The case of Freedle, the SAT, and the standardization approach to differential item functioning. Harvard Education Review, 80, 106–134.

Sears, D. O. (1986). College sophomores in the laboratory: Influences of a narrow data base on social psychology’s view of human nature. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 515–530.

Shaw, Ch., M., Tan, S. A. (2015). Integration of Mobile Technology in Educational Materials Improves Participation: Creation of a Novel Smartphone Application for Resident Education. Journal of Surgical Education 72, 670 - 673.

Shrout, P. E, Rodgers, J. L. (2018). Psychology, Science, and Knowledge Construction: Broadening Perspectives From the Replication Crisis. Annual Review of Psychology, 4, 487-510.

Tuskegee University. (n.d.). About the USPHS Syphilis Study. Retrieved from http://www.tuskegee.edu/about_us/centers_of_excellence/bioethics_center/about_the_usphs_syphilis_study.aspx.

Weiss DS, Marmar CR. The impact of event scale – revised. In: Wilson JP, Keane TM, editors. Assessing psychological trauma and PTSD. New York: Guilford Press; 1997. pp. 399–411.

Żukowski, Ł. (2017). Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Prawa i Administracji, Tom 108: Prawna ochrona zwierząt, 141 - 156.

Biopsychologia

Arnst, C. (2003, November). Commentary: Getting rational about health-care rationing. Bloomberg Businessweek Magazine. Retrieved from http://www.businessweek.com/stories/2003-11-16/commentary-getting-rational-about-health-care-rationing.

Berridge, K. C., & Robinson, T. E. (1998). What is the role of dopamine in reward: Hedonic impact, reward learning, or incentive salience? Brain Research Reviews, 28, 309–369.

Chandola, T., Brunner, E., & Marmot, M. (2006). Chronic stress at work and the metabolic syndrome: A prospective study. BMJ, 332, 521–524.

Comings, D. E., Gonzales, N., Saucier, G., Johnson, J. P., & MacMurray, J. P. (2000). The DRD4 gene and the spiritual transcendence scale of the character temperament index. Psychiatric Genetics, 10, 185–189.

Confer, J. C., Easton, J. A., Fleischman, D. S., Goetz, C. D., Lewis, D. M. G., Perilloux, C., & Buss, D. M. (2010). Evolutionary psychology: Controversies, questions, prospects, and limitations. American Psychologist, 65, 110–126.

Gaines, C. (2013, August). An A-Rod suspension would save the Yankees as much as $37.5 million in 2014 alone. Business Insider. Retrieved from http://www.businessinsider.com/an-a-rod-suspension-would-save-the-yankees-as-much-as-375-million-in-2014-2013-8.

Gardner, E. L. (2011). Addiction and brain reward and antireward pathways. Advances in Psychosomatic Medicine, 30, 22–60.

George, O., Le Moal, M., & Koob, G. F. (2012). Allostasis and addiction: Role of the dopamine and corticotropin-releasing factor systems. Physiology & Behavior, 106, 58–64.

Glaser, R., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2005). Stress-induced immune dysfunction: Implications for health. Nature Reviews Immunology, 5, 243–251.

Gong, L., Parikh, S., Rosenthal, P. J., & Greenhouse, B. (2013). Biochemical and immunological mechanisms by which sickle cell trait protects against malaria. Malaria Journal. Advance online publication. doi:10.1186/1475-2875-12-317.

Hardt, O., Einarsson, E. Ö., & Nader, K. (2010). A bridge over troubled water: Reconsolidation as a link between cognitive and neuroscientific memory research traditions. Annual Review of Psychology, 61, 141–167.

Macmillan, M. (1999). The Phineas Gage Information Page. Retrieved from http://www.uakron.edu/gage.

March, J. S., Silva, S., Petrycki, S., Curry, J., Wells, K., Fairbank, J., .Burns, B., Domino, M., McNulty, S., Vitiello, B., Severe, J. (2007). The treatment for adolescents with depression study (TADS): Long-term effectiveness and safety outcomes. Arch Gen Psychiatry, 64, 1132–1143.

Mustanski, B. S., DuPree, M. G., Nievergelt, C. M., Bocklandt, S., Schork, N. J., & Hamer, D. H. (2005). A genome wide scan of male sexual orientation. Human Genetics, 116, 272–278.

National Institute on Drug Abuse. (2001, July). Anabolic steroid abuse: What are the health consequences of steroid abuse? National Institutes of Health. Retrieved from http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/anabolic-steroid-abuse/what-are-health-consequences-steroid-abuse.

Squire, L. R. (2009). The legacy of patient H. M. for neuroscience. Neuron, 61, 6–9.

Tienari, P., Wynne, L. C., Sorri, A., et al. (2004). Genotype-environment interaction in schizophrenia spectrum disorder: long-term follow-up study of Finnish adoptees. British Journal of Psychiatry, 184, 216–222.

University of Utah Genetic Science Learning Center. (n.d.). What are genetic disorders? Retrieved from https://learn.genetics.utah.edu/content/disorders.

Stany świadomości

Aggarwal, S. K., Carter, G. T., Sullivan, M. D., ZumBrunnen, C., Morrill, R., & Mayer, J. D. (2009). Medicinal use of cannabis in the United States: Historical perspectives, current trends, and future directions. Journal of Opioid Management, 5, 153–168.

Alhola, P. & Polo-Kantola, P. (2007). Sleep deprivation: Impact on cognitive performance. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 3, 553–557.

Alladin, A. (2012). Cognitive hypnotherapy for major depressive disorder. The American Journal of Clinical Hypnosis, 54, 275–293.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author.

Aquina, C. T., Marques-Baptista, A., Bridgeman, P., & Merlin, M. A. (2009). Oxycontin abuse and overdose. Postgraduate Medicine, 121, 163–167.

Arnulf, I. (2012). REM sleep behavior disorder: Motor manifestations and pathophysiology. Movement Disorders, 27, 677–689.

Augustinova, M., & Ferrand, L. (2012). Suggestion does not de-automatize word reading: Evidence from the semantically based Stroop task. Psychonomic Bulletin & Review, 19, 521–527.

Banks, S., & Dinges, D. F. (2007). Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. Journal of Clinical Sleep Medicine, 3, 519–528.

Bartke, A., Sun, L. Y., & Longo, V. (2013). Somatotropic signaling: Trade-offs between growth, reproductive development, and longevity. Physiological Reviews, 93, 571–598.

Berkowitz, C. D. (2012). Sudden infant death syndrome, sudden unexpected infant death, and apparent life-threatening events. Advances in Pediatrics, 59, 183–208.

Berry, R. B., Kryger, M. H., & Massie, C. A. (2011). A novel nasal expiratory positive airway pressure (EPAP) device for the treatment of obstructive sleep apnea: A randomized controlled trial. Sleep, 34, 479–485.

Bixler, E. O., Kales, A., Soldatos, C. R., Kales, J. D., & Healey, S. (1979). Prevalence of sleep disorders in the Los Angeles metropolitan area. American Journal of Psychiatry, 136, 1257–1262.

Bostwick, J. M. (2012). Blurred boundaries: The therapeutics and politics of medical marijuana. Mayo Clinic Proceedings, 87, 172–186.

Brook, R. D., Appel, L. J., Rubenfire, M., Ogedegbe, G., Bisognano, J. D., Elliott, W. J., Fuchs F. D., Hughes J. W., Lackland D. T., Staffileno B. A., Townsend R. R., Rajagopalan, S. (2013). Beyond medications and diet: Alternative approaches to lowering blood pressure: A scientific statement from the American Heart Association. Hypertension, 61, 1360–1383.

Broughton, R., Billings, R., Cartwright, R., Doucette, D., Edmeads, J., Edwardh, M., Ervin F., Orchard B., Hill R., Turrell, G. (1994). Homicidal somnambulism: A case report. Sleep, 17, 253–264.

Brown, L. K. (2012). Can sleep deprivation studies explain why human adults sleep?. Current Opinion in Pulmonary Medicine, 18, 541–545.

Burgess, C. R., & Scammell, T. E. (2012). Narcolepsy: Neural mechanisms of sleepiness and cataplexy. Journal of Neuroscience, 32, 12305–12311.

Cai, D. J., Mednick, S. A., Harrison, E. M., Kanady, J. C., & Mednick, S. C. (2009). REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 106, 10130–10134.

Caldwell, K., Harrison, M., Adams, M., Quin, R. H., & Greeson, J. (2010). Developing mindfulness in college students through movement based courses: Effects on self-regulatory self-efficacy, mood, stress, and sleep quality. Journal of American College Health, 58, 433–442.

Capellini, I., Barton, R. A., McNamara, P., Preston, B. T., & Nunn, C. L. (2008). Phylogenetic analysis of the ecology and evolution of mammalian sleep. Evolution, 62, 1764–1776.

Cartwright, R. (2004). Sleepwalking violence: A sleep disorder, a legal dilemma, and a psychological challenge. American Journal of Psychiatry, 161, 1149–1158.

Cartwright, R., Agargun, M. Y., Kirkby, J., & Friedman, J. K. (2006). Relation of dreams to waking concerns. Psychiatry Research, 141, 261–270.

Casati, A., Sedefov, R., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2012). Misuse of medications in the European Union: A systematic review of the literature. European Addiction Research, 18, 228–245.

Chen, K. W., Berger, C. C., Manheimer, E., Forde, D., Magidson, J., Dachman, L., & Lejuez, C. W. (2013). Meditative therapies for reducing anxiety: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Depression and Anxiety, 29, 545–562.

Chokroverty, S. (2010). Overview of sleep & sleep disorders. Indian Journal of Medical Research, 131, 126–140.

Christensen, A., Bentley, G. E., Cabrera, R., Ortega, H. H., Perfito, N., Wu, T. J., & Micevych, P. (2012). Hormonal regulation of female reproduction. Hormone and Metabolic Research, 44, 587–591.

CNN. (1999, June 25). ‘Sleepwalker’ convicted of murder. Retrieved from: http://www.cnn.com/US/9906/25/sleepwalker.01.

Cropley, M., Theadom, A., Pravettoni, G., & Webb, G. (2008). The effectiveness of smoking cessation interventions prior to surgery: A systematic review. Nicotine and Tobacco Research, 10, 407–412.

De la Herrán-Arita, A. K., & Drucker-Colín, R. (2012). Models for narcolepsy with cataplexy drug discovery. Expert Opinion on Drug Discovery, 7, 155–164.

Del Casale, A., Ferracuti, S., Rapinesi, C., Serata, D., Sani, G., Savoja, V., Kotzalidis G. D., Tatarelli R., Girardi, P. (2012). Neurocognition under hypnosis: Findings from recent functional neuroimaging studies. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 60, 286–317.

Elkins, G., Johnson, A., & Fisher, W. (2012). Cognitive hypnotherapy for pain management. The American Journal of Clinical Hypnosis, 54, 294–310.

Ellenbogen, J. M., Hu, P. T., Payne, J. D., Titone, D., & Walker, M. P. (2007). Human relational memory requires time and sleep. Proceedings of the National Academy of Sciencesof the United States of America,104, 7723–7728.

Fell, J., Axmacher, N., & Haupt, S. (2010). From alpha to gamma: Electrophysiological correlates meditation-related states of consciousness. Medical Hypotheses, 75, 218–224.

Fenn, K. M., Nusbaum, H. C., & Margoliash, D. (2003). Consolidation during sleep of perceptual learning of spoken language. Nature, 425, 614–616.

Ferini-Strambi, L. (2011). Does idiopathic REM sleep behavior disorder (iRBD) really exist? What are the potential markers of neurodegeneration in iRBD [Supplemental material]?. Sleep Medicine, 12(2 Suppl.), S43–S49.

Fiorentini, A., Volonteri, L. S., Dragogna, F., Rovera, C., Maffini, M., Mauri, M. C., & Altamura, C. A. (2011). Substance-induced psychoses: A critical review of the literature. Current Drug Abuse Reviews, 4, 228–240.

Fogel, S. M., & Smith, C. T. (2011). The function of the sleep spindle: A physiological index of intelligence and a mechanism for sleep-dependent memory consolidation. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35, 1154–1165.

Frank, M. G. (2006). The mystery of sleep function: Current perspectives and future directions. Reviews in the Neurosciences, 17, 375–392.

Freeman, M. P., Fava, M., Lake, J., Trivedi, M. H., Wisner, K. L., & Mischoulon, D. (2010). Complementary and alternative medicine in major depressive disorder: The American Psychiatric Association task force report. The Journal of Clinical Psychiatry, 71, 669–681.

Giedke, H., & Schwärzler, F. (2002). Therapeutic use of sleep deprivation in depression. Sleep Medicine Reviews, 6, 361–377.

Gold, D. R., Rogacz, S. R., Bock, N., Tosteson, T. D., Baum, T. M., Speizer, F. M., & Czeisler, C. A. (1992). Rotating shift work, sleep, and accidents related to sleepiness in hospital nurses. American Journal of Public Health, 82, 1011–1014.

Golden, W. L. (2012). Cognitive hypnotherapy for anxiety disorders. The American Journal of Clinical Hypnosis, 54, 263–274.

Gómez, R. L., Bootzin, R. R., & Nadel, L. (2006). Naps promote abstraction in language-learning infants. Psychological Science, 17, 670–674.

Guilleminault, C., Kirisoglu, C., Bao, G., Arias, V., Chan, A., & Li, K. K. (2005). Adult chronic sleepwalking and its treatment based on polysomnography. Brain, 128, 1062–1069.

Gujar, N., Yoo, S., Hu, P., & Walker, M. P. (2011). Sleep deprivation amplifies reactivity of brain reward networks, biasing the appraisal of positive emotional experiences. The Journal of Neuroscience, 31, 4466–4474.

Guldenmund, P., Vanhaudenhuyse, A., Boly, M., Laureys, S., & Soddu, A. (2012). A default mode of brain function in altered states of consciousness. Archives Italiennes de Biologie, 150, 107–121.

Halász, P. (1993). Arousals without awakening—Dynamic aspect of sleep. Physiology and Behavior, 54, 795–802.

Han, F. (2012). Sleepiness that cannot be overcome: Narcolepsy and cataplexy. Respirology, 17, 1157–1165.

Hardeland, R., Pandi-Perumal, S. R., & Cardinali, D. P. (2006). Melatonin. International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 38, 313–316.

Haasen, C., & Krausz, M. (2001). Myths versus experience with respect to cocaine and crack: Learning from the US experience. European Addiction Research, 7, 159–160.

Henry, D., & Rosenthal, L. (2013). „Listening for his breath”: The significance of gender and partner reporting on the diagnosis, management, and treatment of obstructive sleep apnea. Social Science & Medicine, 79, 48–56.

Herman, A., & Herman, A. P. (2013). Caffeine’s mechanism of action and its cosmetic use. Skin Pharmacology and Physiology, 26, 8–14.

Hicks, R. A., Fernandez, C., & Pelligrini, R. J. (2001). The changing sleep habits of university students: An update. Perceptual and Motor Skills, 93, 648.

Hicks, R. A., Johnson, C., & Pelligrini, R. J. (1992). Changes in the self-reported consistency of normal habitual sleep duration of college students (1978 and 1992). Perceptual and Motor Skills, 75, 1168–1170.

Hilgard, E. R., & Hilgard, J. R. (1994). Hypnosis in therelief ofpain. New York, NY: Brunner/Mazel.

Hishikawa, Y., & Shimizu, T. (1995). Physiology of REM sleep, cataplexy, and sleep paralysis. Advances in Neurology, 67, 245–271.

Hobson, J. A. (2009). REM sleep and dreaming: Towards a theory of protoconsciousness. Nature Reviews Neuroscience, 10, 803–814.

Horikawa, T., Tamaki, M., Miyawaki, Y. & Kamitani, Y. (2013). Neural decoding of visual imagery during sleep. Science, 340(6132), 639–642. doi:10.1126/science.1234330.

Hossain, J. L., & Shapiro, C. M. (2002). The prevalence, cost implications, and management of sleep disorders: An overview. Sleep and Breathing, 6, 85–102.

Huang, L. B., Tsai, M. C., Chen, C. Y., & Hsu, S. C. (2013). The effectiveness of light/dark exposure to treat insomnia in female nurses undertaking shift work during the evening/night shift. Journal of Clinical Sleep Medicine, 9, 641–646.

Huber, R., Ghilardi, M. F., Massimini, M., & Tononi, G. (2004). Local sleep and learning. Nature, 430, 78–81.

Jayanthi, L. D., & Ramamoorthy, S. (2005). Regulation of monoamine transporters: Influence of psychostimulants and therapeutic antidepressants. The AAPS Journal, 7, E728–738.

Julien, R. M. (2005). Opioid analgesics. In: A primer of drug action: A comprehensive guide to the actions, uses, and side effects of psychoactive drugs (pp. 461–500). Portland, OR: Worth.

Kihlstrom, J. F. (2013). Neuro-hypnotism: Prospects for hypnosis and neuroscience. Cortex, 49, 365–374.

Klein, D. C., Moore, R. Y., & Reppert, S. M. (eds.). (1991). Suprachiasmatic nucleus: The mind’s clock. New York, NY: Oxford University Press.

Kogan, N. M., & Mechoulam, R. (2007). Cannabinoids in health and disease. Dialogues in Clinical Neuroscience, 9, 413–430.

Kromann, C. B., & Nielson, C. T. (2012). A case of cola dependency in a woman with recurrent depression. BMC Research Notes, 5, 692.

LaBerge, S. (1990). Lucid dreaming: Psychophysiological studies of consciousness during REM sleep. In: R. R. Bootzen, J. F. Kihlstrom, & D. L. Schacter (eds.), Sleep and cognition (pp. 109–126). Washington, DC: American Psychological Association.

Lang, A. J., Strauss, J. L., Bomeya, J., Bormann, J. E., Hickman, S. D., Good, R. C., & Essex, M. (2012). The theoretical and empirical basis for meditation as an intervention for PTSD. Behavior Modification, 36, 759–786.

Lesku, J. A., Roth, T. C. 2nd, Amlaner, C. J., & Lima, S. L. (2006). A phylogenetic analysis of sleep architecture in mammals: The integration of anatomy, physiology, and ecology. The American Naturalist, 168, 441–453.

Levitt, C., Shaw, E., Wong, S., & Kaczorowski, J. (2007). Systematic review of the literature on postpartum care: Effectiveness of interventions for smoking relapse prevention, cessation, and reduction in postpartum women. Birth, 34, 341–347.

Lifshitz, M., Aubert Bonn, N., Fischer, A., Kashem, I. F., & Raz, A. (2013). Using suggestion to modulate automatic processes: From Stroop to McGurk and beyond. Cortex, 49, 463–473.

Luppi, P. H., Clément, O., Sapin, E., Gervasoni, D., Peyron, C., Léger, L., Salvert D., Fort, P. (2011). The neuronal network responsible for paradoxical sleep and its dysfunctions causing narcolepsy and rapid eye movement (REM) behavior disorder. Sleep Medicine Reviews, 15, 153–163.

Mage, D. T., & Donner, M. (2006). Female resistance to hypoxia: Does it explain the sex difference in mortality rates?. Journal of Women’s Health, 15, 786–794.

Mahowald, M. W., & Schenck, C. H. (2000). Diagnosis and management of parasomnias. Clinical Cornerstone, 2, 48–54.

Mahowald, M. W., Schenck, C. H., & Cramer Bornemann, M. A. (2005). Sleep-related violence. Current Neurology and Neuroscience Reports, 5, 153–158.

Mayo Clinic. (n.d.). Sleep terrors (night terrors). Retrieved from: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/night-terrors/basics/treatment/con-20032552.

Mather, L. E., Rauwendaal, E. R., Moxham-Hall, V. L., & Wodak, A. D. (2013). (Re)introducing medical cannabis. The Medical Journal of Australia, 199, 759–761.

Maxwell, J. C. (2006). Trends in the abuse of prescription drugs. Gulf Coast Addiction Technology Transfer Center. Retrieved from: .

McCarty, D. E. (2010). A case of narcolepsy with strictly unilateral cataplexy. Journal of Clinical Sleep Medicine, 15, 75–76.

McDaid, C., Durée, K. H., Griffin, S. C., Weatherly, H. L., Stradling, J. R., Davies, R. J., Sculpher M. J., Westwood, M. E. (2009). A systematic review of continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome. Sleep Medicine Reviews, 13, 427–436.

McKim, W. A., & Hancock, S. D. (2013). Drugs and behavior: An introduction to behavioral pharmacology, 7th edition. Boston, MA: Pearson.

Mignot, E. J. M. (2012). A practical guide to the therapy of narcolepsy and hypersomnia syndromes. Neurotherapeutics, 9, 739–752.

Miller, N. L., Shattuck, L. G., & Matsangas, P. (2010). Longitudinal study of sleep patterns of United States Military Academy cadets. Sleep, 33, 1623–1631.

Mitchell, E. A. (2009). SIDS: Past, present and future. Acta Paediatrica, 98, 1712–1719.

Montgomery, G. H., Schnur, J. B., & Kravits, K. (2012). Hypnosis for cancer care: Over 200 years young. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 63, 31–44.

National Institutes of Health. (n.d.). Information about sleep. Retrieved from: http://science.education.nih.gov/supplements/nih3/sleep/guide/info-sleep.htm.

National Research Council. (1994). Learning, remembering, believing: Enhancing human performance. Washington, DC: The National Academies Press.

National Sleep Foundation. (n.d.). How much sleep do we really need?. Retrieved from: http://sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need.

Ohayon, M. M. (1997). Prevalence of DSM-IV diagnostic criteria of insomnia: Distinguishing insomnia related to mental disorders from sleep disorders. Journal of Psychiatric Research, 31, 333–346.

Ohayon, M. M. (2002). Epidemiology of insomnia: What we know and what we still need to learn. Sleep Medicine Reviews, 6, 97–111.

Ohayon, M. M., Carskadon, M. A., Guilleminault, C., & Vitiello, M. V. (2004). Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: Developing normative sleep values across the human lifespan. Sleep, 27, 1255–1273.

Ohayon, M. M., & Roth, T. (2002). Prevalence of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in the general population. Journal of Psychosomatic Research, 53, 547–554.

Poe, G. R., Walsh, C. M., & Bjorness, T. E. (2010). Cognitive neuroscience of sleep. Progress in Brain Research, 185, 1–19.

Porkka-Heiskanen, T. (2011). Methylxanthines and sleep. Handbook of Experimental Pharmacology, 200, 331–348.

Presser, H. B. (1995). Job, family, and gender: Determinants of nonstandard work schedules among employed Americans in 1991. Demography, 32, 577–598.

Pressman, M. R. (2007). Disorders of arousal from sleep and violent behavior: The role of physical contact and proximity. Sleep, 30, 1039–1047.

Provini, F., Tinuper, P., Bisulli, F., & Lugaresi, E. (2011). Arousal disorders [Supplemental material]. Sleep Medicine, 12(2 Suppl.), S22–S26.

Rattenborg, N. C., Lesku, J. A., Martinez-Gonzalez, D., & Lima, S. L. (2007). The non-trivial functions of sleep. Sleep Medicine Reviews, 11, 405–409.

Raz, A. (2011). Hypnosis: A twilight zone of the top-down variety: Few have never heard of hypnosis but most know little about the potential of this mind-body regulation technique for advancing science. Trends in Cognitive Sciences, 15, 555–557.

Raz, A., Shapiro, T., Fan, J., & Posner, M. I. (2002). Hypnotic suggestion and the modulation of Stroop interference. Archives of General Psychiatry, 59, 1151–1161.

Reiner, K., Tibi, L., & Lipsitz, J. D. (2013). Do mindfulness-based interventions reduce pain intensity? A critical review of the literature. Pain Medicine, 14, 230–242.

Reinerman, C. (2007, October 14). 5 myths about that demon crack. Washington Post. Retrieved from: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/09/AR2007100900751.html.

Reissig, C. J., Strain, E. C., & Griffiths, R. R. (2009). Caffeinated energy drinks—A growing problem. Drug and Alcohol Dependence, 99, 1–10.

Restless Legs Syndrome Foundation. (n.d.). Restless legs syndrome: Causes, diagnosis, and treatment for the patient living with Restless legs syndrome (RSL). Retrieved from: www.rls.org.

Rial, R. V., Nicolau, M. C., Gamundí, A., Akaârir, M., Aparicio, S., Garau, C., Tejada S., Roca C., Gené L., Moranta D.,Esteban, S. (2007). The trivial function of sleep. Sleep Medicine Reviews, 11, 311–325.

Riemann, D., Berger, M., & Volderholzer, U. (2001). Sleep and depression—Results from psychobiological studies: An overview. Biological Psychology, 57, 67–103.

Robson, P. J. (2014). Therapeutic potential of cannabinoid medicines. Drug Testing and Analysis, 6, 24–30.

Roth, T. (2007). Insomnia: Definition, prevalence, etiology, and consequences [Supplemental material]. Journal of Clinical Sleep Medicine, 3(5 Suppl.), S7–S10.

Rothman, R. B., Blough, B. E., & Baumann, M. H. (2007). Dual dopamine/serotonin releasers as potential medications for stimulant and alcohol addictions. The AAPS Journal, 9, E1–10.

Sánchez-de-la-Torre, M., Campos-Rodriguez, F., & Barbé, F. (2012). Obstructive sleep apnoea and cardiovascular disease. The Lancet Respiratory Medicine, 1, 31–72.

Savard, J., Simard, S., Ivers, H., & Morin, C. M. (2005). Randomized study on the efficacy of cognitive-behavioral therapy for insomnia secondary to breast cancer, part I: Sleep and psychological effects. Journal of Clinical Oncology, 23, 6083–6096.

Schicho, R., & Storr, M. (2014). Cannabis finds its way into treatment of Crohn’s disease. Pharmacology, 93, 1–3.

Shukla, R. K, Crump, J. L., & Chrisco, E. S. (2012). An evolving problem: Methamphetamine production and trafficking in the United States. International Journal of Drug Policy, 23, 426–435.

Siegel, J. M. (2008). Do all animals sleep?. Trends in Neuroscience, 31, 208–213.

Siegel, J. M. (2001). The REM sleep-memory consolidation hypothesis. Science, 294, 1058–1063.

Singh, G. K., & Siahpush, M. (2006). Widening socioeconomic inequalities in US life expectancy, 1980–2000. International Journal of Epidemiology, 35, 969–979.

Smedslund, G., Fisher, K. J., Boles, S. M., & Lichtenstein, E. (2004). The effectiveness of workplace smoking cessation programmes: A meta-analysis of recent studies. Tobacco Control, 13, 197–204.

Sofikitis, N., Giotitsas, N., Tsounapi, P., Baltogiannis, D., Giannakis, D., & Pardalidis, N. (2008). Hormonal regulation of spermatogenesis and spermiogenesis. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 109, 323–330.

Steriade, M., & Amzica, F. (1998). Slow sleep oscillation, rhythmic K-complexes, and their paroxysmal developments [Supplemental material]. Journal of Sleep Research, 7(1 Suppl.), 30–35.

Stickgold, R. (2005). Sleep-dependent memory consolidation. Nature, 437, 1272–1278.

Stone, K. C., Taylor, D. J., McCrae, C. S., Kalsekar, A., & Lichstein, K. L. (2008). Nonrestorative sleep. Sleep Medicine Reviews, 12, 275–288.

Suchecki, D., Tiba, P. A., & Machado, R. B. (2012). REM sleep rebound as an adaptive response to stressful situations. Frontiers in Neuroscience, 3. doi: 10.3389/fneur.2012.00041.

Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. (2011). SIDS and other sleep-related infant deaths: Expansion of recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics, 128, 1030–1039.

Taillard, J., Philip, P., Coste, O., Sagaspe, P., & Bioulac, B. (2003). The circadian and homeostatic modulation of sleep pressure during wakefulness differs between morning and evening chronotypes. Journal of Sleep Research, 12, 275–282.

Thach, B. T. (2005). The role of respiratory control disorders in SIDS. Respiratory Physiology & Neurobiology, 149, 343–353.

U.S. Food and Drug Administration. (2013, October 24). Statement on Proposed Hydrocodone Reclassification from Janet Woodcock, M.D., Director, Center for Drug Evaluation and Research. Retrieved from: http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm372089.htm.

Vogel, G. W. (1975). A review of REM sleep deprivation. Archives of General Psychiatry, 32, 749–761.

Vøllestad, J., Nielsen, M. B., & Nielsen, G. H. (2012). Mindfulness- and acceptance-based interventions for anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. The British Journal of Clinical Psychology, 51, 239–260.

Wagner, U., Gais, S., & Born, J. (2001). Emotional memory formation is enhanced across sleep intervals with high amounts of rapid eye movement sleep. Learning & Memory, 8, 112–119.

Wagner, U., Gais, S., Haider, H., Verleger, R., & Born, J. (2004). Sleep improves insight. Nature, 427, 352–355.

Walker, M. P. (2009). The role of sleep in cognition and emotion. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156, 168–197.

Wark, D. M. (2011). Traditional and alert hypnosis for education: A literature review. The American Journal of Clinical Hypnosis, 54(2), 96–106.

Waterhouse, J., Fukuda, Y., & Morita, T. (2012). Daily rhythms of the sleep-wake cycle [Special issue]. Journal of Physiological Anthropology, 31(5). doi:10.1186/1880-6805-31-5.

Welsh, D. K. Takahashi, J. S., & Kay, S. A. (2010). Suprachiasmatic nucleus: Cell autonomy and network properties. Annual Review of Physiology, 72, 551–577.

West, S., Boughton, M., & Byrnes, M. (2009). Juggling multiple temporalities: The shift work story of mid-life nurses. Journal of Nursing Management, 17, 110–119.

White, D. P. (2005). Pathogenesis of obstructive and central sleep apnea. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 172, 1363–1370.

Williams, J., Roth, A., Vatthauer, K., & McCrae, C. S. (2013). Cognitive behavioral treatment of insomnia. Chest, 143, 554–565.

Williamson, A. M., & Feyer, A. M. (2000). Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. Occupational and Environmental Medicine, 57, 649–655.

Wolt, B. J., Ganetsky, M., & Babu, K. M. (2012). Toxicity of energy drinks. Current Opinion in Pediatrics, 24, 243–251.

Zangini, S., Calandra-Buonaura, G., Grimaldi, D., & Cortelli, P. (2011). REM behaviour disorder and neurodegenerative diseases [Supplemental material]. Sleep Medicine, 12(2 Suppl.), S54–S58.

Zeidan, F., Grant, J. A., Brown, C. A., McHaffie, J. G., & Coghill, R. C. (2012). Mindfulness meditation-related pain relief: Evidence for unique brain mechanisms in the regulation of pain. Neuroscience Letters, 520, 165–173.

Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie

Aaron, J. I., Mela, D. J., & Evans, R. E. (1994). The influences of attitudes, beliefs, and label information on perceptions of reduced-fat spread. Appetite, 22, 25–37.

Abraira, V. E., & Ginty, D. D. (2013). The sensory neurons of touch. Neuron, 79, 618–639.

Ayabe-Kanamura, S., Saito, S., Distel, H., Martínez-Gómez, M., & Hudson, R. (1998). Differences and similarities in the perception of everyday odors: A Japanese-German cross-cultural study. Annals of the New York Academy of Sciences, 855, 694–700.

Chen, Q., Deng, H., Brauth, S. E., Ding, L., & Tang, Y. (2012). Reduced performance of prey targeting in pit vipers with contralaterally occluded infrared and visual senses. PloS ONE, 7(5), e34989. doi:10.1371/journal.pone.0034989

Comfort, A. (1971). Likelihood of human pheromones. Nature, 230, 432–479.

Correll, J., Park, B., Judd, C. M., & Wittenbrink, B. (2002). The police officer’s dilemma: Using ethnicity to disambiguate potentially threatening individuals. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1314–1329.

Correll, J., Urland, G. R., & Ito, T. A. (2006). Event-related potentials and the decision to shoot: The role of threat perception and cognitive control. The Journal of Experimental Social Psychology, 42, 120–128.

Dunkle T. (1982). The sound of silence. Science, 82, 30–33.

Fawcett, S. L., Wang, Y., & Birch, E. E. (2005). The critical period for susceptibility of human stereopsis. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 46, 521–525.

Furlow, F. B. (1996, 2012). The smell of love. Pobrano z: http://www.psychologytoday.com/articles/200910/the-smell-love

Galanter, E. (1962). Contemporary Psychophysics. W: R. Brown, E. Galanter, E. H. Hess, & G. Mandler (red.), New directions in psychology. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Garland, E. L. (2012). Pain processing in the human nervous system: A selective review of nociceptive and biobehavioral pathways. Primary Care, 39, 561–571.

Goolkasian, P. & Woodbury, C. (2010). Priming effects with ambiguous figures. Attention, Perception & Psychophysics, 72, 168–178.

Grothe, B., Pecka, M., & McAlpine, D. (2010). Mechanisms of sound localization in mammals. Physiological Reviews, 90, 983–1012.

Hartline, P. H., Kass, L., & Loop, M. S. (1978). Merging of modalities in the optic tectum: Infrared and visual integration in rattlesnakes. Science, 199, 1225–1229.

Kaiser, P. K. (1997). The joy of visual perception: A web book. Pobrano z: http://www.yorku.ca/eye/noframes.htm

Khan, S., & Chang, R. (2013). Anatomy of the vestibular system: A review. NeuroRehabilitation, 32, 437–443.

Kinnamon, S. C., & Vandenbeuch, A. (2009). Receptors and transduction of umami taste stimuli. Annals of the New York Academy of Sciences, 1170, 55–59.

Kunst-Wilson, W. R., & Zajonc, R. B. (1980). Affective discrimination of stimuli that cannot be recognized. Science, 207, 557–558.

Lackner, J. R., & DiZio, P. (2005). Vestibular, proprioceptive, and haptic contributions to spatial orientation. Annual Review of Psychology, 56, 115–147.

