Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

A
Airy, George Biddell (1801–1892) 5.1 Niezmienność praw fizyki
Ardenne, Manfred von (1907–1997) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
B
Balmer, Johann (1825–1898) 6.4 Model atomu wodoru Bohra
Bardeen, John (1908–1991) 9.8 Nadprzewodnictwo
Becquerel, Antoine Henri 10.3 Rozpad promieniotwórczy
Bethe, Hans Albrecht (1906–2005) 10.6 Fuzja jądrowa
Bragg, William Henry (1862–1942) 4.6 Dyfrakcja rentgenowska, 6.5 Fale de Broglie’a
Bragg, William Lawrence (1890–1971) 4.6 Dyfrakcja rentgenowska, 6.5 Fale de Broglie’a
C
Chadwick, James (1891–1935) 6.4 Model atomu wodoru Bohra
Compton, Artur (1892–1962) 6.3 Efekt Comptona
Cooper, Leon (ur. 1930) 9.8 Nadprzewodnictwo
D
Davisson, Clinton (1881–1958) 6.5 Fale de Broglie’a
de Broglie, Louis (1892–1987) 6.5 Fale de Broglie’a
E
Einstein, Albert (1879–1955) Wstęp, 6.2 Efekt fotoelektryczny
F
Fermi, Enrico (1901–1954) 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
Feynman, Richard (1918–1988) 11.5 Model standardowy
Fizeau, Armand (1819–1896) 1.1 Rozchodzenie się światła
Foucault, Jean (1819–1868) 1.1 Rozchodzenie się światła
Fraunhofer, Joseph von (1787–1826) 6.4 Model atomu wodoru Bohra
Fresnel, Augustin Jean (1788–1827) Wstęp
G
Gabor, Dennis (1900–1970) 4.7 Holografia
Galileusz (1564-1642) 2.8 Mikroskopy i teleskopy
Gell-Mann, Murray (ur. 1929) 11.3 Kwarki
Germer, Lester (1896–1971) 6.5 Fale de Broglie’a
H
Hahn, Otto (1879–1968) 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
Heisenberg, Werner (1901–1976) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
Hubble, Edwin (1889–1953) 11.6 Wielki Wybuch
K
Kirchhoff, Gustav (1824–1887) 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
L
Laue, Max von (1879–1960) 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
Lorentz, Hendrik Antoon (1853–1928) 5.5 Transformacja Lorentza
M
Michelson, Albert (1852–1931) 3.5 Interferometr Michelsona
Michelson, Albert Abraham (1852–1931) 1.1 Rozchodzenie się światła, 5.1 Niezmienność praw fizyki
Morley, Edward Williams (1838–1923) 5.1 Niezmienność praw fizyki
N
Newton, Izaak (1643–1727) 2.8 Mikroskopy i teleskopy
Niépce, Joseph (1765–1833) 2.6 Aparat fotograficzny
O
Oppenheimer, Robert (1904–1967) 10.6 Fuzja jądrowa
P
Penzias, Arno (ur. 1933) 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
Pozzi, Giulio (ur. 1945) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
R
Rayleigh (1842–1919) 4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość
Rømer, Ole (1644–1710) 1.1 Rozchodzenie się światła
Ruska, Ernst (1906–1988) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
Rutherford, Ernest (1871–1937) 6.4 Model atomu wodoru Bohra
S
Schrieffer, John Robert (ur. 1931) 9.8 Nadprzewodnictwo
Schrödinger, Erwin (1887–1961) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy, 7.1 Funkcje falowe
Siméon-Denis (1781–1840) Wstęp
Snell, Willebrord (1580–1626) 1.3 Załamanie
Strassmann, Fritz (1902–1980) 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
T
Thomson, Joseph John (1856–1940) 6.4 Model atomu wodoru Bohra
Tonomura, Akira (1942–2012) 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
V
Villard, Paul Ulrich (1860–1934) 6.4 Model atomu wodoru Bohra
W
Wheeler, John Archibald (1911–2008) 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
Wilson, Robert (ur. 1941) 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
Z
Zweig, George (ur. 1937) 11.3 Kwarki
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.