Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

aktywność optyczna (ang. optical activity)
właściwość substancji objawiająca się zdolnością do obracania płaszczyzny polaryzacji światła przechodzącego przez tę substancję
całkowite wewnętrzne odbicie (ang. total internal reflection)
zjawisko zachodzące na granicy dwóch ośrodków, podczas którego całe światło jest odbijane i nie występuje załamanie
dwójłomność (ang. birefringence)
właściwość niektórych kryształów polegająca na rozdzielaniu wiązki niespolaryzowanego światła na dwie wiązki
dyspersja (ang. dispersion)
rozkład światła w ciągłe widmo długości fal
fala niespolaryzowana (ang. unpolarized wave)
dotyczy fal, których wektory natężenia pola elektrycznego drgają w przypadkowych kierunkach
fala spolaryzowana (ang. polarized wave)
dotyczy fal, których wektory natężenia pola elektrycznego drgają w jednym kierunku
kąt Brewstera (ang. Brewster’s angle)
kąt padania, dla którego światło odbite jest całkowicie spolaryzowane
kąt graniczny (ang. critical angle)
kąt padania, dla którego kąt załamania przyjmuje wartość 90 ° 90°
kierunek polaryzacji (ang. direction of polarization)
kierunek równoległy do kierunku wektora natężenia pola elektrycznego fali EM
optyka falowa (ang. wave optics)
część optyki zajmująca się falową naturą światła
optyka geometryczna (ang. geometric optics)
dział optyki tłumaczący zjawiska optyczne za pomocą pojęcia promienia świetlnego
polaryzacja (ang. polarization)
nadanie wektorowi natężenia pola elektrycznego fali EM określonego kierunku drgań
polaryzacja pionowa (ang. vertically polarized)
drgania wektora natężenia pola elektrycznego fali EM zachodzą w płaszczyźnie pionowej
polaryzacja pozioma (ang. horizontally polarized)
drgania wektora elektrycznego fali EM zachodzą w płaszczyźnie poziomej
prawo Brewstera (ang. Brewster’s law)
tgθB=n2n1tgθB=n2n1 \tg\theta_{\text{B}}=n_2/n_1, gdzie n 1 n 1 jest współczynnikiem załamania ośrodka, w którym poruszają się promienie padający i odbity, a n 2 n 2 jest współczynnikiem załamania ośrodka stanowiącego granicę, na której następuje odbicie i załamanie światła
prawo Malusa (ang. Malus’s law)
natężenie I I światła przechodzącego przez polaryzator jest powiązane z natężeniem światła padającego na polaryzator I 0 I 0 zależnością: I = I 0 cos 2 θ I = I 0 cos 2 θ
prawo odbicia (ang. law of reflection)
kąt odbicia jest równy kątowi padania
prawo załamania (ang. law of refraction)
kiedy promień światła przechodzi z jednego ośrodka do drugiego, jego kierunek zmienia się zależnie od wartości współczynników załamania każdego z ośrodków i sinusów kąta padania i kąta załamania
promień (ang. ray)
linia prosta wychodząca z pewnego punktu
reflektor narożny (ang. corner reflector)
przedmiot składający się z dwóch (lub trzech) wzajemnie prostopadłych, odbijających powierzchni, działający tak, że światło padające na taki układ jest odbijane dokładnie równolegle względem kierunku padania
światłowód (ang. optical fiber)
plastikowe lub szklane włókno pozwalające przesyłać światło dzięki zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia
współczynnik załamania (ang. index of refraction)
dla materiałów jest to stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w tym materiale
załamanie światła (ang. refraction)
zmiana kierunku promienia światła zachodząca, gdy światło przechodzi przez niejednorodności materii (różne ośrodki)
zasada Huygensa (ang. Huygens’ principle)
każdy punkt czoła fali jest źródłem nowej fali kolistej/kulistej (wtórnej) rozchodzącej się w tym samym kierunku i z tą samą prędkością co fala pierwotna; czoło nowej fali jest płaszczyzną styczną do wszystkich fal wtórnych
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.