Land, E. H. (1959). Color vision and the natural image. Part 1. Proceedings of the National Academy of Science, 45(1), 115–129.

Liem, D. G., Westerbeek, A., Wolterink, S., Kok, F. J., & de Graaf, C. (2004). Sour taste preferences of children relate to preference for novel and intense stimuli. Chemical Senses, 29, 713–720.

Lodovichi, C., & Belluscio, L. (2012). Odorant receptors in the formation of olfactory bulb circuitry. Physiology, 27, 200–212.

Loersch, C., Durso, G. R. O., & Petty, R. E. (2013). Vicissitudes of desire: A matching mechanism for subliminal persuasion. Social Psychological and Personality Science, 4(5), 624–631.

Maffei, A., Haley, M., & Fontanini, A. (2012). Neural processing of gustatory information in insular circuits. Current Opinion in Neurobiology, 22, 709–716.

Milner, A. D., & Goodale, M. A. (2008). Two visual systems re-viewed. Neuropsychological, 46, 774–785.

Mizushige, T., Inoue, K., Fushiki, T. (2007). Why is fat so tasty? Chemical reception of fatty acid on the tongue. Journal of Nutritional Science and Vitaminology, 53, 1–4.

Most, S. B., Simons, D. J., Scholl, B. J., & Chabris, C. F. (2000). Sustained inattentional blindness: The role of location in the detection of unexpected dynamic events. PSYCHE, 6(14).

Nelson, M. R. (2008). The hidden persuaders: Then and now. Journal of Advertising, 37(1), 113–126.

Niimura, Y., & Nei, M. (2007). Extensive gains and losses of olfactory receptor genes in mammalian evolution. PLoS ONE, 2, e708.

Okawa, H., & Sampath, A. P. (2007). Optimization of single-photon response transmission at the rod-to-rod bipolar synapse. Physiology, 22, 279–286.

Payne, B. K. (2001). Prejudice and perception: The role of automatic and controlled processes in misperceiving a weapon. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 181–192.

Payne, B. K., Shimizu, Y., & Jacoby, L. L. (2005). Mental control and visual illusions: Toward explaining race-biased weapon misidentifications. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 36–47.

Peck, M. (2012, July 19). How a movie changed one man’s vision forever. Pobrano z: http://www.bbc.com/future/story/20120719-awoken-from-a-2d-world

Peterson, M. A., & Gibson, B. S. (1994). Must figure-ground organization precede object recognition? An assumption in peril. Psychological Science, 5, 253–259.

Petho, G., & Reeh, P. W. (2012). Sensory and signaling mechanisms of bradykinin, eicosanoids, platelet-activating factor, and nitric oxide in peripheral nociceptors. Physiological Reviews, 92, 1699–1775.

Proske, U. (2006). Kinesthesia: The role of muscle receptors. Muscle & Nerve, 34, 545–558.

Proske, U., & Gandevia, S. C. (2012). The proprioceptive senses: Their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. Physiological Reviews, 92, 1651–1697.

Purvis, K., & Haynes, N. B. (1972). The effect of female rat proximity on the reproductive system of male rats. Physiology & Behavior, 9, 401–407.

Radel, R., Sarrazin, P., Legrain, P., & Gobancé, L. (2009). Subliminal priming of motivational orientation in educational settings: Effect on academic performance moderated by mindfulness. Journal of Research in Personality, 43(4), 1–18.

Rauschecker, J. P., & Tian, B. (2000). Mechanisms and streams for processing “what” and “where” in auditory cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 97, 11800–11806.

Renier, L. A., Anurova, I., De Volder, A. G., Carlson, S., VanMeter, J., & Rauschecker, J. P. (2009). Multisensory integration of sounds and vibrotactile stimuli in processing streams for “what” and “where.” Journal of Neuroscience, 29, 10950–10960.

Rensink, R. A. (2004). Visual sensing without seeing. Psychological Science, 15, 27–32.

Rock, I., & Palmer, S. (1990). The legacy of Gestalt psychology. Scientific American, 262, 84–90.

Roper, S. D. (2013). Taste buds as peripheral chemosensory receptors. Seminars in Cell & Developmental Biology, 24, 71–79.

Russell, M. J. (1976). Human olfactory communication. Nature, 260, 520–522.

Sachs, B. D. (1997). Erection evoked in male rats by airborne scent from estrous females. Physiology & Behavior, 62, 921–924.

Segall, M. H., Campbell, D. T., & Herskovits, M. J. (1963). Cultural differences in the perception of geometric illusions. Science, 139, 769–771.

Segall, M. H., Campbell, D. T., & Herskovits, M. J. (1966). The influence of culture on visual perception. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Segall, M. H., Dasen, P. P., Berry, J. W., & Poortinga, Y. H. (1999). Human behavior in global perspective (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Semaan, M. T., & Megerian, C. A. (2010). Contemporary perspectives on the pathophysiology of Meniere’s disease: implications for treatment. Current opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 18(5), 392–398.

Shamma, S. (2001). On the role of space and time in auditory processing. Trends in Cognitive Sciences, 5, 340–348.

Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28, 1059–1074.

Spors, H., Albeanu, D. F., Murthy, V. N., Rinberg, D., Uchida, N., Wachowiak, M., & Friedrich, R. W. (2013). Illuminating vertebrate olfactory processing. Journal of Neuroscience, 32, 14102–14108.

Spray, D. C. (1986). Cutaneous temperature receptors. Annual Review of Physiology, 48, 625–638.

Strain, G. M. (2003). How well do dogs and other animals hear? Pobrano z: http://www.lsu.edu/deafness/HearingRange.html

Swets, J. A. (1964). Signal detection and recognition by human observers. Psychological Bulletin, 60, 429–441.

Ungerleider, L. G., & Haxby, J. V. (1994). ‘What’ and ‘where’ in the human brain. Current Opinion in Neurobiology, 4, 157–165.

U.S. National Library of Medicine. (2013). Genetics home reference: Congenital insensitivity to pain. Pobrano z: http://ghr.nlm.nih.gov/condition/congenital-insensitivity-to-pain

Vecera, S. P., & O’Reilly, R. C. (1998). Figure-ground organization and object recognition processes: An interactive account. Journal of Experimental Psychology-Human Perception and Performance, 24, 441–462.

Wakakuwa, M., Stavenga, D. G., & Arikawa, K. (2007). Spectral organization of ommatidia in flower-visiting insects. Photochemistry and Photobiology, 83, 27–34.

Weller, A. (1998). Human pheromones: Communication through body odour. Nature, 392, 126–127.

Wells, D. L. (2010). Domestic dogs and human health: An overview. British Journal of Health Psychology, 12, 145–156.

Wolfgang-Kimball, D. (1992). Pheromones in humans: myth or reality? Pobrano z: http://www.anapsid.org/pheromones.html

Wysocki, C. J., & Preti, G. (2004). Facts, fallacies, fears, and frustrations with human pheromones. The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology, 281, 1201–1211.

Uczenie się

Anderson, C. A., & Gentile, D. A. (2008). Media violence, aggression, and public policy. In E. Borgida & S. Fiske (Eds.), Beyond common sense: Psychological science in the courtroom (p. 322). Malden, MA: Blackwell.

Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575–582.

Cangi, K., & Daly, M. (2013). The effects of token economies on the occurrence of appropriate and inappropriate behaviors by children with autism in a social skills setting. West Chester University: Journal of Undergraduate Research. Retrieved from http://www.wcupa.edu/UndergraduateResearch/journal/documents/cangi_S2012.pdf

Carlson, L., Holscher, C., Shipley, T., & Conroy Dalton, R. (2010). Getting lost in buildings. Current Directions in Psychological Science, 19(5), 284–289.

Cialdini, R. B. (2008). Influence: Science and practice (5th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

Chance, P. (2009). Learning and behavior (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

DeAngelis, T. (2010). ‘Little Albert’ regains his identity. Monitor on Psychology, 41(1), 10.

Franzen, H. (2001, May 24). Gambling, like food and drugs, produces feelings of reward in the brain. Scientific American [online]. Retrieved from http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=gamblinglike-food-and-dru

Fryer, R. G., Jr. (2010, April). Financial incentives and student achievement: Evidence from randomized trials. National Bureau of Economic Research [NBER] Working Paper, No. 15898. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w15898

Garcia, J., & Koelling, R. A. (1966). Relation of cue to consequence in avoidance learning. Psychonomic Science, 4, 123–124.

Garcia, J., & Rusiniak, K. W. (1980). What the nose learns from the mouth. In D. Müller-Schwarze & R. M. Silverstein (Eds.), Chemical signals: Vertebrates and aquatic invertebrates (pp. 141–156). New York, NY: Plenum Press.

Gershoff, E. T. (2002). Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical review. Psychological Bulletin, 128(4), 539–579. doi: 10.1037//0033-2909.128.4.539

Gershoff, E.T., Grogan-Kaylor, A., Lansford, J. E., Chang, L., Zelli, A., Deater-Deckard, K., & Dodge, K. A. (2010). Parent discipline practices in an international sample: Associations with child behaviors and moderation by perceived normativeness. Child Development, 81(2), 487–502.

Hickock, G. (2010). The role of mirror neurons in speech and language processing. Brain and Language, 112, 1–2.

Holmes, S. (1993). Food avoidance in patients undergoing cancer chemotherapy. Support Care Cancer, 1(6), 326–330.

Hunt, M. (2007). The story of psychology. New York, NY: Doubleday.

Huston, A. C., Donnerstein, E., Fairchild, H., Feshbach, N. D., Katz, P. A., Murray, J. P., . . . Zuckerman, D. (1992). Big world, small screen: The role of television in American society. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Hutton, J. L., Baracos, V. E., & Wismer, W. V. (2007). Chemosensory dysfunction is a primary factor in the evolution of declining nutritional status and quality of life with patients with advanced cancer. Journal of Pain Symptom Management, 33(2), 156–165.

Illinois Institute for Addiction Recovery. (n.d.). WTVP on gambling. Retrieved from http://www.addictionrecov.org/InTheNews/Gambling/

Jacobsen, P. B., Bovbjerg, D. H., Schwartz, M. D., Andrykowski, M. A., Futterman, A. D., Gilewski, T., . . . Redd, W. H. (1993). Formation of food aversions in cancer patients receiving repeated infusions of chemotherapy. Behaviour Research and Therapy, 31(8), 739–748.

Kirsch, SJ (2010). Media and youth: A developmental perspective. Malden MA: Wiley Blackwell.

Lefrançois, G. R. (2012). Theories of human learning: What the professors said (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

Miller, L. E., Grabell, A., Thomas, A., Bermann, E., & Graham-Bermann, S. A. (2012). The associations between community violence, television violence, intimate partner violence, parent-child aggression, and aggression in sibling relationships of a sample of preschoolers. Psychology of Violence, 2(2), 165–78. doi:10.1037/a0027254

Murrell, A., Christoff, K. & Henning, K. (2007) Characteristics of domestic violence offenders: associations with childhood exposure to violence. Journal of Family Violence, 22(7), 523-532.

Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex (G. V. Anrep, Ed. & Trans.). London, UK: Oxford University Press.

Rizzolatti, G., Fadiga, L., Fogassi, L., & Gallese, V. (2002). From mirror neurons to imitation: Facts and speculations. In A. N. Meltzoff & W. Prinz (Eds.), The imitative mind: Development, evolution, and brain bases (pp. 247–66). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Rizzolatti, G., Fogassi, L., & Gallese, V. (2006, November). Mirrors in the mind. Scientific American [online], pp. 54–61.

Roy, A., Adinoff, B., Roehrich, L., Lamparski, D., Custer, R., Lorenz, V., . . . Linnoila, M. (1988). Pathological gambling: A psychobiological study. Archives of General Psychiatry, 45(4), 369–373. doi:10.1001/archpsyc.1988.01800280085011

Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms: An experimental analysis. New York, NY: Appleton-Century-Crofts.

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York, NY: Macmillan.

Skinner, B. F. (1961). Cumulative record: A selection of papers. New York, NY: Appleton-Century-Crofts.

Skinner’s utopia: Panacea, or path to hell? (1971, September 20). Time [online]. Retrieved from http://www.wou.edu/~girodm/611/Skinner%27s_utopia.pdf

Skolin, I., Wahlin, Y. B., Broman, D. A., Hursti, U-K. K., Larsson, M. V., & Hernell, O. (2006). Altered food intake and taste perception in children with cancer after start of chemotherapy: Perspectives of children, parents and nurses. Supportive Care in Cancer, 14, 369–78.

Thorndike, E. L. (1911). Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals. Psychological Monographs, 8.

Tolman, E. C., & Honzik, C. H. (1930). Degrees of hunger, reward, and non-reward, and maze performance in rats. University of California Publications in Psychology, 4, 241–256.

Tolman, E. C., Ritchie, B. F., & Kalish, D. (1946). Studies in spatial learning: II. Place learning versus response learning. Journal of Experimental Psychology, 36, 221–229. doi:10.1037/h0060262

Watson, J. B. & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3, 1–14.

Watson, J. B. (1919). Psychology from the standpoint of a behaviorist. Philadelphia, PA: J. B. Lippincott.

Yamamoto, S., Humle, T., & Tanaka, M. (2013). Basis for cumulative cultural evolution in chimpanzees: Social learning of a more efficient tool-use technique. PLoS ONE, 8(1): e55768. doi:10.1371/journal.pone.0055768

Myślenie i inteligencja

Abler, W. (2013). Sapir, Harris, and Chomsky in the twentieth century. Cognitive Critique, 7, 29–48.

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. (2013). Definition of intellectual disability. Pobrane z: http://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.UmkR2xD2Bh4.

American Psychological Association. (2013). W: Diagnostic and statistical manual of psychological disorders (wydanie 5., s. 34–36). Washington, D. C.: American Psychological Association.

Aronson, E. (red.). (1995). Social cognition. W: The social animal (s. 151). New York: W. H. Freeman and Company.

Atkins v. Virginia, 00-8452 (2002).

Bartels, M., Rietveld, M., Van Baal, G., Boomsma, D. I. (2002). Genetic and environmental influences on the development of intelligence. Behavior Genetics, 32(4), 237–238.

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Bayer, J. B., Campbell, S. W. (2012). Texting while driving on automatic: Considering the frequency-independent side of habit. Computers in Human Behavior, 28, 2083–2090.

Barton, S. M. (2003). Classroom accommodations for students with dyslexia. Learning Disabilities Journal, 13, 10–14.

Berlin, B., Kay, P. (1969). Basic color terms: Their universality and evolution. Berkley: University of California Press.

Berninger, V. W. (2008). Defining and differentiating dysgraphia, dyslexia, and language learning disability within a working memory model. W: M. Mody E. R. Silliman (red.), Brain, behavior, and learning in language and reading disorders (s. 103–134). New York: The Guilford Press.

Blossom, M., Morgan, J. L. (2006). Does the face say what the mouth says? A study of infants’ sensitivity to visual prosody. In the 30th annual Boston University Conference on Language Development, Somerville, MA.

Boake, C. (2002, 24 maja). From the Binet-Simon to the Wechsler-Bellevue: Tracing the history of intelligence testing. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24(3), 383–405.

Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought? Mandarin and English speakers’ conceptions of time. Cognitive Psychology, 43, 1–22.

Boroditsky, L. (2011, February). How language shapes thought. Scientific American, 63–65.

Bouchard, T. J., Lykken, D. T., McGue, M., Segal, N. L., Tellegen, A. (1990). Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart. Science, 250, 223–228.

Cairns Regional Council. (n.d.). Cultural greetings. Retrieved from: http://www.cairns.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/8953/CulturalGreetingExercise.pdf.

Callero, P. L. (1994). From role-playing to role-using: Understanding role as resource. Social Psychology Quarterly, 57, 228–243.

Cattell, R. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. Journal of Educational Psychology, 54(1), 1–22.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press.

Cianciolo, A. T., Sternberg, R. J. (2004). Intelligence: A brief history. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Corballis, M. C., Suddendorf, T. (2007). Memory, time, and language. W: C. Pasternak (red.), What makes us human (s. 17–36). Oxford, UK: Oneworld Publications.

Constitutional Rights Foundation. (2013). Gandhi and civil disobedience. Pobrane z: http://www.crf-usa.org/black-history-month/gandhi-and-civil-disobedience.

Cropley, A. (2006). In praise of convergent thinking. Creativity Research Journal, 18(3), 391–404.

Csikszentmihalyi, M., Csikszentmihalyi, I. (1993). Family influences on the development of giftedness. Ciba Foundation Symposium, 178, 187–206.

Curtiss, S. (1981). Dissociations between language and cognition: Cases and implications. Journal of Autism and Developmental Disorders, 11(1), 15–30.

Cyclopedia of Puzzles. (b.r.). Pobrane z: http://www.mathpuzzle.com/loyd/.

Dates and Events. (b.r.). Oprah Winfrey timeline. Pobrane z: http://www.datesandevents.org/people-timelines/05-oprah-winfrey-timeline.htm.

Fernández, E. M., Cairns, H. S. (2011). Fundamentals of psycholinguistics. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.

Flanagan, D., Kaufman, A. (2004). Essentials of WISC-IV assessment. Hoboken: John Wiley and Sons, Inc.

Flynn, J., Shaughnessy, M. F., Fulgham, S. W. (2012) Interview with Jim Flynn about the Flynn effect. North American Journal of Psychology, 14(1), 25–38.

Fox, M. (2012, 1 listopada). Arthur R. Jensen dies at 89; Set off debate about I.Q. New York Times, s. B15.

Fromkin, V., Krashen, S., Curtiss, S., Rigler, D., Rigler, M. (1974). The development of language in Genie: A case of language acquisition beyond the critical period. Brain and Language, 1, 81–107.

Furnham, A. (2009). The validity of a new, self-report measure of multiple intelligence. Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues, 28, 225–239.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Gardner, H., Moran, S. (2006). The science of multiple intelligences theory: A response to Lynn Waterhouse. Educational Psychologist, 41, 227–232.

German, T. P., Barrett, H. C. (2005). Functional fixedness in a technologically sparse culture. Psychological Science, 16, 1–5.

Gilford, J.P. (1967) The nature of human intelligence, McGraw-Hill.

Goad, B. (2013, 25 stycznia). SSA wants to stop calling people 'mentally retarded’. Retrieved from: http://thehill.com/blogs/regwatch/pending-regs/279399-ssa-wants-to-stop-calling-people-mentally-retarded.

Goldstone, R. L., Kersten, A. (2003). Concepts and categorization. W: A. F. Healy, R. W. Proctor, I.B. Weiner (red.), Handbook of psychology (vol. 4, s. 599–622). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence; Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.

Gordon, O. E. (1995). Francis Galton (1822–1911). Pobrane z: http://www.psych.utah.edu/gordon/Classes/Psy4905Docs/PsychHistory/Cards/Galton.html.

Gresham, F. M., Witt, J. C. (1997). Utility of intelligence tests for treatment planning, classification, and placement decisions: Recent empirical findings and future directions. School Psychology Quarterly, 12(3), 249–267.

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York, NY: McGraw Hill.

Heaton, S. (2004). Making the switch: Unlocking the mystery of the WISC-IV. Case Conference. University of Florida.

Jensen, J. (2011). Phoneme acquisition: Infants and second language learners. The Language Teacher, 35(6), 24–28.

Johnson, J. S., Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21, 60–99.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus, and Giroux.

Kishiyama, M. M., Boyce, W. T., Jimenez, A. M., Perry, L. M., Knight, R. T. (2009). Socioeconomic disparities affect prefrontal function in children. Journal of Cognitive Neuroscience, 21(6), 1106–1115.

Klein, P. D. (1997). Multiplying the problems of intelligence by eight: A critique of Gardner’s theory. Canadian Journal of Education, 22, 377–394.

Larry P v. Riles, C-71-2270 RFP. (1979).

Lenneberg, E. (1967). Biological foundations of language. New York: Wiley.

Leavitta J. Linguistic Relativities: Language Diversity and Modern Thought, wydana przez Cambridge University Press (2015).

Liptak, A. (2008, 19 stycznia). Lawyer reveals secret, toppling death sentence. New York Times. Pobrane z: http://www.nytimes.com/2008/01/19/us/19death.html?_r=0.

Locke, E. A. (2005, 14 kwietnia). Why emotional intelligence is an invalid concept. Journal of Organizational Behavior, 26, 425–431.

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychological Inquiry, 15(3), 197–215.

Modgil, S., Routledge, C. M. (red.). (1987). Arthur Jensen: Consensus and controversy. New York: Falmer Press.

Morgan, H. (1996). An analysis of Gardner’s theory of multiple intelligence. Roeper Review: A Journal on Gifted Education, 18, 263–269.

Moskowitz, B. A. (1978). The acquisition of language. Scientific American, 239, 92–108.

Neyfakh, L. (2013, October 7). “Why you can’t stop checking your phone”. Pobrane z: http://www.bostonglobe.com/ideas/2013/10/06/why-you-can-stop-checking-your-phone/rrBJzyBGDAr1YlEH5JQDcM/story.html.

Parker, J. D., Saklofske, D. H., Stough, C. (red.). (2009). Assessing emotional intelligence: Theory, research, and applications. New York: Springer.

Petitto, L. A., Holowka, S., Sergio, L. E., Levy, B., Ostry, D. J. (2004). Baby hands that move to the rhythm of language: Hearing babies acquiring sign languages babble silently on the hands. Cognition, 93, 43–73.

Pickens, J. (1994). Full-term and preterm infants’ perception of face-voice synchrony. Infant Behavior and Development, 17, 447–455.

Pratkanis, A. (1989). The cognitive representation of attitudes. W: A. R. Pratkanis, S. J. Breckler, & A. G. Greenwald (eds.), Attitude structure and function (s. 71–98). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Regier, T., Kay, P. (2009). Language, thought, and color: Whorf was half right. Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 439–446.

Riccio, C. A., Gonzales, J. J., Hynd, G. W. (1994). Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 17, 311–322.

Richardson, K. (2002). What IQ tests test. Theory & Psychology, 12(3), 283–314.

Roberts, D. (2014, 27 maja). U.S. Supreme Court bars Florida from using IQ score cutoff for executions. The Guardian. Pobrane z: http://www.theguardian.com/world/2014/may/27/us-supreme-court-iq-score-cutoff-florida-execution.

Rushton, J. P., Jensen, A. R. (2005). Thirty years of research on race differences in cognitive ability. Psychology, public policy, and law, 11(2), 235–294.

Rymer, R. (1993). Genie: A Scientific Tragedy. New York: Harper Collins.

Sapir, E. (1964). Culture, language, and personality. Berkley: University of California Press (original work published 1941).

Schlinger, H. D. (2003). The myth of intelligence. The Psychological Record, 53(1), 15–32.

Severson, K. (2011, 9 grudnia). Thousands sterilized, a state weighs restitution. The New York Times. Retrieved from: http://www.nytimes.com/2011/12/10/us/redress-weighed-for-forced-sterilizations-in-north-carolina.html?pagewanted=all&_r=0.

Singleton, D. M. (1995). Introduction: A critical look at the critical period hypothesis in second language acquisition research. In: D. M. Singleton & Z. Lengyel (red.), The age factor in second language acquisition: A critical look at the critical period hypothesis in second language acquisition research (s. 1–29). Avon, UK: Multilingual Matters Ltd.

Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. Acton, MA: Copley Publishing Group.

Smits-Engelsman, B. C. M., Van Galen, G. P. (1997). Dysgraphia in children: Lasting psychomotor deficiency or transient developmental delay?. Journal of Experimental Child Psychology, 67, 164–184.

Spelke, E. S., Cortelyou, A. (1981). Perceptual aspects of social knowing: Looking and listening in infancy. W: M. E. Lamb, L. R. Sherrod (red.), Infant social cognition: Empirical and theoretical considerations (s. 61–83). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Steitz, T. (2010). Thomas A. Steitz – Biographical (pod red. K. Grandin). Pobrane z: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/steitz-bio.html.

Sternberg, R. J. (1988). The triarchic mind: A new theory of intelligence. New York: Viking-Penguin.

Terman, L. M. (1925). Mental and physical traits of a thousand gifted children (I). Stanford, CA: Stanford University Press.

Terman, L. M., Oden, M. H. (1947). The gifted child grows up: 25 years’ follow-up of a superior group: Genetic studies of genius (vol. 4). Standord, CA: Stanford University Press.

Terman, L. M. (1916). The measurement of intelligence. Boston: Houghton-Mifflin.

Tomasello, M., Rakoczy, H. (2003). What makes human cognition unique? From individual to shared to collective intentionality. Mind & Language, 18(2), 121–147.

Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science185(4157), 1124–1131.

van Troyer, G. (1994). Linguistic determinism and mutability: The Sapir-Whorf “hypothesis” and intercultural communication. JALT Journal, 2, 163–178.

Wechsler, D. (1958). The measurement of adult intelligence. Baltimore: Williams & Wilkins.

Wechsler, D. (1981). Manual for the Wechsler Adult Intelligence Scale—revised. New York: Psychological Corporation.

Wechsler, D. (2002 ). WPPSI-R manual. New York: Psychological Corporation.

Werker, J. F., Lalonde, C. E. (1988). Cross-language speech perception: Initial capabilities and developmental change. Developmental Psychology, 24, 672–683.

Werker, J. F., Tees, R. C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. Infant Behavior and Development, 7, 49–63.

Whorf, B. L. (1956). Language, thought and relativity. Cambridge, MA: MIT Press.

Williams, R. L. (1970). Danger: Testing and dehumanizing black children. Clinical Child Psychology Newsletter, 9(1), 5–6.

Zwicker, J. G. (2005). Effectiveness of occupational therapy in remediating handwriting difficulties in primary students: Cognitive versus multisensory interventions. Unpublished master’s thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada). Pobrane z: http://dspace.library.uvic.ca:8080/bitstream/handle/1828/49/Zwicker%20thesis.pdf?sequence=1.

Pamięć

Abel, M., & Bäuml, K.-H. T. (2013). Sleep can reduce proactive interference. Memory, 22(4), 332–339. doi:10.1080/09658211.2013.785570. Retrieved from http://www.psychologie.uni-regensburg.de/Baeuml/papers_in_press/sleepPI.pdf

Anderson, N. S. (1969). The influence of acoustic similarity on serial recall of letter sequences. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 21(3), 248–255.

Anderson, R. C. (1984). Role of the reader's schema in comprehension, learning, and memory. In R. C. Anderson, J. Osborn, & R. J. Tierney (Eds.), Learning to read in American schools: Basal Readers and Content Texts (pp. 243–257). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), The psychology of learning and motivation: Volume 2 (pp. 89–195). New York, NY: Academic Press.

Baddeley, A. (2004). Your memory: A user's guide. Richmond Hill, Canada: Firefly Books.

Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory (Vol. 8, pp. 47–89). New York, NY: Academic Press.

Bayley, P. J., & Squire, L. R. (2002). Medial temporal lobe amnesia: Gradual acquisition of factual information by nondeclarative memory. Journal of Neuroscience, 22, 5741–5748.

Bellezza, F. S. (1981). Mnemonic devices: Classification, characteristics and criteria. Review of Educational Research, 51, 247–275.

Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva University. (2009). Reevaluating lineups: Why witnesses make mistakes and how to reduce the chance of a misidentification. Retrieved from The Innocence Project website: http://www.innocenceproject.org/docs/Eyewitness_ID_Report.pdf

Blockland, A. (1996). Acetylcholine: A neurotransmitter for learning and memory? Brain Research Reviews, 21, 285–300.

Bodie, G. D., Powers, W. G., & Fitch-Hauser, M. (2006). Chunking, priming, and active learning: Toward an innovative approach to teaching communication-related skills. Interactive Learning Environment, 14(2), 119–135.

Bousfield, W. (1935). The occurrence of clustering in the recall of randomly arranged associates. Journal of General Psychology, 49, 229–240.

Bransford, J. D., & McCarrell, N. S. (1974). A sketch of a cognitive approach to comprehension. In W. B. Weimer & D. J. Palermo (Eds.), Cognition and the symbolic processes (pp. 189–229). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Briere, J., & Conte, J. (1993). Self-reported amnesia for abuse in adults molested as children. Journal of Traumatic Stress, 6, 21–31.

Carli, L. (1999). Cognitive reconstruction, hindsight, and reactions to victims and perpetrators. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(8), 966–979. doi:10.1177/01461672992511005

Ceci, S. J., & Bruck, M. (1993). Child witness: Translating research into policy. Social Policy Report, 7(3), 1–30.

Ceci, S. J., & Bruck, M. (1995). Jeopardy in the courtroom: A scientific analysis of children’s testimony. Washington, DC: American Psychological Association.

Cheit, R. E. (2007). The recovered memory project. Retrieved from http://blogs.brown.edu/recoveredmemory/.

Christianson, S. A. (1992). The handbook of emotion and memory: Research and theory. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Clark, R. E., Zola, S. M., & Squire, L. R. (2000). Impaired recognition memory in rats after damage to the hippocampus. The Journal of Neuroscience, 20(23), 8853–8860.

Corkin, S. (1965). Tactually-guided maze learning in man: Effects of unilateral cortical excisions and bilateral hippocampal lesions. Neuropsychologia, 3, 339–351.

Corkin, S. (1968). Acquisition of motor skill after bilateral medial temporal-lobe excision. Neuropsychologia, 6, 255–264.

Corkin, S., Amaral D. G., González, R. G., Johnson, K. A., & Hyman, B. T. (1997). H. M.’s medial temporal lobe lesion: Findings from magnetic resonance imaging. Journal of Neuroscience, 17(10), 3964–3979.

Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11, 671–684.

Craik, F. I. M., Moroz, T. M., Moscovitch, M., Stuss, D. T., Winocur, G., Tulving, E., & Kapur, S. (1999). In search of the self: A positron emission tomography study. Psychological Science, 10(1), 26–34.

Craik, F. I. M., & Tulving, E. (1975). Depth of processing and the retention of words in episodic memory. Journal of Experimental Psychology, 104(3), 268–294.

Craik, F. I. M., & Watkins, M. J. (1973). The role of rehearsal in short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 12, 599–607.

Green, J. T., & Woodruff-Pak, D. S. (2000). Eyeblink classical conditioning in aging animals. In D. S. Woodruff-Pak & J. E. Steinmetz (Eds.), Eyeblink classical conditioning: Animal models (Vol. 2, pp.155–178). Boston, MA: Kluwer Academic.

Greenberg, D. L. (2004). President Bush's false [flashbulb] memory of 9/11/01. Applied. Cognitive Psychology, 18(3), 363–370. doi:10.1002/acp.1016

Devilly, G. J. (2007). If nothing happened why do I still hurt? An update on the memory wars. InPsych, 29(2), 16–18.

Ebbinghaus, H. (1964). Memory: A contribution to experimental psychology (H. A. Ruger & C. E. Bussenius, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1885)

Goodman, G. S. (2006). Children’s eyewitness memory: A modern history and contemporary commentary. Journal of Social Issues, 62, 811–832.

Hassabis D., & Maguire E. A. (2007). Deconstructing episodic memory with construction. Trends in Cognitive Sciences, 11(7), 299–306.

Jacobs, J. (1887). Experiments on “prehension.” Mind, 12, 75–79.

Josselyn, J. A. (2010). Continuing the search for the engram: Examining the mechanism of fear memories. Journal of Psychiatry Neuroscience, 35(4), 221–228.

Kapur, S., Craik, F. I. M., Tulving, E., Wilson, A. A., Houle, S., & Brown, G. M. (1994). Neuroanatomical correlates of encoding in episodic memory: Levels of processing effect. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(6), 208–2011.

Lashley K. S. (1950). In search of the engram. Society of Experimental Biology Symposium, 4: Psychological Mechanisms in Animal Behavior. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of auto-mobile destruction: An example of the interaction between language and memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 585–589.

MacLeod, C. M., Gopie, N., Hourihan, K. L., Neary, K. R., & Ozubko, J. D. (2010). The production effect: Delineation of a phenomenon. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36(3), 671–685.

Mayford, M., Siegelbaum, S. A., & Kandel, E. R. (2012). Synapses and memory storage. New York, NY: Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, Cold Spring Harbor Laboratory Press.

McGaugh, J. L. (2003). Memory and emotion: The making of lasting memories. New York, NY: Columbia University Press.

McLeod, S. A. (2011). Anterograde amnesia [Web log post]. Retrieved from http://www.simplypsychology.org/anterograde-amnesia.html

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 68, 81–87.

Myhrer, T. (2003). Neurotransmitter systems involved in learning and memory in the rat: A meta-analysis based on studies of four behavioral tasks. Brain Research Reviews, 41(2–3), 268–287.

Newseum. (n.d.). G-men and journalists: D. C. sniper [Web log post]. Retrieved from http://www.newseum.org/exhibits-and-theaters/temporary-exhibits/g-men-and-journalists/sniper/

Nickerson, R. S., & Adams, M. J. (1979). Long-term memory for a common object. Cognitive Psychology, 11(3), 287–307.

Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. New York, NY: Oxford University Press.

Parker, E. S., Cahill, L., & McGaugh, J. L. (2006). A case of unusual autobiographical remembering. Neurocase, 12, 35–49.

Payne, B. K., Jacoby, L. L., & Lambert, A. J. (2004). Memory monitoring and the control of stereotype distortion. Journal of Experimental Social Psychology, 40, 52–64.

Pew Research Center (2011, September 1). Ten years after 9/11: United in remembrance, divided over policies. Washington, DC: People Press.

Pipe, M.-E. (1996). Children’s eyewitness memory. New Zealand Journal of Psychology, 25(2), 36–43.

Pipe, M.-E., Lamb, M., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2004). Recent research on children’s testimony about experienced and witnessed events. Developmental Review, 24, 440–468.

Roediger, H. L., & DeSoto, K. A. (2015). The psychology of reconstructive memory. In J. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral sciences, 2e. Oxford, UK: Elsevier.

Roediger, H. L., III, & McDermott, K. B. (2000). Tricks of memory. Current Directions in Psychological Science, 9, 123–127.

