Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Fizyka dla szkół wyższych. Tom 3

Skorowidz terminów obcojęzycznych

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 3Skorowidz terminów obcojęzycznych

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Optyka
  1. 1 Natura światła
   1. Wstęp
   2. 1.1 Rozchodzenie się światła
   3. 1.2 Prawo odbicia
   4. 1.3 Załamanie
   5. 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie
   6. 1.5 Rozszczepienie
   7. 1.6 Zasada Huygensa
   8. 1.7 Polaryzacja
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Optyka geometryczna i tworzenie obrazu
   1. Wstęp
   2. 2.1 Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie
   3. 2.2 Zwierciadła sferyczne
   4. 2.3 Obrazy tworzone przez załamanie promieni światła
   5. 2.4 Cienkie soczewki
   6. 2.5 Oko
   7. 2.6 Aparat fotograficzny
   8. 2.7 Proste przyrządy powiększające
   9. 2.8 Mikroskopy i teleskopy
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 3 Interferencja
   1. Wstęp
   2. 3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami
   3. 3.2 Matematyczny opis interferencji
   4. 3.3 Interferencja na wielu szczelinach
   5. 3.4 Interferencja w cienkich warstwach
   6. 3.5 Interferometr Michelsona
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Dyfrakcja
   1. Wstęp
   2. 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
   3. 4.2 Natężenie światła w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie
   4. 4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie
   5. 4.4 Siatki dyfrakcyjne
   6. 4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość
   7. 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
   8. 4.7 Holografia
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fizyka współczesna
  1. 5 Teoria względności
   1. Wstęp
   2. 5.1 Niezmienność praw fizyki
   3. 5.2 Względność jednoczesności zdarzeń
   4. 5.3 Dylatacja czasu
   5. 5.4 Skrócenie długości w szczególnej teorii względności
   6. 5.5 Transformacja Lorentza
   7. 5.6 Względność prędkości w szczególnej teorii względności
   8. 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
   9. 5.8 Pęd relatywistyczny
   10. 5.9 Energia relatywistyczna
   11. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  2. 6 Fotony i fale materii
   1. Wstęp
   2. 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
   3. 6.2 Efekt fotoelektryczny
   4. 6.3 Efekt Comptona
   5. 6.4 Model atomu wodoru Bohra
   6. 6.5 Fale de Broglie’a
   7. 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 7 Mechanika kwantowa
   1. Wstęp
   2. 7.1 Funkcje falowe
   3. 7.2 Zasada nieoznaczoności Heisenberga
   4. 7.3 Równanie Schrӧdingera
   5. 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
   6. 7.5 Kwantowy oscylator harmoniczny
   7. 7.6 Tunelowanie cząstek przez bariery potencjału
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 8 Budowa atomu
   1. Wstęp
   2. 8.1 Atom wodoru
   3. 8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu
   4. 8.3 Spin elektronu
   5. 8.4 Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków
   6. 8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie
   7. 8.6 Lasery
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  5. 9 Fizyka materii skondensowanej
   1. Wstęp
   2. 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
   3. 9.2 Widma cząsteczkowe
   4. 9.3 Wiązania w ciałach stałych
   5. 9.4 Model elektronów swobodnych w metalach
   6. 9.5 Teoria pasmowa ciał stałych
   7. 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
   8. 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
   9. 9.8 Nadprzewodnictwo
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 10 Fizyka jądrowa
   1. Wstęp
   2. 10.1 Własności jądra atomowego
   3. 10.2 Energia wiązania jądra
   4. 10.3 Rozpad promieniotwórczy
   5. 10.4 Procesy rozpadu
   6. 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
   7. 10.6 Fuzja jądrowa
   8. 10.7 Skutki biologiczne i zastosowania medyczne promieniowania jądrowego
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 11 Fizyka cząstek elementarnych i kosmologia
   1. Wstęp
   2. 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
   3. 11.2 Zasady zachowania w fizyce cząstek elementarnych
   4. 11.3 Kwarki
   5. 11.4 Akceleratory i detektory cząstek
   6. 11.5 Model standardowy
   7. 11.6 Wielki Wybuch
   8. 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych
A
accommodation 2.5 Oko, 2 Kluczowe pojęcia
angular frequency 9.2 Widma cząsteczkowe
angular momentum 9.2 Widma cząsteczkowe
angular momentum orbital quantum number 8.1 Atom wodoru, 8 Kluczowe pojęcia
angular momentum projection quantum number 8.1 Atom wodoru, 8 Kluczowe pojęcia
anti-symmetric function 7.1 Funkcje falowe, 7 Kluczowe pojęcia
antielectron 10 Kluczowe pojęcia
APM Galaxy Survey 11.6 Wielki Wybuch
asymptotic freedom 11.3 Kwarki
atomic orbital 8 Kluczowe pojęcia
