Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Fotografia przedstawia gigantycznych rozmiarów strukturę w kształcie fasoli znajdującą się na placu w otoczeniu drzew i wysokich budynków. Dolna część struktury jest umiejscowiona na tyle wysoko, że ludzie mogą pod nią spacerować. W błyszczącej powierzchni struktury odbijają się zniekształcone obrazy chmur na niebie, podłoża placu oraz budynki i drzewa znajdujące się w jej pobliżu.
Ilustracja 2.1 Cloud Gate jest rzeźbą wykonaną przez Anisha Kapoora znajdującą się w Parku Tysiąclecia w Chicago. Zwierciadlana powierzchnia odbija i zniekształca obrazy znajdujące się dookoła, także panoramę Chicago. Rzeźba powstała w 2006 roku i stała się popularną atrakcją turystyczną miasta. Jest znakomitym przykładem wykorzystania w sztuce zasad optyki geometrycznej. Źródło: modyfikacja pracy aut. Dhilung Kirata

Ten rozdział przedstawia podstawowe zagadnienia optyki geometrycznej, która opisuje, jak powstają obrazy w wyniku zjawisk odbicia i załamania światła. Optyka ta nazywa się „geometryczną”, ponieważ obrazy tworzone przez elementy optyczne, takie jak zwierciadło czy soczewka, można opisywać, wykonując konstrukcje geometryczne biegu promieni światła. Wiemy, że światło jest falą elektromagnetyczną, jednakże jego natura falowa ujawnia się dopiero wtedy, gdy oddziałuje z przedmiotami o rozmiarach porównywalnych z długością fali światła (około 500nm500nm). Prawa optyki geometrycznej stosuje się dla światła oddziałującego z przedmiotami o rozmiarach znacznie większych niż długość fali światła.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.