Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

E
efekt Dopplera 17.7 Efekt Dopplera
energetyka wiatrowa 8.5 Źródła energii
energetyka wodna 8.5 Źródła energii
energia chemiczna 8.5 Źródła energii
energia cieplna 8.5 Źródła energii
energia elektryczna 8.5 Źródła energii
energia geotermalna 8.5 Źródła energii
energia jądrowa 8.5 Źródła energii
energia kinetyczna 7.2 Energia kinetyczna
energia mechaniczna 8.3 Zasada zachowania energii
energia potencjalna 8.1 Energia potencjalna układu
energia potencjalna grawitacji 8.1 Energia potencjalna układu
energia promieniowania 8.5 Źródła energii
energia słoneczna 8.5 Źródła energii
I
idealne nachylenie zakrętu 6.3 Siła dośrodkowa
iloczyn skalarny 2.4 Mnożenie wektorów
iloczyn wektorowy 2.4 Mnożenie wektorów
inercjalny układ odniesienia 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
interferencja 16.5 Interferencja fal
interferencja destruktywna 16.5 Interferencja fal
interferencja konstruktywna 16.5 Interferencja fal
interferometria wielkobazowa 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
J
jednostka pochodna 1.2 Układy jednostek miar
jednostka podstawowa 1.2 Układy jednostek miar
L
liczba Macha 17.8 Fale uderzeniowe
liczba Reynoldsa 14.7 Lepkość i turbulencje
liniowa gęstość masy 9.6 Środek masy
liniowe równanie falowe 16.2 Matematyczny opis fal
Ł
łączenie punktów końcowych i początkowych wektorów 2.1 Skalary i wektory
łączność 2.1 Skalary i wektory
M
Mars Climate Orbiter 1.3 Konwersja jednostek
masa punktowa 15.4 Wahadła
masowy tłumik drgań Wstęp
metoda dodawania niepewności procentowych 1.6 Cyfry znaczące
metoda równoległoboku 2.1 Skalary i wektory
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
moc 7.4 Moc
moc chwilowa 7 Zadania
moc fali mechanicznej 16.4 Energia i moc fali
moduł odkształcalności objętościowej 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
moduł odkształcalności postaciowej 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
moment kierujący 15.4 Wahadła
moment pędu 11.2 Moment pędu
moment siły 10.6 Moment siły
moment siły grawitacji 12.1 Warunki równowagi statycznej
P
paliwa kopalne 8.5 Źródła energii
pasy bezpieczeństwa 9.2 Popęd siły i zderzenia
peryhelium 13.5 Prawa Keplera
pęd 9.1 Pęd
pierwsza zasada dynamiki Newtona 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
pierwsze prawo Keplera 13.5 Prawa Keplera
płyn idealny 14.5 Dynamika płynów
pływy kwadraturowe 13.6 Siły pływowe
pływy syzygijne 13.6 Siły pływowe
pochylony zakręt 6.3 Siła dośrodkowa
poduszka powietrzna 9.2 Popęd siły i zderzenia
pogoń i ucieczka dwóch ciał 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
położenie równowagi 15.1 Ruch harmoniczny
powierzchniowa gęstość masy 10.5 Obliczanie momentu bezwładności
poziom natężenia dźwięku 17.3 Natężenie dźwięku
pozorna siła ciężkości 13.2 Grawitacja przy powierzchni Ziemi
praca 7.1 Praca
praca siły 7.1 Praca
prawo Hooke’a 7.1 Praca, 15.1 Ruch harmoniczny
prawo Poiseuille’a 14.7 Lepkość i turbulencje
prawo powszechnego ciążenia 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
prędkość fali 16.1 Fale biegnące
prędkość orbitalna 13.4 Orbity satelitów i ich energia
prędkość polowa planety 13.5 Prawa Keplera
promieniowanie Czerenkowa 17.8 Fale uderzeniowe
promień Schwarzschilda 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
przemienność 2.1 Skalary i wektory
przepływ laminarny 14.5 Dynamika płynów
przepływ turbulentny 14.5 Dynamika płynów
przesunięcie Dopplera 17.7 Efekt Dopplera
przesunięcie fazowe 15.1 Ruch harmoniczny
przesunięcie ku czerwieni 17.7 Efekt Dopplera
przyspieszenie całkowite 4.4 Ruch po okręgu
przyspieszenie chwilowe 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
przyspieszenie grawitacyjne 3.5 Spadek swobodny i rzut pionowy
przyspieszenie średnie 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
pulsar 11 Zadania
R
ramię siły 10.6 Moment siły
reguła korkociągu 2.4 Mnożenie wektorów
reguła pędu i popędu 9.2 Popęd siły i zderzenia
rozdzielność 2.1 Skalary i wektory
rozkład wektora na składowe 2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
rozrzedzenie 17.1 Fale dźwiękowe
równanie Bernoulliego 14.6 Równanie Bernoulliego
równanie ciągłości 14.5 Dynamika płynów
równanie ruchu rakiety 9.7 Napęd rakietowy
równanie skalarne 2.1 Skalary i wektory
równanie toru lotu 4.3 Rzuty
równanie wektorowe 2.1 Skalary i wektory
równia pochyła 6.2 Tarcie
równowaga hydrostatyczna 14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne
równowaga nietrwała 15.2 Energia w ruchu harmonicznym