Rogers, T. B., Kuiper, N. A., & Kirker, W. S. (1977). Self-reference and the encoding of personal information. Journal of Personal Social Psychology, 35(9), 677–688.

Schacter, D. (2001). The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers. New York, NY: Houghton Mifflin.

Steinmetz, J. E. (1999). A renewed interest in human classical eyeblink conditioning. Psychological Science, 10, 24–25.

Tigner, R. B. (1999). Putting memory research to good use. College Teaching, 47(4), 149–152.

Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Dolandson (Eds.), Organization of memory (pp. 381–403). New York, NY: Academic Press.

Tulving, E. (2002, February). Episodic memory: From mind to brain. Annual Review of Psychology, 53, 1–25. doi:10.1146/annurev.psych.53.100901.135114

van Praag, H. (2008). Neurogenesis and exercise: Past and future directions. NeuroMolecular Medicine, 10(2), 128–140.

Wells, G. L., & Quinlivan, D. S. (2009). Suggestive eyewitness identification procedures and the Supreme Court’s reliability test in light of eyewitness science: 30 years later. Law and Human Behavior, 33, 1–24. doi:10.1007/s10979-008-9130-3

Wrubel, B. (Writer), & Spiller, M. (Director). (2010). The Old Wagon [Television series episode]. In S. Levitan & C. Lloyd (Executive producers), Modern Family. 20th Century Fox Television.

Yogo, M., & Fujihara, S. (2008). Working memory capacity can be improved by expressive writing: A randomized experiment in a Japanese sample. British Journal of Health Psychology, 13(1), 77–80. doi:10.1348/135910707X252440

Psychologia rozwojowa

Ainsworth, M. D. S., & Bell, S. M. (1970). Attachment, exploration, and separation: Illustrated by the behavior of one-year-olds in a strange situation. Child Development, 41, 49–67.

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

American Academy of Pediatrics. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. Pediatrics, 199(1), 182–191.

American Psychological Association. (2019). Ruth Howard, PhD. Retrieved from https://www.apa.org/pi/oema/resources/ethnicity-health/psychologists/ruth-howard

Amsterdam, B. (1972). Mirror image reactions before age two. Developmental Psychobiology, 5, 297–305.

Archer, J. (1992). Ethology and human development. New York, NY: Harvester Wheatsheaf.

Arnett, J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480.

Ashley, S. J., Magnuson, S. I., Omnell, L. M., & Clarren, S. K. (1999). Fetal alcohol syndrome: Changes in craniofacial form with age, cognition, and timing of ethanol exposure in the macaque. Teratology, 59(3), 163–172.

Bahr, S. J., & Hoffman, J. P. (2010). Parenting style, religiosity, peers, and adolescent heavy drinking. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 71, 539–543.

Baillargeon, R. (2004). Infants’ reasoning about hidden objects: Evidence for event-general and event-specific expectations. Developmental Science, 7(4), 391–424.

Baillargeon, R. (1987). Young infants' reasoning about the physical and spatial properties of a hidden object. Cognitive Development2(3), 179–200.

Baillargeon, R., Li, J., Gertner, Y., & Wu, D. (2011). How do infants reason about physical events. In: U. Goswami (Ed.),The Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development(2nd ed., pp.11–48). Wiley‐Blackwell.

Barber, B. K. (1994). Cultural, family, and person contexts of parent-adolescent conflict. Journal of Marriage and the Family, 56, 375–386.

Basseches, M. (1984). Dialectical thinking as metasystematic form of cognitive organization. In: M. L. Commons, F. A. Richards, & C. Armon (Eds.), Beyond formal operations: Late adolescent and adult cognitive development (pp. 216–238). New York, NY: Praeger.

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4(1, Pt. 2), 1–103. doi:10.1037/h0030372.

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11(1), 56–95.

Bayley, N., & Oden, M. H. (1955). The maintenance of intellectual ability in gifted adults. Journal of Gerontology, 10, 91–107.

Bjorklund, D. F. (1987). A note on neonatal imitation. Developmental Review, 7, 86–92.

Blossom, M., & Morgan, J.L. (2006). Does the face say what the mouth says? A study of infants’ sensitivity to visual prosody. In: D. Bamman, T. Magnitskaia, & C. Zaller (Eds.),30th anuual Boston University conference on language development(pp. 24-35). Somerville, MA: Cascadilla Press.

Bogartz, R. S., Shinskey, J. L., & Schilling, T. (2000). Infancy, 1(4), 403–428.

Borkowska A.R., Domagalska Ł. (red.). (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Attachment (Vol. 1). New York, NY: Basic Books.

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and health human development. New York, NY: Basic Books.

Brumley, R., Enquidanos, S., Jamison, P., Seitz, R., Morgenstern, N., Saito, S., . . . Gonzalez, J. (2007). Increased satisfaction with care and lower costs: Results of a randomized trial of in-home palliative care. Journal of the American Geriatric Society, 55(7), 993–1000.

Brumley, R. D., Enquidanos, S., & Cherin, D. A. (2003). Effectiveness of a home-based palliative care program for end-of-life. Journal of Palliative Medicine, 6(5), 715–724.

Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Callaghan, T. C., Rochat, P., Lillard, A., Claux, M.L., Odden, H., Itakura, S., . . . Singh, S. (2005). Synchrony in the onset of mental-state reasoning. Psychological Science, 16, 378–384.

Carel, J-C., Lahlou, N., Roger, M., & Chaussain, J. L. (2004). Precocious puberty and statural growth. Human Reproduction Update, 10(2), 135–147.

Carstensen, L. L. (1992). Social and emotional patterns in adulthood: Support for socioemotional selectivity. Psychology and Aging, 7(3), 331–338.

Case, R. (1985). Intellectual development: Birth to Adulthood. New York, NY: Academic.

Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the developing brain: What have we learned about cognitive development? TRENDS in Cognitive Sciences, 19(3), 104–110.

Centers for Disease Control and Prevention. (2013). Smoking during pregnancy. Retrieved from http://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/pregnancy/.

Chick, K., Heilman-Houser, R., & Hunter, M. (2002). The impact of child care on gender role development and gender stereotypes. Early Childhood Education Journal, 29(3), 149–154.

Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague, Netherlands: Mouton.

Cicirelli, V. G. (2002) Older adults' views on death, New York: Springer Publishing Company

Clements, R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5(1), 68–80.

Commons, M. L., & Bresette, L. M. (2006). Illuminating major creative scientific innovators with postformal stages. In: C. Hoare (Ed.), Handbook of adult development and learning (pp. 255–280). New York, NY: Oxford University Press.

Connor, S. R., Pyenson, B., Fitch, K., Spence, C., & Iwasaki, K. (2007). Comparing hospice and nonhospice patient survival among patients who die within a three-year window. Journal of Pain and Symptom Management, 33(3), 238–246.

Cortright B. (2018). Neurogeneza - regeneracja mózgu. 4-stopniowy program eliminowania chorób neurodegeneracyjnych o naukowo potwierdzonej skuteczności. Białystok: Wydawnictwo Vital.

Courage, M. L., & Howe, M. L. (2002). From infant to child: The dynamics of cognitive change in the second year of life. Psychological Bulletin, 128, 250–277.

Curtiss, S. (1981). Dissociations between language and cognition: Cases and implications. Journal of Autism and Developmental Disorders, 11(1), 15–30.

Darling, N. (1999). Parenting style and its correlates. Retrieved from ERIC database (EDO-PS-99-3) http://ecap.crc.illinois.edu/eecearchive/digests/1999/darlin99.pdf.

de Hevia, M. D., & Spelke, E. S. (2010). Number-space mapping in human infants. Psychological Science, 21(5), 653–660.

Dennett, D. (1987). The intentional stance. Cambridge, MA: MIT Press.

Diamond, A. (2009). The interplay of biology and the environment broadly defined. Developmental Psychology, 45(1), 1–8.

Donenberg, G. R., Wilson, H. W., Emerson, E., Bryant, F. B. (2002). Holding the line with a watchful eye: The impact of perceived parental permissiveness and parental monitoring on risky sexual behavior among adolescents in psychiatric care. AIDS Education Prevention, 14(2), 138–157.

Dornbusch, S. M., Ritter, P. L., Leiderman, P. H., Roberts, D. F., & Fraleigh, M. J. (1987). The relation of parenting style to adolescent school performance. Child Development, 58(5), 1244–1257.

Duncan, G. J., & Magnuson, K. A. (2005). Can family socioeconomic resources account for racial and ethnic test score gaps? The Future of Children, 15(1), 35–54.

Engle, R.W., Sędek, G., Hecker von U., McIntosh, D. N. (2006) Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia. Warszawa: PWN

Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society (2nd ed.). New York, NY: Norton.

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York, NY: Norton.

Ferrer, M., & Fugate, A. (2003). Helping your school-age child develop a healthy self-concept. Retrieved from http://edis.ifas.ufl.edu/fy570#FOOTNOTE_2

Figdor, E., & Kaeser, L. (1998). Concerns mount over punitive approaches to substance abuse among pregnant women. The Guttmacher Report on Public Policy 1(5), 3–5.

Fischer, K. W., Yan, Z., & Stewart, J. (2003). Adult cognitive development: Dynamics in the developmental web. In: J. Valsiner & K Connolly (Eds.), Handbook of developmental psychology (pp. 491–516). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Flannery, D. J., Rowe, D. C., & Gulley, B. L. (1993). Impact of pubertal status, timing, and age on adolescent sexual experience and delinquency. Journal of Adolescent Research, 8, 21–40.

Freud, S. (1909). Analysis of a phobia in a five-year-old boy. In: Collected Papers: Volume 111, Case Histories (1949) (pp. 149–289). Hogarth Press: London.

Fromkin, V., Krashen, S., Curtiss, S., Rigler, D., & Rigler, M. (1974). The development of language in Genie: A case of language acquisition beyond the critical period. Brain and Language, 1, 81–107.

Galambos, N. L., & Almeida, D. M. (1992). Does parent-adolescent conflict increase in early adolescence? Journal of Marriage and the Family, 54, 737–747.

Ganger, J., & Brent, M.R. (2004). Reexamining the vocabulary spurt. Developmental Psychology, 40(4), 621–632.

Ge, X., Conger, R. D., & Elder, G. H. (2001). Pubertal transition, stressful life events, and the emergence of gender differences in adolescent depressive symptoms. Developmental Psychology, 37, 404–417.

Gervai, J. (2009). Environmental and genetic influences on early attachment. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3, 25.

Gesell, A. (1933). Maturation and the patterning of behavior. In: C. Murchison (Ed.), A handbook of child psychology (2nd ed., pp. 209–235). Worcester, MA: Clark University Press.

Gesell, A. (1939). Biographies of child development. New York, NY: Paul B. Hoeber.

Gesell, A. (1940). The first five years of life. New York, NY: Harper.

Gesell, A., & Ilg, F. L. (1946). The child from five to ten. New York, NY: Harper.

Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gleitman, L.R., & Newport, E. L. (1995). The invention of language by children: Environmental and biological influences on the acquisition of language. In: D.N. Osherson , L.R. Gleitman, & M. Liberman (Eds.), An invitation to cognitive science: Language (pp. 1–24). Cambridge, MA: The MIT Press.

Gleitman, L. R., & Newport, E. L. (1995). The invention of language by children: Environmental and biological influences on the acquisition of language. In: L. R. Gleitman & M. Liberman (Eds.), An invitation to cognitive science, Vol. 1: Language. (2nd ed., pp. 1–24). Cambridge, MA: MIT Press.

Godkin, M., Krant, M., & Doster, N. (1984). The impact of hospice care on families. International Journal of Psychiatry in Medicine, 13, 153–165.

Graber, J. A., Lewinsohn, P. M., Seeley, J. R., & Brooks-Gunn, J. (1997). Is psychopathology associated with the timing of pubertal development? Journal of the Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1768–1776.

Hair, E. C., Moore, K. A., Garrett, S. B., Kinukawa, A., Lippman, L., & Michelson, E. (2005). The parent-adolescent relationship scale. In: L. Lippman (Ed.), Conceptualizing and Measuring Indicators of Positive Development: What Do Children Need to Fluorish? (pp. 183–202). New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Press.

Hall, S. S. (2004, May). The good egg. Discover, 30–39.

Hall, G. S. (1904). Adolescence. New York, NY: Appleton.

Harlow, H. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13, 673–685.

Harris, J. R. (2009). The nurture assumption: Why children turn out the way they do (2nd ed.). New York, NY: Free Press.

Hart, B., & Risley, T. R. (2003). The early catastrophe: The 30 million word gap. American Educator, 27(1), 4–9.

Hatch, E. (1983). Psycholinguistics: A second language perspective. Rowley, MA: Newbury House.

Hertzog, C., Kramer, A. F., Wilson, R. S., & Lindenberger, U. (2009). Enrichment effects on adult cognitive development. Psychological Science in the Public Interest, 9(1), 1–65.

Hood, R. W., Jr., Spilka, B., Hunsberger, B., & Corsuch, R. (1996). The psychology of religion: An empirical approach (2nd ed.). New York, NY: Guilford.

Huebler, F. (2005, December 14). International education statistics [Web log post]. Retrieved from http://huebler.blogspot.com/2005/12/age-and-level-of-education-in-nigeria.html

Hutchinson, N. (2011). A geographically informed vision of skills development. Geographical Education24, 15.

Huttenlocher, P. R., & Dabholkar, A. S. (1997). Regional differences in synaptogenesis in human cerebral cortex. Journal of Comparative Neurology, 387(2), 167–178.

Iverson, J.M., & Goldin-Meadow, S. (2005). Gesture paves the way for language development. Psychological Science, 16(5), 367–71.

Iyengar, S. S., Wells, R. E., & Schwartz, B. (2006). Doing better but feeling worse: Looking for the best job undermines satisfaction. Psychological Science, 17, 143–150.

Jos, P. H., Marshall, M. F., & Perlmutter, M. (1995). The Charleston policy on cocaine use during pregnancy: A cautionary tale. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 23(2), 120–128.

Kaczkowski J., Jabłońska K. (2017). Żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby. Warszawa: Wydawnictwo Więź.

Kaczkowski J., Żyłka P. (2015). Życie na pełnej petardzie. Warszawa: Wydawnictwo WAM.

Kaltiala-Heino, R. A., Rimpela, M., Rissanen, A., & Rantanen, P. (2001). Early puberty and early sexual activity are associated with bulimic-type eating pathology in middle adolescence. Journal of Adolescent Health, 28, 346–352.

Kaplan, H., & Dove, H. (1987). Infant development among the Aché of Eastern Paraguay. Developmental Psychology, 23, 190–198.

Karasik, L. B., Adolph, K. E., Tamis-LeMonda, C. S., & Bornstein, M. H. (2010). WEIRD Walking: Cross-cultural research on motor development. Behavioral & Brain Sciences, 33(2-3), 95–96.

(Karney A., Oblacińska A., Kluba A., Świątkowska D. (2014). Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla Rodziców. Warszawa: Instytut Matki i i Dziecka).

Karnik, S., & Kanekar, A. (2012). Childhood obesity: A global public health crisis. International Journal of Preventive Medicine, 3(1), 1–7.

Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. In: D. A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and research (p. 379). Chicago, IL: Rand McNally.

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. New York, NY: Worth.

Kübler-Ross, E. (1969). On death and dying. New York, NY: Macmillan.

Kurcz, I. (2000).Psychologia języka i komunikacji.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Labouvie-Vief, G., & Diehl, M. (1999). Self and personality development. In: J. C. Cavanaugh & S. K. Whitbourne (Eds.), Gerontology: An interdisciplinary perspective (pp. 238–268). New York, NY: Oxford University Press.

Larson, E. B., Wang, L., Bowen, J. D., McCormick, W. C., Teri, L., Crane, P., & Kukull, W. (2006). Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 65 years of age or older. Annals of Internal Medicine, 144, 73–81.

Lee, V. E., & Burkam, D. T. (2002). Inequality at the starting gate: Social background differences in achievement as children begin school. Washington, DC: Economic Policy Institute.

Lobo, I. (2008) Environmental influences on gene expression. Nature Education 1(1), 39.

Loop, E. (2013). Major milestones in cognitive development in early childhood. Retrieved from http://everydaylife.globalpost.com/major-milestones-cognitive-development-early-childhood-4625.html.

Maccoby, E. (1980). Social development: Psychological growth and the parent-child relationship. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.

MacFarlane, A. (1978, February). What a baby knows. Human Nature, 74–81.

Maier, S. E., & West, J. R. (2001). Drinking patterns and alcohol-related birth defects. Alcohol Research & Health, 25(3), 168–174.

Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In: M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the Preschool Years (pp. 121–160). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Markus, H. R., Ryff, C. D., Curan, K., & Palmersheim, K. A. (2004). In their own words: Well-being at midlife among high school-educated and college-educated adults. In: O. G. Brim, C. D. Ryff, & R. C. Kessler (Eds.), How healthy are we? A national study of well-being at midlife (pp. 273–319). Chicago, IL: University of Chicago Press.

McIntosh, D. N., Silver, R. C., & Wortman, C. B. (1993). Religion’s role in adjustment to a negative life event: Coping with the loss of a child. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 812–821.

McMillan, S. C., Small, B. J., Weitzner, M., Schonwetter, R., Tittle, M., Moody, L., & Haley, W. E. (2006). Impact of coping skills intervention with family caregivers of hospice patients with cancer. Cancer106(1), 214-222.

Miklikowska, M., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). Family roots of empathy-related characteristics: The role of perceived maternal and paternal need support in adolescence. Developmental Psychology, 47(5), 1342–1352.

Mills, M., & Melhuish, E. (1974). Recognition of mother’s voice in early infancy. Nature, 252, 123–124.

Mohr, R. D., & Zoghi, C. (2006). Is job enrichment really enriching? (U.S. Bureau of Labor Statistics Working Paper 389). Washington, DC: U.S. Bureau of Labor Statistics. Retrieved from http://www.bls.gov/ore/pdf/ec060010.pdf.

Moore, K. A., Guzman, L., Hair, E. C., Lippman, L., & Garrett, S. B. (2004). Parent-teen relationships and interactions: Far more positive than not. Child Trends Research Brief, 2004-25. Washington, DC: Child Trends.

National Institutes of Health. (2013). What is prenatal care and why is it important? Retrieved from http://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo/Pages/prenatal-care.aspx.

Nolen-Hoeksema, S., & Larson, J. (1999). Coping with loss. Mahweh, NJ: Erlbaum.

Oniszczenko, W. Dragan,Ł. W. (2008) Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Ostaszewski K. (2016). Standardy profilaktyki. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Overman, W. H., Bachevalier, J., Turner, M., & Peuster, A. (1992). Object recognition versus object discrimination: Comparison between human infants and infant monkeys. Behavioral Neuroscience, 106, 15–29.

Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Parent, J., Forehand, R., Merchant, M. J., Edwards, M. C., Conners-Burrow, N. A., Long, N., & Jones, D. J. (2011). The relation of harsh and permissive discipline with child disruptive behaviors: Does child gender make a difference in an at-risk sample? Journal of Family Violence, 26, 527–533.

Piaget, J. (1954). The construction of reality in the child. New York: Basic Books.

Pickens, J. (1994). Full-term and preterm infants’ perception of face-voice synchrony. Infant Behavior and Development, 17, 447–455.

Piaget, J. (1930). The child’s conception of the world. New York, NY: Harcourt, Brace & World.

Piaget, J. (1932). The moral judgment of the child. New York, NY: Harcourt, Brace & World.

Podewils, L. J., Guallar, E., Kuller, L. H., Fried, L. P., Lopez, O. L., Carlson, M., & Lyketsos, C. G. (2005). Physical activity, APOE genotype, and dementia risk: Findings from the Cardiovascular Health Cognition Study. American Journal of Epidemiology, 161, 639–651.

Pollack, W., & Shuster, T. (2000). Real boys’ voices. New York, NY: Random House.

Rhodes, R. L., Mitchell, S. L., Miller, S. C., Connor, S. R., & Teno, J. M. (2008). Bereaved family members' evaluation of hospice care: What factors influence overall satisfaction with services? Journal of Pain and Symptom Management, 35, 365–371.

Risley, T. R., & Hart, B. (2006). Promoting early language development. In: N. F. Watt, C. Ayoub, R. H. Bradley, J. E. Puma, & W. A. LeBoeuf (Eds.), The crisis in youth mental health: Early intervention programs and policies (Vol. 4, pp. 83–88). Westport, CT: Praeger.

Rosochacka-Gmitrzak, M. (2017) Młodzi dorosli mieszkający z rodzicami - analiza wybranych interpretacji zjawiska. Societas/Communitas, 24, 89-106

Rothbaum, R., Weisz, J., Pott, M., Miyake, K., & Morelli, G. (2000). Attachment and culture: Security in the United States and Japan. American Psychologist, 55, 1093–1104.

Russell, S. T., Crockett, L. J., & Chao, R. (Eds.). (2010). Asian American parenting and parent-adolescent relationships. In: R. Levesque (Series Ed.), Advancing responsible adolescent development. New York, NY: Springer.

Ryff, C. D., & Singer, B. (2009). Understanding healthy aging: Key components and their integration. In: V. L. Bengtson, D. Gans., N. M. Putney, & M. Silverstein. (Eds.), Handbook of theories of aging (2nd ed., pp. 117–144). New York, NY: Springer.

Samarel, N. (1991). Caring for life after death. Washington, DC: Hemisphere.

Sanson, A., & Rothbart, M. K. (1995). Child temperament and parenting. In: M. Bornstein (Ed.), Applied and practical parenting (Vol. 4, pp. 299–321). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Schechter, C., & Byeb, B. (2007). Preliminary evidence for the impact of mixed-income preschools on low-income children’s language growth. Early Childhood Research Quarterly, 22, 137–146.

Shamay-Tsoory, S. G., Tomer, R., & Aharon-Peretz, J. (2005). The neuroanatomical basis of understanding sarcasm and its relationship to social cognition. Neuropsychology, 19(3), 288–300.

Shanahan, L., McHale, S. M., Osgood, D. W., & Crouter, A. C. (2007). Conflict frequency with mothers and fathers from middle childhood to late adolescence: Within and between family comparisons. Developmental Psychology, 43, 539–550.

Siegler, R. S. (2005). Children’s thinking (4th ed). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Siegler, R. S. (2006). Microgenetic analyses of learning. In: D. Kuhn & R. S. Siegler (Eds.), Handbook of child psychology: Cognition, perception, and language (6th ed., Vol. 2). New York: Wiley.

Sinnott, J. D. (1998). The development of logic in adulthood: Postformal thought and its applications. New York, NY: Springer.

Small, M. F. (1999). Our babies, ourselves: How biology and culture shape the way we parent. New York, NY: Anchor Books.

Spelke, E.S., & Cortelyou, A. (1981). Perceptual aspects of social knowing: Looking and listening in infancy. In: M.E. Lamb & L.R. Sherrod (Eds.), Infant social cognition: Empirical and theoretical considerations (pp. 61–83). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Steinberg, L., & Morris, A. S. (2001). Adolescent development. Annual Review of Psychology, 52, 83–110.

Sterns, H. L., & Huyck, M. H. (2001). The role of work in midlife. In: M. Lachman (Ed.), The handbook of midlife development (pp. 447–486). New York, NY: Wiley.

Stork, F. C., & Widdowson, D. A. (1974). Learning about linguistics. London, UK: Hutchinson Ltd.

Streissguth, A. P., Bookstein, F. L., Barr, H. M., Sampson, P. D., O’Malley, K., & Young, J. K. (2004). Risk factors for adverse life outcomes in fetal alcohol syndrome and fetal alcohol effects. Developmental and Behavioral Pediatrics, 25(4), 228–238.

Striegel-Moore, R. H., & Cachelin, F. M. (1999). Body image concerns and disordered eating in adolescent girls: Risk and protective factors. In: N. G. Johnson, M. C. Roberts, & J. Worell (Eds.), Beyond appearance: A new look at adolescent girls. Washington, DC: American Psychological Association.

Tanner, J. M. (1978). Fetus into man: Physical growth from conception to maturity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Temel, J. S., Greer, J. A., Muzikansky, A., Gallagher, E. R., Admane, S., Jackson, V. A. . . . Lynch, T. J. (2010). Early palliative care for patients with metastic non-small-cell lung cancer. New England Journal of Medicine, 363, 733–742.

Thomas, A. (1984). Temperament research: Where we are, where we are going. Merrill-Palmer Quarterly, 30(2), 103–109.

Tran, T. D., & Kelly, S. J. (2003). Critical periods for ethanol-induced cell loss in the hippocampal formation. Neurotoxicology and Teratology, 25(5), 519–528.

Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Umberson, D., Pudrovska, T., & Reczek, C. (2010). Parenthood, childlessness, and well-being: A life course perspective. Journal of Marriage and the Family, 72(3), 612–629.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2013, June). UIS Fact Sheet: Schooling for millions of children jeopardized by reductions in aid. Montreal, Canada: UNESCO Institute for Statistics.

Vaillant, G. E. (2002). Aging well. New York, NY: Little Brown & Co.

Van der Graaff, J., Branje, S., De Wied, M., Hawk, S., Van Lier, P., & Meeus, W. (2013). Perspective taking and empathetic concern in adolescence: Gender differences in developmental changes. Developmental Psychology, 50(3), 881.

van Ijzendoorn, M. H., & Sagi-Schwartz, A. (2008). Cross-cultural patterns of attachment: Universal and contextual dimensions. In: J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. New York, NY: Guilford.

Vouloumanos, A., & Werker, J. F. (2004). Tuned to the signal: The privileged status of speech for young infants. Developmental Science, 7, 270–276.

WHO Multicentre Growth Reference Study Group. (2006). WHO Child growth standards: Methods and development: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Winerman, L. (2011). Closing the achievement gap. Monitor of Psychology, 42(8), 36.

Wortman, J. H., & Park, C. L. (2008). Religion and spirituality in adjustment following bereavement: An integrative review. Death Studies, 32(8), 703-736. doi: 10.1080/07481180802289507.

Youngentob S.L., Kent P.F., Sheehe P.R., Molina J.C., Spear N.E., Youngentob L.M. (2007). Experience-induced fetal plasticity: The effect of gestational ethanol exposure on the behavioral and neurophysiologic olfactory response to ethanol odor in early postnatal and adult rats. Behavioral Neuroscience, 121(6), 1293–1305.

Zdrowie i Ochrona zdrowia w 2016 r. (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Emocje i motywacje

Ahima, R.S., i Antwi, D.A. (2008) Brain regulation of appetite and satiety. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 37, 811–823.

Allen, L.S., i Gorski, R.A. (1992) Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 7199–7202.

American Psychiatric Association. (2013). Feeding and eating disorders. Retrieved from : http://www.dsm5.org/documents/eating%20disorders%20fact%20sheet.pdf.

Arnold, H. J. (1976). Effects of performance feedback and extrinsic reward upon high intrinsic motivation. Organizational Behavior and Human Performance, 17, 275–288.

Bailey, M.J., i Pillard, R.C. (1991), A genetic study of male sexual orientation. Archives of General Psychiatry, 48, 1089–1096.

Baldwin, J.D. i Baldwin, J.I. (1989), The socialization of homosexuality and heterosexuality in a non-western society. Archives of Sexual Behavior, 18, 13–29.

Bancroft, J. (2004), Alfred C. Kinsey and the politics of sex research. Annual Review of Sex Research, 15, 1–39.

Bandura, A. (1994), Self-efficacy. w V. S. Ramachandran (red.), Encyclopedia of human behavior (tom 4, 71–81). New York, NY: Academic Press.

Bauminger, N. (2002), The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high-functioning children with autism: Intervention outcomes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 283–298.

Becker, J.B., Rudick, C.N., i Jenkins, W. J. (2001), The role of dopamine in the nucleus accumbens and striatum during sexual behavior in the female rat. Journal of Neuroscience, 21, 3236–3241.

Becker, J.M. (2012, 25 kwietnia), Dr. Robert Spitzer apologizes to gay community for infamous „ex-gay” study. Retrieved from: http://www.truthwinsout.org/news/2012/04/24542/.

Beedie, C.J., Terry, P.C., Lane, A.M., i Devonport, T. J. (2011), Differential assessment of emotions and moods: Development and validation of the emotion and mood components of anxiety questionnaire. Personality and Individual Differences, 50, 228–233.

Bell, A.P., Weinberg, M.S., i Hammersmith, S.K. (1981), Sexual preferences: Its development in men and women. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Berlyne, D.E. (1960), Toward a theory of exploratory behavior: II. Arousal potential, perceptual curiosity, and learning, Conflict, arousal, and curiosity ( 193–227). New York, NY: McGraw-Hill Book Company.

B. Bermond, B. Nieuwenhuysedr, L. Fasotti i J. Schuerman, 1991, https://doi.org/10.1080/02699939108411035

Bhasin, S., Enzlin, P., Coviello, A., i Basson, R. (2007), Sexual dysfunction in men and women with endocrine disorders. The Lancet, 369, 597–611.

Blackford, J.U., i Pine, D.S. (2012), Neural substrates of childhood anxiety disorders: A review of neuroimaging findings. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 21, 501–525.

Bremner, J.D., i Vermetten, E. (2004), Neuroanatomical changes associated with pharmacotherapy in posttraumatic stress disorder. Annals of the New York Academy of Sciences, 1032, 154–157.

Buck, R. (1980), Nonverbal behavior and the theory of emotion: The facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 811–824.

Bullough, V.L. (1998), Alfred Kinsey and the Kinsey report: Historical overview and lasting contributions. The Journal of Sex Research, 35, 127–131.

Byne, W., Tobet, S., Mattiace, L.A., Lasco, M.S., Kemether, E., Edgar, M.A., Morgello, S., Buchsbaum, M.S., Jones, L.B. (2001), The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: An investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status. Hormones and Behavior, 40, 86–92.

Cameron, J., i Pierce, W.D. (1994), Reinforcement, reward, and intrinsic motivation: A meta-analysis. Review of Educational Research, 64, 363–423.

Carey, B. (2012, May 18), Psychiatry giant sorry for backing gay „cure”. The New York Times. Retrieved from: http://www.nytimes.com/2012/05/19/health/dr-robert-l-spitzer-noted-psychiatrist-apologizes-for-study-on-gay-cure.html?_r=0.

Carter, C.S. (1992). Hormonal influences on human sexual behavior. w: J. B. Becker, S.M. Breedlove, i D. Crews (red..), Behavioral Endocrinology (s. 131–142). Cambridge, MA: MIT Press.

Cassidy, S.B., i Driscoll, D.J. (2009), Prader-Willi syndrome. European Journal of Human Genetics, 17, 3–13.

Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Overweight and obesity. Retrieved from: http://www.cdc.gov/obesity/index.html.

Chwalisz, K., Diener, E., i Gallagher, D. (1988), Autonomic arousal feedback and emotional experience: Evidence from the spinal cord injured. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 820–828.

Colapinto, J. (2000). As nature made him: The boy who was raised as a girl. New York, NY: Harper Collins.

Collier, D.A., i Treasure, J.L. (2004), The aetiology of eating disorders. The British Journal of Psychiatry, 185, 363–365.

Conrad, P. (2005). The shifting engines of medicalization. Journal of Health and Social Behavior, 46, 3–14.

Cunha, C., Monfils, M.H., i LeDoux, J.E. (2010). GABA(C) receptors in the lateral amygdala: A possible novel target for the treatment of fear and anxiety disorders? Frontiers in Behavioral Neuroscience,4, 6.

Daniel, T.L., i Esser, J.K. (1980), Intrinsic motivation as influenced by rewards, task interest, and task structure. Journal of Applied Psychology, 65, s. 566–573.

Darwin, C. (1872). The expression of emotions in man and animals. New York, NY: Appleton.

Davis, J.I., Senghas, A., i Ochsner, K.N. (2009), How does facial feedback modulate emotional experience? Journal of Research in Personality, 43, s. 822–829.

Deci, E.L. (1972). Intrinsic motivation, extrinsic reinforcement, and inequity. Journal of Personality and Social Psychology, 22, 113–120.

Deci, E.L., Koestner, R., i Ryan, R.M. (1999), A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, s. 627–668.

de Gelder, B. (2006). Towards the neurobiology of emotional body language. Nature Reviews Neuroscience, 7, s. 242–249.

Drazen, D.L., i Woods, S. C. (2003), Peripheral signals in the control of satiety and hunger. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 5, s. 621–629.

Druce, M.R., Small, C.J., i Bloom, S.R. (2004), Minireview: Gut peptides regulating satiety. Endocrinology, 145, s. 2660–2665.

Ekman, P., i Keltner, D. (1997), Universal facial expressions of emotion: An old controversy and new findings. W: U. Segerstråle i P. Molnár (red.), Nonverbal communication: Where nature meets culture (s. 27–46). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Everett, B. J. (1990), Sexual motivation: A neural and behavioural analysis of the mechanisms underlying appetitive and copulatory responses of male rats. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 14, s. 217–232.

Faris, E. (1921), Are instincts data or hypotheses? American Journal of Sociology, 27, s. 184–196.

Femenía, T., Gómez-Galán, M., Lindskog, M., i Magara, S. (2012), Dysfunctional hippocampal activity affects emotion and cognition in mood disorders. Brain Research, 1476, 58–70.

Fossati, P. (2012), Neural correlates of emotion processing: From emotional to social brain. European Neuropsychopharmacology, 22, s. 487–491.

Fournier, J.C., Keener, M.T., Almeida, J., Kronhaus, D.M., i Phillips, M.L. (2013), Amygdala and whole-brain activity to emotional faces distinguishes major depressive disorder and bipolar disorder. Bipolar Disorders. Advance online publication. doi:10.1111/bdi.12106.

Francis, N.H., i Kritsonis, W.A. (2006), A brief analysis of Abraham Maslow’s original writing of Self-Actualizing People: A Study of Psychological Health. Doctoral Forum National Journal of Publishing and Mentoring Doctoral Student Research, 3, 1–7.

