Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Mechanika
  1. 1 Jednostki i miary
   1. Wstęp
   2. 1.1 Zakres stosowalności praw fizyki
   3. 1.2 Układy jednostek miar
   4. 1.3 Konwersja jednostek
   5. 1.4 Analiza wymiarowa
   6. 1.5 Szacowanie i pytania Fermiego
   7. 1.6 Cyfry znaczące
   8. 1.7 Rozwiązywanie zadań z zakresu fizyki
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Wektory
   1. Wstęp
   2. 2.1 Skalary i wektory
   3. 2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
   4. 2.3 Działania na wektorach
   5. 2.4 Mnożenie wektorów
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Ruch prostoliniowy
   1. Wstęp
   2. 3.1 Położenie, przemieszczenie, prędkość średnia
   3. 3.2 Prędkość chwilowa i szybkość średnia
   4. 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
   5. 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
   6. 3.5 Spadek swobodny i rzut pionowy
   7. 3.6 Wyznaczanie równań ruchu metodą całkowania
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Ruch w dwóch i trzech wymiarach
   1. Wstęp
   2. 4.1 Przemieszczenie i prędkość
   3. 4.2 Przyspieszenie
   4. 4.3 Rzuty
   5. 4.4 Ruch po okręgu
   6. 4.5 Ruch względny w jednym i dwóch wymiarach
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 5 Zasady dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 5.1 Pojęcie siły
   3. 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
   4. 5.3 Druga zasada dynamiki Newtona
   5. 5.4 Masa i ciężar ciała
   6. 5.5 Trzecia zasada dynamiki Newtona
   7. 5.6 Rodzaje sił
   8. 5.7 Rozkłady sił działających na ciała
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 6 Zastosowania zasad dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 6.1 Rozwiązywanie zadań związanych z zasadami dynamiki Newtona
   3. 6.2 Tarcie
   4. 6.3 Siła dośrodkowa
   5. 6.4 Siła oporu i prędkość graniczna
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 7 Praca i energia kinetyczna
   1. Wstęp
   2. 7.1 Praca
   3. 7.2 Energia kinetyczna
   4. 7.3 Zasada zachowania energii mechanicznej
   5. 7.4 Moc
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 8 Energia potencjalna i zasada zachowania energii
   1. Wstęp
   2. 8.1 Energia potencjalna układu
   3. 8.2 Siły zachowawcze i niezachowawcze
   4. 8.3 Zasada zachowania energii
   5. 8.4 Wykresy energii potencjalnej
   6. 8.5 Źródła energii
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  9. 9 Pęd i zderzenia
   1. Wstęp
   2. 9.1 Pęd
   3. 9.2 Popęd siły i zderzenia
   4. 9.3 Zasada zachowania pędu
   5. 9.4 Rodzaje zderzeń
   6. 9.5 Zderzenia w wielu wymiarach
   7. 9.6 Środek masy
   8. 9.7 Napęd rakietowy
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 10 Obroty wokół stałej osi
   1. Wstęp
   2. 10.1 Zmienne opisujące ruch obrotowy
   3. 10.2 Obroty ze stałym przyspieszeniem kątowym
   4. 10.3 Związek między wielkościami w ruchach obrotowym i postępowym
   5. 10.4 Moment bezwładności i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   6. 10.5 Obliczanie momentu bezwładności
   7. 10.6 Moment siły
   8. 10.7 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego
   9. 10.8 Praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 11 Moment pędu
   1. Wstęp
   2. 11.1 Toczenie się ciał
   3. 11.2 Moment pędu
   4. 11.3 Zasada zachowania momentu pędu
   5. 11.4 Precesja żyroskopu
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 12 Równowaga statyczna i sprężystość
   1. Wstęp
   2. 12.1 Warunki równowagi statycznej
   3. 12.2 Przykłady równowagi statycznej
   4. 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
   5. 12.4 Sprężystość i plastyczność
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  13. 13 Grawitacja
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
   3. 13.2 Grawitacja przy powierzchni Ziemi
   4. 13.3 Energia potencjalna i całkowita pola grawitacyjnego
   5. 13.4 Orbity satelitów i ich energia
   6. 13.5 Prawa Keplera
   7. 13.6 Siły pływowe
   8. 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  14. 14 Mechanika płynów
   1. Wstęp
   2. 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
   3. 14.2 Pomiar ciśnienia
   4. 14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne
   5. 14.4 Prawo Archimedesa i siła wyporu
   6. 14.5 Dynamika płynów
   7. 14.6 Równanie Bernoulliego
   8. 14.7 Lepkość i turbulencje
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fale i akustyka
  1. 15 Drgania
   1. Wstęp
   2. 15.1 Ruch harmoniczny
   3. 15.2 Energia w ruchu harmonicznym
   4. 15.3 Porównanie ruchu harmonicznego z ruchem jednostajnym po okręgu
   5. 15.4 Wahadła
   6. 15.5 Drgania tłumione
   7. 15.6 Drgania wymuszone
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 16 Fale
   1. Wstęp
   2. 16.1 Fale biegnące
   3. 16.2 Matematyczny opis fal
   4. 16.3 Prędkość fali na naprężonej strunie
   5. 16.4 Energia i moc fali
   6. 16.5 Interferencja fal
   7. 16.6 Fale stojące i rezonans
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 17 Dźwięk
   1. Wstęp
   2. 17.1 Fale dźwiękowe
   3. 17.2 Prędkość dźwięku
   4. 17.3 Natężenie dźwięku
   5. 17.4 Tryby drgań fali stojącej
   6. 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
   7. 17.6 Dudnienia
   8. 17.7 Efekt Dopplera
   9. 17.8 Fale uderzeniowe
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
  17. Rozdział 17
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Cel dydaktyczny

