Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Pytania

4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

1.

Jeżeli zmniejszysz szerokość szczeliny, na której światło ulega dyfrakcji, to jak zmieni się dawany przez nią obraz dyfrakcyjny?

2.

Porównaj zjawisko interferencji i dyfrakcji.

3.

Jeżeli ty i twój przyjaciel jesteście po przeciwnych stronach wzgórza, to możecie się komunikować za pomocą walkie-talkie, ale nie przy użyciu latarki. Wyjaśnij to.

4.

Co się dzieje z obrazem dyfrakcyjnym na pojedynczej szczelinie, gdy całe urządzenie optyczne jest zanurzone w wodzie?

5.

W badaniach dyfrakcji na pojedynczej szczelinie zakładamy, że długość szczeliny jest znacznie większa niż jej szerokość. Co dzieje się z obrazem dyfrakcyjnym, jeśli te dwa wymiary są porównywalne?

6.

Prostokątna szczelina ma dwa razy większą szerokość niż wysokość. Czy dyfrakcyjny centralny pik jest szerszy w kierunku pionowym, czy w kierunku poziomym?

4.2 Natężenie światła w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie

7.

W Równaniu 4.4 parametr β β sprawia wrażenie kąta, ale nie jest to kąt, który można zmierzyć za pomocą kątomierza w świecie fizycznym. Wyjaśnij, co oznacza β β.

4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie

8.

Poniżej przedstawiono centralną część obrazu interferencyjnego dla światła czerwonego o ściśle określonej długości fali, padającego na podwójną szczelinę. Obraz ten jest w rzeczywistości połączeniem interferencji na pojedynczej i podwójnej szczelinie. Zwróć uwagę, że jasne plamy są równomiernie rozmieszczone. Czy jest to charakterystyczne dla podwójnej, czy pojedynczej szczeliny? Zauważ, że niektóre z jasnych punktów są słabo widoczne po obu stronach środkowej osi widma. Czy to jest cechą pojedynczej, czy podwójnej szczeliny? Co jest mniejsze, szerokość szczelin czy odległość między nimi? Uzasadnij swoje odpowiedzi.

Figura przedstawia czerwony obraz interferencyjny na czarnym tle. Część środkowa posiada jasne linie. Linie te są obcięte u góry i u dołu, pozornie ograniczone dwoma falami sinusoidalnymi o przeciwnych fazach.

4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość

9.

Czy wyższa rozdzielczość jest uzyskana w mikroskopie dla czerwonego, czy niebieskiego światła? Uzasadnij swoją odpowiedź.

10.

Zdolność rozdzielcza teleskopu wzrasta wraz ze średnicą jego obiektywu. Jaka jest inna korzyść z większego obiektywu?

11.

Odległość między atomami w cząsteczce wynosi około 10 -8 cm 10 -8 cm. Czy światło widzialne może być wykorzystywane do „oglądania” cząsteczek?

12.

Wiązka światła zawsze się rozprzestrzenia. Dlaczego nie można spowodować, aby wiązka była utworzona z równoległych promieni? Dlaczego nie można skorygować rozbieżności wiązki przy użyciu zwierciadeł, soczewek lub otworów?

4.6 Dyfrakcja rentgenowska

13.

Sieci krystaliczne mogą być badane promieniowaniem rentgenowskim, ale nie UV. Dlaczego?

4.7 Holografia

14.

Dlaczego można powiedzieć, że hologram jest prawdziwym trójwymiarowym obrazem, a obrazy w trójwymiarowych filmach nie?

15.

Jeśli hologram rejestrujemy przy użyciu monochromatycznego światła o jednej długości fali, ale jego obraz oglądamy przy innej długości, powiedzmy, że krótszej o 10 % 10%, to co zobaczymy? Co zobaczymy, jeśli hologram jest oglądany przy użyciu światła o długości fali równej dokładnie połowie pierwotnej długości fali?

16.

Jaki obraz zobaczysz, jeśli hologram jest rejestrowany przy użyciu światła monochromatycznego, ale jego obraz oglądasz w białym świetle? Wyjaśnij.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.