Gloy, V.L., Briel, M., Bhatt, D.L., Kashyap, S.R., Schauer, P.R., Mingrone, G., Bucher, H.C., Nordmann, A. J. (2013, październik 22), Bariatric surgery versus non-surgical treatment for obesity: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ, 347. doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f5934.

Golan, O., i Baron-Cohen, S. (2006), Systemizing empathy: Teaching adults with Asperger syndrome or high-functioning autism to recognize complex emotions using interactive multimedia. Development and Psychopathology, 18, 591–617.

Goosens, K.A., i Maren, S. (2002), Long-term potentiation as a substrate for memory: Evidence from studies of amygdaloid plasticity and Pavlovian fear conditioning. Hippocampus, 12, 592–599.

Graham, S., i Weiner, B. (1996), Theories and principles of motivation. W: D. C. Berliner i R. C. Calfee (red.), Handbook of educational psychology (s. 63–84). New York, NY: Routledge.

Geary, N. (1990), Pancreatic glucagon signals postprandial satiety. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 14, s. 323–328.

Guastella, A.J., Einfeld, S.L., Gray, K.M., Rinehart, N.J., Tonge, B.J., Lambert, T.J., i Hickie, I. B. (2010). Intranasal oxytocin improves emotion recognition for youth with autism spectrum disorders. Biological Psychiatry, 67, s. 692–694.

Hall, J.A., i Kimura, D. (1994), Dermatoglyphic asymmetry and sexual orientation in men. Behavioral Neuroscience, 108(6), 1203–1206.

Hamer, D.H., Hu. S., Magnuson, V. L., Hu, N., i Pattatucci, A.M. (1993), A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. Science, 261, s. 321327.

Havas, D.A., Glenberg, A.M., Gutowski, K.A., Lucarelli, M.J., i Davidson, R.J. (2010). Cosmetic use of botulinum toxin-A affects processing of emotional language. Psychological Science, 21, s. 895–900.

Hobson, R.P. (1986). The autistic child’s appraisal of expressions of emotion. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 27, s. 321–342.

Hock, R. R. (2008). Emotion and Motivation. W: Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of psychological research, 6. wyd, (s. 158–168). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Hu, S.H., Wei, N., Wang, Q.D., Yan, L.Q., Wei, E.Q., Zhang, M.M., Hu, J.B., Huang, M.L., Zhou, W.H., Xu Y. (2008), Patterns of brain activation during visually evoked sexual arousal differ between homosexual and heterosexual men. American Journal of Neuroradiology, 29, s. 1890–1896.

Human Rights Campaign. (b.d.). The lies and dangers of efforts to change sexual orientation or gender identity. Retrieved from: http://www.hrc.org/resources/entry/the-lies-and-dangers-of-reparative-therapy.

Jenkins, W.J. (2010), Can anyone tell me why I’m gay? What research suggests regarding the origins of sexual orientation. North American Journal of Psychology, 12, 279–296.

Jenkins, W.J., i Becker, J. B. (2001), Role of the striatum and nucleus accumbens in paced copulatory behavior in the female rat. Behavioural Brain Research, 121, s. 19–28.

Kaas, J.H.. (2011), Neocortex in early mammals and its subsequent variations. New Perspectives on Neurobehavioral Evolution, 28–36. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2011.05981.x

Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B., i Martin, C.E. (1948), Sexual behavior in the human male. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company.

Koltko-Rivera, M.E. (2006), Rediscovering the later version of Maslow’s hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. Review of General Psychology, 10, s. 302–317.

Konturek, S.J., Pepera, J., Zabielski, K., Konturek, P. C., Pawlick, T., Szlachcic, A., i Hahn, E.G. (2003), Brain-gut axis in pancreatic secretion and appetite control. Journal of Physiology and Pharmacology, 54, s. 293–317.

Lang, P.J. (1994), The varieties of emotional experience: A meditation on James-Lange theory. Psychological Review, 101, s. 211–221.

Lazarus, R.S. (1991), Emotion and adaptation. New York, NY: Oxford University Press.

LeDoux, J.E. (1996), The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. New York, NY: Simon & Schuster.

LeDoux, J.E. (2002), The synaptic self. London, UK: Macmillan.

Leonard, G. (1982), The failure of self-actualization theory: A critique of Carl Rogers and Abraham Maslow. Journal of Humanistic Psychology, 22, 56–73.

LeVay, S. (1991), A difference in the hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science, 253, s. 1034–1037.

LeVay, S. (1996), Queer science: The use and abuse of research into homosexuality. Cambridge, MA: The MIT Press.

Levy-Gigi, E., Szabó, C., Kelemen, O., i Kéri, S. (2013), Association among clinical response, hippocampal volume, and FKBP5 gene expression in individuals with posttraumatic stress disorder receiving cognitive behavioral therapy. Biological Psychiatry, 74, s. 793–800.

Lippa, R.A. (2003), Handedness, sexual orientation, and gender-related personality traits in men and women. Archives of Sexual Behavior, 32, s. 103–114.

Loehlin, J.C., i McFadden, D. (2003). Otoacoustic emissions, auditory evoked potentials, and traits related to sex and sexual orientation. Archives of Sexual Behavior, 32, s. 115–127.

Macdonald, H., Rutter, M., Howlin, P., Rios, P., Conteur, A. L., Evered, C., i Folstein, S. (1989), Recognition and expression of emotional cues by autistic and normal adults. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 30, s. 865–877.

Malatesta, C.Z., i Haviland, J.M. (1982), Learning display rules: The socialization of emotion expression in infancy. Child Development, 53, 991–1003.

Maren, S., Phan, K.L., i Liberzon, I. (2013), The contextual brain: Implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. Nature Reviews Neuroscience, 14, s. 417–428.

Martin-Gronert, M.S., i Ozanne, S.E. (2013), Early life programming of obesity. Developmental Period Medicine, 17, s. 7–12.

Maslow, A.H. (1943), A theory of human motivation. Psychological Review, 50, s. 370–396.

Matsumoto, D. (1990), Cultural similarities and differences in display rules. Motivation and Emotion, 14, s. 195–214.

Matsumoto, D., Yoo, S. H., i Nakagawa, S. (2008), Culture, emotion regulation, and adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 925–937.

Mayo Clinic, (2012a), Anorexia nervosa. Retrieved from: http://www.mayoclinic.com/health/anorexia/DS00606.

Mayo Clinic, (2012b), Bulimia nervosa. Retrieved from: http://www.mayoclinic.com/health/bulimia/DS00607.

Mayo Clinic, (2013), Gastric bypass surgery. Retrieved from: http://www.mayoclinic.com/health/gastric-bypass/MY00825.

McAdams, D.P., i Constantian, C.A. (1983), Intimacy and affiliation motives in daily living: An experience sampling analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 45, s. 851–861.

McClelland, D.C., i Liberman, A. M. (1949), The effect of need for achievement on recognition of need-related words. Journal of Personality, 18, s. 236–251.

McFadden, D., i Champlin, C.A. (2000), Comparisons of auditory evoked potentials in heterosexual, homosexual, and bisexual males and females. Journal of the Association for Research in Otolaryngology, 1, s. 89–99.

McFadden, D., i Pasanen, E.G. (1998), Comparisons of the auditory systems of heterosexuals and homosexuals: Clicked-evoked otoacoustic emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 95, s. 2709–2713.

McRae, K., Ochsner, K.N., Mauss, I.B., Gabrieli, J.J.D., i Gross, J. J. (2008). Gender differences in emotion regulation: An fMRI study of cognitive reappraisal. Group Processes and Intergroup Relations, 11, s. 143–162.

Miguel-Hidalgo, J.J. (2013), Brain structural and functional changes in adolescents with psychiatric disorders. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 25, s. 245–256.

Money, J. (1962), Cytogenic and psychosexual incongruities with a note on space-form blindness. Paper presented at the 118th meeting of the American Psychiatric Association, Toronto, Canada.

Money, J. (1975). Ablatio penis: Normal male infant sex-reassigned as a girl. Archives of Sexual Behavior, 4, 65–71.

Moriceau, S., i Sullivan, R. M. (2006), Maternal presence serves as a switch between learning fear and attraction in infancy. Nature Neuroscience, 9, 1004–1006.

Murray, H.A., Barrett, W.G., Homburger, E., Langer, W.C., Mekeel, H.S., Morgan, C.D., White, R.W., Diven, K., Mackinnon, D.W., Frank, J.D., Rosenzweig, S., Jones, E.C., Sanford, R. N., Wheeler, D. R., Beck, S.J., Peterson, R.T., Christenson, J.A., Sears, R.N., Cobb, E.A., Shevach, B.J., Inglis, E., Smith, C.E., Kunze, K.R., Trowbridge, E.H., Moore, M., Whitman, E.M., Rickers-Ovsiankina, M., Wolf, R. E. (1938), Explorations in personality: A clinical and experimental study of fifty men of college age. New York, NY: Oxford University Press.

Niemiec, C. P., i Ryan, R. M. (2009), Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7, s. 133–144.

Novin, D., Robinson, K., Culbreth, L. A., i Tordoff, M. G. (1985), Is there a role for the liver in the control of food intake? The American Journal of Clinical Nutrition, 42, s. 1050–1062.

O’Connell, S. (Writer/Producer). (2004), Dr. Money and the boy with no penis. [Television documentary series episode]. In: Horizon. London, UK: BBC.

Paramaguru, K. (2013, listopad), Boy, girl, or intersex? Germany adjusts to a third option at birth. Time. Retrieved from: http://world.time.com/2013/11/12/boy-girl-or-intersex/.

Pessoa, L. (2010), Emotion and cognition and the amygdala: From „what is it?” to „what’s to be done?” Neuropsychologia, 48, s. 3416–3429.

Pillard, R.C., i Bailey, M. J. (1995), A biologic perspective on sexual orientation. The Psychiatric Clinics of North America, 18(1), s. 71–84.

Pillard, R.C., i Bailey, M. J. (1998), Sexual orientation has a heritable component. Human Biology, 70, s. 347–365.

Plutchik R. (2009). Approaches to Emotion, pod red. Klaus R. Scherer, Paul Ekman, Psychology press, s. 197.

Ponseti, J., Bosinski, H.A., Wolff, S., Peller, M., Jansen, O., Mehdorn, H.M., Büchel, C., Siebner, H. R. (2006), A functional endophenotype for sexual orientation in humans. Neuroimage, 33(3), 825–833.

Prader-Willi Syndrome Association. (2012). What is Prader-Willi Syndrome? Retrieved from: http://www.pwsausa.org/syndrome/index.htm.

Reiner A., (1990), An Explanation of Behavior, Science, vol. 250, s. 303. https://www.researchgate.net/publication/6043837_The_Triune_Brain_in_Evolution_Role_in_Paleocerebral_Functions_Paul_D_MacLean_Plenum_New_York_1990_xxiv_672_pp_illus_75

Qin, S., Young, C.B., Duan, X., Chen, T., Supekar, K., i Menon, V. (2013), Amygdala subregional structure and intrinsic functional connectivity predicts individual differences in anxiety during early childhood. Biological Psychiatry. Advance online publication. doi:10.1016/j.biopsych.2013.10.006.

Rahman, Q., i Wilson, G.D. (2003a), Large sexual-orientation-related differences in performance on mental rotation and judgment of line orientation tasks. Neuropsychology, 17, s. 25–31.

Rahman, Q., i Wilson, G.D. (2003b), Sexual orientation and the 2nd to 4th finger length ratio: Evidence for organising effects of sex hormones or developmental instability? Psychoneuroendocrinology, 28, s. 288–303.

Raineki, C., Cortés, M. R., Belnoue, L., i Sullivan, R. M. (2012). Effects of early-life abuse differ across development: Infant social behavior deficits are followed by adolescent depressive-like behaviors mediated by the amygdala. The Journal of Neuroscience, 32, s. 7758–7765.

Rodriguez-Larralde, A., i Paradisi, I. (2009), Influence of genetic factors on human sexual orientation. Investigacion Clinica, 50, s. 377–391.

Ross, M. W., i Arrindell, W. A. (1988), Perceived parental rearing patterns of homosexual and heterosexual men. The Journal of Sex Research, 24, s. 275–281.

Saxe, L., i Ben-Shakhar, G. (1999), Admissibility of polygraph tests: The application of scientific standards post-Daubert. Psychology, Public Policy, and Law, 5, s. 203–223.

Schachter, S., i Singer, J. E. (1962), Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. Psychological Review, 69, 379–399.

Sherwin, B.B. (1988), A comparative analysis of the role of androgen in human male and female sexual behavior: Behavioral specificity, critical thresholds, and sensitivity. Psychobiology, 16, 416–425.

Smink, F.R.E., van Hoeken, D., i Hoek, H. W. (2012), Epidemiology of eating disorders: Incidence, prevalence, and mortality rates. Current Psychiatry Reports, 14, 406–414.

Soussignan, R. (2001). Duchenne smile, emotional experience, and autonomic reactivity: A test of the facial feedback hypothesis. Emotion, 2, 52–74.

Speakman, J.R., Levitsky, D.A., Allison, D.B., Bray, M.S., de Castro, J.M., Clegg, D.J., Clapham, J.C., Dulloo, A.G., Gruer, L., Haw, S., Hebebrand, J., Hetherington, M.M., Higgs, S., Jebb, S.A., Loos, R.J., Luckman, S., Luke, A., Mohammed-Ali, V., O'Rahilly, S., Pereira, M., Perusse, L., Robinson, T.N., Rolls, B., Symonds, M.E., Westerterp-Plantenga, M.S. (2011), Set points, settling points and some alternative models: Theoretical options to understand how genes and environment combine to regulate body adiposity. Disease Models & Mechanisms, 4, 733–745.

Strack, F., Martin, L. i Stepper, S. (1988), Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 768–777.

Swaab, D.F., i Hofman, M. A. (1990), An enlarged suprachiasmatic nucleus in homosexual men. Brain Research, 537, 141–148.

Tamietto, M., Castelli, L., Vighetti, S., Perozzo, P., Geminiani, G., Weiskrantz, L., i de Gelder, B. (2009), Unseen facial and bodily expressions trigger fast emotional reactions. Proceedings of the National Academy of Sciences,USA, 106, 17661–17666.

Tangmunkongvorakul, A., Banwell, C., Carmichael, G., Utomo, I. D., i Sleigh, A. (2010), Sexual identities and lifestyles among non-heterosexual urban Chiang Mai youth: Implications for health. Culture, Health, and Sexuality, 12, 827–841.

Wang, Z., Neylan, T.C., Mueller, S.G., Lenoci, M., Truran, D., Marmar, C.R., Weiner, M.W., Schuff, N. (2010), Magnetic resonance imaging of hippocampal subfields in posttraumatic stress disorder. Arch Gen Psychiatry, 67(3), 296–303. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2009.205.

Weinsier, R.L., Nagy, T.R., Hunter, G.R., Darnell, B.E., Hensrud, D.D., i Weiss, H. L. (2000), Do adaptive changes in metabolic rate favor weight regain in weight-reduced individuals? An examination of the set-point theory. The American Journal of Clinical Nutrition, 72, 1088–1094.

Woods, S.C. (2004), Gastrointestinal satiety signals I. An overview of gastrointestinal signals that influence food intake. American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 286, G7–G13.

Woods, S.C., i D’Alessio, D.A. (2008), Central control of body weight and appetite. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 93, S37–S50.

Yerkes, R.M., i Dodson, J. D. (1908), The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459–482. doi:10.1002/cne.920180503.

Zajonc, R. B. (1980), Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35(2), 151–175.

Zajonc, R.B. (1998), Emotions. In: D. T. Gilbert i S. T. Fiske (eds.), Handbook of social psychology (4 wyd., tom 1, s. 591–632). New York, NY: McGraw-Hill.

Osobowość

Adler, A. (1930). Individual psychology. In C. Murchison (Ed.), Psychologies of 1930 (pp. 395–405). Worcester, MA: Clark University Press.

Adler, A. (1937). A school girl's exaggeration of her own importance. International Journal of Individual Psychology, 3(1), 3–12.

Adler, A. (1956). The individual psychology of Alfred Adler: A systematic presentation in selections from his writings. (C. H. Ansbacher & R. Ansbacher, Eds.). New York: Harper.

Adler, A. (1961). The practice and theory of individual psychology. In T. Shipley (Ed.), Classics in psychology (pp. 687–714). New York: Philosophical Library.

Adler, A. (1964). Superiority and social interest. New York: Norton.

Akomolafe, M. J. (2013). Personality characteristics as predictors of academic performance of secondary school students. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(2), 657–664.

Allport, G. W. & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. Albany, NY: Psychological Review Company.

Aronow, E., Weiss, K. A., & Rezinkoff, M. (2001). A practical guide to the Thematic Apperception Test. Philadelphia: Brunner Routledge.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Benassi, V. A., Sweeney, P. D., & Dufour, C. L. (1988). Is there a relation between locus of control orientation and depression? Journal of Abnormal Psychology, 97(3), 357.

Ben-Porath, Y., & Tellegen, A. (2008). Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-RF. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Benet-Martínez, V. & Karakitapoglu-Aygun, Z. (2003). The interplay of cultural values and personality in predicting life-satisfaction: Comparing Asian- and European-Americans. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34, 38–61.

Benet-Martínez, V., & Oishi, S. (2008). Culture and personality. In O. P. John, R.W. Robins, L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research. New York: Guildford Press.

Beutler, L. E., Nussbaum, P. D., & Meredith, K. E. (1988). Changing personality patterns of police officers. Professional Psychology: Research and Practice, 19(5), 503–507.

Bouchard, T., Jr. (1994). Genes, environment, and personality. Science, 264, 1700–1701.

Bouchard, T., Jr., Lykken, D. T., McGue, M., Segal, N. L., & Tellegen, A. (1990). Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart. Science, 250, 223–228.

Burger, J. (2008). Personality (7th ed.). Belmont, CA: Thompson Higher Education.

Buss, M. (2009). How Can Evolutionary Psychology Successfully Explain Personality and Individual Differences? Psychological Perspectives on Science, tom 4 nr 4. https://labs.la.utexas.edu/buss/files/2015/09/evolution-personality-and-individual-differences-2009.pdf

Carter, J. E., and Heath, B. H. (1990). Somatotyping: Development and applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Carter, S., Champagne, F., Coates, S., Nercessian, E., Pfaff, D., Schecter, D., & Stern, N. B. (2008). Development of temperament symposium. Philoctetes Center, New York.

Cattell, R. B. (1946). The description and measurement of personality. New York: Harcourt, Brace, & World.

Cattell, R. B. (1957). Personality and motivation structure and measurement. New York: World Book.

Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2008). Personality, intelligence, and approaches to learning as predictors of academic performance. Personality and Individual Differences, 44, 1596–1603.

Cheung, F. M., van de Vijver, F. J. R., & Leong, F. T. L. (2011). Toward a new approach to the study of personality in culture. American Psychologist, 66(7), 593–603.

Clark, A. L., & Watson, D. (2008). Temperament: An organizing paradigm for trait psychology. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Previn (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., pp. 265–286). New York: Guilford Press.

Conrad, N. & Party, M.W. (2012). Conscientiousness and academic performance: A Mediational Analysis. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6 (1), 1–14.

Cortés, J., & Gatti, F. (1972). Delinquency and crime: A biopsychological approach. New York: Seminar Press.

Costantino, G. (1982). TEMAS: A new technique for personality research assessment of Hispanic children. Hispanic Research Center, Fordham University Research Bulletin, 5, 3–7.

Cramer, P. (2004). Storytelling, narrative, and the Thematic Apperception Test. New York: Guilford Press.

Damon, S. (1955). Physique and success in military flying. American Journal of Physical Anthropology, 13(2), 217–252.

Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. (2008). Age differences in the big five across the life span: Evidence from two national samples. Psychology and Aging, 23(3), 558–566.

Duzant, R. (2005). Differences of emotional tone and story length of African American respondents when administered the Contemporized Themes Concerning Blacks test versus the Thematic Apperception Test. Unpublished doctoral dissertation, The Chicago School of Professional Psychology, Chicago, IL.

Exner, J. E. (2002). The Rorschach: Basic foundations and principles of interpretation (Vol. 1). Hoboken, NJ: Wiley.

Eysenck, H. J. (1990). An improvement on personality inventory. Current Contents: Social and Behavioral Sciences, 22(18), 20.

Eysenck, H. J. (1992). Four ways five factors are not basic. Personality and Individual Differences, 13, 667–673.

Eysenck, H. J. (2009). The biological basis of personality (3rd ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Eysenck, H. J. (1970). The structure of human personality. London, UK: Methuen.

Eysenck, S. B. G., & Eysenck, H. J. (1963). The validity of questionnaire and rating assessments of extroversion and neuroticism, and their factorial stability. British Journal of Psychology, 54, 51–62.

Eysenck, H. J., & Eysenck, M. W. (1985). Personality and individual differences: A natural science approach. New York: Plenum Press.

Eysenck, S. B. G., Eysenck, H. J., & Barrett, P. (1985). A revised version of the psychoticism scale. Personality and Individual Differences, 6(1), 21–29.

Fazeli, S. H. (2012). The exploring nature of the assessment instrument of five factors of personality traits in the current studies of personality. Asian Social Science, 8(2), 264–275.

Fancher, R. W. (1979). Pioneers of psychology. New York: Norton.

Ronald Fischer, Anna Lee i Machteld N. Verzijden, Dopamine genes are linked to Extraversion and Neuroticism personality traits, but only in demanding climates. Sci Rep 8, 1733 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-017-18784-y

Freud, S. (1920). Resistance and suppression. A general introduction to psychoanalysis (pp. 248–261). New York: Horace Liveright.

Freud, S. (1923/1949). The ego and the id. London: Hogarth.

Freud, S. (1931/1968). Female sexuality. In J. Strachey (Ed. &Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 21). London: Hogarth Press.

Funder, D. C. (2001). Personality. Annual Review of Psychology, 52, 197–221.

Genovese, 2008

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Holaday, D., Smith, D. A., & Sherry, A. (2010). Sentence completion tests: A review of the literature and results of a survey of members of the society for personality assessment. Journal of Personality Assessment, 74(3), 371–383.

Hothersall, D. (1995). History of psychology. New York: McGraw-Hill.

Hoy, M. (1997). Contemporizing of the Themes Concerning Blacks test (C-TCB). Alameda, CA: California School of Professional Psychology.

Hoy-Watkins, M., & Jenkins-Moore, V. (2008). The Contemporized-Themes Concerning Blacks Test (C-TCB). In S. R. Jenkins (Ed.), A Handbook of Clinical Scoring Systems for Thematic Apperceptive Techniques (pp. 659–698). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Genovese, J. E. C. (2008). Physique correlates with reproductive success in an archival sample of delinquent youth. Evolutionary Psychology, 6(3), 369-385.

Jang, K. L., Livesley, W. J., & Vernon, P. A. (1996). Heritability of the big five personality dimensions and their facts: A twin study. Journal of Personality, 64(3), 577–591.

Jang, K. L., Livesley, W. J., Ando, J., Yamagata, S., Suzuki, A., Angleitner, A., et al. (2006). Behavioral genetics of the higher-order factors of the Big Five. Personality and Individual Differences, 41, 261–272.

Judge, T. A., Livingston, B. A., & Hurst, C. (2012). Do nice guys-and gals- really finish last? The joint effects of sex and agreeableness on income. Journal of Personality and Social Psychology, 102(2), 390–407.

Jung, C. G. (1923). Psychological types. New York: Harcourt Brace.

Jung, C. G. (1928). Contributions to analytical psychology. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Jung, C. G. (1964). Man and his symbols. New York: Doubleday and Company.

Jung, C., & Kerenyi, C. (1963). Science of mythology. In R. F. C. Hull (Ed. & Trans.), Essays on the myth of the divine child and the mysteries of Eleusis. New York: Harper & Row.

Launer, J. (2005). Anna O. and the ‘talking cure.’ QJM: An International Journal of Medicine, 98(6), 465–466.

Lecci, L. B. & Magnavita, J. J. (2013). Personality theories: A scientific approach. San Diego, CA: Bridgepoint Education.

Lefcourt, H. M. (1982). Locus of control: Current trends in theory and research (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Lecci, L. B. & Magnavita, J. J. (2013). Personality theories: A scientific approach. San Diego, CA: Bridgepoint Education, s. 63.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140, 1–55.

Lilienfeld, S. O., Wood, J. M., & Garb, H. N. (2000). The scientific status of projective techniques. Psychological Science in the Public Interest, 1(2), 27–66.

Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A. (2007). Personality, individual differences and intelligence (3rd ed.). UK: Pearson.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

Maslow, A. H. (1950). Self-actualizing people: A study of psychological health. In W. Wolff (Ed.), Personality Symposia: Symposium 1 on Values (pp. 11–34). New York: Grune & Stratton.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1997). Personality trait structure as a human universal. American Psychologist, 52(5), 509–516.

McCrae, R. R., et al. (2005). Universal features of personality traits from the observer’s perspective: Data from 50 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 547–561.

Mischel, W. (1993). Introduction to personality (5th ed.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.

Mischel, W., Ayduk, O., Berman, M. G., Casey, B. J., Gotlib, I. H., Jonides, J., et al. (2010). ‘Willpower’ over the life span: Decomposing self-regulation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6(2), 252–256.

Mischel, W., Ebbesen, E. B., & Raskoff Zeiss, A. (1972). Cognitive and attentional mechanisms of delay in gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 21(2), 204–218.

Mischel, W., & Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure. Psychological Review, 102(2), 246–268.

Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989, May 26). Delay of gratification in children. Science, 244, 933-938.

Motley, M. T. (2002). Theory of slips. In E. Erwin (Ed.), The Freud encyclopedia: Theory, therapy, and culture (pp. 530–534). New York: Routledge.

Noftle, E. E., & Robins, R. W. (2007). Personality predictors of academic outcomes: Big Five correlates of GPA and SAT scores. Personality Processes and Individual Differences, 93, 116–130.

Noga, A. (2007). Passions and tempers: A history of the humors. New York: Harper Collins.

Oyserman, D., Coon, H., & Kemmelmier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128, 3–72.

Parnell, R.W. (1958). Behavior and physique: An introduction to practical somatometry. London, UK: Edward Arnold Publishers LTD.

Peterson, J., Liivamagi, J., & Koskel, S. (2006). Associations between temperament types and body build in 17–22 year-old Estonian female students. Papers on Anthropology, 25, 142–149.

Piotrowski, Z. A. (1987). Perceptanalysis: The Rorschach method fundamentally reworked, expanded and systematized. London, UK: Routledge.

Rafter, N. (2007). Somatotyping, antimodernism, and the production of criminological knowledge. Criminology, 45, 805–833.

Rentfrow, P. J., Gosling, S. D., Jokela, M., Stillwell, D. J., Kosinski, M., & Potter, J. (2013, October 14). Divided we stand: Three psychological regions of the United States and their political, economic, social, and health correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 105(6), 996–1012.

Roesler, C. (2012). Are archetypes transmitted more by culture than biology? Questions arising from conceptualizations of the archetype. Journal of Analytical Psychology, 57(2), 223–246.

Rogers, C. (1980). A way of being. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Rosenbaum, R. (1995, January 15). The great Ivy League posture photo scandal. The New York Times, pp. A26.

Rothbart, M. K. (2011). Becoming who we are: Temperament and personality in development. New York: Guilford Press.

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., & Evans, D. E. (2000). Temperament and personality: Origins and outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), 122–135.

Rothbart, M. K., & Derryberry, D. (1981). Development of individual differences in temperament. In M. E. Lamb & A. L. Brown (Eds.), Advances in developmental psychology (Vol. 1, pp. 37–86). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Rothbart, M. K., Sheese, B. E., Rueda, M. R., & Posner, M. I. (2011). Developing mechanisms of self-regulation in early life. Emotion Review, 3(2), 207–213.

Rotter, J. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcements. Psychological Monographs80, 609.

Rotter, J. B., & Rafferty, J. E. (1950). Manual the Rotter Incomplete Sentences Blank College Form. New York: The Psychological Corporation.

Sanford, R. N., Adkins, M. M., Miller, R. B., & Cobb, E. A. (1943). Physique, personality, and scholarship: A cooperative study of school children. Monographs of the Society for Research in Child Development, 8(1), 705.

Schmitt, D. P., Allik, J., McCrae, R. R., & Benet-Martinez, V. (2007). The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38, 173–212.

Scott, J. (2005). Electra after Freud: Myth and culture. Ithaca: Cornell University Press.

Segal, N. L. (2012). Born together-reared apart: The landmark Minnesota Twin Study. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Segal i Tellegen, 1990

Sheldon, W. H. (1940). The varieties of human physique: An introduction to constitutional psychology. New York: Harper and Row.

Sheldon, W. H. (1942). The varieties of temperament: A psychology of constitutional differences. New York: Harper and Row.

Sheldon, W.H. (1949). Varieties of delinquent youth: An introduction to constitutional psychology. New York: Harper and Brothers.

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: The Free Press.

Sotirova-Kohli, M., Opwis, K., Roesler, C., Smith, S. M., Rosen, D. H., Vaid, J., & Djnov, V. (2013). Symbol/meaning paired-associate recall: An “archetypal memory” advantage? Behavioral Sciences, 3, 541–561. Retrieved from http://www2.cnr.edu/home/araia/Myth_%20Body.pdf

Stelmack, R. M., & Stalikas, A. (1991). Galen and the humour theory of temperament. Personal Individual Difference, 12(3), 255–263.

Terracciano A., McCrae R. R., Brant L. J., Costa P. T., Jr. (2005). Hierarchical linear modeling analyses of the NEO-PI-R scales in the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Psychology and Aging, 20, 493–506.

Thomas, A., & Chess, S. (1977). Temperament and development. New York: Brunner/Mazel.

Tok, S. (2011). The big five personality traits and risky sport participation. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39(8), 1105–1111.

Triandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview.

Triandis, H. C., & Suh, E. M. (2002). Cultural influences on personality. Annual Review of Psychology, 53, 133–160.

Wagerman, S. A., & Funder, D. C. (2007). Acquaintance reports of personality and academic achievement: A case for conscientiousness. Journal of Research in Personality, 41, 221–229.

Watson, D., & Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: The disposition to experience aversive emotional states. Psychological Bulletin, 96, 465–490.

Weiner, I. B. (2003). Principles of Rorschach interpretation. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.

Whyte, C. (1980). An integrated counseling and learning center. In K. V. Lauridsen (Ed.), Examining the scope of learning centers (pp. 33–43). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Whyte, C. (1978). Effective counseling methods for high-risk college freshmen. Measurement and Evaluation in Guidance, 6(4), 198–200.

Whyte, C. B. (1977). High-risk college freshman and locus of control. The Humanist Educator, 16(1), 2–5.

Williams, R. L. (1972). Themes Concerning Blacks: Manual. St. Louis, MO: Williams.

Wundt, W. (1874/1886). Elements du psychologie, physiologique (2ieme tome). [Elements of physiological psychology, Vol. 2]. (E. Rouvier, Trans.). Paris: Ancienne Librairie Germer Bailliere et Cie.

Yang, K. S. (2006). Indigenous personality research: The Chinese case. In U. Kim, K.-S. Yang, & K.-K. Hwang (Eds.), Indigenous and cultural psychology: Understanding people in context (pp. 285–314). New York: Springer.

Young-Eisendrath, P. (1995). Myth and body: Pandora’s legacy in a post-modern world. Retrieved from http://www2.cnr.edu/home/araia/Myth_%20Body.pdf

Zwir, I., Arnedo, J., Del-Val, C. et al. Uncovering the complex genetics of human character. Mol Psychiatry 25, 2295–2312 (2020). https://doi.org/10.1038/s41380-018-0263-6

Psychologia społeczna

Adams, H. E., Wright, L. W., Jr., Lohr, B.A. (1996). Is homophobia associated with homosexual arousal? Journal of Abnormal Psychology, 105, 440–445.

Albarracín, D., Wyer, R. S. (2001). Elaborative and nonelaborative processing of a behavior-related communication. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 691–705.

Alexander, M. (2001, 22 sierpnia). Thirty years later, Stanford prison experiment lives on. Stanford Report. Pobrane z: http://news.stanford.edu/news/2001/august22/prison2-822.html.

Allport, G. W. (1954). The Nature of Human Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley.

American Psychological Association (2010). Bullying: What parents, teachers can do to stop it. Pobrane z: http://www.apa.org/news/press/releases/2010/04/bullying.aspx.

Aronson, E., Mills, J. (1959). The effect of severity of initiation on liking for a group. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 177–181.

Asch, S. E. (1955). Opinions and social pressure. Scientific American, 193, 31–35.

Barlińska, i Szuster,2014). Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów. Warszawa: Wydawnictwa UW. ISBN/ISSN: 978-83-235-1531-9.

Baron, R. M., Albright, L., Malloy, T. E. (1995). Effects of behavioral and social class information on social judgment. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 308–315.

Batson, C. D. (1991). The altruism question: Toward a social-psychological answer. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209. doi:10.1207/s15327957pspr0303_3.

Berkowitz, A. D. (2004). The social norms approach: Theory, research and annotated bibliography. Pobrane z: http://www.alanberkowitz.com/articles/social_norms.pdf.

Berkowitz, L. (1993). Aggression: Its causes, consequences, and control. New York, NY: McGraw-Hill.

Betz, N. E. (2008). Women’s career development. In F. Denmark & M. Paludi (Eds.), Psychology of women: Handbook of issues and theories (wydanie 2., s. 717–752). Westport, CT: Praeger.

Blau, F. D., Ferber, M. A., Winkler, A. E. (2010). The economics of women, men, and work (wydanie 6.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Bond, C. F., Titus, L. J. (1983). Social facilitation: A meta-analysis of 241 studies. Psychological Bulletin, 94, 265–292.

Bond, R., Smith, P. B. (1996). Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch’s (1952b, 1956) line judgment task. Psychological Bulletin, 119(1), 111–137.

