Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

A
Ampère, André-Marie (1775–1836) 9.1 Prąd elektryczny, 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
Arago, François (1786–1853) 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
Avogadro, Amadeo (1776–1856) 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
B
Bardeen, John (1908–1991) 9.6 Nadprzewodniki
Biot, Jean-Baptiste (1774–1862) 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
Boltzmann, Ludwik (1844–1906) 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
Boyle, Robert (1627–1691) 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
C
Carnot, Sadi (1786–1832) 4.5 Cykl Carnota
Chadwick, James (1891–1974) 5.1 Ładunek elektryczny
Charles, Jacques (1746–1823) 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
Clapeyron, Benoît (1799–1864) 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
Clausius, Rudolf (1822–1888) 4.1 Procesy odwracalne i nieodwracalne
Cooper, Leon (ur. 1930) 9.6 Nadprzewodniki
Coulomb, Charles (1736–1806) 5.1 Ładunek elektryczny
F
Fert, Albert Louis François 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
Fowler, Ralph (1889–1944) 1.1 Temperatura i równowaga termiczna
Franklin, Benjamin (1706–1790) 5.1 Ładunek elektryczny, 9.1 Prąd elektryczny
Fresnel, Augustin (1788–1827) 16.1 Równania Maxwella i fale elektromagnetyczne
G
Galvani, Luigi (1737–1798) Wstęp
Gauss, Karl Friedrich (1777–1855) Wstęp
Gilbert, William (1544–1603) 5.1 Ładunek elektryczny
Grünberg, Peter Andreas (ur. 1939) 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
H
Hall, Edwin Herbert (1855–1938) 11.6 Efekt Halla
Henry, Joseph (1799–1878) 14.1 Indukcyjność wzajemna
J
Josephson, Brian David (ur. 1940) 9.6 Nadprzewodniki
K
Kamerlingh Onnes, Heike (1853–1926) 9.6 Nadprzewodniki
Kirchhoff, Gustav (1824–1887) 10.3 Prawa Kirchhoffa
L
Lawrence, Ernest Orlando (1901–1958) 11.7 Zastosowania sił i pól magnetycznych
Lenz, Heinrich (1804–1865) 13.2 Reguła Lenza
Lichtenberg, Georg Christoph (1742–1799) Wstęp
O
Oersted, Hans (1777–1851) 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
Ohm, Georg Simon (1787–1854) 9.4 Prawo Ohma
R
Rutherford, Ernest (1871–1937) 5.1 Ładunek elektryczny
S
Savart, Félix (1791–1841) 11.1 Odkrywanie magnetyzmu
Schrieffer, Robert (ur. 1931) 9.6 Nadprzewodniki
Snow, Charles Percy (1905–1980) 3.3 Pierwsza zasada termodynamiki, Wstęp
T
Tales z Miletu (624–546 p.n.e.) 5.1 Ładunek elektryczny
Tesla, Nikola (1856–1943) 11.2 Pola magnetyczne i ich linie
Thomson, Joseph John (1856–1940) 5.1 Ładunek elektryczny
V
van der Waals, Johannes Diderik (1837–1923) 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
Van Helmont, Jan Baptist (1580–1644) 2.1 Model cząsteczkowy gazu doskonałego
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.