Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

brakujący rząd (ang. missing order)
maksimum interferencyjne, które nie jest widoczne, ponieważ pokrywa się z minimum dyfrakcyjnym
dyfrakcja (ang. diffraction)
uginanie się fal wokół krawędzi otworu lub przeszkody (zespół zjawisk związanych z uginaniem się fal wokół krawędzi otworu lub przeszkody i interferencją fal wtórnych)
dyfrakcja rentgenowska (ang. X-ray diffraction)
technika, która daje szczegółowe informacje o strukturze krystalograficznej materiałów naturalnie występujących w przyrodzie i wytworzonych sztucznie
dyfrakcyjna granica rozdzielczości (ang. diffraction limit)
ograniczenie rozdzielczości z powodu dyfrakcji
holografia (ang. holography)
proces wytwarzania hologramów za pomocą laserów
hologram (ang. hologram)
trójwymiarowy obraz zarejestrowany na kliszy za pomocą wiązki laserowej; dosłownie słowo to oznacza cały obraz (z gr. holo, podobnie jak w słowie „holistyczny”)
interferencja destruktywna na pojedynczej szczelinie (ang. destructive interference for a single slit)
występuje, gdy szerokość szczeliny jest porównywalna z długością fali oświetlającego ją światła
kryterium Rayleigha (ang. Rayleigh criterion)
dwa obiekty punktowe są rozróżnialne, gdy środek obrazu dyfrakcyjnego jednego z nich wypada bezpośrednio w miejscu pierwszego minimum dyfrakcyjnego drugiego
obraz dyfrakcyjny na podwójnej szczelinie (ang. two-slit diffraction pattern)
obraz dyfrakcyjny uzyskany z dwóch szczelin o szerokości D D, które znajdują się w odległości d d od siebie, jest złożeniem obrazu interferencyjnego pochodzącego z dwóch źródeł punktowych odległych od siebie o d d i obrazu dyfrakcyjnego ze szczeliny o szerokości D D
płaszczyzny Bragga (ang. Bragg planes)
rodziny płaszczyzn (sieciowych) wewnątrz kryształów, które mogą powodować dyfrakcję rentgenowską
rozdzielczość (ang. resolution)
zdolność – lub jej ograniczenie – rozróżniania szczegółów w obrazach
siatka dyfrakcyjna (ang. diffraction grating)
wiele równomiernie rozmieszczonych równoległych szczelin
szerokość centralnego piku (ang. width of the central peak)
kąt pomiędzy minimami dla m = 1 m=1 i m = -1 m=-1
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.