Bowen, L. (2011). Bullying may contribute to lower test scores. Monitor on Psychology, 42(9), 19.

Brown, P., Minty, J. (2006, 1 grudnia). Media coverage and charitable giving after the 2004 tsunami. Series Report 855. William Davidson Institute, University of Michigan. Pobrane z: http://www.wdi.umich.edu/files/Publications/WorkingPapers/wp855.pdf

Brown, R. (2010). Prejudice: Its social psychology (wydanie 2.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Buss, D. M. (2004). Evolutionary psychology: The new science of the mind (wydanie 2.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1–49.

Ceci, S. J., Williams, W. M. (2011). Understanding current causes of women’s underrepresentation in science. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, 3157–3162.

Choi, I., Nisbett R. E. (1998). Situational salience and cultural differences in the correspondence bias and actor-observer bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(9), 949–960. DOI: 10.1177/0146167298249003.

Cialdini, R. B. (2001). Harnessing the science of persuasion. Harvard Business Review, 79, 72–81.

Cialdini, R. B., Brown, S. L., Lewis, B. P., Luce, C., Neuberg, S. L. (1997). Reinterpreting the empathy-altruism relationship: When one into one equals oneness. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 481–494.

Colin Powell regrets Iraq war intelligence. (2011). Pobrane 23 marca 2014 r. z: http://www.aljazeera.com/news/americas/2011/09/20119116916873488.html.

Cozby, P. C. (1973). Self-disclosure: A literature review. Psychological Bulletin, 79, 73–91.

Crisp, R. J., Turner, R. N. (2009). Can imagined interactions produce positive perceptions? Reducing prejudice through simulated social contact. American Psychologist, 64, 231–240.

Crowley, A. E., Hoyer, W. D. (1994). An integrative framework for understanding two-sided persuasion. Journal of Consumer Research, 20(4), 561–574.

Croyle, R. T., Cooper, J. (1983). Dissonance arousal: Physiological evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 782–791.

Cuddy, A. J., Norton, M. I., & Fiske, S. T. (2005). This old stereotype: The pervasiveness and persistence of the elderly stereotype. Journal of Social Issues, 61, 267–285.

Deutsch, M., Gerard, H. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 629–636.

Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5–18.

Devine, P. G., Elliot, A. J. (1995). Are racial stereotypes really fading? The Princeton trilogy revisited. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 1139–1150.

Dixon, T. L., Linz D. (2000). Overrepresentation and underrepresentation of African Americans and Latinos as lawbreakers on television news. Journal of Communication, 50(2), 131–154.

Dodge, K. A., Schwartz, D. (1997). Social information processing mechanisms in aggressive behavior. W: D. M. Stoff, J. Breiling (red.), Handbook of Antisocial Behavior (s. 171–180). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

Dollard, J., Miller, N. E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., Sears, R. R. (1939). Frustration and aggression. New Haven, CT: Yale University Press.

Dariusz Doliński, D. i Grzyb, T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama, Wydawnictwo Smak Słowa.

Dovidio, J. F., Gaertner, S. L. (2004). On the nature of contemporary prejudice. W: P. S. Rothenberg (red.), Race, class, and gender in the United States: An integrated study (wydanie 6., s. 132–142). New York, NY: Worth.

Dovidio, J. F., Gluszek, A., John, M. S., Ditlmann, R., Lagunes, P. (2010). Understanding bias toward Latinos: Discrimination, dimensions of difference, and experience of exclusion. Journal of Social Issues, 66, 59–78.

Eagly, A. H., Chaiken, S. (1975). An attribution analysis of the effect of communicator characteristics on opinion change: The case of communicator attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 136–144.

Eagly, A. H., Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich College.

East Haven mayor suggests “he might have tacos” to repair relations with Latinos. (2012). Pobrane 27 kwietnia 2014r. z: https://www.youtube.com/watch?v=PCUwtfqF4wU.

Ehrlinger, J., Gilovich, T., Ross, L. (2005). Peering into the bias blind spot: People's assessments of bias in themselves and others. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 680–692.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

Festinger, L., Maccoby, N. (1964). On resistance to persuasive communications. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 68, 359–366.

Festinger, L., Schachler, S., Back, K. W. (1950). Social pressures in informal groups: A study of human factors in housing. New York, NY: Harper.

Fink, B., Neave, N., Manning, J. T., Grammer, K. (2006). Facial symmetry and judgments of attractiveness, health and personality. Personality and Individual Differences, 41, 491–499.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J., Glick, P., Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 878–902.

Fiske, S. T., Gilbert, D. T., Lindzey, G. (2010). Handbook of social psychology (wydanie 5.). Hoboken, NJ: Wiley.

Freedman, J. L., Fraser, S. C. (1966). Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 195–202.

Geen, R. G. (1989). Alternative conceptions of social facilitation. W: P. B. Paulus (red.), Psychology of group influence (wydanie 2., s. 15–51). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Greenberg, J., Schimel, J., Martens, A. (2002). Ageism: Denying the face of the future. W: T. D. Nelson (Ed.), Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons (s. 27–48). Cambridge, MA: MIT Press.

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., Schwartz, J. L. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464–1480.

Greenwald, A. G., Ronis, D. L. (1978). Twenty years of cognitive dissonance: Case study of the evolution of a theory. Psychological Review, 85, 53–57.

Grove, J. R., Hanrahan, S. J., McInman, A. (1991). Success/failure bias in attributions across involvement categories in sport. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(1), 93–97.

Gupta, P. B., Lord, K. R. (1998). Product placement in movies: The effect of prominence and mode on recall. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 20, 47–59.

Hare, A. P. (2003). Roles, relationships, and groups in organizations: Some conclusions and recommendations. Small Group Research, 34, 123–154.

Harvard University, Department of Psychology. (2019). Mary Whiton Calkins. Pobrane z: https://psychology.fas.harvard.edu/people/mary-whiton-calkins.

Haugtvedt, C. P., Wegener, D. T. (1994). Message order effects in persuasion: An attitude strength perspective. Journal of Consumer Research, 21, 205–218.

Hebl, M. R., Foster, J. B., Mannix, L. M., Dovidio, J. F. (2002). Formal and interpersonal discrimination: A field study of bias toward homosexual applicants. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(6), 815–825.

Heckert, T. M., Latier, A., Ringwald-Burton, A., Drazen, C. (2006). Relations among student effort, perceived class difficulty appropriateness, and student evaluations of teaching: Is it possible to "buy" better evaluations through lenient grading? College Student Journal, 40(3), 588.

Herek, G. M., McLemore, K. A. (2013). Sexual prejudice. Annual Review of Psychology, 64, 309–33. DOI: 10.1146/annurev-psych-113011-143826.

Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley.

Hinduja, S., Patchin, J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. Archives of Suicide Research, 14(3), 206–221.

Hinduja, S. Patchin, J. W. (2011). Cyberbullying research summary: Bullying, cyberbullying, and sexual orientation. Cyberbullying Research Center. Retrieved April 27, 2014, from http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_sexual_orientation_fact_sheet.pdf.

Hodge, S. R., Burden, J. W., Jr., Robinson, L. E., Bennett, R. A., III. (2008). Theorizing on the stereotyping of black male student-athletes. Journal for the Study of Sports and Athletes in Education, 2, 203–226.

Hoff, D. L., Mitchell, S. N. (2009). Cyberbullying: Causes, effects, and remedies. Journal of Education, 47, 652–665.

Hovland, C. I., Janis, I. L. and Kelley, H. H. (1953). Communications and persuasion: Psychological studies in opinion change. New Haven, CT: Yale University Press.

Hovland, C.I., Weiss, W. (1951, Winter). The influence of source credibility on communication effectiveness. Public Opinion Quarterly, 15(4), 635–650.

Igou, E. R., Bless, H. (2003). Inferring the importance of arguments: Order effects and conversational rules. Journal of Experimental Social Psychology, 39, 91–99.

Ito, T. A., Urland, G. R., (2003). Race and gender on the brain: Electrocortical measures of attention to race and gender of multiply categorizable individuals. Journal of Personality & Social Psychology, 85, 616–626.

Jackson, J. M., Williams, K. D. (1985). Social loafing on difficult tasks: Working collectively can improve performance. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 937–942.

Janis, I. L. (1972). Victims of groupthink. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Jones, E. E., Nisbett, R. E. (1971). The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior. New York: General Learning Press.

Jost, J. T., Banaji, M. R., Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25, 881–919.

Jost, J. T., Major, B. (Eds.). (2001). The psychology of legitimacy: Emerging perspectives on ideology, justice, and intergroup relations. New York, NY: Cambridge University Press.

Karau, S. J., Williams, K. D. (1993). Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 681–706.

Krosnick, J. A., Alwin, D. F. (1989). Aging and susceptibility to attitude change. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 416–425.

Kumkale, G. T., Albarracín, D. (2004). The sleeper effect in persuasion: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 130(1), 143–172. DOI: 10.1037/0033-2909.130.1.143.

Larsen, K. S. (1990). The Asch conformity experiment: Replication and transhistorical comparisons. Journal of Social Behavior & Personality, 5(4), 163–168.

Latané, B., Darley, J. M. (1968). Group inhibition of bystander intervention in emergencies. Journal of Personality and Social Psychology, 10, 215–221.

Latané, B., Williams, K. and Harkins, S. G. (1979). Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 822–832.

Laurenceau, J.-P., Barrett, L. F., Pietromonaco, P. R. (1998). Intimacy as an interpersonal process: The importance of self-disclosure, partner disclosure, and perceived partner responsiveness in interpersonal exchanges. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1238–1251. DOI: 10.1037/0022-3514.74.5.1238.

Lerner, M. J., Miller, D. T. (1978). Just world research and the attribution process: Looking back and ahead. Psychological Bulletin, 85, 1030–1051.

Lewin., K. (1936). Principles of Topological Psychology. McGraw-Hill Book Company.

Lumsdaine, A. A., Janis, I. L. (1953). Resistance to “counterpropaganda” produced by one-sided and two-sided “propaganda” presentations. Public Opinion Quarterly, 17, 311–318.

Malle, B. F. (2006). The actor–observer asymmetry in attribution: A (surprising) meta-analysis [Supplemental material]. Psychological Bulletin, 132(6), 895–919. DOI: 10.1037/0033-2909.132.6.895.

Malloy, T. E., Albright, L., Kenny, D. A., Agatstein, F., Winquist, L. (1997). Interpersonal perception and metaperception in non-overlapping social groups. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 390–398.

Markus, H. R., Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.

Martin, C. H., Bull, P. (2008). Obedience and conformity in clinical practice. British Journal of Midwifery, 16(8), 504–509.

McPherson, M., Smith-Lovin, L., Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: Homophily in social networks. Annual Review of Sociology, 27, 415–444. DOI: 10.1146/annurev.soc.27.1.415.

Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371–378.

Milgram, S. (1965). Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relations, 18, 57–76.

Miller, D. T., Ross, M. (1975). Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction? Psychological Bulletin, 82, 213–225.

Miller, N., Campbell, D. T. (1959). Recency and primacy in persuasion as a function of the timing of speeches and measurements. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 1–9.

Mischel, W. (1977). The interaction of person and situation. Personality at the crossroads: Current issues in interactional psychology, 333, 352.

Mitchell, D. H., Eckstein, D. (2009). Jury dynamics and decision-making: A prescription for groupthink. International Journal of Academic Research, 1(1), 163–169.

Moscovici, S. (1976). Social influence and social change. London: Academic Press.

Moscovici, S., i Personnaz, B. (1980). Studies in social influence: V. Minority influence and conversion behavior in a perceptual task. Journal of Experimental Social Psychology, 16(3), 270–282.

Nelson, T. (red.). (2004). Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons. Cambridge, MA: The MIT Press.

Nisbett, R. E., Caputo, C., Legant, P., Marecek, J. (1973). Behavior as seen by the actor and as seen by the observer. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 154–164.

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition. Psychological Review, 108, 291–310.

Nosek, B. A. (2005). Moderators of the relationship between implicit and explicit evaluation. Journal of Experimental Psychology: General, 134(4), 565–584.

O'Keeffe, G. S., Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, (127)4, 800–4. DOI: 10.1542/peds.2011-0054.

Olson, M. A., Fazio, R. H. (2003). Relations between implicit measures of prejudice what are we measuring? Psychological Science, 14, 636–639.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Penton-Voak, I. S., Jones, B. C., Little, A. C., Baker, S., Tiddeman, B., Burt, D. M., Perrett, D. I. (2001). Symmetry, sexual dimorphism in facial proportions and male facial attractiveness. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 268, 1617–1623.

Petty, R. E., Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change (s. 1–24). New York, NY: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4612-4964-1.

Petty, R. E., Wegener, D. T., Fabrigar, L. R. (1997). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 48, 609–647.

Pliner, P., Hart, H., Kohl, J., Saari, D. (1974). Compliance without pressure: Some further data on the foot-in-the-door technique. Journal of Experimental Social Psychology, 10, 17–22.

Plant, E. A., Devine, P. G. (1998). Internal and external motivation to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 811–832.

Regan, P. C., Berscheid, E. (1997). Gender differences in characteristics desired in a potential sexual and marriage partner. Journal of Psychology & Human Sexuality, 9, 25–37.

Rhodes, N., Wood, W. (1992). Self-esteem and intelligence affect influenceability: The mediating role of message reception. Psychological Bulletin, 111, 156–171.

Richard, F. D., Bond, C. F., Jr., Stokes-Zoota, J. J. (2003). One hundred years of social psychology quantitatively described. Review of General Psychology, 7(4), 331–363. DOI: 10.1037/1089-2680.7.4.331.

Riggio, H. R., Garcia, A. L. (2009). The power of situations: Jonestown and the fundamental attribution error. Teaching of Psychology, 36(2), 108–112. DOI: 10.1080/00986280902739636.

Rikowski, A., Grammer, K. (1999). Human body odour, symmetry and attractiveness. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 266(1422), 869–874. DOI: 10.1098/rspb.1999.0717.

Roesch, S. C., Amirkham, J. H. (1997). Boundary conditions for self-serving attributions: Another look at the sports pages. Journal of Applied Social Psychology, 27, 245–261.

Rojek, J., Rosenfeld, R., Decker, S. (2012). Policing race: The racial stratification of searches in police traffic stops. Criminology, 50, 993–1024.

Rosenberg, M. J., Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective and behavioral components of attitudes. In Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components (s. 1–14). New Haven and London: Yale University Press.

Rosenthal, R., Jacobson, L. F. (1968). Teacher expectations for the disadvantaged. Scientific American, 218, 19–23.

Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process. Advances in Experimental Social Psychology, 10, 173–220.

Ross, L., Amabile, T. M., Steinmetz, J. L. (1977). Social roles, social control, and biases in social-perception processes. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 485–494.

Ross, L., Nisbett, R. E. (1991). The person and the situation: Perspectives of social psychology. New York, NY: McGraw-Hill.

Rudman, L. A. (1998). Self-promotion as a risk factor for women: The costs and benefits of counterstereotypical impression management. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 629–645.

Rusbult, C. E., Van Lange, P. A. (2003). Interdependence, interaction, and relationships. Annual Review of Psychology, 54, 351–575.

Schank, R. C., Abelson, R. (1977). Scripts, plans, goals, and understanding: An inquiry into human knowledge. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Shepperd, J. A., Taylor, K. M. (1999). Social loafing and expectancy-value theory. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1147–1158.

Singh, D. (1993). Adaptive significance of female physical attractiveness: Role of waist-to-hip ratio. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 293–307.

Sommers, S. R., Ellsworth, P. C. (2000). Race in the courtroom: Perceptions of guilt and dispositional attributions. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 1367–1379.

Spears, B., Slee, P., Owens, L., Johnson, B. (2009). Behind the scenes and screens: Insights into the human dimension of covert and cyberbullying. Journal of Psychology, 217(4), 189–196. DOI: 10.1027/0044-3409.217.4.189.

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119–135.

Stewart, J. B. (2002). Heart of a soldier. New York, NY: Simon and Schuster.

Sutton, R.M., Douglas, K.M. (2005). Justice for all, or just for me? More support for self-other differences in just world beliefs. Personality and Individual Differences, 9(3), 637-645.

Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Social Science Information, 13(2), 65–93.

Tajfel, H., Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. W: W. G. Austin, S. Worchel (red.), The social psychology of intergroup relations (s. 33–48). Monterey, CA: Brooks-Cole.

Tavris, C., Aronson, E. (2008). Mistakes were made (but not by me): Why we justify foolish beliefs, bad decisions, and hurtful acts. New York, NY: Houghton Mifflin Harcourt.

Taylor, L. S., Fiore, A. T., Mendelsohn, G. A., Cheshire, C. (2011). “Out of my league”: A real-world test of the matching hypothesis. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(7), 942–954. DOI: 10.1177/0146167211409947.

Teger, A. I., Pruitt, D. G. (1967). Components of group risk taking. Journal of Experimental Social Psychology, 3, 189–205.

Triandis, H. C. (2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, 69, 907–924.

van Veen, V., Krug, M. K., Schooler, J. W., Carter, C. S. (2009). Neural activity predicts attitude change in cognitive dissonance. Nature Neuroscience, 12, 1469–1474.

Vandebosch, H., Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying among youngsters: Profiles of bullies and victims. New media & Society, 11(8), 1349–1371. DOI: 10.1177/1461444809341263.

Walker, M. B., Andrade, M. G. (1996). Conformity in the Asch task as a function of age. The Journal of Social Psychology, 136, 367–372.

Walster, E., Festinger, L. (1962). The effectiveness of “overheard” persuasive communications. Journal of Abnormal and Social Psychology, 65, 395–402.

Wason, P. C., Johnson-Laird, P. N. (1972). The psychology of deduction: Structure and content. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 71(1), 3–25.

Wilson, M., Daly, M. (1985). Competitiveness, risk taking, and violence: The young male syndrome. Ethology and Sociobiology, 6, 59–73.

Wilson, T. D., Lindsey, S., Schooler, T. Y. (2000). A model of dual attitudes. Psychological Review, 107, 101–126.

Wojciszke "Psychologia Społeczna" GWP 2019

Zajonc, R. (2001). Facylitacja Społeczna. w: J. Siuta (red.) Konteksty ludzkich zachowań. Kraków: Wyd. UJ. s. 127-140

Zimbardo, P. G. (2013). An end to the experiment [Slide show of the Stanford prison experiment]. Retrieved from http://www.prisonexp.org/psychology/37.

Psychologia pracy i organizacji

Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

Chirkowska-Smolak, T. (2012). Psychologiczny model zaangażowania w pracę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386–400.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. New York, NY: Harper Collins.

Czarnota-Bojarska, J., (2010). Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Czarnota-Bojarska, J., (2020). Proces doboru personelu: procedury i metody. W: Rożnowski, B., Fortuna, P. (red.), Psychologia biznesu, (rozdz. 12). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

Durniat, K. (2016). Ponad wskaźniki behawioralne - prezentacja polskiego kwestionariusza SDM do badania mobbingu. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, 16-18 września 2016 r.

Endler, N. S., Parker, J. D. A. (1994). Assessment of multidimensional coping: Task, emotion, and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6(1), 50–60.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., Schaufeli, W. B. (2001). The job demands: resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499–512.

Gonzalez-Mulé, E., Mount, M. K., Oh, I.-S. (2014). A meta-analysis of the relationship between general mental ability and nontask performance. Journal of Applied Psychology, 99(6), 1222–1243.

Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B.B. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley & Sons, Inc., London: Chapman & Hall Limited.

Hoppock, R. (1935). Job satisfaction. Oxford, England: Harper.

Judge, T. A., Weiss, H. M., Kammeyer-Mueller, J. D., Hulin, C. L. (2017). Job attitudes, job satisfaction, and job affect: A century of continuity and of change. Journal of Applied Psychology, 102(3), 356–374.

Kristof, A.L. (1996) Person-Organization Fit: An Integrative Review Of Its Conceptualizations, Measurement And Implications. Personnel Psychology, 49(1), 1-49.

Kunin, T. (1955). The construction of a new type of attitude measure. Personnel Psychology, 8, 65–77.

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Locke, E. A., Schattke, K. (2019). Intrinsic and extrinsic motivation: Time for expansion and clarification. Motivation Science, 5(4), 277–290.

Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. W: Cooper, C. (red.) Theories of Organizational Stress, (68–85). Oxford, UK: Oxford Univ. Press.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

McClelland, D. C. (1987). Human motivation. New York, NY: Cambridge University Press.

Meyer, J.P. Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: toward a general model, Human Resource Management Review, 11(3), 299-326,

Organ, D.W., Podsakoff, P.M. MacKenzie, S.B. (2005). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences. SAGE.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. (2001). Werk en welbevinden: naar een positieve benadering in de Arbeids- en Gezondheidspsychologie [Work and well-being: towards a positive approach in Occupational Health Psychology]. Gedrag & Organisatie, 14, 229–253.

Spector, P. E. Fox, S. (2005). A model of counterproductive work behavior. W: S. Fox, & P. E. Spector (red.), Counterproductive workplace behavior: Investigations of actors and targets , s:151−174. Washington, DC: APA.

Warr, P. (1994). A conceptual framework for the study of work and mental health, Work & Stress, 8(2), 84-97.

Stres

Aboa-Éboulé, C., Brisson, C., Maunsell, E., Mâsse, B., Bourbonnais, R., Vézina, M., et al. Dagenais, G. R. (2007). Job strain and risk for acute recurrent coronary heart disease events. Journal of the American Medical Association, 298, 1652–1660.

Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P., Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49–74.

Ader, R., Cohen, N. (2001). Conditioning and immunity. W: Ader R., Felten D.L., N. Cohen (Eds.), Psychoneuroimmunology (wydanie 3., s.. 3–34). New York, NY: Academic Press.

Ader, R., Cohen, N. (1975). Behaviorally conditioned immunosuppression. Psychosomatic Medicine, 37, 333–340.

Ahola, K., Honkonen, T., Isometsä, E., Kalimo, R., Nykyri, E., Aromaa, A., Lönnqvist, J. (2005). The relationship between job-related burnout and depressive disorders—Results from the Finnish Health 2000 study. Journal of Affective Disorders, 88, 55–62.

Ahola, K., Honkonen, T., Kivamäki, M., Virtanen, M., Isometsä, E., Aromaa, A., Lönnqvist, J. (2006). Contribution of burnout to the association between job strain and depression: The Health 2000 study. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 48, 1023–1030.

Alexander, F. (1950). Psychosomatic medicine. New York, NY: Norton.

American Academy of Neurology. (2014). Headache. Pobrane z: https://patients.aan.com/disorders/index.cfm?event=view&disorder_id=936

American Heart Association. (2012a). What is angina? Pobrane z: http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_300287.pdf

American Heart Association. (2012b). Why blood pressure matters. Retrieved from http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/ WhyBloodPressureMatters/Why-Blood-Pressure-Matters_UCM_002051_Article.jsp

American Heart Association. (2014, 24 lutego). Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome: Systematic review and recommendations: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. Pobrane z: http://circ.ahajournals.org/content/early/2014/02/24/CIR.0000000000000019.full.pdf+html

American Lung Association. (2010). Asthma. Pobrane z: http://www.lung.org/assets/documents/publications/solddc-chapters/asthma.pdf

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wydanie 5.). Washington, DC: Author.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. W: V. S. Ramachandran (red.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, s. 71–81). New York, NY: Academic Press.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman.

Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Health Education & Behavior, 31, 143–164.

Barefoot, J. C., Schroll, M. S. (1996). Symptoms of depression, acute myocardial infarction, and total mortality in a community sample. Circulation, 93, 1976–1980.

Baron, R. S., Kerr, N. L. (2003). Group process, group decision, group action (wydanie 2.). Berkshire, United Kingdom: Open University Press.

Baron, R. S., Cutrona, C. E., Hicklin, D., Russell, D. W., Lubaroff, D. M. (1990). Social support and immune function among spouses of cancer patients. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 344–352.

Baumeister, R. F., Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497–529.

Benson, H., Proctor, W. (1994). Beyond the relaxation response: How to harness the healing power of your personal beliefs. East Rutherford, NJ: Berkley Publishing Group.

Berkman, L. F., Syme, L. (1979). Social networks, host resistance, and mortality: A nine-year follow-up study of Alameda County residents. American Journal of Epidemiology, 109, 186–204.

Blackburn, E. H., Epel, E. S. (2012). Telomeres and adversity: Too toxic to ignore. Nature, 490(7419), 169–171.

Boehm, J. K., Kubzansky, L. D. (2012). The heart’s content: The association between positive psychological well-being and cardiovascular health. Psychological Bulletin, 138, 655–691.

Bolger, N., DeLongis, A., Kessler, R. C., Schilling, E. A. (1989). Effects of daily stress on negative mood. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 808–818.

Boyle, S. H., Michalek, J. E., Suarez, E. C. (2006). Covariation of psychological attributes and incident coronary heart disease in U.S. Air Force veterans of the Vietnam War. Psychosomatic Medicine, 68, 844–850.

Brickman, P., Campbell, D. T. (1971). Hedonic relativism and planning the good society. W: M. H. Appley (red.), Adaptation level theory: A symposium (s. 287–302). New York, NY: Academic Press.

Brickman, P., Coats, D., Janoff-Bulman, R. (1978). Lottery winners and accident victims: Is happiness relative? Journal of Personality and Social Psychology, 36, 917–927.

Brondolo, E., Brady, N., Pencille, M., Beatty, D., Contrada, R. J. (2009). Coping with racism: A selective review of the literature and a theoretical and methodological critique. Journal of Behavioral Medicine, 32(1), 64–88.

Brummett, B. H., Barefoot, J. C., Siegler, I. C., Clapp-Channing, N. E., Lytle, B. L., Bosworth, H. B., et al. Mark, D. B. (2001). Characteristics of socially isolated patients with coronary artery disease who are at elevated risk for mortality. Psychosomatic Medicine, 63, 267–272.

Caceres, C., Burns, J. W. (1997). Cardiovascular reactivity to psychological stress may enhance subsequent pain sensitivity. Pain, 69, 237–244.

Campeau, S., Nyhuis, T. J., Sasse, S. K., Kryskow, E. M., Herlihy, L., Masini, C. V., et al. Day, H. E. W. (2010). Hypothalamic pituitary adrenal axis responses to low-intensity stressors are reduced after voluntary wheel running in rats. Journal of Neuroendocrinology, 22, 872–888.

Campisi, J., Bynog, P., McGehee, H., Oakland, J. C., Quirk, S., Taga, C., Taylor, M. (2012). Facebook, stress, and incidence of upper respiratory infection in undergraduate college students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15, 675–681.

Cannon, W. B. (1932). The wisdom of the body. New York, NY: W. W. Norton.

Carroll, J. (2007). Most Americans “very satisfied” with their personal lives. Pobrane ze strony Gallup : http://www.gallup.com/poll/103483/Most-Americans-Very-Satisfied-Their-Personal-Lives.aspx

Cathcart, S., Petkov, J., Pritchard, D. (2008). Effects of induced stress on experimental pain sensitivity in chronic tension-type headache sufferers. European Journal of Neurology, 15, 552–558.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2006). You can control your asthma: A guide to understanding asthma and its triggers. Pobrane z: http://www.cdc.gov/asthma/pdfs/asthma_brochure.pdf

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2011). Million hearts: Strategies to reduce the prevalence of leading cardiovascular disease risk factors—United States, 2011. Morbidity and Mortality Weekly Report [MMWR], 60(36), 1248–1251. Pobrane z: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6036.pdf

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2013a). Asthma’s impact on the nation: Data from the CDC National Asthma Control Program. Pobrane z: http://www.cdc.gov/asthma/impacts_nation/AsthmaFactSheet.pdf

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2013b). Breathing easier. Pobrane z: http://www.cdc.gov/asthma/pdfs/breathing_easier_brochure.pdf

Center for Investigating Health Minds. (2013). About. Retrieved from http://www.investigatinghealthyminds.org/cihmCenter.html

Chandola, T., Britton, A., Brunner, E., Hemingway, H., Malik, M., Kumari, M., et al. Marmot, M. (2008). Work stress and coronary heart disease: What are the mechanisms? European Heart Journal, 29, 640–648.

Chang, E. C. (2001). Introduction: Optimism and pessimism and moving beyond the most fundamental questions. W: E. C. Chang (red.), Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice (s. 3–12). Washington, DC: American Psychological Association.

Chang, P. P., Ford, D. E., Meoni, L. A., Wang, N. Y., Klag, M. J. (2002). Anger in young and subsequent premature cardiovascular disease. Archives of Internal Medicine, 162, 901–906.

Chida, Y., Steptoe, A. (2009). The association of anger and hostility with future coronary heart disease: A meta-analytic review or prospective evidence. Journal of the American College of Cardiology, 53, 936–946.

Cohen, S., Frank, E., Doyle, W. J., Skoner, D. P., Rabin, B. S., Gwaltney, J. M. J. (1998). Types of stressors that increase susceptibility to the common cold in healthy adults. Health Psychology, 17, 214–223.

Cohen, S., Herbert, T. B. (1996). Health psychology: Psychological factors and physical disease from the perspective of human psychoneuroimmunology. Annual Review of Psychology, 47, 113–142.

Cohen, S., Janicki-Deverts, D. (2012). Who’s stressed? Distributions of psychological stress in the United States in probability samples in 1993, 2006, and 2009. Journal of Applied Social Psychology, 42, 1320–1334.

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Miller, G. E. (2007). Psychological distress and disease. Journal of the American Medical Association, 98, 1685–1687.

Cohen, S., Doyle, W. J., Turner, R., Alper, C. M., Skoner, D. P. (2003). Sociability and susceptibility to the common cold. Psychological Science, 14, 389–395.

Cohrs, J. C., Christie, D. J., White, M. P., Das, C. (2013). Contributions of positive psychology to peace: Toward global well-being and resilience. American Psychologist, 68, 590–600.

Compton, W. C. (2005). An introduction to positive psychology. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Cotton, D. H. G. (1990). Stress management: An integrated approach to therapy. New York, NY: Brunner/Mazel.

Craft, L. L., VanIterson, E. H., Helenowski, I. B., Rademaker, A. W., Courneya, K. S. (2012). Exercise effects on depressive symptoms in cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 21, 3–19.

Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow. New York, NY: Basic Books.

Csikszentmihalyi, M. (1999). If we are so rich, why aren’t we happy? American Psychologist, 54, 821–827.

D’Amato, G., Liccardi, G., Cecchi, L., Pellegrino, F., D’Amato, M. (2010). Facebook: A new trigger for asthma? The Lancet, 376, 1740.

Davidson, K. W., Mostofsky, E., Whang, W. (2010). Don’t worry: be happy: Positive affect and reduced 10-year incident coronary heart disease: The Canadian Nova Scotia Health Survey. European Heart Journal, 31, 1065–1070.

de Kluizenaar, Y., Gansevoort, R. T., Miedema, H. M. E., de Jong, P. E. (2007). Hypertension and road traffic noise exposure. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 49, 484–492.

De Vogli, R., Chandola, T., Marmot, M. G. (2007). Negative aspects of close relationships and heart disease. Archives of Internal Medicine, 167, 1951–1957.

DeLongis, A., Coyne, J. C., Dakof, G., Folkman, S., Lazarus, R. S. (1982). Relationship of daily hassles, uplifts, and major life events to health status. Health Psychology, 1, 119–136.

Derogatis, L. R., Coons, H. L. (1993). Self-report measures of stress. W: L. Goldberger, S. Breznitz (red.), Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects (wydanie 2., s. 200–233). New York, NY: Free Press.

Diehl, M., Hay, E. L. (2010). Risk and resilience factors in coping with daily stress in adulthood: The role of age, self-concept incoherence, and personal control. Developmental Psychology, 46, 1132–1146.

Diener, E. (2012). New findings and future directions for subjective well-being research. American Psychologist, 67, 590–597.

Diener, E. (2013). The remarkable changes in the science of subjective well-being. Perspectives on Psychological Science, 8, 663–666.

Diener, E., Biswas-Diener, R. (2002). Will money increase subjective well-being? A literature review and guide to needed research. Social Indicators Research, 57, 119–169.

Diener, E., Diener, M., Diener, C. (1995). Factors predicting the subjective well-being of nations. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 851–864.

Diener, E., Lucas, R., Scollon, C. N. (2006). Beyond the hedonic treadmill: Revising the adaptation theory of well-being. American Psychologist, 61, 305–314.

Diener, E., Ng, W., Harter, J., Arora, R. (2010). Wealth and happiness across the world: Material prosperity predicts life evaluation, whereas psychosocial prosperity predicts positive feelings. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 52–61.

Diener, E., Oishi, S., Ryan, K. L. (2013a). Universals and cultural differences in the causes and structure of happiness: A multilevel review. W: Mental Well-Being (s. 153–176). Springer Netherlands.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276–302.

Diener, E., Tay, L., Myers, D. (2011). The religion paradox: If religion makes people happy, why are so many dropping out? Journal of Personality and Social Psychology, 101, 1278–1290.

Diener, E., Tay, L., Oishi, S. (2013b). Rising income and the subjective well-being of nations. Journal of Personality and Social Psychology, 104, 267–276.

Diener, E., Wolsic, B., Fujita, F. (1995). Physical attractiveness and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 120–129.

Dohrenwend, B. P. (2006). Inventorying stressful life events as risk factors for psychopathology: Toward resolution of the problem of intracategory variability. Psychological Bulletin, 132, 477–495.

Paul, D. (2019). Happy Ever After: Escaping the Myth of the Perfect Life. Penguin Books Ltd.

Entringer, S., Epel, E. S., Kumsta, R., Lin, J., Hellhammer, D. H., Blackburn, E., Wüst, S., Wadhwa, P. D. (2011). Stress exposure in intrauterine life is associated with shorter telomere length in young adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 108, E513–E518.

Epel, E. S., Blackburn, E. H., Lin, J., Dhabhar, F. S., Adler, N. E., Morrow, J. D., Cawthon, R. M. (2004). Accelerated telomere shortening in response to life stress. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 101, 17312–17315.

