Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Wprowadzenie do rozdziału

Mikroekonomia – PodstawyWprowadzenie do rozdziału

Zdjęcie smartfona z otwartą aplikacją Facebook
Ilustracja 1.1 Czy używasz mediów społecznościowych? Na funkcjonowanie gospodarki olbrzymi wpływ ma to, jak szybko informacje są wymieniane przez ludzi. Obecnie największe serwisy na rynku mediów społecznościowych, takie jak: Twitter, Facebook i Instagram, są najważniejszymi pośrednikami ułatwiającymi tę wymianę w przestrzeni infosfery. (Źródło: Johan Larsson/Flickr)

Cel dydaktyczny rozdziału

Dzięki lekturze tego rozdziału dowiesz się:

  • Czym jest ekonomia i dlaczego jest ważna
  • Jakie są różnice między mikro- a makroekonomią
  • Jak ekonomiści wykorzystują teorie i modele do zrozumienia problemów ekonomicznych
  • W jaki sposób może funkcjonować gospodarka w różnych systemach ekonomicznych

Do przemyślenia

Problem wyboru. Decyzje w erze mediów społecznościowych

Opublikować czy nie opublikować? Każdego dnia stajemy przed niezliczonymi decyzjami, począwszy od tego, co zjeść na śniadanie, przez wybór sposobu dotarcia na uczelnię, po kwestie bardziej złożone, np.: Czy powinniśmy wybrać kolejną specjalizację i tym samym wydłużyć okres studiowania? Nasze zachowanie w obliczu tych wyborów zależy od zakresu informacji, którymi dysponujemy w danym momencie. Ekonomiści zwykle mówią w tym kontekście o „niedoskonałej informacji”, ponieważ rzadko mamy wszystkie dane potrzebne do podjęcia optymalnej decyzji. Ale mimo braku doskonałej informacji wciąż dokonujemy setek rozstrzygnięć dziennie.

Obecnie dysponujemy dodatkowym narzędziem służącym do pozyskiwania i gromadzenia informacji – mediami społecznościowymi. Portale takie jak Facebook i Twitter zmieniają to, jakie filmy oglądamy, które produkty kupujemy, modyfikują sposoby dokonywania przez nas wyborów i spędzania wolnego czasu. Wpływają na niemal każdą naszą aktywność. Ilu z was wybrało uczelnię, nie sprawdzając najpierw jej strony i profilu na Facebooku lub Twitterze, aby uzyskać informacje i opinie na jej temat?

Jak zauważysz podczas lektury tego podręcznika, na procesy zachodzące w gospodarce wpływa to, jak sprawnie informacje są rozpowszechniane w społeczeństwie, np. jak szybko wiadomości publikowane są na Facebooku i w innych mediach społecznościowych. „Ekonomiści najbardziej kochają duże i płynne rynki, które działają w warunkach doskonałej informacji” – stwierdziła Jessica Irvine, redaktor National Economics w News Corp Australia.

Powyższe konstatacje prowadzą nas do tematu niniejszego rozdziału, którym jest wprowadzenie do świata podejmowania decyzji, przetwarzania informacji i zrozumienia zachowań na rynkach – świata ekonomii. Każdy rozdział w niniejszej książce zaczyna się od dyskusji na temat bieżących (czasami przeszłych) wydarzeń i powraca do nich na końcu, aby czytelnik mógł utrwalić sobie przyswojoną wiedzę.

Czym jest ekonomia i dlaczego warto poświęcać czas na jej studiowanie? W końcu istnieją inne dyscypliny naukowe, które możesz zgłębiać, i inne sposoby spędzania czasu. Jak to już zostało wspomniane, dokonywanie wyborów stanowi sedno tego, czym zajmują się ekonomiści, a decyzja o przeczytaniu tego podręcznika jest decyzją ekonomiczną, podobnie jak każdy inny dokonany przez ciebie wybór.

Ekonomia prawdopodobnie jest czym innym niż myślisz. Nie chodzi w niej przede wszystkim o pieniądze czy finansowanie przedsiębiorstw. Nie sprowadza się do działalności biznesowej. Nie jest również matematyką. Czym zatem jest ekonomia? Otóż jest to zarówno jedna z nauk społecznych, jak i sposób postrzegania świata.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.