W tym podrozdziale nauczysz się:
 • opisywać dźwięk jako falę;
 • podawać równania opisujące falę dźwiękową;
 • wyjaśniać powiązanie między zagęszczeniami i rozrzedzeniami ośrodka a dźwiękiem.

Dźwięk słyszalny przez człowieka jest rozchodzącym się zaburzeniem ośrodka sprężystego, czyli falą mechaniczną o częstotliwości z zakresu 20 Hz – 20 kHz. Słuch jest percepcją dźwięku, podobnie jak wzrok jest percepcją światła widzialnego. W skali atomowej (mikroskopowej) dźwięk jest zaburzeniem atomów, który jest znacznie bardziej uporządkowany niż ich ruchy termiczne. W wielu przypadkach dźwięk jest falą okresową, a cząstki wykonują prosty ruch harmoniczny. W ten sposób fale dźwiękowe mogą powodować drgania i efekty rezonansowe (Ilustracja 17.2).

Zdjęcie prezentuje kieliszek wina ze szkła rozbitego na wiele małych części.
Ilustracja 17.2 Kieliszek rozbiła fala dźwiękowa o częstotliwości równej częstotliwości rezonansowej kieliszka (Źródło: „||read||”/Flickr)

Materiały pomocnicze

Ten film pokazuje fale na powierzchni kieliszka do wina, wytworzone fale akustyczne wygenerowane przez głośnik. Jeśli częstotliwość będzie się zbliżać do częstotliwości rezonansowej kieliszka, amplituda i częstotliwość będą wzrastać. W momencie osiągnięcia częstotliwości rezonansowej kieliszek ulegnie zniszczeniu.

Głośnik wytwarza falę dźwiękową poprzez drgania membrany, powodując drgania cząsteczek powietrza. Na Ilustracji 17.3, głośnik drga ze stałą częstotliwością i stałą amplitudą, pobudzając do drgań cząsteczki powietrza znajdujące się w pobliżu. Membrana głośnika, drgając, przekazuje energię do powietrza, głównie w postaci energii cieplnej. Niewielka część energii głośnika powoduje sprężenia i rozrzedzenia otaczającego powietrza, prowadząc do lokalnych zmian ciśnienia powietrza. Zagęszczenia (ang. compression), czyli obszary wysokiego ciśnienia, i rozrzedzenia (ang. rarefaction), czyli obszary niskiego ciśnienia, rozprzestrzeniają się jako podłużne fale ciśnienia mające taką samą częstotliwość jak membrana. Zmiany te są falą dźwiękową. Fale dźwiękowe w powietrzu i w większości płynów są falami podłużnymi, ponieważ w gazach i płynach praktycznie nie występują siły ścinające. W ciałach stałych fale dźwiękowe mogą być poprzeczne i podłużne.

Ilustracja 17.3 (a) pokazuje zagęszczenia i rozrzedzenia ciśnienia powietrza oraz wykres zmian ciśnienia w funkcji odległości od głośnika. Gdy membrana głośnika przemieszcza się w kierunku zgodnym z dodatnim kierunkiem osi x x, popycha cząsteczki powietrza, wytrącając je z położenia równowagi. Gdy membrana głośnika przemieszcza się w kierunku przeciwnym do dodatniego kierunku osi x x, cząsteczki wracają do pozycji równowagi. Cząsteczki powietrza drgają w sposób harmoniczny wokół położenia równowagi, tak jak pokazano na Ilustracji 17.3 (b). Zwróć uwagę, że fale dźwiękowe w powietrzu są podłużne. Na rysunku fala propaguje się w dodatnim kierunku osi x x, a cząsteczki drgają wzdłuż kierunku, w którym fala się propaguje.