Everly, G. S., Lating, J. M. (2002). A clinical guide to the treatment of the human stress response (2nd ed.). New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishing.

Falagas, M. E., Zarkadoulia, E. A., Ioannidou, E. N., Peppas, G., Christodoulou, C., Rafailidis, P. I. (2007). The effect of psychosocial factors on breast cancer outcome: A systematic review. Breast Cancer Research, 9:R44. Pobrane z: http://breast-cancer-research.com/content/pdf/bcr1744.pdf

Folkman, S., Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219–239.

Fontana, A. M., Diegnan, T., Villeneuve, A., Lepore, S. J. (1999). Nonevaluative social support reduces cardiovascular reactivity in young women during acutely stressful performance situations. Journal of Behavioral Medicine, 22, 75–91.

Friedman, H. S., Booth-Kewley, S. (1987). The “disease-prone personality”: A meta-analytic view of the construct. American Psychologist, 42, 539–555.

Friedman, M. (1977). Type A behavior pattern: Some of its pathophysiological components. Bulletin of the New York Academy of Medicine, 53, 593–604.

Friedman, M., Rosenman, R. (1974). Type A behavior and your heart. New York, NY: Alfred A. Knopf.

Friedman, M., Rosenman, R. H. (1959). Association of specific overt behavior pattern with blood and cardiovascular findings blood cholesterol level, blood clotting time, incidence of arcus senilis, and clinical coronary artery disease. Journal of the American Medical Association, 169(12), 1286–1296.

Fujita, F., Diener, E. (2005). Life satisfaction set point: Stability and change. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 158–164.

Fulmer, C. A., Gelfand, M. J., Kruglanski, A., Kim-Prieto, C., Diener, E., Pierro, A., Higgins, E. T. (2010). On “feeling right” in cultural contexts: How person-culture match affects self-esteem and subjective well-being. Psychological Science, 21, 1563–1569.

Geoffroy, M. C., Hertzman, C., Li, L., Power, C. (2013). Prospective association of morning salivary cortisol with depressive symptoms in mid-life: A life-course study. PLoS ONE, 8(11), 1–9.

Gerber, M., Kellman, M., Hartman, T., Pühse, U. (2010). Do exercise and fitness buffer against stress among Swiss police and emergency response service officers? Psychology of Sport and Exercise, 11, 286–294.

Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J. K. (2005). Stress-induced immune dysfunction: Implications for health. Nature Reviews Immunology, 5, 243–251.

Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J. K., Marucha, P. T., MacCallum, R. C., Laskowski, B. F., Malarkey, W. B. (1999). Stress-related changes in proinflammatory cytokine production in wounds. Archives of General Psychiatry, 56, 450–456.

Glassman, A. H. (2007). Depression and cardiovascular comorbidity. Dialogues in Clinical Neuroscience, 9, 9–17.

Glassman, A. H., Shapiro, P. A. (1998). Depression and the course of coronary artery disease. American Journal of Psychiatry, 155, 4–11.

Greenberg, J. S. (2006). Comprehensive stress management (wydanie 9.). Boston, MA: McGraw-Hill.

Gregoire, C. (2013, 5 czerwca). Happiness index: Only 1 in 3 Americans are very happy, according to Harris Poll. The Huffington Post. Pobrane z: http://www.huffingtonpost.com/2013/06/01/happiness-index-only-1-in_n_3354524.html

Hackney, C. H., Sanders, G. S. (2003). Religiosity and mental health: A meta-analysis of recent studies. Journal for the Scientific Study of Religion, 42, 43–55.

Hansen, T. (2012). Parenthood and happiness: A review of folk theories versus empirical evidence. Social Indicators Research, 108, 29–64.

Hare, D. L., Toukhsati, S. R., Johansson, P., Jaarsma, T. (2013). Depression and cardiovascular disease: A clinical review. European Heart Journal. Advance online publication. doi:10.1093/eurheartj/eht462

Hatch, S. L., Dohrenwend, B. P. (2007). Distribution of traumatic and other stressful life events by race/ethnicity, gender, SES, and age: A review of the research. American Journal of Community Psychology, 40, 313–332.

Haynes, S. G., Feinleib, M., Kannel, W. B. (1980). The relationship of psychosocial factors to coronary disease in the Framingham study: III. Eight-year incidence of coronary heart disease. American Journal of Epidemiology, 111, 37–58.

Head, D., Singh, T., Bugg, J. M. (2012). The moderating role of exercise on stress-related effects on the hippocampus and memory in later adulthood. Neuropsychology, 26, 133–143.

Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (red.). (2013). World happiness report 2013. Pobrane z: United Nations Sustainable Development Solutions Network: http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf

Helson, H. (1964). Current trends and issues in adaptation-level theory. American Psychologist, 19, 26–38.

Holmes, T. H., Masuda, M. (1974). Life change and illness susceptibility. W: B. S. Dohrenwend , B. P. Dohrenwend (red.), Stressful life events: Their nature and effects (s. 45–72). New York, NY: John Wiley & Sons.

Holmes, T. H., Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213–218.

Holmes, T. S., Holmes, T. H. (1970). Short-term intrusions into the life style routine. Journal of Psychosomatic Research, 14, 121–132.

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. PLoS Medicine, 7(7), e1000316.

Hupbach, A., Fieman, R. (2012). Moderate stress enhances immediate and delayed retrieval of educationally relevant material in healthy young men. Behavioral Neuroscience, 126, 819–825.

Infurna, F. J., Gerstorf, D. (2014). Perceived control relates to better functional health and lower cardio-metabolic risk: The mediating role of physical activity. Health Psychology, 33, 85–94.

Infurna, F. J., Gerstorf, D., Ram, N., Schupp, J., Wagner, G. G. (2011). Long-term antecedents and outcomes of perceived control. Psychology and Aging, 26, 559–575.

Johnson, W., Krueger, R. F. (2006). How money buys happiness: Genetic and environmental processes linking finances and life satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 680–691.

Jonas, B. S., Lando, J. F. (2000). Negative affect as a prospective risk factor for hypertension. Psychosomatic Medicine, 62, 188–196.

Jordan, H. T., Miller-Archie, S. A., Cone, J. E., Morabia, A., Stellman, S. D. (2011). Heart disease among those exposed to the September 11, 2001 World Trade Center disaster: Results from the World Trade Center Health Registry. Preventive Medicine: An International Journal Devoted to Practice and Theory, 53, 370–376.

Kahneman, D. (2011). Thinking fast and slow. New York, NY: Farrar, Straus, & Giroux.

Kahneman, D., Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life, but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 107, 16489–16493.

Kanner, A. D., Coyne, J. C., Schaefer, C., Lazarus, R. S. (1981). Comparison of two modes of stress measurement: Daily hassles and uplifts versus major life events. Journal of Behavioral Medicine, 4, 1–39.

Karasek, R., Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York, NY: Basic Books.

Kiecolt-Glaser, J. K. (2009). Psychoneuroimmunology: Psychology’s gateway to the biomedical future. Perspectives on Psychological Science, 4, 367–369.

Kiecolt-Glaser, J. K., Glaser, R., Gravenstein, S., Malarkey, W. B., Sheridan, J., (1996). Chronic stress alters the immune response to influenza virus vaccine in older adults. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 93, 3043–3047.

Kiecolt-Glaser, J. K., McGuire, L., Robles, T. F., Glaser, R. (2002a). Psychoneuroimmunology and psychosomatic medicine: Back to the future. Psychosomatic Medicine, 64, 15–28.

Kiecolt-Glaser, J. K., McGuire, L., Robles, T. F., Glaser, R. (2002b).Psychoneuroimmunology: Psychological influences on immune function and health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 537–547.

Kilpeläinen, M., Koskenvuo, M., Helenius, H., Terho, E. O. (2002). Stressful life events promote the manifestation of asthma and atopic diseases. Clinical and Experimental Allergy, 32, 256–263.

Kivimäki, M., Head, J., Ferrie, J. E., Shipley, M. J., Brunner, E., Vahtera, J., Marmot, M. G. (2006). Work stress, weight gain and weight loss. Evidence for bidirectional effects of body mass index in the Whitehall II study. International Journal of Obesity, 30, 982–987.

Klinnert, M. D., Nelson, H. S., Price, M. R., Adinoff, A. D., Leung, M., Mrazek, D. A. (2001). Onset and persistence of childhood asthma: Predictors from infancy. Pediatrics, 108, E69.

Kraus, M. W., Piff, P. K., Mendoza-Denton, R., Rheinschmidt, M. L., Keltner, D. (2012). Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor. Psychological Review, 119, 546–572.

Krosnick, J. A. (1990). Thinking about politics: Comparisons of experts and novices. New York, NY: Guilford.

Krumboltz, M. (2014, 18 lutego). Just like us? Elephants comfort each other when they’re stressed out. Yahoo News. Pobrane z: http://news.yahoo.com/elephants-know-a-thing-or-two-about-empathy-202224477.html

Lachman, M. E., Weaver, S. L. (1998). The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 763–773.

Lavner, J. A., Karney, B. R., Bradbury, T. N. (2013). Newlyweds’ optimistic forecasts of their marriage: For better or for worse? Journal of Family Psychology, 27, 531–540.

Lazarus, R. P., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York, NY: Springer.

Lee, M., Rotheram-Borus, M. J. (2001). Challenges associated with increased survival among parents living with HIV. American Journal of Public Health, 91, 1303–1309.

Lehrer, P. M., Isenberg, S., Hochron, S. M. (1993). Asthma and emotion: A review. Journal of Asthma, 30, 5–21.

Lepore, S. J. (1998). Problems and prospects for the social support-reactivity hypothesis. Annals of Behavioral Medicine, 20, 257–269.

Lichtman, J. H., Bigger, T., Blumenthal, J. A., Frasure-Smith, N., Kaufmann, P. G., Lespérance, F., et al. Froelicher, E. S. (2008). Depression and coronary heart disease: Recommendations for screening, referral, and treatment: A science advisory from the American Heart Association Prevention Committee of the Council on Cardiovascular Nursing, Council on Clinical Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention, and Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research. Circulation, 118, 1768–1775.

Loerbroks, A., Apfelbacher, C. J., Thayer, J. F., Debling, D., Stürmer, T. (2009). Neuroticism, extraversion, stressful life events and asthma: A cohort study of middle-aged adults. Allergy, 64, 1444–1450.

Logan H., Lutgendorf, S., Rainville, P., Sheffield, D., Iverson, K., Lubaroff, D. (2001). Effects of stress and relaxation on capsaicin-induced pain. The Journal of Pain, 2, 160–170.

Lutter, M. (2007). Book review: Winning a lottery brings no happiness. Journal of Happiness Studies, 8, 155–160.

Lyon, B. L. (2012). Stress, coping, and health. W: V. H. Rice (red.), Handbook of stress, coping, and health: Implications for nursing research, theory, and practice (wydanie 2., s. 2–20). Thousand Oaks, CA: Sage.

Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others? The role of cognitive and motivational processes in well-being. American Psychologist, 56, 239–249.

Lyubomirsky, S., King, L., Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803–855.

Maier, S. F., Watkins, L. R., Fleshner, M. (1994). Psychoneuroimmunology: The interface between behavior, brain, and immunity. American Journal of Psychology 49(12), 1004–1017.

Malzberg, B. (1937). Mortality among patients with involution melancholia. American Journal of Psychiatry, 93, 1231–1238.

Marmot, M. G., Bosma, H., Hemingway, H., Stansfeld, S. (1997). Contribution of job control and other risk factors to social variations in coronary heart disease incidence. The Lancet, 350, 235–239.

Martin, M. W. (2012). Happiness and the good life. New York, NY: Oxford University Press.

Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99–113.

McEwan, B. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. New England Journal of Medicine, 338(3), 171–179.

McIntosh, J. (2014, 28 lipca) What are headaches? What causes headaches? Medical News Today. Pobrane z: http://www.medicalnewstoday.com/articles/73936.php

MedicineNet. (2013). Headaches. Pobrane z: http://www.medicinenet.com/tension_headache/article.htm#what_causes_tension_headaches

Monat, A., Lazarus, R. S. (1991). Stress and coping: An anthology (wydanie 3.). New York, NY: Columbia University Press.

Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 55, 56–67.

Myers, T. C., Wittrock, D. A., Foreman, G. W., (1998). Appraisal of subjective stress in individuals with tension-type headache: The influence of baseline measures. Journal of Behavioral Medicine, 21, 469–484.

Mykletun, A., Bjerkeset, O., Dewey, M., Prince, M., Overland, S., Stewart, R. (2007). Anxiety, depression, and cause-specific mortality: The HUNT study. Psychosomatic Medicine, 69, 323–331.

Myrtek, M. (2001). Meta-analyses of prospective studies on coronary heart disease, type A personality, and hostility. International Journal of Cardiology, 79, 245–251.

Nabi, H., Kivimaki, M., De Vogli, R., Marmot, M. G., Singh-Manoux, A. (2008). Positive and negative affect and risk of coronary heart disease: Whitehall II prospective cohort study. British Medical Journal, 337, a118.

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS). (2012). Understanding autoimmune diseases. Pobrane z: http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Autoimmune/understanding_autoimmune.pdf

Nealey-Moore, J. B., Smith, T. W., Uchino, B. N., Hawkins, M. W., Olson-Cerny, C. (2007). Cardiovascular reactivity during positive and negative marital interactions. Journal of Behavioral Medicine, 30, 505–519.

Neelakantan, S. (2013). Mind over myocardium. Nature, 493, S16–S17.

Neupert, S. D., Almeida, D. M., Charles, S. T. (2007). Age differences in reactivity to daily stressors: The role of personal control. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62B, P216–P225.

Nusair, M., Al-dadah, A., Kumar, A. (2012). The tale of mind and heart: Psychiatric disorders and coronary heart disease. Missouri Medicine, 109, 199–203.

Office on Women’s Health, U.S. Department of Health and Human Services. (2009). Heart disease: Frequently asked questions. Pobrane z: http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/heart-disease.pdf

Ong, A. D., Bergeman, C. S., Bisconti, T. L. (2005). Unique effects of daily perceived control on anxiety symptomatology during conjugal bereavement. Personality and Individual Differences, 38, 1057–1067.

Ösby, U., Brandt, L., Correia, N., Ekbom, A., Sparén, P. (2001). Excess mortality in bipolar and unipolar depression in Sweden. Archives of General Psychiatry, 58, 844–850.

Park, S. G., Kim, H. C., Min, J. Y., Hwang, S. H., Park, Y. S., Min, K. B. (2011). A prospective study of work stressors and the common cold. Occupational Medicine, 61, 53–56.

Peterson, C., Seligman, M. E. P. (1984). Causal explanations as a risk factor for depression: Theory and evidence. Psychological Review, 91, 347–374.

Peterson, C., Steen, T. A. (2002). Optimistic explanatory style. W: C. R. Snyder & S. J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology (s. 244–256). New York, NY: Oxford University Press.

Phillips, A. C. (2011). Blunted as well as exaggerated cardiovascular reactivity to stress is associated with negative health outcomes. Japanese Psychological Research, 53, 177–192.

Phillips, A. C., Gallagher, S., Carroll, D. (2009). Social support, social intimacy, and cardiovascular reactions to acute psychological stress. Annals of Behavioral Medicine, 37, 38–45.

Pinquart, M., Sörensen, S. (2000). Influence of socioeconomic status, social network, and competence on subjective well-being in later life. A meta-analysis. Psychology and Aging, 15, 187–224.

Ploubidis, G. B., Grundy, E. (2009). Personality and all cause mortality: Evidence for indirect links. Personality and Individual differences, 47, 203–208.

Powell, J. (1996). AIDS and HIV-related diseases: An educational guide for professionals and the public. New York, NY: Insight Books.

Pressman, S. D., Cohen, S. (2005). Does positive affect influence health? Psychological Bulletin, 131, 925–971.

Puterman, E., Lin, J., Blackburn, E., O’Donovan, A., Adler, N., Epel, E. (2010). The power of exercise: Buffering the effect of chronic stress on telomere length. PLoS ONE, 5(5), e10837.

Quoidbach, J., Dunn, E. W., Petrides, K. V., Mikolajczak, M. (2010). Money giveth, money taketh away: The dual effect of wealth on happiness. Psychological Science, 21, 759–763.

Rahe, R. H. (1974). The pathway between subjects’ recent life changes and their near-future illness reports: Representative results and methodological issues. W: B. S. Dohrenwend & B. P. Dohrenwend (red.), Stressful life events: Their nature and effects (s. 73–86). New York, NY: Wiley & Sons.

Rahe, R. H., McKeen, J. D., Arthur, R. J. (1967). A longitudinal study of life change and illness patterns. Journal of Psychosomatic Research, 10, 355–366.

Raney, J. D., & Troop-Gordon, W. (2012). Computer-mediated communication with distant friends: Relations with adjustment during students’ first semester in college. Journal of Educational Psychology, 104, 848–861.

Rasmussen, H. N., Wallio, S. C. (2008). The health benefits of optimism. W: S. J. Lopez (red.), Positive psychology: Exploring the best in people (s. 131–149). Westport, CT: Praeger Publishers.

Rasmussen, H. N., Scheier, M. F., Greenhouse, J. B. (2009). Optimism and physical health: A meta-analytic review. Annals of Behavioral Medicine, 37, 239–256.

Ritz, T., Steptoe, A., Bobb, C., Harris, A. H. S., Edwards, M. (2006). The asthma trigger inventory: Validation of a questionnaire for perceived triggers of asthma. Psychosomatic Medicine, 68, 956–965.

Rosengren, A., Hawken, S., Ounpuu, S., Sliwa, K., Zubaid, M., Almahmeed, W. A., et al. Yusuf, S. (2004). Association of psychosocial risk factors with risk of acute myocardial infarction in 11,119 cases and 13,648 controls from 52 countries (the INTERHEART study): Case-control study. The Lancet, 364, 953–962.

Rosenman, R. H., Brand, R. J., Jenkins, C. D., Friedman, M., Straus, R., Wurm, M. (1975). Coronary heart disease in the Western Collaborative Group Study: Final follow-up experience of 8.5 years. Journal of the American Medical Association, 223, 872–877.

Rottenberg, J., Yaroslavsky, I., Carney, R. M., Freedland, K. E., George, C. J., Baki, I., Kovacs, M. (2014). The association between major depressive disorder and risk factors for cardiovascular disease in adolescence. Psychosomatic Medicine, 76, 122–127.

Salmon, P. (2001). Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: A unifying theory. Clinical Psychology Review, 21, 33–61.

Saito, K., Kim, J. I., Maekawa, K., Ikeda, Y., Yokoyama, M. (1997). The great Hanshin-Awaji earthquake aggravates blood pressure control in treated hypertensive patients. American Journal of Hypertension, 10, 217–221.

Salonen, P., Arola, H., Nygård, C., Huhtala, H. (2008). Long-term associations of stress and chronic diseases in ageing and retired employees. Psychology, Health, and Medicine, 13, 55–62.

Sapolsky, R. M. (1998). Why zebras don’t get ulcers: An updated guide to stress, stress-related disease, and coping. New York, NY: Freeman.

Sapolsky, R. M. (2004). Organismal stress and telomeric aging. An unexpected connection. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 101, 17323–17324.

Schnall, P. L., Landsbergis, P. A. (1994). Job strain and cardiovascular disease. Annual Review of Public Health, 15, 381–411.

Schwartz, B. S., Stewart, W. F., Simon, D., Lipton, R. B. (1998). Epidemiology of tension-type headache. Journal of the American Medical Association, 279, 381–383.

Schwartz, N. M., Schwartz, M. S. (1995). Definitions of biofeedback and applied physiology. W: M. S. Schwartz & F. Andrasik (Eds.), Biofeedback: A practitioners guide (s. 32–42). New York, NY: Guilford.

Scully, J. A., Tosi, H., Banning, K. (2000). Life event checklists: Revisiting the Social Readjustment Rating Scale after 30 years. Educational and Psychological Measurement, 60, 864–876.

Segerstrom, S. C., Miller, G. E. (2004). Psychological stress and the human immune system: A meta-analytic study of 30 years of inquiry. Psychological Bulletin, 130, 601–630.

Seligman, M. E., Maier, S. F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1–9.

Seligman, M. E., Maier, S. F., Geer, J. H. (1968). Alleviation of learned helplessness in the dog. Journal of Abnormal Psychology, 3, 256–262.

Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York, NY: Free Press.

Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410–421.

Seligman, M. P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5–14.

Selye, H. (1936). A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, 138, 32–33.

Selye, H. (1974). Stress without distress. Philadelphia, PA: Lippencott.

Selye, H. (1976). The stress of life (Wydanie drugie zmienione). New York, NY: McGraw-Hill.

Shalev, I., Moffitt, T. E., Sugden, K., Williams, B., Houts, R. M., Danese, A., et al. Caspi, A. (2013). Exposure to violence during childhood is associated with telomere erosion from 5 to 10 years of age: A longitudinal study. Molecular Psychiatry, 18, 576–581.

Shapiro, P. A. (2005). Heart disease. W: J. L. Levenson (red.), Textbook of psychosomatic medicine (s. 423–444). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Sims, M., Diez-Roux, A. V., Dudley, A., Gebreab, S., Wyatt, S. B., Bruce, M. A., et al. Taylor, H. A. (2012). Perceived discrimination and hypertension among African Americans in the Jackson Heart Study [Supplemental material]. American Journal of Public Health, 102(supl. 2), S258–S265.

Smyth, J. M., Soefer, M. H., Hurewitz, A., Kliment, A., Stone, A. A. (1999). Daily psychosocial factors predict levels and diurnal cycles of asthma symptomatology and peak flow. Journal of Behavioral Medicine, 22, 179–193.

Sodergren, S. C., Hyland, M. H. (1999). Expectancy and asthma. W: I. Kirsch (red.), How expectancies shape experience (s. 197–212). Washington, DC: American Psychological Association.

Speck, R. M., Courneya, K. S., Masse, L. C., Duval, S., Schmitz, K. H. (2010). An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. Journal of Cancer Survivorship, 4, 87–100.

Stansfeld, S. A., Shipley, M. J., Head, J., Fuhrer, R. (2012). Repeated job strain and the risk of depression: Longitudinal analyses from the Whitehall II study. American Journal of Public Health, 102, 2360–2366.

Stein, F. (2001). Occupational stress, relaxation therapies, exercise, and biofeedback. Work: Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation, 17, 235–246.

Steptoe, A., O’Donnell, K., Marmot, M., Wardle, J. (2008). Positive affect and psychosocial processes related to health. British Journal of Psychology, 99, 211–227.

Stovner, L. J., Hagen, K., Jensen, R., Katsarava, Z., Lipson, R., Scher, A., et al. Zwart, J. (2007). The global burden of headache: A documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia, 27, 193–210.

Straub, R. O. (2007). Health psychology: A biopsychosocial approach (wydanie 2.). New York, NY: Worth.

Stroebe, W., Stroebe, M. (1996). The social psychology of social support. W: E. T. Higgins & A. W. Kruglanski (red.), Social psychology: Handbook of basic principles (s. 597–621). New York, NY: Guilford.

Stürmer, T., Hasselbach, P., Amelang, M. (2006). Personality, lifestyle, and risk of cardiovascular disease and cancer: Follow-up of population based cohort. British Medical Journal, 332, 1359–1362.

Suls, J., Bunde, J. (2005). Anger, anxiety, and depression as risk factors for cardiovascular disease: The problems and implications of overlapping affective dispositions. Psychological Bulletin, 131, 260–300.

Sulsky, L., Smith, C. (2005). Work stress. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Surtees, P. G., Wainwright, N. W. J., Luben, R., Wareham, N. J., Bingham, S. A., Khaw, K.-T. (2010). Mastery is associated with cardiovascular disease mortality in men and women at apparently low risk. Health Psychology, 29, 412–420.

Szubert, T. (2019). Szczęście i jego determinanty ekonomiczne. Wydawnictwo: CeDeWu.

Tatris, T. W., Peeters, M. C. W., Le Blanc, P. M., Schreurs, P. J. G., Schaufeli, W. B. (2001). From inequity to burnout: The role of job stress. Journal of Occupational Health Psychology, 6, 303–323.

Taylor, S. E. (1999). Health psychology (wydanie 4.). Boston, MA: McGraw-Hill.

Theorell, T., Tsutsumi, A., Hallquist, J., Reuterwall, C., Hogstedt, C., Fredlund, P., et al. Johnson, J. V. (1998). Decision latitude, job strain, and myocardial infarction: A study of working men in Stockholm. American Journal of Public Health, 88, 382–388.

Thoits, P. A. (2010). Stress and health: Major findings and policy implications [materiały dodatkowe]. Journal of Health and Social Behavior, 51(1 Suppl.), S41–S53.

Trudel, X., Brisson, C., Milot, A. (2010). Job strain and masked hypertension. Psychosomatic Medicine, 72, 786–793.

Trueba, A. F., Ritz, T. (2013). Stress, asthma, and respiratory infections: Pathways involving airway immunology and microbal endocrinology. Brain, Behavior and Immunity, 29, 11–27.

Uchino, B. N. (2009). Understanding the links between social support and physical health: A life-span perspective with emphasis on the separability of perceived and received support. Perspectives on Psychological Science, 4, 236–255.

Uchino, B. N., Vaughn, A. A., Carlisle, M., Birmingham, W. (2012). Social support and immunity. W: S. C. Segerstrom (red.), The Oxford handbook of psychoneuroimmunology (s. 214–233). New York, NY: Oxford University Press.

Ukestad, L. K., Wittrock, D. A. (1996). Pain perception and coping in recurrent headache. Health Psychology, 15, 65–68.

Vella, E. J., Kamarck, T. W., Flory, J. D., Manuck, S. (2012). Hostile mood and social strain during daily life: A test of the transactional model. Annals of Behavioral Medicine, 44, 341–352.

von Leupoldt, A., Ehnes, F., Dahme, B. (2006). Emotions and respiratory function in asthma: A comparison of findings in everyday life and laboratory. British Journal of Health Psychology, 11, 185–198.

Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063–1070.

Weeke, A. (1979). Causes of death in manic-depressive. In M. Shou & M. Stromgren (red.), Origin, prevention, and treatment of affective disorders (pp. 289–299). London, England: Academic Press.

Whang, W., Kubzansky, L. D., Kawachi, I., Rexrod, K. M., Kroenke, C. H., Glynn, R. J., et al. Albert, C. M. (2009). Depression and risk of sudden cardiac death and coronary heart disease in women: Results from the Nurses’ Health Study. Journal of the American College of Cardiology, 53, 950–958.

Wilson, T. D., Gilbert, D. T. (2003). Affective forecasting. Advances in Experimental Social Psychology, 35, 345–411.

World Health Organization (WHO). (2013). A global brief on hypertension: Silent killer, global public health crisis. Pobrane z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79059/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_eng.pdf?ua=1

Wright, R. J., Rodriguez, M., Cohen, S. (1998). Review of psychosocial stress and asthma: An integrated biopsychosocial approach. Thorax, 53, 1066–1074.

Wulsin, L. R., Singal, B. M. (2003). Do depressive symptoms increase the risk for the onset of coronary disease? A systematic quantitative review. Psychosomatic Medicine, 65, 201–210.

Zacharie, R. (2009). Psychoneuroimmunology: A bio-psycho-social approach to health and disease. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 645–651.

Zaburzenia psychiczne

Abela, J. R., Hankin, B. L. (2011). Rumination as a vulnerability factor to depression during the transition from early to middle adolescence: A multiwave longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 120, 259–271.

Abramowitz, J. S., Siqueland, L. (2013). Obsessive-compulsive disorder. In L. G. Castonguay & T. F. Oltmanns (red.), Psychopathology: From science to clinical practice, s. 143–171. New York, NY: Guilford Press.

Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., Alloy, L. B. (1989). Hopelessness depression: A theory- based subtype of depression. Psychological Review, 96, 358–372.

Afifi, T. O., Mather, A., Boman, J., Fleisher, W., Enns, M. W., MacMillan, H., Sareen, J. (2010). Childhood adversity and personality disorder: Results from a nationally representative population-based survey. Journal of Psychiatric Research, 45, 814–822.

Agerbo, E., Nordentoft, M., Mortensen, P. B. (2002). Familial, psychiatric, and socioeconomic risk factors for suicide in young people: Nested case-control study. British Medical Journal, 325, 74–77.

Aghukwa, C. N. (2012). Care seeking and beliefs about the cause of mental illness among Nigerian psychiatric patients and their families. Psychiatric Services, 63, 616–618.

Aikins, D. E., Craske, M. G. (2001). Cognitive theories of generalized anxiety disorder. Psychiatric Clinics of North America, 24, 57–74.

Akinbami, L. J., Liu, X., Pastor, P., Reuben, C. A. (2011, August). Attention deficit hyperactivity disorder among children aged 5–17 years in the United States, 1998–2009 (NCHS data brief No. 70). Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. Pobrane z: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db70.pdf

Alden, L. E., Bieling, P. (1998). Interpersonal consequences in the pursuit of safety. Behaviour Research and Therapy, 36, 53–64.

Alegria, A. A., Blanco, C., Petry, N. M., Skodol, A. E., Liu, S. M., Grant, B. (2013). Sex differences in antisocial personality disorder: Results from the National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 4, 214–222.

American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

Andreasen, N. C. (1987). The diagnosis of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13, 9–22.

Andréasson, S., Allbeck, P., Engström, A., Rydberg, U. (1987). Cannabis and schizophrenia: A longitudinal study of Swedish conscripts. Lancet, 330, 1483–1486.

Asberg, M., Thorén, P., Träskman, L., Bertilsson, L., Ringberger, V. (1976). “Serotonin depression” — a biochemical subgroup within the affective disorders? Science, 191(4226), 478–480. doi: 10.1126/science.1246632

Asperger’s syndrome dropped from psychiatrists’ handbook the DSM: DSM-5, latest revision of Diagnostic and Statistical Manual, merges Asperger's with autism and widens dyslexia category. (2012, December 1). The Guardian. Pobrane z: http://www.theguardian.com/society/2012/dec/02/aspergers-syndrome-dropped-psychiatric-dsm.

Autism Genome Project Consortium. (2007). Mapping autism risk loci using genetic linkage and chromosomal rearrangements. Nature Genetics, 39, 319–328.

Baes, C. V. W., Tofoli, S. M. C., Martins, C. M. S., Juruena, M. F. (2012). Assessment of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis activity: Glucocorticoid receptor and mineralocorticoid receptor function in depression with early life stress — a systematic review. Acta Neuropsychiatrica, 24, 4–15.

Baker, L. A., Bezdjian, S., Raine, A. (2006). Behavioral genetics: The science of antisocial behavior. Law and Contemporary Problems, 69, 7–46.

Barbaresi, W. J., Colligan, R. C., Weaver, A. L., Voigt, R. G., Killian, J. M., Katusic, S. K. (2013). Mortality, ADHD, and psychosocial adversity in adults with childhood ADHD: A prospective study. Pediatrics, 131, 637–644.

Barker, P. (2010). The legacy of Thomas Szasz. Pobrane z: http://www.centerforindependentthought.org/SzaszLegacy.html.

Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New York, NY: Guilford Press.

Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., Fletcher, K. (2002). The persistence of attention-deficit/hyperactivity disorder into young adulthood as a function of reporting source and definition of disorder. Journal of Abnormal Psychology, 111, 279–289.

Battista, S. R., Kocovski, N. L. (2010). Exploring the effect of alcohol on post-event processing specific to a social event. Cognitive Behaviour Therapy, 39, 1–10.

Baumeister, A. A., Hawkins, M. F. (2004). The serotonin hypothesis of schizophrenia: A historical case study on the heuristic value of theory in clinical neuroscience. Journal of the History of the Neurosciences, 13, 277–291.

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York, NY: International Universities Press.

Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. American Journal of Psychiatry, 165, 969–977.

Berman, A. L. (2009). School-based suicide prevention: Research advances and practice implications [Commentary]. School Psychology Review, 38, 233–238.

Bettelheim, B. (1967). The empty fortress: Infantile autism and the birth of the self. New York, NY: Free Press.

Beucke, J. C., Sepulcre, J., Talukdar, T., Linnman, C., Zschenderlein, K., Endrass, T., Kathman, N. (2013). Abnormally high degree connectivity of the orbitofrontal cortex in obsessive-compulsive disorder. JAMA Psychiatry, 70, 619–629.

Bhugra D. (2005). The global prevalence of schizophrenia. PLOS Medicine, 5, 15 - 175.

Biederman, J., Faraone, S. V., Hirshfeld-Becker, D. R., Friedman, D., Robin, J. A., Rosenbaum, J. F. (2001). Patterns of psychopathology and dysfunction in high-risk children of parents with panic disorder and major depression. American Journal of Psychiatry, 158, 49–57.

Bochenek, A., Reicher, M. (2014). Anatomia człowieka, tom IV. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Bolton, D., Rijsdijk, F., O’Connor, T. G., Perrin, S., Eley, T. C. (2007). Obsessive-compulsive disorder, tics and anxiety in 6-year-old twins. Psychological Medicine, 37, 39–48.

Bourguignon, E. (1970). Hallucinations and trance: An anthropologist's perspective. W: W. Keup (red.), Origins and mechanisms of hallucination, s. 183–190. New York, NY: Plenum Press.

Bouton, M. E., Mineka, S., Barlow, D. H. (2001). A modern learning theory perspective on the etiology of panic disorder. Psychological Review, 108, 4–32.

Bramsen, I., Dirkzwager, A. J. E., van der Ploeg, H. M. (2000). Predeployment personality traits and exposure to trauma as predictors of posttraumatic stress symptoms: A prospective study of former peacekeepers. American Journal of Psychiatry, 157, 1115–1119.

Bregman, J. D. (2005). Definitions and characteristics of the spectrum. W: D. Zager (red.), Autism spectrum disorders: Identification, education, and treatment (3rd ed., s. 3–46. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Brewin, C. R., Andrews, B., Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 748–756.

