Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

czas własny ΔτΔτ \prefop{\Delta} \tau (ang. proper time)
czas trwania zdarzenia mierzony przez obserwatora, dla którego początek i koniec zdarzenia zachodzą w tym samym miejscu
długość własna L0L0 L_0 (ang. proper length)
odległość między dwoma punktami mierzona przez obserwatorów będących w spoczynku względem obu punktów (czyli w ich układzie spoczynkowym); na przykład długość ogona myszy laboratoryjnej mierzona przez biologów
doświadczenie Michelsona-Morleya (ang. Michelson-Morley experiment)
eksperyment wykonany w 1887 roku, który udowodnił, że prędkość światła w próżni nie zależy od ruchu Ziemi wokół Słońca
drugi postulat szczególnej teorii względności (ang. second postulate of special relativity)
niezależnie od układu odniesienia światło porusza się z prędkością c c c we wszystkich kierunkach
dylatacja czasu (ang. time dilation)
wydłużenie czasu pomiędzy dwoma zdarzeniami, obserwowane z poruszającego się układu odniesienia w stosunku do układu spoczynkowego (układu, w którym oba zdarzenia zachodzą w tym samym miejscu)
energia całkowita (ang. total energy)
suma wszystkich form energii danej cząstki, w tym energii spoczynkowej i kinetycznej, dana wzorem E=γmc2E=γmc2 E = \gamma mc^2, dla cząstki o masie mm m i poruszającej się z prędkością uu u , gdzie γ=11u2c2γ=11u2c2 \gamma = 1/\sqrt{1-u^2/c^2}
energia spoczynkowa (ang. rest energy)
energia zmagazynowana w ciele pozostającym w spoczynku: E0=mc2E0=mc2 E_0 = mc^2
klasyczne dodawanie prędkości (transformacja Galileusza) (ang. classical (Galilean) velocity addition)
dodawanie prędkości w przypadku vcvc v \ll c, a więc gdy ich wartość jest dużo mniejsza od wartości prędkości światła; wówczas prędkości dodajemy do siebie jak zwyczajne liczby przy przemieszczeniu w jednym wymiarze: u=v+uu=v+u u = v + u', gdzie vv v jest prędkością względną między dwoma obserwatorami, uu u to prędkość ciała względem jednego z obserwatorów, a uu u' odpowiada prędkości tego ciała względem drugiego obserwatora
linia świata (ang. world line)
ścieżka przez czasoprzestrzeń
masa spoczynkowa (ang. rest mass)
masa obiektu mierzona przez obserwatora pozostającego w spoczynku w stosunku do danego obiektu (dla odróżnienia od masy relatywistycznej, określenia używanego w starszych podręcznikach; obecnie niekonieczny jest tu przymiotnik „spoczynkowa”)
pęd relatywistyczny pp \vec{p} (ang. relativistic momentum)
pęd ciała poruszającego się z prędkością relatywistyczną; p=γmup=γmu \vec{p} = \gamma m \vec{u}
pierwszy postulat szczególnej teorii względności (ang. first postulate of special relativity)
prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach
prędkość światła (ang. speed of light)
stała prędkość niezależna od układu odniesienia w teorii względności; maksymalna prędkość, z jaką mogą poruszać się cząstki lub jakiekolwiek sygnały
relatywistyczna energia kinetyczna (ang. relativistic kinetic energy)
energia kinetyczna ciała poruszającego się z prędkością relatywistyczną
relatywistyczne dodawanie prędkości (ang. relativistic velocity addition)
dodawanie prędkości bliskich prędkości światła
skrócenie długości (ang. length contraction)
zmniejszenie obserwowanej długości LL L zdarzenia w stosunku do jego długości własnej L0L0 L_0, gdy długość ta mierzona jest w układzie odniesienia poruszającym się z prędkością względną vv v
szczególna teoria względności (ang. special theory of relativity)
teoria zaproponowana w 1905 roku przez Alberta Einsteina, która zakłada, że prawa fizyki i prędkość światła są takie same dla każdego obserwatora
transformacja Galileusza (ang. Galilean transformation)
przekształcenie współrzędnych przestrzennych i czasowych pewnego zdarzenia z jednego układu odniesienia na drugi, zgodne z mechaniką klasyczną
transformacja Lorentza (ang. Lorentz transformation)
przekształcenie współrzędnych przestrzennych i czasowych pewnego zdarzenia z jednego układu odniesienia na drugi, zgodne ze szczególną teorią względności
układ inercjalny (ang. inertial frame of reference)
układ odniesienia, w którym ciało będące w spoczynku pozostaje w spoczynku, a ciało w ruchu porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, jeżeli nie wpływa na nie żadna zewnętrzna siła
układ spoczynkowy (ang. rest frame)
układ odniesienia, w którym obserwator jest w spoczynku względem danego obiektu
zasada względności Galileusza (ang. Galilean relativity)
jeżeli obserwator mierzy prędkość pewnego ciała w jednym układzie odniesienia, a układ ten porusza się z pewną prędkością względem innego układu odniesienia, to obserwator znajdujący się w drugim układzie odniesienia zmierzy prędkość wspomnianego ciała jako sumę wektorową prędkości względnej między układami i ciała
zdarzenie (ang. event)
zjawisko w czasie i przestrzeni opisane przez współrzędne czasowe i przestrzenne xyztxyzt (x, y, z, t), obserwowane względem pewnego układu odniesienia
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.