Rysunek A przedstawia zmiany ciśnienia powietrza w funkcji odległości od głośnika. Zmiany ciśnienia modelowane są za pomocą funkcji sinusoidalnej, gdzie grzbiety związane są z obszarami zagęszczeń i rozrzedzeń. Rysunek B przedstawia przemieszczenie cząsteczek powietrza w funkcji położenia. Przemieszczenie modelowane za pomocą funkcji cosinus, gdzie miejsca zerowe oznaczają pozycję równowagi i znajdują się dokładnie pomiędzy obszarami zagęszczeniami i rozrzedzeniami.
Ilustracja 17.3 (a) Wibrujący stożek głośnika, poruszający się w kierunku zgodnym z dodatnim kierunkiem osi x x, spręża powietrze przed nim i rozrzedza powietrze za nim. Gdy głośnik wykonuje drgania, powoduje kolejne zagęszczenia i rozrzedzenia, które oddalają się od głośnika. Po wielu drganiach seria zagęszczeń i rozrzedzeń propaguje się z głośnika jako fala dźwiękowa. Czerwona krzywa przedstawia wartość ciśnienia powietrza w funkcji odległości od głośnika. Dla dźwięków cichych ciśnienie powietrza różni się nieznacznie od wartości ciśnienia atmosferycznego. Należy zauważyć, że zmiany ciśnienia powietrza opisane są funkcją sinusoidalną, a wartości maksymalne i minimalne funkcji korelują odpowiednio z zagęszczeniami i rozrzedzeniami powietrza. (b) Fale dźwiękowe mogą być również modelowane jako ruch cząsteczek powietrza. Niebieska krzywa pokazuje przesunięcie cząsteczek powietrza w funkcji położenia i jest opisana za pomocą funkcji cosinusoidalnej. Zwróćmy uwagę, że przesunięcie wynosi zero dla cząsteczek w położeniu równowagi i znajduje się pośrodku pomiędzy zagęszczeniami i rozrzedzeniami. Zagęszczenia powstają, gdy cząsteczki po obu stronach położenia równowagi przemieszczają się w stronę położenia równowagi. Rozrzedzenia natomiast powstają wtedy, gdy cząsteczki oddalają się od położenia równowagi.

Modele opisujące dźwięk

Dźwięk może być modelowany jako zmiany ciśnienia powietrza wokół wartości średniej:

Δ p(x,t) = Δ p max sin ( k x ω t + ϕ ) , Δ p(x,t) = Δ p max sin ( k x ω t + ϕ ) ,
17.1

gdzie Δ p Δ p oznacza zmianę ciśnienia, Δ p max Δ p max jest maksymalną zmianą ciśnienia powietrza, k = 2 π / λ k=2π/λ jest liczbą falową, ω = 2 π / T = 2 π f ω=2π/T=2πf jest częstością kołową, natomiast ϕ ϕ jest fazą początkową. Równanie to jest podobne do równania przedstawiającego falę periodyczną w rozdziale Fale. Prędkość dźwięku może być wyznaczona z zależności v = ω / k = λ / T v=ω/k=λ/T. Fale dźwiękowe mogą być również modelowane za pomocą drgających cząsteczek powietrza. Wychylenie cząsteczek powietrza może być opisane funkcją cosinus:

s ( x , t ) = s max cos ( k x ω t + ϕ ) . s ( x , t ) = s max cos ( k x ω t + ϕ ) .
17.2

W powyższym równaniu s s oznacza wychylenie, natomiast s max s max jest maksymalnym wychyleniem cząsteczek.

Na rysunku nie pokazano amplitudy fali dźwiękowej, która maleje wraz z odległością od źródła na skutek rozpraszania energii. Natężenie fali maleje wraz ze wzrostem odległości od głośnika, podobnie jak to przedstawiono w rozdziale Fale. Energia fali jest również pochłaniana przez obiekty i przekształcana w energię termiczną na skutek zderzanie się cząsteczek powietrza. Ponadto podczas każdego sprężenia tylko część ciepła przekazywana jest do powietrza, a w trakcie procesu rozprężania jeszcze mniej ciepła jest przekazywana do powietrza. Skuteczność przekazywania ciepła z obszaru sprężenia do obszaru rozrzedzenia zależy od odległości pomiędzy tymi obszarami, co związane jest z długością fali. Długość fali, częstotliwość, amplituda i prędkość propagacji są ważnymi parametrami, które charakteryzują dźwięk, podobnie jak we wszystkich falach.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.