równowaga statyczna 12.1 Warunki równowagi statycznej
różnica dwóch wektorów 2.1 Skalary i wektory
różnica energii potencjalnej 8.1 Energia potencjalna układu
ruch harmoniczny 15.1 Ruch harmoniczny
ruch jednostajnie zmienny 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
ruch periodyczny 15.1 Ruch harmoniczny
rura z niesymetrycznymi warunkami brzegowymi 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
rura z symetrycznymi warunkami brzegowymi 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
rurka Venturiego 14 Pytania
rzut pionowy 4.3 Rzuty
rzut poziomy 4.3 Rzuty
rzut ukośny 4.3 Rzuty
S
siła bezwładności 6.3 Siła dośrodkowa
siła ciężkości 5.4 Masa i ciężar ciała
siła Coriolisa 6.3 Siła dośrodkowa
siła dośrodkowa 6.3 Siła dośrodkowa
siła działająca na odległość 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
siła kontaktowa 5.1 Pojęcie siły
siła naciągu 5.6 Rodzaje sił
siła nacisku 5.6 Rodzaje sił
siła odśrodkowa 6.3 Siła dośrodkowa
siła pozorna 5.6 Rodzaje sił
siła reakcji podłoża 5.6 Rodzaje sił
siła wewnętrzna 9.6 Środek masy
siła wymuszająca 15.6 Drgania wymuszone
siła wynikająca z działania pól zewnętrznych 5.1 Pojęcie siły
siła wypadkowa 5.1 Pojęcie siły
spójność wymiarów 1.4 Analiza wymiarowa
stany skupienia materii 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
strumień masy 14.5 Dynamika płynów
strumień objętościowy 14.5 Dynamika płynów
substancja heterogeniczna 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
substancja homogeniczna 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
substancja jednorodna 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
substancja niejednorodna 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
suma wektorów 2.1 Skalary i wektory
swobodne warunki brzegowe 16.5 Interferencja fal
system metryczny 1.2 Układy jednostek miar
szczególna teoria względności 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
sztuczny staw 6.2 Tarcie
szybkość fali 16.1 Fale biegnące
Ś
średnia moc 7.4 Moc
środek ciężkości 12.1 Warunki równowagi statycznej
środek masy 9.6 Środek masy
T
tarcie 6.2 Tarcie
tarcie kinetyczne 6.2 Tarcie
tarcie statyczne 6.2 Tarcie
tłumienie drgań harmonicznych 15.5 Drgania tłumione
tłumienie krytyczne 15.5 Drgania tłumione
tłumienie nadkrytyczne 15.5 Drgania tłumione
tłumienie podkrytyczne 15.5 Drgania tłumione
toczenie się 11.1 Toczenie się ciał
trajektoria 4.3 Rzuty
trzecia zasada dynamiki Newtona 5.5 Trzecia zasada dynamiki Newtona
trzecie prawo Keplera 13.5 Prawa Keplera
twierdzenie o pracy i energii w ruchu obrotowym 10.8 Praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
W
wahadło fizyczne 15.4 Wahadła
wahadło matematyczne 15.4 Wahadła
wahadło torsyjne 15.4 Wahadła
warunek równowagi dla sił 12.1 Warunki równowagi statycznej
warunek równowagi momentów sił 12.1 Warunki równowagi statycznej
wektor jednostkowy 2.1 Skalary i wektory
wektor przemieszczenia 4.1 Przemieszczenie i prędkość
wektor przyspieszenia 4.2 Przyspieszenie
wektory ortogonalne 2.1 Skalary i wektory
wektory przeciwne 2.1 Skalary i wektory
wektory zgodne 2.1 Skalary i wektory
wielkość fizyczna 1.2 Układy jednostek miar
wielkość pochodna 1.2 Układy jednostek miar
wielkość podstawowa 1.2 Układy jednostek miar
wielkość skalarna 2.1 Skalary i wektory
wielkość wektorowa 2.1 Skalary i wektory
wielkość zachowana 8.3 Zasada zachowania energii
współczynnik lepkości 14.7 Lepkość i turbulencje
współczynnik sprężystości 15.1 Ruch harmoniczny
współczynnik sprężystości objętościowej 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
współczynnik tarcia kinetycznego 6.2 Tarcie
współczynnik tarcia statycznego 6.2 Tarcie
wykres energii potencjalnej 8.4 Wykresy energii potencjalnej
wykres naprężenie-odkształcenie 12.4 Sprężystość i plastyczność
wykres słupkowy energii całkowitej 8.3 Zasada zachowania energii
wysokość dźwięku 17.3 Natężenie dźwięku
wzór Ciołkowskiego 9.7 Napęd rakietowy
Z
zagęszczenie 17.1 Fale dźwiękowe
zasada równoważności 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
zasada równoważności pracy i energii 7.3 Zasada zachowania energii mechanicznej
zasada zachowania energii 8.3 Zasada zachowania energii
zasada zachowania momentu pędu 11.3 Zasada zachowania momentu pędu
zasada zachowania pędu 9.3 Zasada zachowania pędu
zasięg 4.3 Rzuty
zderzenie idealnie niesprężyste 9.4 Rodzaje zderzeń
zderzenie niesprężyste 9.4 Rodzaje zderzeń
zderzenie sprężyste 9.4 Rodzaje zderzeń
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.