Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Skorowidz rzeczowy

Mikroekonomia – PodstawySkorowidz rzeczowy

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do mikroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 Czym jest ekonomia i dlaczego jest ona ważna?
  3. 1.2 Mikroekonomia i Makroekonomia
  4. 1.3 Jak ekonomiści wykorzystują teorie i modele do zrozumienia problemów ekonomicznych
  5. 1.4 Jak zorganizować gospodarkę: przegląd systemów gospodarczych
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 3. 2 Wybory w świecie rzadkości zasobów
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Jak ludzie dokonują wyborów w oparciu o ograniczenia budżetowe
  3. 2.2 Krzywa możliwości produkcyjnych i wybory społeczne
  4. 2.3 Konfrontacja z zastrzeżeniami do podejścia ekonomicznego
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 4. 3 Popyt i podaż
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 Podaż, popyt i równowaga na rynku dóbr i usług
  3. 3.2 Pozacenowe determinanty popytu i podaży
  4. 3.3 Czteroetapowy proces zmiany ceny i ilości równowagi na rynku
  5. 3.4 Cena maksymalna i cena minimalna
  6. 3.5 Popyt, podaż i efektywność
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 5. 4 Elastyczność
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
  3. 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
  4. 4.3 Elastyczność a cena
  5. 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 6. 5 Wybory konsumenta
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Wybory konsumpcyjne
  3. 5.2 Jak zmiany dochodów wpływają na wybory konsumentów
  4. 5.3 Ekonomia behawioralna: inne podejście do wyborów konsumenckich
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 7. 6 Teoria podaży, kosztów i struktur rynku
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Koszty całkowite i księgowe, zysk księgowy i zysk ekonomiczny
  3. 6.2 Produkcja w krótkim okresie
  4. 6.3 Koszty w krótkim okresie
  5. 6.4 Produkcja w długim okresie
  6. 6.5 Koszty w długim okresie
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 8. 7 Konkurencja doskonała
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Specyfika konkurencji doskonałej jako struktury rynku
  3. 7.2 Jak przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjne podejmują decyzje o produkcji
  4. 7.3 Decyzje o wejściu i wyjściu w długim okresie
  5. 7.4 Efektywność rynków doskonale konkurencyjnych
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 9. 8 Monopol
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Jak powstaje monopol: bariery wejścia
  3. 8.2 Jak maksymalizujący zyski monopol ustala produkcję i ceny
  4. Kluczowe pojęcia
  5. Podsumowanie
  6. Pytania sprawdzające
  7. Sprawdź wiedzę
  8. Ćwicz myślenie krytyczne
  9. Problemy
 10. 9 Konkurencja monopolistyczna i oligopol
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Konkurencja monopolistyczna
  3. 9.2 Oligopol
  4. Kluczowe pojęcia
  5. Podsumowanie
  6. Pytania sprawdzające
  7. Sprawdź wiedzę
  8. Ćwicz myślenie krytyczne
  9. Problemy
 11. 10 Wprowadzenie do rynku czynników produkcji
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Podaż i popyt na rynku pracy
  3. 10.2 Rynek pracy
  4. 10.3 Płace i zatrudnienie na niedoskonale konkurencyjnym rynku pracy
  5. 10.4 Dyskryminacja na rynku pracy
  6. 10.5 Popyt i podaż na rynku finansowym
  7. 10.6 System rynkowy jako efektywny mechanizm informacyjny
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 12. 11 Zawodność rynku – państwo a biznes
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Negatywne efekty zewnętrzne związane z problemem zanieczyszczenia środowiska
  3. 11.2 Publiczne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
  4. 11.3 Prywatne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
  5. 11.4 Dlaczego sektor prywatny nie inwestuje dostatecznych środków w innowacje
  6. 11.5 Dobra publiczne 
  7. 11.6 Fuzje przedsiębiorstw
  8. 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
  9. 11.8 Problem niedoskonałej informacji i asymetrii informacji
  10. Kluczowe pojęcia
  11. Podsumowanie
  12. Pytania sprawdzające
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Problemy
