Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Sprawdź, czy rozumiesz

14.1

4,77 10 2 V 4,77 10 2 V.

14.2

a. Malejący; b. Rosnący. Prąd płynie w przeciwnym kierunku niż na przedstawionych schematach. Aby otrzymać dodatnią wartość SEM po lewej stronie schematu (a), musimy zmniejszać prąd od prawej strony do lewej, co powoduje wzmocnienie SEM po lewej stronie schematu. Aby otrzymać dodatnią wartość SEM po prawej stronie schematu (b), musimy zwiększać prąd od prawej strony do lewej, co powoduje wzmocnienie SEM po prawej stronie schematu.

14.3

40 A s 40 A s .

14.4

a. 4,5 10 5 H 4,5 10 5 H; b. 4,5 10 3 V 4,5 10 3 V.

14.5

a. 2,4 10 7 Wb 2,4 10 7 Wb; b. 6,4 10 5 m 2 6,4 10 5 m 2 .

14.6

0,5 J 0,5J.

14.8

a. 2,2 s 2,2s; b. 43 H 43H; c. 1 s 1s.

14.10

a. 2,5 µF 2,5µF; b. π 2 rad π 2 rad albo 3 π 2 rad 3 π 2 rad; c. 1,4 10 3 rad s 1,4 10 3 rad s .

14.11

a. Silnie; b. 0,75 J 0,75J.

Pytania

1.

Wb A = T m 2 A = V s A = V A s . Wb A = T m 2 A = V s A = V A s .

3.

Prąd indukowany przez baterię 12 V 12V płynie przez induktor, co generuje wysokie napięcie.

5.

Indukcyjność własna jest wprost proporcjonalna do strumienia pola magnetycznego i odwrotnie proporcjonalna do natężenia prądu. Jednak strumień pola zależy od natężenia prądu, więc te efekty się znoszą. Indukcyjność własna nie zależy wobec tego od natężenia prądu. Jeśli na cewce indukowana jest SEM, zależy ona jednak od szybkości zmian natężenia prądu.

7.

Rozważ końce drutu jako części obwodu RL i wyznacz indukcyjność własną takiego obwodu.

9.

Pole magnetyczne rozbiega się na końcach solenoidu, zatem strumień pola magnetycznego przez skrajny zwój jest niższy niż przez jeden z wewnętrznych.

11.

Według reguły Lenza indukowany na cewce prąd przeciwdziała prądowi wytworzonemu przez baterię tak, że wypadkowe natężenie wynosi zero.

13.

Nie.

15.

W t=0st=0s, czyli w momencie zmiany pozycji przełącznika.

17.

Do 1 4 14 maksymalnej wartości.

19.

Początkowo I1=εR1I1=εR1, a I2=0AI2=0A. Po długim czasie I1=εR1I1=εR1, a I2=εR2I2=εR2.

21.

Tak.

23.

Początkowa energia określa amplitudę oscylacji. Częstotliwość drgań zależy od pojemności i indukcyjności własnej elementów obwodu.

25.

W efekcie otrzymujemy obwód RLC, w którym energia jest rozpraszana, co powoduje wygasanie amplitudy w tempie zależnym od wielkości oporu.

27.

Należy wybrać opór na tyle mały, żeby dostroić się do jednej stacji, ale na tyle duży, by nie było potrzebne zbyt precyzyjne strojenie. Indukcyjność własna albo pojemność takiego układu musi być zmienna. Z praktycznego punktu widzenia dużo łatwiej jest skonstruować kondensator o zmiennej pojemności.

Zadania

29.

M = 3,6 10 3 H M= 3,6 10 3 H .

31.

a. 3,8 10 4 H 3,8 10 4 H; b. 3,4 10 3 H 3,4 10 3 H.

33.

M 21 = 2,3 10 5 H M 21 = 2,3 10 5 H .

35.

0,24 H 0,24H.

37.

0,4 A s 0,4 A s .

39.

ε=480πVsin120πs1tπ2ε=480πVsin120πs1tπ2.

41.

0,15 V 0,15V. Kierunek pokrywa się z SEM, która wywołuje przepływ prądu.

43.

a. 0,089 H m 0,089 H m ; b. 0,44 V m 0,44 V m .

45.

L l = 4,16 10 7 H m L l = 4,16 10 7 H m .

47.

0,01 A 0,01A.

49.

6 g 6g.

51.

E B = 7 10 7 J E B = 7 10 7 J .

53.

a. 4 A 4A; b. 2,4 A 2,4A; c. Na oporniku: UR=12VUR=12V, na cewce: UL=7,9VUL=7,9V.

55.

0,69τ0,69τ \num{0,69}\tau.

57.

a. 2,52 ms 2,52ms; b. 99,2 Ω 99,2Ω.

59.

a. i 1 = i 2 = 1,7 A i 1 = i 2 = 1,7 A ; b. i 1 = 2,73 A i 1 = 2,73 A , i 2 = 1,36 A i 2 = 1,36 A ; c. i1=0Ai1=0A, i 2 = 0,54 A i 2 = 0,54 A ; d. i1=i2=0Ai1=i2=0A.

63.

ω = 3,2 10 7 rad s ω= 3,2 10 7 rad s .

65.

a. 7,9 10 4 s 7,9 10 4 s; b. 4 10 4 s 4 10 4 s.

67.

q=qmax2q=qmax2, I=qmax2LCI=qmax2LC.

69.

C=14π2f2LC=14π2f2L, f1=540kHzf1=540kHz, C1=3,51011FC1=3,51011F, f2=1600kHzf2=1600kHz, C2=41012FC2=41012F.

71.

6,9 ms 6,9ms.

Zadania dodatkowe

73.

Dowód: Na zewnątrz B=μ0I2πrB=μ0I2πr; Wewnątrz B=μ0Ir2πa2B=μ0Ir2πa2, U=μ0I2l4π14+lnRaU=μ0I2l4π14+lnRa. Zatem 2UI2=μ0lI214+lnRa2UI2=μ0lI214+lnRa i LL L \to \infty.

75.

M=μ0lπlnd+aaM=μ0lπlnd+aa.

77.

a. 100 T 100T; b. 2 A 2A; c. 0,5 H 0,5H.

79.

a. 0 A 0A; b. 2,4 A 2,4A.

81.

a. 2,5 10 6 V 2,5 10 6 V; b. Napięcie jest tak ogromne, że między końcami przełącznika wytworzyłby się łuk elektryczny, a prąd nie zostałby zredukowany tak szybko; c. Nierealne jest użycie takiej cewki indukcyjnej w celu wyłączenia prądu o tak wysokim natężeniu w tak krótkim czasie.

Zadania trudniejsze

85.

a. dBdt=6106TsdBdt=6106Ts; b. ΦB=μ0aI2πlna+bbΦB=μ0aI2πlna+bb; c. 4 nA 4nA.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.