Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

fale koherentne (spójne) (ang. coherent waves)
fale o tej samej częstotliwości, które mają określone i stałe w czasie przesunięcie fazowe, w szczególnym przypadku zerowe (są w fazie)
fale niekoherentne (niespójne) (ang. incoherent waves)
fale o różnych częstotliwościach lub takie, których przesunięcia fazowe są przypadkowe lub zmieniają się w czasie
interferencja w cienkich warstwach (ang. thin-film interference)
interferencja światła odbitego od dwóch różnych powierzchni cienkiej warstwy
interferometr (ang. interferometer)
przyrząd optyczny, który wykorzystuje zjawisko interferencji do bardzo precyzyjnych pomiarów zmian odległości, a także długości fali lub jej zmian
maksimum poboczne (ang. secondary maximum)
jasny prążek interferencyjny o mniejszym natężeniu, pojawiający się pomiędzy maksimami podstawowymi w obrazie interferencyjnym po przejściu fal przez układ wielu szczelin
maksimum podstawowe (ang. principal maximum)
jasny prążek interferencyjny (o większym natężeniu niż maksima poboczne), obserwowany w obrazie interferencyjnym po przejściu fal przez układ wielu szczelin
pierścienie Newtona (ang. Newton’s rings)
obraz interferencyjny złożony z kolistych prążków interferencyjnych, powstały wskutek interferencji światła odbitego od dwóch nieznacznie odległych od siebie powierzchni
prążki interferencyjne (ang. interference fringes)
jasne lub ciemne obszary w obrazie interferencyjnym
rząd prążka (ang. order of interference fringe)
wartość bezwzględna (moduł) liczby całkowitej m m m występującej w równaniach opisujących interferencję konstruktywną i destruktywną
światło monochromatyczne (ang. monochromatic light)
światło złożone z fal mających jednakową długość fali
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.