Bremner, J. D., Krystal, J. H., Southwick, S. M., Charney, D. S. (1996). Noradrenergic mechanisms in stress and anxiety: I. preclinical studies. Synapse, 23, 28–38.

Brown, A. S., Begg, M. D., Gravenstein, S., Schaefer, C. A., Wyatt, R. J., Breshnahan, M., Susser, E. S. (2004). Serologic evidence of prenatal influenza in the etiology of schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 61, 774–780.

Boland, R. J., Keller, M. B. (2009). Course and outcome of depression. W: I. H. Gotlib, C. L. Hammen (red.), Handbook of depression, s. 23–43. New York, NY: Guilford Press.

Brent, D. A., Bridge, J. (2003). Firearms availability and suicide: A review of the literature. American Behavioral Scientist, 46, 1192–1210.

Brown, G. W., Harris, T. O. (1989). Depression. W: G. W. Brown, T. O. Harris (red.), Life events and illness, s. 49–93. New York, NY: Guilford Press.

Brown, G. W., Ban, M., Craig, T. J. K., Harris, T. O., Herbert, J., Uher, R. (2013). Serotonin transporter length polymorphism, childhood maltreatment, and chronic depression: A specific gene-environment interaction. Depression and Anxiety, 30, 5–13.

Buchanan-Barker, P., Barker, P. (2009, February). The convenient myth of Thomas Szasz. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16(1): 87–95. doi: 10.1111/j.1365-2850.2008.01310.x.

Buchsbaum, M. S., Nuechterlein, K. H., Haier, R. J., Wu, J., Sicotte, N., Hazlett, E., Guich, S. (1990). Glucose metabolic rate in normal and schizophrenics during the continuous performance test assessed by positron emission tomography. British Journal of Psychiatry, 156, 216–227.

Burt, S. A. (2009). Rethinking environmental contributions to child and adolescent psychopathology: A meta-analysis of shared environmental influences. Psychological Bulletin, 135, 608–637.

Burton, C. L., Barta, C., Cath, D., Geller, D., Van Den Heuvel, O. A., Yao, Y., Obsessive Compulsive Disorder and Tourette Syndrome Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Eapen, V., Grünblatt , E., Zai, G. (2020). Genetics of obsessive-compulsive disorder and Tourette disorder. W: B. T. Baune (red.), Personalized Psychiatry, s. 239 – 252. Academic Press.

Butler, L. D., Nolen-Hoeksema, S. (1994). Gender differences in responses to depressed mood in a college sample. Sex Roles, 30, 331–346.

Byrd, R. (2002, October 17). Report to the legislature on the principal findings from the epidemiology of autism in California: A comprehensive pilot study. Pobrane z: http://www.dds.ca.gov/Autism/MindReport.cfm.

Cadoret, R., Yates, W. R., Troughton, E., Woodworth, G., & Stewart, M. (1995). Genetic environmental interactions in the genesis of aggressivity and conduct disorders. Archives of General Psychiatry, 52, 916–924.

Cannon, M., Jones, P. B., Murray, R. M. (2002). Obstetric complications and schizophrenia: Historical and meta-analytic review. American Journal of Psychiatry, 159, 1080–1092.

Casadio, P., Fernandes, C., Murray, R. M., Di Forti, M. (2011). Cannabis use in young people: The risk for schizophrenia. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35, 1779–1787.

Cardeña, E., Gleaves, D. H. (2006). Dissociative disorders. W: M. Hersen, S. M. Turner, D. C. Beidel (red.), Adult psychopathology and diagnosis, s. 473–503. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, H., Poulton, R. (2003). Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 301(5631), 386–389.

Centers for Disease Control and Prevention. (2010, November 12). Increasing prevalence of parent-reported attention-deficit/hyperactivity disorder among children, United States, 2003–2007. Morbidity and Mortality Weekly Report, 59(44), 1439–1443.

Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Suicide: Facts at a glance. Pobrane z: http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/Suicide_DataSheet-a.pdf.

Centers for Disease Control and Prevention. (2012, March 30). Prevalence of autism spectrum disorders—autism and developmental disabilities monitoring network, 14 sites, United States, 2008. Morbidity and Mortality Weekly Report: Surveillance Summaries, 61(3), 1–19. Pobrane z: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6103.pdf.

Centers for Disease Control and Prevention. (2013a). Definitions: Self-directed violence. Pobrane z: http://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/definitions.html.

Centers for Disease Control and Prevention. (2013b). National suicide statistics at a glance: Trends in suicide rates among both sexes, by age group, United States, 1991–2009. Pobrane z: http://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/statistics/trends02.html.

Charney, D. S., Woods, S. W., Nagy, L. M., Southwick, S. M., Krystal, J. H., Heninger, G. R. (1990). Noradrenergic function in panic disorder [Supplemental material]. Journal of Clinical Psychiatry, 51, 5–11.

Chodkiewicz, J. (2017). Polska adaptacja Gotlandzkiej Skali Męskiej Depresji (GDMS) Wolfganga Rutza. Advances in Psychiatry and Neurology, 26, 13-23.

Clark, D. M. (1996). Panic disorder: From theory to therapy. W: R. M. Rapee (red.), Current controversies in the anxiety disorders, s. 318–344. New York, NY: Guilford Press.

Clauss, J. A., Blackford, J. U. (2012). Behavioral inhibition and risk for developing social anxiety disorder: A meta-analytic study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51(10), 1066–1075.

Clegg, J. W. (2012). Teaching about mental health and illness through the history of the DSM. History of Psychology, 15, 364–370.

Compton, W. M., Conway, K. P., Stinson, F. S., Colliver, J. D., Grant, B. F. (2005). Prevalence, correlates, and comorbidity of DSM-IV antisocial personality syndromes and alcohol and specific drug use disorders in the United States: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Journal of Clinical Psychiatry, 66, 677–685.

Cook, M., Mineka, S. (1989). Observational conditioning of fear to fear-relevant versus fear-irrelevant stimuli in rhesus monkeys. Journal of Abnormal Psychology, 98, 448–459.

Craske, M. G. (1999). Anxiety disorders: Psychological approaches to theory and treatment. Boulder, CO: Westview Press.

Crosby, A. E., Ortega, L., Melanson, C. (2011). Self-directed violence surveillance: Uniform definitions and recommended data elements, version 1.0. Pobrano z: http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/self-directed-violence-a.pdf.

Dalenberg, C. J., Brand, B. L., Gleaves, D. H., Dorahy, M. J., Loewenstein, R. J., Cardeña, E., Spiegel, D. (2012). Evaluation of the evidence for the trauma and fantasy models of dissociation. Psychological Bulletin, 138, 550–588.

Sometimes Interesting: Weird, Forgotten, and Sometimes Interesting Things. (2011, July 2). Dancing mania [Web log post]. Pobrane z: http://sometimes-interesting.com/2011/07/02/dancing-mania/.

Davidson, R. J., Pizzagalli, D. A., Nitschke, J. B. (2009). Representation and regulation of emotional depression: Perspectives from cognitive neuroscience. W: I. H. Gotlib, C. L. Hammen (red.), Handbook of depression, s. 218–248. New York, NY: Guilford Press.

Davis, K. L., Kahn, R. S., Ko., G., Davidson, M. (1991). Dopamine in schizophrenia: A review and reconceptualization. American Journal of Psychiatry, 148, 1474–1486.

Decety, J., Skelly, L. R., Kiehl, K. A. (2013). Brain response to empathy-eliciting scenarios involving pain in incarcerated individuals with psychopathy. JAMA Psychiatry, 70, 638–645.

Demos, J. (1983). Entertaining Satan: Witchcraft and the culture of early New England. New York, NY: Oxford University Press.

Dempsey, A. F., Schaffer, S., Singer, D., Butchart, A., Davis, M., Freed, G. L. (2011). Alternative vaccination schedule preferences among parents of young children. Pediatrics, 128, 848–856.

DeStefano, F., Price, C. S., Weintraub, E. S. (2013). Increasing exposures to antibody-stimulating proteins and polysaccharides in vaccines is not associated with risk of autism. The Journal of Pediatrics, 163, 561–567.

DiGrande, L., Perrin, M. A., Thorpe, L. E., Thalji, L., Murphy, J., Wu, D., Brackbill, R. M. (2008). Posttraumatic stress symptoms, PTSD, and risk factors among lower Manhattan residents 2–3 years after the September 11, 2001 terrorist attacks. Journal of Traumatic Stress, 21, 264–273.

DNA project aims to count Scots redheads. (2012, November 7). British Broadcast Corporation [BBC]. Pobrane z: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-20237511.

Downs, M. (2008, March 31). Autism-vaccine link: Evidence doesn’t dispel doubts [Web log post]. Pobrane z: www.webmd.com/brain/autism/searching-for-answers/vaccines-autism.

Dozois, D. J. A., Beck, A. T. (2008). Cognitive schemas, beliefs and assumptions. W: K. S. Dobson, D. J. A. Dozois (red.), Risk factors in depression, s. 121–143. New York, NY: Academic Press.

Drevets, W. C., Bogers, W. U., Raichle, M. E. (2002). Functional anatomical correlates of antidepressant drug treatment assessed using PET measures of regional glucose metabolism. European Neuropsychopharmacology, 12, 527–544.

Dziwota, E., Łaba-Stefanek, A., Małolepsza, O., Skoczeń, N., Olajossy, M. (2015). Anatomiczne zmiany mózgu w schizofrenii. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 10, 121 – 128.

Ehlers, A., Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 38, 319–345.

Etzersdorfer, E., Voracek, M., Sonneck, G. (2004). A dose-response relationship between imitational suicides and newspaper distribution. Archives of Suicide Research, 8, 137– 145.

Fabrega, H. (2007). How psychiatric conditions were made. Psychiatry, 70, 130–153.

Fitzgerald, P. B., Laird, A. R., Maller, J., Daskalakis, Z. J. (2008). A meta-analytic study of changes in brain activation in depression. Human Brain Mapping, 29, 683–695.

Fields, T. (2010). Postpartum depression effects on early interactions, parenting, and safety practices: A review. Infant Behavior and Development, 33, 1–6.

Fisher, C. (2010, February 11). DSM-5 development process included emphasis on gender and cultural sensitivity [Web log post]. Pobrane z: http://www.bmedreport.com/archives/9359.

Fleischman, A., Bertolote, J. M., Belfer, M., Beautrais, A. (2005). Completed suicide and psychiatric diagnoses in young people: A critical examination of the evidence. American Journal of Orthopsychiatry, 75, 676–683.

Fombonne, E., Goin-Kochel, R. B., O'Roakc, B. J. (2020). Beliefs in vaccine as causes of autism among SPARK cohort caregivers. Vaccine, 38, 1794-1803

Foote, B., Smolin, Y., Kaplan, M., Legatt, M. E., Lipschitz, D. (2006). Prevalence of dissociative disorders in psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 163, 623–629.

Fox, N. A., Henderson, H. A., Marshall, P. J., Nichols, K. E., Ghera, M. M. (2005). Behavioral inhibition: Linking biology and behavior within a developmental framework. Annual Review of Psychology, 56, 235–262.

Frances, A. (2012, December 2). DSM 5 is guide not bible—ignore its ten worst changes [Web log post]. Pobrane z: http://www.psychologytoday.com/blog/dsm5-in-distress/201212/dsm-5-is-guide-not-bible-ignore-its-ten-worst-changes.

Freeman, A., Stone, M., Martin, D., Reinecke, M. (2005). A review of borderline personality disorder. W: A. Freeman, M. Stone, D. Martin, M. Reinecke (red.), Comparative treatments for borderline personality disorder, s. 1–20. New York, NY: Springer.

Fung, M. T., Raine, A., Loeber, R., Lynam, D. R., Steinhauer, S. R., Venables, P. H., Stouthamer-Loeber, M. (2005). Reduced electrodermal activity in psychopathy-prone adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 114, 187–196.

Fusar-Poli, P., Borgwardt, S., Bechdolf, A., Addington, J., Riecher-Rössler, A., Schultze-Lutter, F., Yung, A. (2013). The psychosis high-risk state: A comprehensive state-of-the-art review. Archives of General Psychiatry, 70, 107–120.

Gauthier, J., Siddiqui, T. J., Huashan, P., Yokomaku, D., Hamdan, F. F., Champagne, N., Rouleau, G.A. (2011). Truncating mutations in NRXN2 and NRXN1 in autism spectrum disorders and schizophrenia. Human Genetics, 130, 563–573.

Gizer, I. R., Ficks, C., Waldman, I. D. (2009). Candidate gene studies of ADHD: A meta-analytic review. Human Genetics, 126, 51–90.

Goldstein, A. J., Chambless, D. L. (1978). A reanalysis of agoraphobia. Behavior Therapy, 9, 47–59.

Goldstein, J. M., Buka, S. L., Seidman, L. J., & Tsuang, M. T. (2010). Specificity of familial transmission of schizophrenia psychosis spectrum and affective psychoses in the New England family study’s high-risk design. Archives of General Psychiatry, 67, 458–467.

Good, B. J., Hinton, D. E. (2009). Panic disorder in cross-cultural and historical perspective. W: D. E. Hinton, B. J. Good (red.), Culture and panic disorder, s. 1–28. Stanford, CA: Stanford University Press.

Goodman, S. H., Brand, S. R. (2009). Depression and early adverse experiences. W: I. H. Gotlib, C. L. Hammen (red..), Handbook of depression, s. 249–274. New York, NY: Guilford Press.

Gotlib, I. H., Joormann, J. (2010). Cognition and depression: Current status and future directions. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 285–312.

Gottesman, I. I. (2001). Psychopathology through a life span-genetic prism. American Psychologist, 56, 867–878.

Graybiel, A. N., Rauch, S. L. (2000). Toward a neurobiology of obsessive-compulsive disorder. Neuron, 28, 343–347.

Green, M. F. (2001). Schizophrenia revealed: From neurons to social interactions. New York, NY: W. W. Norton.

Hackmann, A., Clark, D. M., McManus, F. (2000). Recurrent images and early memories in social phobia. Behaviour Research and Therapy, 38, 601–610.

Halligan, S. L., Herbert, J., Goodyer, I., Murray, L. (2007). Disturbances in morning cortisol secretion in association with maternal postnatal depression predict subsequent depressive symptomatology in adolescents. Biological Psychiatry, 62, 40–46.

Hare, R. D. (1965). Temporal gradient of fear arousal in psychopaths. Journal of Abnormal Psychology, 70, 442–445.

Hasin, D. S., Fenton, M. C., Weissman, M. M. (2011). Epidemiology of depressive disorders. W: M. T. Tsuang, M. Tohen, P. Jones (red.), Textbook of psychiatric epidemiology, s. 289–309. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Herman, J. (1997). Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror. New York, NY: Basic Books.

Herrenkohl, T. I., Maguin, E., Hill, K. G., Hawkins, J. D., Abbott, R. D., Catalano, R. (2000). Developmental risk factors for youth violence. Journal of Adolescent Health, 26, 176–186.

Heston, L. L. (1966). Psychiatric disorders in foster home reared children of schizophrenic mothers. British Journal of Psychiatry, 112, 819–825.

Hettema, J. M., Neale, M. C., Kendler, K. S. (2001). A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. The American Journal of Psychiatry, 158, 1568–1578.

Holsboer, F., Ising, M. (2010). Stress hormone regulation: Biological role and translation into therapy. Annual Review of Psychology, 61, 81–109.

Howes, O. D., Kapur, S. (2009). The dopamine hypothesis of schizophrenia: Version III—The final common pathway. Schizophrenia Bulletin, 35, 549–562.

Hoza, B., Mrug, S., Gerdes, A. C., Hinshaw, S. P., Bukowski, W. M., Gold, J. A., . Arnold, L. E. (2005). What aspects of peer relationships are impaired in children with ADHD? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 411–423.

Hughes, V. (2007). Mercury rising. Nature Medicine, 13, 896–897.

Jellinek, M. S., Herzog, D. B. (1999). The child. W: A. M. Nicholi, Jr. (red.), The Harvard guide to psychiatry, s. 585–610. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University.

Johnson, J. G., Cohen, P., Kasen, S., Brook, J. S. (2006). Dissociative disorders among adults in the community, impaired functioning, and axis I and II comorbidity. Journal of Psychiatric Research, 40, 131–140.

Joormann, J. (2009). Cognitive aspects of depression. W: I. H. Gotlib, C. L. Hammen (red.), Handbook of depression, s. 298–321. New York, NY: Guilford Press.

Joyce, P. R., McKenzie, J. M., Luty, S. E., Mulder, R. T., Carter, J. D., Sullivan, P. F., Cloninger, C. R. (2003). Temperament, childhood environment, and psychopathology as risk factors for avoidant and borderline personality disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 756–764.

Judd, L. L. (2012). Dimensional paradigm of the long-term course of unipolar major depressive disorder. Depression and Anxiety, 29, 167–171.

Kagan, J., Reznick, J. S., Snidman, N. (1988). Biological bases of childhood shyness. Science, 240, 167–171.

Katzelnick, D. J., Kobak, K. A., DeLeire, T., Henk, H. J., Greist, J. H., Davidson, J. R. T., Helstad, C. P. (2001). Impact of generalized social anxiety disorder in managed care. The American Journal of Psychiatry, 158, 1999–2007.

Kendler, K. S., Hettema, J. M., Butera, F., Gardner, C. O., Prescott, C. A. (2003). Life event dimensions of loss, humiliation, entrapment, and danger in the prediction of onsets of major depression and generalized anxiety. Archives of General Psychiatry, 60, 789–796.

Kennedy, A., LaVail, K., Nowak, G., Basket, M., Landry, S. (2011). Confidence about vaccines in the United States: Understanding parents’ perceptions. Health Affairs, 30, 1151–1159.

Kessler, R. C. (1997). The effects of stressful life events on depression. Annual Review of Psychology, 48, 191–214.

Kessler, R. C. (2003). Epidemiology of women and depression. Journal of Affective Disorders, 74, 5–13.

Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. P., Walters, E. F. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62, 593–602.

Kessler, R. C., Chiu, W. T., Jin, R., Ruscio, A. M., Shear, K., Walters, E. (2006). The epidemiology of panic attacks, panic disorder, and agoraphobia in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 63, 415–424.

Kessler, R. C., Galea, S., Gruber, M. J., Sampson, N. A., Ursano, R. J., Wessely, S. (2008). Trends in mental illness and suicidality after Hurricane Katrina. Molecular Psychiatry, 13, 374–384.

Kessler, R. C., Ruscio, A. M., Shear, K., Wittchen, H. U. (2009). Epidemiology of anxiety disorders. W: M. B. Stein, T. Steckler (red.), Behavioral neurobiology of anxiety and its treatment, s. 21–35. New York, NY: Springer.

Kessler, R. C. Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 52, 1048–1060.

Kessler, R. C., Wang, P. S. (2009). Epidemiology of depression. W: I. H. Gotlib, C. L. Hammen (red.), Handbook of depression, s. 5–22. New York, NY: Guilford Press.

Khashan, A. S., Abel, K. M., McNamee, R., Pedersen, M. G., Webb, R., Baker, P., Mortensen, P. B. (2008). Higher risk of offspring schizophrenia following antenatal maternal exposure to severe adverse life events. Archives of General Psychiatry, 65, 146–152.

Kiejna, A., Piotrowski, P., Adamowski, T., Moskalewicz, J., Wciórka, J., Stokwiszewski, J., Rabczenko, D., Kessler, R. C. (2015). Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP. Polska. PsychiatrPol, 49, 15 – 27.

Kiejna A, Rymaszewska J, Suwalska A, Łojko D, Rybakowski J. (2006). Prawdopodobieństwo dwubiegunowości u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi. PsychiatrPol ,40, 445–454.

Kinney, D. K., Barch, D. H., Chayka, B., Napoleon, S., Munir, K. M. (2009). Environmental risk factors for autism: Do they help or cause de novo genetic mutations that contribute to the disorder? Medical Hypotheses, 74, 102–106.

Kleim, B., Gonzalo, D., Ehlers, A. (2011). The Depressive Attributions Questionnaire (DAQ): Development of a short self-report measure of depressogenic attributions. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 33, 375–385.

Klein, R. G., Mannuzza, S., Olazagasti, M. A. R., Roizen, E., Hutchison, J. A., Lashua, E. C., Castellanos, F. X. (2012). Clinical and functional outcome of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder 33 years later. Archives of General Psychiatry, 69, 1295–1303.

Koenen, K. C., Stellman, J. M., Stellman, S. D., Sommer, J. F. (2003). Risk factors for course of posttraumatic stress disorder among Vietnam veterans: A 14-year follow-up of American Legionnaires. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 980–986.

Komenda Główna Policji. Dane statystyczne. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze.

Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, Instytut Psychiatrii i Neurologii(2012). Pobrane z: https://ezop.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/EZOP-I_Raport_min.pdf.

Kopell, B. H., Greenberg, B. D. (2008). Anatomy and physiology of the basal ganglia: Implications for DBS in psychiatry. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 408–422.

Large, M., Sharma, S., Compton, M. T., Slade, T., Nielssen, O. (2011). Cannabis use and earlier onset of psychosis: A systematic meta-analysis. Archives of General Psychiatry, 68, 555–561.

Lasalvia, A., Zoppei, S., Van Bortel, T., Bonetto, C., Cristofalo, D., Wahlbeck, K., Thornicroft, G. (2013). Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: A cross-sectional survey. The Lancet, 381, 55–62.

Lawrie, S. M., Abukmeil, S. S. (1998). Brain abnormality in schizophrenia: A systematic and quantitative review of volumetric magnetic resonance imaging studies. British Journal of Psychiatry, 172, 110–120.

LeMoult, J., Castonguay, L. G., Joormann, J., McAleavey, A. (2013). Depression. W: L. G. Castonguay, T. F. Oltmanns (red.), Psychopathology: From science to clinical practice, s.17–61. New York, NY: Guilford Press.

Lezenweger, M. F., Lane, M. C., Loranger, A. W., Kessler, R. C. (2007). DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biological Psychiatry, 62, 553–564.

Lilienfeld, S. O., Marino, L. (1999). Essentialism revisited: Evolutionary theory and the concept of mental disorder. Journal of Abnormal Psychology, 108, 400–411.

Lim, L., Goh, J., Chan, Y.H., Poon, S.H. (2010). Mental Health Literacy and the Belief in the Supernatural . Open Journal of Psychiatry, 5, 334-341.

Linnet, K. M., Dalsgaard, S., Obel, C., Wisborg, K., Henriksen, T. B., Rodriquez, A., Jarvelin, M. R. (2003). Maternal lifestyle factors in pregnancy risk of attention deficit hyperactivity disorder and associated behaviors: A review of current evidence. The American Journal of Psychiatry, 160, 1028–1040.

Lis- Turlejska, M., Łuszczyńska, A., Szumiał, Sz. (2016). PTSD prevalence among Polish World War II survivors, PsychiatrPol, 50, 923 – 934.

Livesley, J. (2008). Toward a genetically-informed model of borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 22, 42–71.

Livesley, J., Jang, K. L. (2008). The behavioral genetics of personality disorders. Annual Review of Clinical Psychology, 4, 247–274.

Loe, I. M., Feldman, H. M. (2007). Academic and educational outcomes of children with ADHD. Journal of Pediatric Psychology, 32, 643–654.

Luxton, D. D., June, J. D., Fairall, J. M. (2012, May). Social media and suicide: A public health perspective [Supplement 2]. American Journal of Public Health, 102(S2), S195–S200. doi: 10.2105/AJPH.2011.300608

Mackin, P., Young, A. H. (2004, May 1). The role of cortisol and depression: Exploring new opportunities for treatments. Psychiatric Times. Pobrane z: http://www.psychiatrictimes.com/articles/role-cortisol-and-depression-exploring-new-opportunities-treatments.

Maher, W. B., Maher, B. A. (1985). Psychopathology: I. from ancient times to the eighteenth century. W: G. A. Kimble, K. Schlesinger (red.), Topics in the history of psychology: Volume 2, s. 251–294. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Mann, J. J., (2003). Neurobiology of suicidal behavior. Nature Reviews Neuroscience, 4, 819–828.

Marker, C. D. (2013, March 3). Safety behaviors in social anxiety: Playing it safe in social anxiety [Web log post]. Pobrane z: http://www.psychologytoday.com/blog/face-your-fear/201303/safety-behaviors-in-social-anxiety.

Martens, E. J., de Jonge, P., Na, B., Cohen, B. E., Lett, H., Whooley, M. A. (2010). Scared to death? Generalized anxiety disorder and cardiovascular events in patients with stable coronary heart disease. Archives of General Psychiatry, 67, 750–758.

Mataix-Cols, D., Frost, R. O., Pertusa, A., Clark, L. A., Saxena, S., Leckman, J. F., Wilhelm, S. (2010). Hoarding disorder: A new diagnosis for DSM-V? Depression and Anxiety, 27, 556–572.

Mayes, R., Horowitz, A. V. (2005). DSM-III and the revolution in the classification of mental illness. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 41, 249–267.

Mazure, C. M. (1998). Life stressors as risk factors in depression. Clinical Psychology: Science and Practice, 5, 291–313.

Marshal, M. P., Molina, B. S. G. (2006). Antisocial behaviors moderate the deviant peer pathway to substance use in children with ADHD. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35, 216–226.

McCabe, K. (2010, January 24). Teen’s suicide prompts a look at bullying. Boston Globe. Pobrane z: http://www.boston.com.

McCabe, R. E., Antony, M. M., Summerfeldt, L. J., Liss, A., Swinson, R. P. (2003). Preliminary examination of the relationship between anxiety disorders in adults and self-reported history of teasing or bullying experiences. Cognitive Behaviour Therapy, 32, 187–193.

McCann, D., Barrett, A., Cooper, A., Crumpler, D., Dalen, L., Grimshaw, K., . Stevenson, J. (2007). Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: A randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. The Lancet, 370(9598), 1560–1567.

McEwen, B. S. (2005). Glucocorticoids, depression, and mood disorders: Structural remodeling in the brain. Metabolism: Clinical and Experimental, 54, 20–23.

McNally, R. J. (2003). Remembering trauma. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Meek, S. E., Lemery-Chalfant, K., Jahromi, L. D., Valiente, C. (2013). A review of gene-environment correlations and their implications for autism: A conceptual model. Psychological Review, 120, 497–521.

Merikangas, K. R., Tohen, M. (2011). Epidemiology of bipolar disorder in adults and children. W: M. T. Tsuang, M. Tohen, P. Jones (red.), Textbook of psychiatric epidemiology, s. 329–342. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Merikangas, K. R., Jin, R., He, J. P., Kessler, R. C., Lee, S., Sampson, N. A., Zarkov, Z. (2011). Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the World Mental Health Survey Initiative. Archives of General Psychiatry, 68, 241–251.

Mezzich, J. E. (2002). International surveys on the use of ICD-10 and related diagnostic systems. Psychopathology, 35, 72–75.

Michaud, K., Matheson, K., Kelly, O., Anisman, H. (2008). Impact of stressors in a natural context on release of cortisol in healthy adult humans: A meta-analysis. Stress, 11, 177–197.

Mineka, S., Cook, M. (1993). Mechanisms involved in the observational conditioning of fear. Journal of Experimental Psychology: General, 122, 23–38.

Moffitt, T. E., Caspi, A., Harrington, H., Milne, B. J., Melchior, M., Goldberg, D., Poulton, R. (2007). Generalized anxiety disorder and depression: Childhood risk factors in a birth cohort followed to age 32. Psychological Medicine, 37, 441–452.

Moitra, E., Beard, C., Weisberg, R. B., Keller, M. B. (2011). Occupational impairment and social anxiety disorder in a sample of primary care patients. Journal of Affective Disorders, 130, 209–212.

Molina, B. S. G., Pelham, W. E. (2003). Childhood predictors of adolescent substance abuse in a longitudinal study of children with ADHD. Journal of Abnormal Psychology, 112, 497–507.

Moore, T. H., Zammit, S., Lingford-Hughes, A., Barnes, T. R., Jones, P. B., Burke, M., Lewis, G. (2007). Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes. Lancet, 370, 319–328.

Morris, E. P., Stewart, S. H., Ham, L. S. (2005). The relationship between social anxiety disorder and alcohol use disorders: A critical review. Clinical Psychology Review, 25, 734–760.

Mowrer, O. H. (1960). Learning theory and behavior. New York, NY: John Wiley & Sons.

Nader, K. (2001). Treatment methods for childhood trauma. W: J. P. Wilson, M. J. Friedman, J. D. Lindy (red.), Treating psychological trauma and PTSD, s. 278–334. New York, NY: Guilford Press.

Nanni, V., Uher, R., Danese, A. (2012). Childhood maltreatment predicts unfavorable course of illness and treatment outcome in depression: A meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 169, 141–151.

Nathan, D. (2011). Sybil exposed: The extraordinary story behind the famous multiple personality case. New York, NY: Free Press.

National Comorbidity Survey. (2007). NCS-R lifetime prevalence estimates [Data file]. Pobrane z: http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/index.php.

National Institute on Drug Abuse (NIDA). (2007, October). Comorbid drug use and mental illness: A research update from the National Institute on Drug Abuse. Pobrane z: http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/comorbid.pdf.

Nestadt, G., Samuels, J., Riddle, M., Bienvenu, J., Liang, K. Y., LaBuda, M., . . . Hoehn-Saric, R. (2000). A family study of obsessive-compulsive disorder. Archives of General Psychiatry, 57, 358–363.

Newman, C. F. (2004). Suicidality. W: S. L. Johnson, R. L. Leahy (red.), Psychological treatment of bipolar disorder, s. 265–285. New York, NY: Guilford Press.

Nikolas, M. A., Burt, S. A. (2010). Genetic and environmental influences on ADHD symptom dimensions of inattention and hyperactivity: A meta-analysis. Journal of Abnormal Psychology, 119, 1–17.

Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex differences in unipolar depression: Evidence and theory. Psychological Bulletin, 101, 259–282.

Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100, 569–582.

Nolen-Hoeksema, S. Hilt, L. M. (2009). Gender differences in depression. W: I. H. Gotlib, C. L. Hammen (red.), Handbook of depression, s. 386–404. New York, NY: Guilford Press.

Nolen-Hoeksema, S., Larson, J., Grayson, C. (1999). Explaining the gender difference in depressive symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1061–1072.

Norberg, M. M., Calamari, J. E., Cohen, R. J., Riemann, B. C. (2008). Quality of life in obsessive-compulsive disorder: An evaluation of impairment and a preliminary analysis of the ameliorating effects of treatment. Depression and Anxiety, 25, 248–259.

Novella, S. (2008, April 16). The increase in autism diagnoses: Two hypotheses [Web log post]. Pobrane z: http://www.sciencebasedmedicine.org/the-increase-in-autism-diagnoses-two-hypotheses/.

Novick, D. M., Swartz, H. A., Frank, E. (2010). Suicide attempts in bipolar I and bipolar II disorder: A review and meta-analysis of the evidence. Bipolar Disorders, 12, 1–9.

Noyes, R. (2001). Comorbidity in generalized anxiety disorder. Psychiatric Clinics of North America, 24, 41–55.

O’Connor, R. C., Smyth, R., Ferguson, E., Ryan, C., Williams, J. M. G. (2013). Psychological processes and repeat suicidal behavior: A four-year prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0033751

Öhman, A., Mineka, S. (2001). Fears, phobias, and preparedness: Toward an evolved module of fear and fear learning. Psychological Review, 108, 483–552.

Oliver, J. (2006, Summer). The myth of Thomas Szasz. The New Atlantis, 13. Pobrane z: http://www.thenewatlantis.com/docLib/TNA13-Oliver.pdf.

Olsson, A., Phelps, E. A. (2007). Social learning of fear. Nature Neuroscience, 10, 1095–1102.

Oltmanns, T. F., Castonguay, L. G. (2013). General issues in understanding and treating psychopathology. W: L. G. Castonguay, T. F. Oltmanns (red.), Psychopathology: From science to clinical practice, s.. 1–16. New York, NY: Guilford Press.

Orr, S. P., Metzger, L. J., Lasko, N. B., Macklin, M. L., Peri, T., Pitman, R. K. (2000). De novo conditioning in trauma-exposed individuals with and without posttraumatic stress disorder. Journal of Abnormal Psychology, 109, 290–298.

Owens, D., Horrocks, J., House, A. (2002). Fatal and non-fatal repetition of self-harm: Systematic review. British Journal of Psychiatry, 181, 193–199.

Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L., Weiss, D. S. (2003). Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 129, 52–73.

Parker-Pope, T. (2013, May 2). Suicide rates rise sharply in U.S. The New York Times. Pobrane z: http://www.nytimes.com.

Patrick, C. J., Fowles, D. C., Krueger, R. F. (2009). Triarchic conceptualization of psychopathy: Developmental origins of disinhibition, boldness, and meanness. Development and Psychopathology, 21, 913–938.

Patterson, M. L., Iizuka, Y., Tubbs, M. E., Ansel, J., Tsutsumi, M., Anson, J. (2007). Passing encounters east and west: Comparing Japanese and American pedestrian interactions. Journal of Nonverbal Behavior, 31, 155–166.

Pauls, D. L. (2010). The genetics of obsessive-compulsive disorder: A review. Dialogues in Clinical Neuroscience, 12, 149–163.

Paykel, E. S. (2003). Life events and affective disorders [Supplemental material]. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108(S418), 61–66.

Pazain, M. (2010, December 2). To look or not to look? Eye contact differences in different cultures [Web log post]. Pobrane z: http://www.examiner.com/article/to-look-or-not-to-look-eye-contact-differences-different-cultures.

Phan, K. L., Fitzgerald, D. A., Nathan, P. J., Moore, G. J., Uhde, T. W., Tancer, M. E. (2005). Neural substrates for voluntary suppression of negative affect: A functional magnetic resonance imaging study. Biological Psychiatry, 57, 210–219.