 13. 12 Wpływ zmian klimatu na rozwój przedsiębiorstw
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Zmiany klimatu i ich negatywne konsekwencje
  3. 12.2 Sposoby reakcji na zagrożenia związane z ryzykiem klimatycznym
  4. 12.3 Zrównoważony ład korporacyjny i ESG
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
 14. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 15. B Krzywe obojętności
 16. C Wartość zaktualizowana
 17. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
D
dobra publiczne 11.5 Dobra publiczne 
dobra wspólnej puli 11.5 Dobra publiczne 
doskonale elastyczne popyt i podaż 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
doskonale elastyczny 9.1 Konkurencja monopolistyczna
doskonale konkurencyjny rynek pracy 10.2 Rynek pracy
doskonale nieelastyczne popyt i podaż 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
doskonały rynek pracy 10.2 Rynek pracy
duopol 9.2 Oligopol
dylemat więźnia 9.2 Oligopol
E
elastyczność cenowa podaży 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
elastyczność cenowa popytu 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
elastyczność dochodowa popytu 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
elastyczność doskonała 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
elastyczność jednostkowa 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
elastyczność oszczędności 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
K
kartel 9.2 Oligopol
konkurencja monopolistyczna Wprowadzenie do rozdziału
korzyści zakresu 6.5 Koszty w długim okresie
krańcowa stopa substytucji Dodatek B Krzywe obojętności
krzywa długookresowego kosztu przeciętnego (LAC) 6.5 Koszty w długim okresie
krzywa kosztu przeciętnego 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
krzywa krótkookresowego kosztu przeciętnego (SAC) 6.5 Koszty w długim okresie
krzywa obojętności Dodatek B Krzywe obojętności
M
malejąca produktywność krańcowa 6.3 Koszty w krótkim okresie
malejąca użyteczność krańcowa 5.1 Wybory konsumpcyjne, Dodatek B Krzywe obojętności
malejące przychody ze skali produkcji 6.5 Koszty w długim okresie
metoda produkcji 6.5 Koszty w długim okresie
mieszana elastyczność cenowa popytu 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
P
pierwsza zasada rynków pracy 10.2 Rynek pracy
płaca zapewniająca utrzymanie 10.1 Podaż i popyt na rynku pracy
płacowa elastyczność podaży pracy 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
podejmowanie decyzji międzyokresowych 10.5 Popyt i podaż na rynku finansowym
popyt pochodny 10.2 Rynek pracy
prawo malejącego produktu krańcowego 6.2 Produkcja w krótkim okresie
prawo malejących przychodów 2 Podsumowanie
prawo rosnącego kosztu alternatywnego 2.2 Krzywa możliwości produkcyjnych i wybory społeczne
problem gapowicza 11.5 Dobra publiczne 
produkcja całkowita 6.2 Produkcja w krótkim okresie
produkt krańcowy 10.2 Rynek pracy
produkt marginalny (krańcowy) 6.2 Produkcja w krótkim okresie
przeciętny koszt całkowity 6.3 Koszty w krótkim okresie
przeciętny koszt zmienny 6.3 Koszty w krótkim okresie
przedsiębiorczość 6.2 Produkcja w krótkim okresie
przesunięcie krzywej podaży 3.2 Pozacenowe determinanty popytu i podaży
przesunięcie krzywej popytu 3.2 Pozacenowe determinanty popytu i podaży
R
regulacja cen oparta na kosztach 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
regulacja pułapów cenowych 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
rozkład obciążeń podatkowych 4.3 Elastyczność a cena
równowaga konsumenta 5.1 Wybory konsumpcyjne
różnicowanie produktów 9.1 Konkurencja monopolistyczna
rynek pracy konkurencji doskonałej 10.2 Rynek pracy
rynki niedoskonale konkurencyjne Wprowadzenie do rozdziału
Z
zasób wspólny 11.5 Dobra publiczne 
zbędna strata społeczna 3.5 Popyt, podaż i efektywność
zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń (program) 11.3 Prywatne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
zestaw możliwości Dodatek B Krzywe obojętności
złamana krzywa popytu 9.2 Oligopol
zmowa 9.2 Oligopol
zrównoważone aktywa finansowe 12.3 Zrównoważony ład korporacyjny i ESG
zrównoważony ład korporacyjny 12.3 Zrównoważony ład korporacyjny i ESG
zysk za przedsiębiorczość 6.3 Koszty w krótkim okresie
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.