Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Fotografia przedstawiająca procesor kubitowy D wave
Ilustracja 7.1 Procesor kubitowy opracowany przez firmę D-Wave – mózg komputera kwantowego, który wykorzystuje bity kwantowe do wykonywania złożonych obliczeń. Jest on oparty na nadprzewodzących złączach Josephsona. Złącze Josephsona to układ nadprzewodnik–izolator–nadprzewodnik, cechujący się nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową. Źródło: D-Wave Systems Inc.

Mechanika kwantowa jest potężnym narzędziem pomagającym w zrozumieniu ruchu i oddziaływań obiektów o niewielkich rozmiarach, takich jak atomy czy cząsteczki. Powstała w 1925 roku i do tej pory trwają dyskusje, czy jest ona teorią fundamentalną. Mechanika kwantowa wyjaśnia otrzymywane wyniki eksperymentalne. Jej podstawy często na pierwszy rzut oka wydają się dziwne i nieintuicyjne, bo przeczą faktom wynikającym z mechaniki klasycznej, z jaką mamy do czynienia w otaczającym nas świecie. Codzienne doświadczenia i związane z nimi prawa fizyki nie są w stanie wprowadzić nas w zagadnienia mechaniki kwantowej (według której na przykład moglibyśmy siedzieć jednocześnie na dwóch bardzo odległych krzesłach). Założeniem tego rozdziału jest wprowadzenie czytelnika do tego niezwykle interesującego świata. Na Ilustracji 7.1 pokazano procesor komputera kwantowego. To urządzenie jest mózgiem nadprzewodzącego komputera kwantowego, który pracuje w temperaturach bliskich zera bezwzględnego ( T = 0 K = -273,15 °C T = 0 K = -273,15 °C T = 0 \si{\kelvin} = \SI{-273,15}{\degreeCelsius} ), a więc poniżej temperatury ciekłego helu ( T = 4,2 K = -268,95 °C T = 4,2 K = -268,95 °C T = \SI{4,2}{\kelvin} = \SI{-268,95}{\degreeCelsius} ). W odróżnieniu od komputerów cyfrowych, które zapisują informacje za pomocą systemu binarnego (zera lub jedynki, czyli q = 0 q = 0 q=0 lub q = 1 q = 1 q=1 ), komputery kwantowe używają w tym celu bitów kwantowych (ang. quantum bits), zwanych kubitami (ang. qubit), będących stanem mieszanym zera i jedynki (na przykład dany stan jest w 30%30% \SI{30}{\percent} logicznym zerem i w 70%70% \SI{70}{\percent} logiczną jedynką). W tym sensie zachodzi tutaj analogia do klasycznej logiki rozmytej, gdzie nie ma jednoznacznego stanu zera lub jeden. Taka sytuacja zachodzi na przykład dla sztucznej sieci neuronowej rozpoznającej symbole w zakłóconym obrazie, w przypadku której nigdy nie ma pewności, iż rozpoznany element jest prawidłowo zidentyfikowany. Wówczas stan rozpoznania może wynosić q=0,7q=0,7 q=\num{0,7} (wartość prawdopodobieństwa). Aby odróżnić stany klasyczne (bity) od stanów kwantowych (kubitów), warto odwołać się do Ilustracji 7.2. Tutaj stan kubitu jest przedstawiany w postaci punktów leżących na powierzchni trójwymiarowej sfery o stałym promieniu r r r . Położenie tych punktów jest określone za pomocą kątów θ θ \theta i φ φ \varphi . Do opisu kubitu (jednostki kwantowej informacji) używamy dwóch liczb rzeczywistych, a nie jednej liczby naturalnej, jak w klasycznym bicie (jednostce klasycznej informacji).

Fotografia przedstawiająca schemat kubitu
Ilustracja 7.2 Stan kubitu jest opisywany za pomocą trójwymiarowej sfery o środku w punkcie x = y = z = 0 x = y = z = 0 x=y=z=0 (sfera Blocha), o stałym promieniu r r r (zazwyczaj ustalamy r = 1 r = 1 r=1 ) i wyznaczają go kąty θ θ \theta oraz φ φ \varphi . Kolory czerwony i niebieski odpowiadają stanom o wartościach q = 0 q = 0 q=0 albo q = 1 q = 1 q=1 . Linia brązowa oznacza stan z logiki rozmytej, gdzie q q q należy do 0101 \langle 0, 1 \rangle.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.