Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Skorowidz rzeczowy

Mikroekonomia – PodstawySkorowidz rzeczowy

D
dobra publiczne 11.5 Dobra publiczne 
dobra wspólnej puli 11.5 Dobra publiczne 
doskonale elastyczne popyt i podaż 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
doskonale elastyczny 9.1 Konkurencja monopolistyczna
doskonale konkurencyjny rynek pracy 10.2 Rynek pracy
doskonale nieelastyczne popyt i podaż 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
doskonały rynek pracy 10.2 Rynek pracy
duopol 9.2 Oligopol
dylemat więźnia 9.2 Oligopol
E
elastyczność cenowa podaży 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
elastyczność cenowa popytu 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
elastyczność dochodowa popytu 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
elastyczność doskonała 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
elastyczność jednostkowa 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
elastyczność oszczędności 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
K
kartel 9.2 Oligopol
konkurencja monopolistyczna Wprowadzenie do rozdziału
korzyści zakresu 6.5 Koszty w długim okresie
krańcowa stopa substytucji Dodatek B Krzywe obojętności
krzywa długookresowego kosztu przeciętnego (LAC) 6.5 Koszty w długim okresie
krzywa kosztu przeciętnego 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
krzywa krótkookresowego kosztu przeciętnego (SAC) 6.5 Koszty w długim okresie
krzywa obojętności Dodatek B Krzywe obojętności
M
malejąca produktywność krańcowa 6.3 Koszty w krótkim okresie
malejąca użyteczność krańcowa 5.1 Wybory konsumpcyjne, Dodatek B Krzywe obojętności
malejące przychody ze skali produkcji 6.5 Koszty w długim okresie
metoda produkcji 6.5 Koszty w długim okresie
mieszana elastyczność cenowa popytu 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
P
pierwsza zasada rynków pracy 10.2 Rynek pracy
płaca zapewniająca utrzymanie 10.1 Podaż i popyt na rynku pracy
płacowa elastyczność podaży pracy 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
podejmowanie decyzji międzyokresowych 10.5 Popyt i podaż na rynku finansowym
popyt pochodny 10.2 Rynek pracy
prawo malejącego produktu krańcowego 6.2 Produkcja w krótkim okresie
prawo malejących przychodów 2 Podsumowanie
prawo rosnącego kosztu alternatywnego 2.2 Krzywa możliwości produkcyjnych i wybory społeczne
problem gapowicza 11.5 Dobra publiczne 
produkcja całkowita 6.2 Produkcja w krótkim okresie
produkt krańcowy 10.2 Rynek pracy
produkt marginalny (krańcowy) 6.2 Produkcja w krótkim okresie
przeciętny koszt całkowity 6.3 Koszty w krótkim okresie
przeciętny koszt zmienny 6.3 Koszty w krótkim okresie
przedsiębiorczość 6.2 Produkcja w krótkim okresie
przesunięcie krzywej podaży 3.2 Pozacenowe determinanty popytu i podaży
przesunięcie krzywej popytu 3.2 Pozacenowe determinanty popytu i podaży
R
regulacja cen oparta na kosztach 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
regulacja pułapów cenowych 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
rozkład obciążeń podatkowych 4.3 Elastyczność a cena
równowaga konsumenta 5.1 Wybory konsumpcyjne
różnicowanie produktów 9.1 Konkurencja monopolistyczna
rynek pracy konkurencji doskonałej 10.2 Rynek pracy
rynki niedoskonale konkurencyjne Wprowadzenie do rozdziału
Z
zasób wspólny 11.5 Dobra publiczne 
zbędna strata społeczna 3.5 Popyt, podaż i efektywność
zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń (program) 11.3 Prywatne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
zestaw możliwości Dodatek B Krzywe obojętności
złamana krzywa popytu 9.2 Oligopol
zmowa 9.2 Oligopol
zrównoważone aktywa finansowe 12.3 Zrównoważony ład korporacyjny i ESG
zrównoważony ład korporacyjny 12.3 Zrównoważony ład korporacyjny i ESG
zysk za przedsiębiorczość 6.3 Koszty w krótkim okresie
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.