Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
24.

Metoda naukowa jest często opisywana jako samokorygująca i systematyczna (ang. self-correcting and cyclical). Krótko opisz, w jaki sposób rozumiesz samokorygujący i systematyczny charakter metody naukowej.

25.

Specjaliści zajmujący się zdrowiem przestrzegają przed ogromną liczbą problemów zdrowotnych wynikających z otyłości. Dlatego, co zrozumiałe, wiele osób chce schudnąć, by osiągnąć odpowiednią masę ciała. Na rynku istnieje wiele programów, usług i produktów, które pomagają osobom pragnącym zrzucić kilogramy. Jeśli twój przyjaciel rozważałby kupno takiego produktu czy usługi albo wzięcie udziału w takim programie, w jaki sposób upewnisz się, że jest w pełni świadomy potencjalnych konsekwencji swojej decyzji? Jakiego typu informacje byłyby dla ciebie konieczne do podjęcia decyzji o zmianie trybu życia i przeznaczeniu na ten cel pieniędzy?

26.

W tym podrozdziale bliźniaczki syjamskie Kirsta i Tatiana zostały przedstawione jako potencjalne uczestniczki opisu przypadku. W jakich innych okolicznościach możesz uznać to konkretne podejście badawcze za szczególnie zasadne i dlaczego?

27.

Programy typu reality show próbują przedstawić realistyczny obraz zachowań ich bohaterów. W tym podrozdziale tłumaczyliśmy, dlaczego tak nie jest. Jakie zmiany można wprowadzić w sposobie realizacji tego typu programów, by stanowiły bardziej rzetelne odzwierciedlenie realnych zachowań?

28.

Która z omawianych w tym podrozdziale metod badawczych jest najlepszym sposobem na zbadanie skuteczności programu profilaktycznego mającego zapobiegać spożywaniu alkoholu i innych używek? Dlaczego?

29.

W jakich innych obszarach badawczych, poza badaniami biomedycznymi, dobrze sprawdziłyby się zarówno badania podłużne, jak i archiwalne?

30.

W tym podrozdziale opisywaliśmy badanie, które wskazywało, że istnieje korelacja między jedzeniem płatków a masą ciała. Producenci płatków w swoich reklamach przedstawiają tę informację w sposób sugerujący, że jedzenie większej ilości płatków skutkuje prawidłową masą ciała. Dlaczego tak robią i jakie argumenty można wysunąć, by obalić ten rzekomy związek przyczynowo-skutkowy?

31.

Badanie opublikowane ostatnio w czasopiśmie „Nutrition and Cancer” (Odżywianie i Nowotwory”) wykazało korelację ujemną między spożyciem kawy a rakiem piersi. Dokładniej dowiedziono, że kobiety pijące więcej niż pięć filiżanek kawy dziennie miały mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi niż kobiety, które nigdy nie piły kawy (Lowcock et al., 2013). Wyobraź sobie, że czytasz w gazecie artykuł o tym badaniu zatytułowany „Kawa chroni przed rakiem”. Dlaczego ten tytuł wprowadza w błąd i dlaczego bardziej precyzyjny tytuł nie przykuwałby uwagi równie skutecznie?

32.

Czasami uzyskanie losowej próbki może być bardzo trudne. Wielu badaczy alternatywnie wykorzystuje dobór wygodny. Popularnym przykładem doboru wygodnego jest przeprowadzenie badania z udziałem studentów psychologii. Jakie są konsekwencje wykorzystania tego typu próbki?

33.

Recenzja to ważny etap publikowania wyników badania w wielu dyscyplinach naukowych. Proces ten jest zazwyczaj przeprowadzany anonimowo: autor recenzowanego artykułu nie wie, kto recenzuje jego pracę, a recenzenci nie wiedzą, kto jest jej autorem. Dlaczego anonimowość recenzji jest ważna?

34.

Wszyscy mamy od czasu do czasu skłonności do tworzenia korelacji iluzorycznych (pozornych). Pomyśl o korelacji iluzorycznej, w którą osobiście wierzysz, lub takiej, w którą wierzy twój przyjaciel albo ktoś z rodziny. Jak myślisz, czym jest ona spowodowana i co można zrobić, by ją obalić?

35.

Czy zadajesz sobie pytania na temat zachowań ludzi lub zwierząt, na które warto byłoby poznać odpowiedź? Postaw hipotezę i krótko opisz, w jaki sposób można by przeprowadzić eksperyment, by odpowiedzieć na takie pytanie.

36.

Niektórzy uważają, że badania z udziałem zwierząt są z natury złe pod względem etycznym, ponieważ w przeciwieństwie do ludzi, zwierzęta nie mogą wyrazić zgody na udział. Czy zgadzasz się z tym poglądem? Biorąc pod uwagę, że zwierzęta nie wyrażają zgody na udział w projektach badawczych, jakiego typu działania mogą zapewnić im możliwie najbardziej humanitarne traktowanie?

37.

Na końcu poprzedniego podrozdziału twoim zadaniem było zaplanowanie prostego eksperymentu, by uzyskać odpowiedź na nurtujące cię pytanie. Jakie etyczne zagadnienia musisz wziąć pod uwagę, by twój eksperyment był zgodny z etycznymi oczekiwaniami społeczności naukowej?

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.