Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Podsumowanie

4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

 • Dyfrakcja powoduje wysyłanie fal wtórnych w różne strony wokół krawędzi otworu lub innej przeszkody.
 • Pojedyncza szczelina daje obraz interferencyjny (dyfrakcyjny) charakteryzujący się szerokim centralnym maksimum oraz węższymi i ciemniejszymi maksimami bocznymi.

4.2 Natężenie światła w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie

 • Natężenie w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie można obliczyć za pomocą metody wskazów, otrzymując
  I = I 0 sin β β 2 , I= I 0 sin β β 2 ,
  gdzie β = ϕ 2 = π D sin θ λ β= ϕ 2 = π D sin θ λ , D D jest szerokością szczeliny, λ λ długością fali, a θ θ kątem mierzonym od kierunku centralnego piku.

4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie

 • Dla realnych szczelin o skończonych szerokościach efekty interferencji i dyfrakcji występują jednocześnie, tworząc skomplikowany wzór natężenia obrazu.
 • Można wyznaczyć względne natężenia prążków interferencyjnych przy uwzględnieniu dyfrakcji.
 • Brakujące rzędy powstają, gdy maksima interferencji i minima dyfrakcji znajdują się w tym samym miejscu.

4.4 Siatki dyfrakcyjne

 • Siatki dyfrakcyjne składają się z dużej liczby równomiernie rozmieszczonych równoległych szczelin, które wytwarzają obraz interferencyjny podobny do uzyskanego dla podwójnej szczeliny, ale ostrzejszy.
 • Konstruktywna interferencja zachodzi, gdy dsinθ=mλdsinθ=mλ d\sin\theta=m\lambda dla m = 0 ± 1 ± 2 m = 0 ± 1 ± 2 , gdzie d d jest odległością między szczelinami, θ θ jest kątem padania promienia, a m m rzędem interferencji.

4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość

 • Dyfrakcja ogranicza rozdzielczość.
 • Kryterium Rayleigha stwierdza, że dwa obiekty punktowe są rozróżnialne, gdy środek obrazu dyfrakcyjnego jednego z nich znajduje się bezpośrednio w miejscu pierwszego minimum dyfrakcyjnego drugiego.

4.6 Dyfrakcja rentgenowska

 • Zakres promieniowania rentgenowskiego obejmuje względnie krótkie długości fal EM; promieniowanie to może wykazywać właściwości falowe, takie jak interferencja, gdy oddziałuje z odpowiednio małymi obiektami.

4.7 Holografia

 • Holografia jest techniką opartą na zjawisku interferencji fal, służącą do rejestrowania i odtwarzania trójwymiarowych obrazów.
 • Lasery oferują praktyczny sposób wytwarzania ostrych obrazów holograficznych ze względu na swoje monochromatyczne i spójne światło, dające wyraźne obrazy interferencyjne.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.