Phillips, D. P. (1974). The influence of suggestion on suicide: Substantive and theoretical implications of the Werther Effect. American Sociological Review, 39, 340–354.

Phillips, K. (2005). The broken mirror: Understanding and treating body dysmorphic disorder. Oxford, England: Oxford University Press.

Piper, A., Merskey, H. (2004). The persistence of folly: A critical examination of dissociative identity disorder: Part I: The excesses of an improbable concept. Canadian Journal of Psychiatry, 49, 592–600.

Pittman, R. K. (1988). Post-traumatic stress disorder, conditioning, and network theory. Psychiatric Annals, 18, 182–189.

Pompili, M., Serafini, G., Innamorati, M., Möller-Leimkühler, A. M., Guipponi, G., Girardi, P., Tatarelli, R., Lester, D. (2010). The hypothalamic-pituitary-adrenal axis and serotonin abnormalities: A selective overview of the implications of suicide prevention. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 260, 583–600.

Pope, H. G., Jr., Barry, S. B., Bodkin, A., Hudson, J. I. (2006). Tracking scientific interest in the dissociative disorders: A study of scientific publication output 1984–2003. Psychotherapy and Psychosomatics, 75, 19–24.

Pope, H. G., Jr., Hudson, J. I., Bodkin, J. A., Oliva, P. S. (1998). Questionable validity of ‘dissociative amnesia’ in trauma victims: Evidence from prospective studies. British Journal of Psychiatry, 172, 210–215.

Pope, H. G., Jr., Poliakoff, M. B., Parker, M. P., Boynes, M., Hudson, J. I. (2006). Is dissociative amnesia a culture-bound syndrome? Findings from a survey of historical literature. Psychological Medicine, 37, 225–233.

Postolache, T. T., Mortensen, P. B., Tonelli, L. H., Jiao, X., Frangakis, C., Soriano, J. J., Qin, P. (2010). Seasonal spring peaks of suicide in victims with and without prior history of hospitalization for mood disorders. Journal of Affective Disorders, 121, 88–93.

Putnam, F.W., Guroff, J. J., Silberman, E. K., Barban, L., Post, R. M. (1986). The clinical phenomenology of multiple personality disorder: A review of 100 recent cases. Journal of Clinical Psychiatry, 47, 285–293.

Rachman, S. (1977). The conditioning theory of fear acquisition: A critical examination. Behaviour Theory and Research, 15, 375–387.

Regier, D. A., Kuhl, E. A., Kupfer, D. A. (2012). DSM-5: Classification and criteria changes. World Psychiatry, 12, 92–98.

Rhee, S. H., Waldman, I. D. (2002). Genetic and environmental influences on antisocial behavior: A meta-analysis of twin and adoption studies. Psychological Bulletin, 128, 490–529.

Robinson, M. S., Alloy, L. B. (2003). Negative cognitive styles and stress-reactive rumination interact to predict depression: A prospective study. Cognitive Therapy and Research, 27, 275–292.

Roche, T. (2002, March 18). Andrea Yates: More to the story. Time. Pobrane z: http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,218445,00.html.

Root, B. A. (2000). Understanding panic and other anxiety disorders. Jackson, MS: University Press of Mississippi.

Rotge, J. Y., Guehl, D., Dilharreguy, B., Cuny, E., Tignol, J., Biolac, B., Aouizerate, B. (2008). Provocation of obsessive-compulsive symptoms: A quantitative voxel-based meta-analysis of functional neuroimaging studies. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 33, 405–412.

Ross, C. A., Miller, S. D., Reagor, P., Bjornson, L., Fraser, G. A., Anderson, G. (1990). Structured interview data on 102 cases of multiple personality disorder from four centers. The American Journal of Psychiatry, 147, 596–601.

Rothschild, A. J. (1999). Mood disorders. W: A. M. Nicholi, Jr. (red.), The Harvard guide to psychiatry, s. 281–307. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University.

Ruder, T. D., Hatch, G. M., Ampanozi, G., Thali, M. J., Fischer, N. (2011). Suicide announcement on Facebook. Crisis, 35, 280–282.

Ruscio, A. M., Stein, D. J., Chiu, W. T., Kessler, R. C. (2010). The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Molecular Psychiatry, 15, 53–63.

Rushworth, M. F., Noonan, M. P., Boorman, E. D., Walton, M. E., Behrens, T. E. (2011). Frontal cortex and reward-guided learning and decision-making. Neuron, 70, 1054–1069.

Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (2008). Psychiatria. T. 2, Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 428 – 452.

Rybakowski, J. K., Suwalska, A., Lojko, D., Rymaszewska, J., Kiejna, A. (2005). Bipolar mood disorders among Polish psychiatric outpatients treated for major depression. J. Affect. Disord., 84, 141–147.

Saxena, S., Bota, R. G., & Brody, A. L. (2001). Brain-behavior relationships in obsessive- compulsive disorder. Seminars in Clinical Neuropsychiatry, 6, 82–101.

Schwartz, T. (1981). The hillside strangler: A murderer’s mind. New York, NY: New American Library.

Seligman, M. E. P. (1971). Phobias and preparedness. Behavioral Therapy, 2, 307–320.

Shih, R. A., Belmonte, P. L., Zandi, P. P. (2004). A review of the evidence from family, twin, and adoption studies for a genetic contribution to adult psychiatric disorders. International Review of Psychiatry, 16, 260–283.

Siegle, G. J., Thompson, W., Carter, C. S., Steinhauer, S. R., & Thase, M. E. (2007). Increased amygdala and decreased dorsolateral prefrontal BOLD responses in unipolar depression: Related and independent features. Biological Psychiatry, 61, 198–209.

Silverstein, C. (2009). The implications of removing homosexuality from the DSM as a mental disorder. Archives of Sexual Behavior, 38, 161–163.

Simon, D., Kaufmann, C., Müsch, K., Kischkel, E., Kathmann, N. (2010). Fronto-striato-limbic hyperactivation in obsessive-compulsive disorder during individually tailored symptom provocation. Psychophysiology, 47(4), 728–738. doi: 10.1111/j.1469-8986.2010.00980.x.

Snyder, S. H. (1976). The dopamine hypothesis of schizophrenia: Focus on the dopamine receptor. The American Journal of Psychiatry, 133, 197–202.

Stack, S. (2000). Media impacts on suicide: A quantitative review of 243 findings. Social Science Quarterly, 81, 957–971.

Stanley, B., Molcho, A., Stanley, M., Winchel, R., Gameroff, M. J., Parson, B., Mann, J. J. (2000). Association of aggressive behavior with altered serotonergic function in patients who are not suicidal. American Journal of Psychiatry, 157, 609–614.

Stein, M. B., Kean, Y. M. (2000). Disability and quality of life in social phobia: Epidemiological findings. The American Journal of Psychiatry, 157, 1606–1613.

Steinmetz, J. E., Tracy, J. A., Green, J. T. (2001). Classical eyeblink conditioning: Clinical models and applications. Integrative Physiological and Behavioral Science, 36, 220–238.

Surguladze, S., Brammer, M. J., Keedwell, P., Giampietro, V., Young, A. W., Travis, M. J., Phillips, M. L. (2005). A differential pattern of neural response toward sad versus happy facial expressions in major depressive disorder. Biological Psychiatry, 57, 201–209.

Szasz, T. S. (1960). The myth of mental illness. American Psychologist, 15, 113–118.

Szasz, T. S. (2010). The myth of mental illness: Foundations of a theory of personal conduct. New York, NY: HarperCollins (Original work published 1961).

Szasz, T. S. (1965). Legal and moral aspects of homosexuality. W: J. Marmor (red.), Sexual inversion: The multiple roots of homosexuality, s. 124–139. New York, NY: Basic Books.

Szasz, T. (2011). Mit choroby psychicznej: 50 lat później. The Psychiatrist, 35, 179-182. Pobrane z: https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/175/original/7-15.pdf?1472562350.

Swanson, J. M., Kinsbourne, M., Nigg, J., Lanphear, B., Stephanatos, G., Volkow, N., Wadhwa, P. D. (2007). Etiologic subtypes of attention-deficit/hyperactivity disorder: Brain imaging, molecular genetic and environmental factors and the dopamine hypothesis. Neuropsychology Review, 17, 39–59.

Thakur, G. A., Sengupta, S. M., Grizenko, N., Schmitz, N., Pagé, V., Joober, R. (2013). Maternal smoking during pregnancy and ADHD: A comprehensive clinical and neurocognitive characterization. Nicotine and Tobacco Research, 15, 149–157.

Thase, M. E. (2009). Neurobiological aspects of depression. W: I. H. Gotlib, C. L. Hammen (red.), Handbook of depression, s. 187–217. New York, NY: Guilford Press.

The Associated Press. (2013, May 15). New psychiatric manual, DSM-5, faces criticism for turning “normal” human problems into mental illness [Web log post]. Pobrane z: http://www.nydailynews.com/life-style/health/shrinks-critics-face-new-psychiatric-manual-article-1.1344935.

Thomas, P., Levine, M., Date, J., Cloherty, J. (2013). Navy Housing Booted Gunman After Complaints of Noises in Linen Closet, Sources Say. ABC NEWS.

Thompson, A., Molina, B. S. G., Pelham, W., Gnagy, E. M. (2007). Risky driving in adolescents and young adults with childhood ADHD. Journal of Pediatric Psychology, 32, 745–759.

Thornicroft, G. (1990). Cannabis and psychosis: Is there epidemiological evidence for an association? British Journal of Psychiatry, 157, 25–33.

Tienari, P., Wynne, L. C., Sorri, A., Lahti, I., Lasky, K., Moring, J., Wahlberg, K. (2004). Genotype-environment interaction in schizophrenia spectrum disorder. British Journal of Psychiatry, 184, 216–222.

Timothy, W. J., Borg, W. P., Boulware, S. D., McCarthy, G., Sherwin, R. S., Tamborlane, W. V. (2016). Enhanced Adrenomedullary Response and Increased Susceptibility to Neuroglycopenia: Mechanisms Underlying the Adverse Effects of Sugar Ingestion in Healthy Children. The Journal of Pediatrics, 17, 1 - 7.

Trezza V., Cuomo, V., Vanderschuren, L. J. (2008). Cannabis and the developing brain: Insights from behavior. European Journal of Pharmacology, 585, 441–452.

Tsuang, M. T., Farone, S. V., Green, A. I. (1999). Schizophrenia and other psychotic disorders. W: A. M. Nicholi, Jr. (red.), The Harvard guide to psychiatry, s. 240–280. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

van Praag, H. M. (2005). Can stress cause depression? [Supplemental material]. The World Journal of Biological Psychiatry, 6(S2), 5–22.

Victor, T. A., Furey, M. L., Fromm, S. J., Öhman, A., Drevets, W. C. (2010). Relationship between amygdala responses to masked faces and mood state and treatment in major depressive disorder. Archives of General Psychiatry, 67, 1128–1138.

Volkow N. D., Fowler J. S., Logan J., Alexoff D., Zhu W., Telang F., Apelskog-Torres K. (2009). Effects of modafinil on dopamine and dopamine transporters in the male human brain: clinical implications. Journal of the American Medical Association, 301, 1148–1154.

Wakefield, J. C. (1992). The concept of mental disorder: On the boundary between biological facts and social values. American Psychologist, 47, 373–388.

Walocha, J., Iskra, T., Gorczyca, J., Zawiliński, J., Skrzat, J., (2003) Kresomózgowie. W: A. Skawina (red.), Anatomia prawidłowa człowieka. Ośrodkowy układ nerwowy. . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waller, J. (2009a). Looking back: Dancing plagues and mass hysteria. The Psychologist, 22(7), 644–647.

Waller, J. (2009b, February 21). A forgotten plague: Making sense of dancing mania. The Lancet, 373(9664), 624– 625. doi:10.1016/S0140-6736(09)60386-X.

Weiser, E. B. (2007). The prevalence of anxiety disorders among adults with Asthma: A meta-analytic review. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14, 297–307.

White, C. N., Gunderson, J. G., Zanarani, M. C., Hudson, J. I. (2003). Family studies of borderline personality disorder: A review. Harvard Review of Psychiatry, 11, 8–19.

Whooley, M. A. (2006). Depression and cardiovascular disease: Healing the broken-hearted. Journal of the American Medical Association, 295, 2874–2881.

Wilcox, H. C., Conner, K. R., Caine, E. D. (2004). Association of alcohol and drug use disorders and completed suicide: An empirical review of cohort studies [Supplemental material]. Drug and Alcohol Dependence, 76, S11–S19.

Wing, L., Gould, J., Gillberg, C. (2011). Autism spectrum disorders in the DSM-V: Better or worse than the DSM IV? Research in Developmental Disabilities, 32, 768–773.

Wisner, K. L., Sit, D. K. Y., McShea, M. C., Rizzo, D. M., Zoretich, R. A., Hughes, C. L., Hanusa, B. H. (2013). Onset timing, thoughts of self-harm, and diagnoses in postpartum women with screen-positive depression findings. JAMA Psychiatry, 70, 490–498.

Wojtyniak, B., Goryński, B. (red.). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (2018). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Pobrane z: https://www.pzh.gov.pl/najnowszy-raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania/.

Wolraich, M. L., Wilson, D. B., White, J. W. (1995). The effect of sugar on behavior or cognition in children. Journal of the American Medical Association, 274, 1617–1621.

World Health Organization (WHO) (2019). Suicide in the world. Global Health Estimates. Pobrane z: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326948/WHO-MSD-MER-19.3-eng.pdf.

World Health Organization (WHO). (2013). International classification of diseases (ICD). Pobrane z: http://www.who.int/classifications/icd/en/.

Wyatt, W. J., Midkiff, D. M. (2006). Biological psychiatry: A practice in search of a science. Behavior and Social Issues, 15, 132–151.

Xie, P., Kranzler, H. R., Poling, J., Stein, M. B., Anton, R. F., Brady, K., Gelernter, J. (2009). Interactive effect of stressful life events and the serotonin transporter 5-HTTLPR genotype on posttraumatic stress disorder diagnosis in 2 independent populations. Archives of General Psychology, 66, 1201–1209.

Zachar, P., Kendler, K. S. (2007). Psychiatric disorders: A conceptual taxonomy. The American Journal of Psychiatry, 16, 557–565.

Zuckerman, M. (1999). Vulnerability to psychopathology: A biosocial model. Washington, DC: American Psychological Association.

Terapia i leczenie

Abbass, A., Kisely, S., Kroenke, K. (2006). Short-term psychodynamic psychotherapy for somatic disorders: Systematic review and meta-analysis of clinical trials. Psychotherapy and Psychosomatics, 78, 265–274.

Ahmed, S., Wilson, K. B., Henriksen, R. C., Jones, J. W. (2011). What does it mean to be a culturally competent counselor?, Journal for Social Action in Counseling and Psychology, 3(1), 17–28.

Alavi, A., Sharifi, B., Ghanizadeh, A., Dehbozorgi, G. (2013). Effectiveness of cognitive-behavioral therapy in decreasing suicidal ideation and hopelessness of the adolescents with previous suicidal attempts. Iranian Journal of Pediatrics, 23(4), 467–472.

Alegría, M., Chatterji, P., Wells, K., Cao, Z., Chen, C. N., Takeuchi, D., Jackson, J., Meng, X. L. (2008). Disparity in depression treatment among racial and ethnic minority populations in the United States. Psychiatric Services, 59(11), 1264–1272.

American Psychological Association. (2005). Policy statement on evidence-based practice in psychology. Pobrane z: http://www.apapracticecentral.org/ce/courses/ebpstatement.pdf.

American Psychological Association. (2014). Can psychologists prescribe medications for their patients?. Pobrane z: http://www.apa.org/news/press/releases/2004/05/louisiana-rx.aspx.

American Psychological Association. (2014). Psychotherapy: Understanding group therapy. Pobrane z: http://www.apa.org/helpcenter/group-therapy.aspx.

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York, NY: The Guilford Press.

Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. (n.d.). History of cognitive therapy. Pobrane z: http://www.beckinstitute.org/history-of-cbt/.

Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (2nd ed.). New York, NY: The Guilford Press.

Belgrave, F., Allison, K. (2010). African-American psychology: From Africa to America (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Bertrand, K., Richer, I., Brunelle, N., Beaudoin, I., Lemieux, A., Ménard, J.M. (2013). Substance abuse treatment for adolescents: How are family factors related to substance use change?, Journal of Psychoactive Drugs, 45(1), 28–38.

Blank, M. B., Mahmood, M., Fox, J. C., Guterbock, T. (2002). Alternative mental health services: The role of the black church in the South. American Journal of Public Health, 92, 1668–1672.

Blumberg, J. (2007, October 24). A brief history of the Salem witch trials. Smithsonian.com. Pobrane z: http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/brief-salem.html?c=y&page=2.

Butler, A. C., Chapmanb, J. E., Formanc, E. M., Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26, 17–31.

Center for Substance Abuse Treatment. (2005). Substance Abuse Treatment: Group Therapy. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 41. DHHS Publication No. (SMA) 05-3991. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

Centers for Disease Control and Prevention. (2014). Suicide prevention: Youth suicide. Pobrane z: http://www.cdc.gov/violenceprevention/pub/youth_suicide.html.

Chambless, D. L., Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interventions: Controversies and evidence. Annual Review of Psychology, 52, 685–716.

Charman, D., Barkham, M. (2005). Psychological treatments: Evidence-based practice and practice-based evidence. InPsych Highlights. Pobrane z: www.psychology.org.au/publications/inpsych/treatments.

Chorpita, B. F., Daleiden, E. L., Ebesutani, C., Young, J., Becker, K. D., Nakamura, B. J., Starace, N. (2011). Evidence-based treatments for children and adolescents: An updated review of indicators of efficacy and effectiveness. Clinical Psychology: Science and Practice, 18, 154–172.

Clement, S., Schauman, O., Graham, T., Maggioni, F., Evans-Lacko, S., Bezborodovs, N., Morgan, C., Rüsch, N., Brown, J.S., Thornicroft, G. (2014, February 25). What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychological Medicine, l–17.

Daniel, D. (n.d.). Rational emotive in behavior therapy the context of modern psychlogical research. Pobrane z: albertellis.org/rebt-in-the-context-of-modern-psychological-research.

Davidson, W. S. (1974). Studies of aversive conditioning for alcoholics: A critical review of theory and research methodology. Psychological Bulletin, 81(9), 571–581.

DeRubeis, R. J., Hollon, S. D., Amsterdam, J. D., Shelton, R. C., Young, P. R., Salomon, R. M., O'Reardon, J.P., Lovett, M.L., Gladis, M.M., Brown, L.L., Gallop, R. (2005). Cognitive Therapy vs medications in the treatment of moderate to severe depression. Archives of General Psychiatry, 62(4), 409–416.

DeYoung, S. H. (2013, November 14). The woman who raised that monster [Web log post]. Pobrane z: http://www.huffingtonpost.com/suzy-hayman-deyoung/the-woman-who-raised-that_b_4266621.html.

Dickerson, F. B., Tenhula, W. N., Green-Paden, L. D. (2005). The token economy for schizophrenia: Review of the literature and recommendations for future research. Schizophrenia Research, 75(2), 405–416.

Donahue, A. B. (2000). Electroconvulsive therapy and memory loss: A personal journey. The Journal of ECT, 162, 133–143.

Dzieci się liczą (2017). Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Zdrowie dzieci i młodzieży. Zdrowie psychiczne. Raport Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, https://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/07/dziecisielicza.pdf

Elkins, R. L. (1991). An appraisal of chemical aversion (emetic therapy) approaches to alcoholism treatment. Behavior Research and Therapy, 29(5), 387–413.

Gary, F. A. (2005). Stigma: Barrier to mental health care among ethnic minorities. Issues in Mental Health Nursing, 26(10), 979–999.

Gerardi, M., Cukor, J., Difede, J., Rizzo, A., Rothbaum, B. O. (2010). Virtual reality exposure therapy for post-traumatic stress disorder and other anxiety disorders. Current Psychiatry Reports, 12(298), 299–305.

Harter, S. (1977). A cognitive-developmental approach to children's expression of conflicting feelings and a technique to facilitate such expression in play therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45(3), 417–432.

Hemphill, R. E. (1966). Historical witchcraft and psychiatric illness in Western Europe. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 59(9), 891–902.

Ivey, S. L., Scheffler, R., Zazzali, J. L. (1998). Supply dynamics of the mental health workforce: Implications for health policy. Milbank Quarterly, 76(1), 25–58.

Janas-Kozik, M. (2017). Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce w 2016 roku. Aktualne występowanie i obraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Psychiatria, 14(1), 61–63.

Jang, Y., Chiriboga, D. A., Okazaki, S. (2009). Attitudes toward mental health services: Age group differences in Korean American adults. Aging & Mental Health, 13(1), 127–134.

Jones, M. C. (1924). A laboratory study of fear: The case of Peter. Pedagogical Seminary, 31, 308–315.

Kalff, D. M. (1991). Introduction to sandplay therapy. Journal of Sandplay Therapy, 1(1), 9.

Kondycja psychiczna mieszkańców Polski (2012). Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Pobrane z: https://ezop.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/EZOP-I_Raport_min.pdf.

Leblanc, M., Ritchie, M. (2001). A meta-analysis of play therapy outcomes. Counselling Psychology Quarterly, 14(2), 149–163.

Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 55, 3–9.

Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmental delays: Basic intervention techniques. Austin, TX: Pro-Ed.

Lowinger, R. J., Rombom, H. (2012). The effectiveness of cognitive behavioral therapy for PTSD in New York City Transit Workers. North American Journal of Psychology, 14(3), 471–484.

Madanes, C. (1991). Strategic family therapy. W: A. S. Gurman ,D. P. Kniskern (red.), Handbook of Family Therapy, Vol. 2., s. 396–416. Philadelphia, PA: Brunner/Mazel.

Marques, L., Alegría, M., Becker, A. E., Chen, C. N., Fang, A., Chosak, A., Diniz, J. B. (2011). Comparative prevalence, correlates of impairment, and service utilization for eating disorders across US ethnic groups: Implications for reducing ethnic disparities in health care access for eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 44(5), 412–420.

Martin, B. (2007). In-Depth: Cognitive behavioral therapy. Pobrane z: http://psychcentral.com/lib/in-depth-cognitive-behavioral-therapy/000907.

Maślankiewicz, R., Bójko, M. (2019). Raport Watchdoga – Jak źle jest w polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży?, Pobrane z: https://siecobywatelska.pl/raport-watchdoga-jak-zle-jest-w-polskiej-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy/.

Mayo Clinic. (2012). Tests and procedures: Transcranial magnetic stimulation. Pobrane z: http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/transcranial-magnetic-stimulation/basics/definition/PRC-20020555.

McGovern, M. P., Carroll, K. M. (2003). Evidence-based practices for substance use disorders. Psychiatric Clinics of North America, 26, 991–1010.

McGrath, R. J., Cumming, G. F., Burchard, B. L., Zeoli, S., Ellerby, L. (2009). Current practices and emerging trends in sexual abuser management: The safer society North American survey. Brandon, VT: The SaferSociety Press.

McLellan, A. T., Lewis, D. C., O’Brien, C. P., Kleber, H. D. (2000). Drug dependence, a chronic medical illness: Implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. JAMA, 284(13), 1689–1695.

Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. Child Development, 56(2), 289–302.

Mullen, E. J., Streiner, D. L. (2004). The evidence for and against evidence-based practice. Brief Treatment and Crisis Intervention, 4(2), 111–121.

Muñoz-Cuevas, F. J., Athilingam, J., Piscopo, D., Wilbrecht, L. (2013). Cocaine-induced structural plasticity in frontal cortex correlates with conditioned place preference. Nature Neuroscience, 16, 1367–1369.

National Association of Cognitive-Behavioral Therapists. (2009). History of cognitive behavioral therapy. Pobrane z: http://nacbt.org/historyofcbt.htm.

National Institute of Mental Health. (n.d.-a). Any disorder among children. Pobrane z: http://www.nimh.nih.gov/statistics/1ANYDIS_CHILD.shtml.

National Institute of Mental Health. (n.d.-b). Use of mental health services and treatment among adults. Pobrane z: http://www.nimh.nih.gov/statistics/3use_mt_adult.shtml.

National Institute of Mental Health. (n.d.-c). Use of mental health services and treatment among children. Pobrane z: http://www.nimh.nih.gov/statistics/1NHANES.shtml.

National Institute on Drug Abuse. (2008). Addiction science: From Molecules to managed care. Pobrane z: http://www.drugabuse.gov/publications/addiction-science/relapse.

National Institute on Drug Abuse. (2011). Drug facts: Comorbidity: Addiction and other mental disorders. Pobrane z: http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/comorbidity-addiction-other-mental-disorders.

National Institute on Drug Abuse. (2012). Principles of drug addiction treatment: A research-based guide (3rd ed.). Pobrane z: http://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/principles-effective-treatment.

National Institutes of Health. (2013, August 6). Important events in NIMH history. Pobrane z: http://www.nih.gov/about/almanac/organization/NIMH.htm.

Nelson, P. (1993). Autobiography in Five Short Chapters. W: There’s a Hole in my Sidewalk: The Romance of Self-Discovery. Hillsboro, OR: Beyond Words Publishing.

Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO(2014). Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf.

O’Connor, K. J. (2000). The play therapy primer (2nd ed.). New York, NY: Wiley.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych. Z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Raport RPO(2017), Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osoby%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85%20intelektualn%C4%85%20%20lub%20psychiczn%C4%85%20osadzone%20w%20jednostkach%20penitencjarnych%202017_0.pdf.

Page, R. C., Berkow, D. N. (1994). Unstructured group therapy: Creating contact, choosing relationship. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Pagnin, D., de Queiroz, V., Pini, S., Cassano, G. B. (2004). Efficacy of ECT in depression: A meta-analytic review. Journal of ECT, 20, 13–20.

Prins, S. J., Draper, L. (2009). Improving outcomes for people with mental illnesses under community corrections supervision: A guide to research-informed policy and practice. New York, NY: Council of State Governments Justice Center.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C. (2010). Systems of psychotherapy (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Prudic, J., Peyser, S., Sackeim, H. A. (2000). Subjective memory complaints: A review of patient self-assessment of memory after electroconvulsive therapy. The Journal of ECT, 16(2), 121–132.

Raport o stanie narkomanii w Polsce. Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, 2018.

Rathus, J. H., Sanderson, W. C. (1999). Marital distress: Cognitive behavioral treatments for couples. Northvale, NJ: Jason Aronson.

Reti, I. R. (n.d.). Electroconvulsive therapy today. Pobrane z: Johns Hopkins Medicine: http://www.hopkinsmedicine.org/psychiatry/specialty_areas/brain_stimulation/docs/DepBulletin407_ECT_extract.pdf.

Richman, L. S., Kohn-Wood, L. P., Williams, D. R. (2007). The role of discrimination and racial identity for mental health service utilization. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(8), 960–981.

Rizzo, A., Newman, B., Parsons, T., Difede, J., Reger, G., Holloway, K., Gahm, G., McLay, R., Johnston, S., Rothbaum, B., Graap, K., Spitalnick, J., Bordnick, P. (2010). Development and clinical results from the Virtual Iraq exposure therapy application for PTSD. Annals of the New York Academy of Sciences, 1208, 114–125.

Rogers, C. (1951). Client-centered psychotherapy. Boston, MA: Houghton-Mifflin.

Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. (1995). On the need for evidence-based medicine. Journal of Public Health, 17, 330–334.

Sallows, G. O., Graupner, T. D. (2005). Intensive behavioral treatment for children with autism: Four-year outcome and predictors. American Journal of Mental Retardation, 110(6), 417–438.

Scott, L. D., McCoy, H., Munson, M. R., Snowden, L. R., McMillen, J. C. (2011). Cultural mistrust of mental health professionals among Black males transitioning from foster care. Journal of Child and Family Studies, 20, 605–613.

Shechtman, Z. (2002). Child group psychotherapy in the school at the threshold of a new millennium. Journal of Counseling and Development, 80(3), 293–299.

Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, 65, 98–109.

Simpson D. D. (1981). Treatment for drug abuse. Archives of General Psychiatry, 38, 875–880.

Simpson D. D, Joe, G. W,, Bracy, S. A. (1982). Six-year follow-up of opioid addicts after admission to treatment. Archives General Psychiatry, 39, 1318–1323.

Snowden, L. R. (2001). Barriers to effective mental health services for African Americans. Mental Health Services Research, 3, 181–187.

Stensland, M., Watson, P. R., Grazier, K. L. (2012). An examination of costs, charges, and payments for inpatient psychiatric treatment in community hospitals. Psychiatric Services, 63(7), 66–71.

Stewart, S. M., Simmons, A., Habibpour, E. (2012). Treatment of culturally diverse children and adolescents with depression. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 22(1), 72–79.

Streeton, C., Whelan, G. (2001). Naltrexone, a relapse prevention maintenance treatment of alcohol dependence: A meta-analysis of randomized controlled trials. Alcohol and Alcoholism, 36(6), 544–552.

Sue, D. W. (2001). Multidimensional facets of cultural competence. Counseling Psychologist, 29(6), 790–821.

Sue, D. W. (2004). Multicultural counseling and therapy (MCT). W: J. A. Banks, C. Banks (red.), Handbook of research on multicultural education (2nd ed.), s. 813–827. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Sue, D. W., Sue, D. (2007). Counseling the culturally different: Theory and practice (5th ed.). New York, NY: Wiley.

Sussman, L. K., Robins, L. N., Earls, F. (1987). Treatment–seeking for depression by Black and White Americans. Social Science & Medicine, 24, 187–196.

Szasz, T. S. (1960). The Myth of Mental Illness. American Psychologist, 15, 113–118.

Thomas, K. C., Snowden, L. R. (2002). Minority response to health insurance coverage for mental health services. Journal of Mental Health Policy and Economics, 4, 35–41.

Tiffany, F. (2012/1891). Life of Dorothea Lynde Dix (7th ed.). Boston, MA: Houghton, Mifflin.

Torrey, E. F. (1997). Out of the shadows: Confronting America's mental illness crisis. New York, NY: Wiley.

Torrey, E. F., Zdanowicz, M. T., Kennard, A. D., Lamb, H. R., Eslinger, D. F., Biasotti, M. C., Fuller, D. A. (2014, April 8). The treatment of persons with mental illness in prisons and jails: A state survey. Arlington, VA: Treatment Advocacy Center. Pobrane z: http://tacreports.org/storage/documents/treatment-behind-bars/treatment-behind-bars.pdf.

Townes D. L., Cunningham N. J., Chavez-Korell, S. (2009). Reexaming the relationships between racial identity, cultural mistrust, help-seeking attitudes, and preference for a Black counselor. Journal of Counseling Psychology, 56(2), 330–336.

U.S. Department of Agriculture. (2013, December 10). USDA announces support for mental health facilities in rural areas [Press release No. 0234.13]. Pobrane z: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=2013/12/0234.xml.

U.S. Department of Health and Human Services. (1999). Mental health: A report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services, National Institutes of Health, National Institute of Mental Health.

U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration, Office of Rural Health Policy. (2005). Mental health and rural America: 19842005. Pobrane z: ftp://ftp.hrsa.gov/ruralhealth/RuralMentalHealth.pdf.

U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality. (2013, December). Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Mental Health Findings (NSDUH Series H-47, HHS Publication No. [SMA] 13-4805). Pobrane z: http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2k12MH_FindingsandDetTables/2K12MHF/NSDUHmhfr2012.htm.

U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality. (2011, September). Results from the 2010 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings (NSDUH Series H-41, HHS Publication No. [SMA] 11-4658). Pobrane z: http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2k10ResultsRev/NSDUHresultsRev2010.htm.

U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality. (2013, September). Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings (NSDUH Series H-46, HHS Publication No. [SMA] 13-4795). Pobrane z: http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2012SummNatFindDetTables/NationalFindings/NSDUHresults2012.htm#ch2.2.

U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Community Planning and Development. (2011). The 2010 Annual Homeless Assessment Report to Congress. Washington, DC. Pobrane z: http://www.hudhre.info/documents/2010HomelessAssessmentReport.pdf.

U.S. Department of Labor. (n.d.). Mental health parity. Pobrane z: http://www.dol.gov/ebsa/mentalhealthparity/.

U.S. Public Health Service. (2000). Report of the Surgeon General’s conference on children’s mental health: A national action agenda. Washington, DC: Department of Health and Human Services.

Wagenfeld, M. O., Murray, J. D., Mohatt, D. F., DeBruiynb, J. C. (red.). (1994). Mental health and rural America: 1980–1993 (NIH Publication No. 94-3500). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Wampold, B. E. (2007). Psychotherapy: The humanistic (and effective) treatment. American Psychologist, 62, 857–873. doi:10.1037/0003-066X.62.8.857.

Weil, E. (2012, March 2). Does couples therapy work?, The New York Times. Pobrane z: http://www.nytimes.com/2012/03/04/fashion/couples-therapists-confront-the-stresses-of-their-field.html?pagewanted=all&_r=0.

Weiss, R. D., Jaffee, W. B., de Menil, V. P., Cogley, C. B. (2004). Group therapy for substance abuse disorders: What do we know?, Harvard Review of Psychiatry, 12(6), 339–350.

Willard Psychiatric Center. (2009). Echoes of Willard. Pobrane z: http://www.echoesofwillard.com/willard-psychiatric-centre/.

Wolf, M., Risley, T. (1967). Application of operant conditioning procedures to the behavior problems of an autistic child: A follow-up and extension. Behavior Research and Therapy, 5(2), 103–111.

Wolpe, J. (1958). Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford, CA: Stanford University Press.

Wygnańska, J. (2016). Podwójna diagnoza wśród ludzi chronicznie bezdomnych korzystających z warszawskich placówek dla bezdomnych. Raport z badania agregacyjnego. Warszawa: Fundacja Ius Medicinae, Pobrane z: http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/content/uploads/2016/03/raport-z-badania-agregacyjnego-FINAL.pdf.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.