Automated Plate Measurement 11.6 Wielki Wybuch
B
background radiation 10.3 Rozpad promieniotwórczy
beauty 11.3 Kwarki
birefringence 1 Kluczowe pojęcia
birefringent 1.7 Polaryzacja
Blu-Ray player 8.6 Lasery
Bohr’s model of the hydrogen atom 6.4 Model atomu wodoru Bohra, 6 Kluczowe pojęcia
bottom 11.3 Kwarki
breeding 10 Podsumowanie
Brewster’s angle 1.7 Polaryzacja, 1 Kluczowe pojęcia
C
Cathode-Ray Tube 5.3 Dylatacja czasu
CD player 8.6 Lasery
chromatic aberration 2.4 Cienkie soczewki
classical (Galilean) velocity addition 5 Kluczowe pojęcia
Cloud Gate Wstęp
coherent light 8 Kluczowe pojęcia
comatic aberration 2.2 Zwierciadła sferyczne
computerized axial tomography 8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 5.9 Energia relatywistyczna
Copenhagen interpretation 7.1 Funkcje falowe, 7 Kluczowe pojęcia
cornea 2.5 Oko
correspondence principle 7.1 Funkcje falowe, 7 Kluczowe pojęcia
cosmological principle 11.6 Wielki Wybuch
critical magnetic field 9.8 Nadprzewodnictwo, 9 Kluczowe pojęcia
D
Davisson-Germer experiment 6.5 Fale de Broglie’a, 6 Kluczowe pojęcia
de Broglie’s hypothesis of matter waves 6.5 Fale de Broglie’a, 6 Kluczowe pojęcia
destructive interference for a single slit 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, 4 Kluczowe pojęcia
diopter 2.5 Oko
direction of polarization 1.7 Polaryzacja, 1 Kluczowe pojęcia
double-slit interference experiment 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy, 6 Kluczowe pojęcia
E
electric dipole transition 9.2 Widma cząsteczkowe, 9 Kluczowe pojęcia
electron number density 9 Kluczowe pojęcia
energy spectrum of hydrogen 6.4 Model atomu wodoru Bohra, 6 Kluczowe pojęcia
European Space Agency 5.3 Dylatacja czasu
excited energy states of a hydrogen atom 6.4 Model atomu wodoru Bohra, 6 Kluczowe pojęcia
F
farsightedness 2.5 Oko, 2 Kluczowe pojęcia
Finnegans Wake 11.3 Kwarki
first postulate of special relativity 5.1 Niezmienność praw fizyki, 5 Kluczowe pojęcia
fovea 2.5 Oko
M
magnetogram 8 Kluczowe pojęcia
Maxwell’s equations Wstęp
metastable state 8.6 Lasery, 8 Kluczowe pojęcia
mirror equation 2.2 Zwierciadła sferyczne
mirror reflex camera 2.6 Aparat fotograficzny
moderate dose 10 Kluczowe pojęcia
moment of inertia 9.2 Widma cząsteczkowe
P
paraxial approximation 2.2 Zwierciadła sferyczne
picowave 10 Zadania
Planck’s hypothesis of energy quanta 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego, 6 Kluczowe pojęcia
population inversion 8.6 Lasery, 8 Kluczowe pojęcia
postulates of Bohr’s model 6.4 Model atomu wodoru Bohra, 6 Kluczowe pojęcia
R
radial probability density function 8 Kluczowe pojęcia
radioactive decay constant 10 Kluczowe pojęcia
radioactive markers 10 Kluczowe pojęcia
reduced Planck’s constant 6.3 Efekt Comptona, 6 Kluczowe pojęcia
reflecting telescopes 2.8 Mikroskopy i teleskopy
refracting telescope 2.8 Mikroskopy i teleskopy
relativistic Doppler effect 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
relativistic kinetic energy 5.9 Energia relatywistyczna, 5 Kluczowe pojęcia
relativistic velocity addition 5 Kluczowe pojęcia
retina 2.5 Oko
rotational energy levels 9.2 Widma cząsteczkowe, 9 Kluczowe pojęcia
Rutherford’s gold foil experiment 6.4 Model atomu wodoru Bohra, 6 Kluczowe pojęcia
Rydberg constant for hydrogen 6.4 Model atomu wodoru Bohra, 6 Kluczowe pojęcia
S
scanning electron microscope (SEM) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
scattering of light 1.2 Prawo odbicia
Schrödinger’s cat 7.1 Funkcje falowe
Schrӧdinger’s time-dependent equation 7.3 Równanie Schrӧdingera, 7 Kluczowe pojęcia
Schrӧdinger’s time-independent equation 7.3 Równanie Schrӧdingera, 7 Kluczowe pojęcia
second postulate of special relativity 5.1 Niezmienność praw fizyki, 5 Kluczowe pojęcia
small-angle approximation 2.2 Zwierciadła sferyczne, 2 Kluczowe pojęcia
Snell’s law 1.3 Załamanie
space-like separation 5.5 Transformacja Lorentza
special theory of relativity 5.1 Niezmienność praw fizyki, 5 Kluczowe pojęcia
spectroscopic dispersion 4.4 Siatki dyfrakcyjne
spectroscopic notation 8.1 Atom wodoru
spin projection quantum number 8.3 Spin elektronu, 8 Kluczowe pojęcia
spin-down 8.3 Spin elektronu
spin-flip transitions 8 Kluczowe pojęcia
spin-spin coupling 8.3 Spin elektronu
Stern-Gerlach experiment 8.3 Spin elektronu
stimulated emission 8.6 Lasery, 8 Kluczowe pojęcia
T
thin-lens approximation 2.4 Cienkie soczewki, 2 Kluczowe pojęcia
thin-lens equation 2.4 Cienkie soczewki
time-like separation 5.5 Transformacja Lorentza
transmission electron microscope (TEM) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
transverse wave 1.7 Polaryzacja
two-slit interference 7.1 Funkcje falowe
type I superconductor 9.8 Nadprzewodnictwo, 9 Kluczowe pojęcia
type II superconductor 9.8 Nadprzewodnictwo, 9 Kluczowe pojęcia
Т
тороидальная камера с магнитными катушками 5.9 Energia relatywistyczna
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.