Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Sprawdź, czy rozumiesz

15.1

8,3ms8,3ms \SI{8,3}{\milli\second}.

15.2

a. 20 V sin 200 π t 20 V sin 200 π t , 0,2 A sin 200 π t 0,2 A sin 200 π t ; b. 20 V sin 200 π t 20 V sin 200 π t , 0,13 A sin 200 π t + π 2 0,13 A sin 200 π t + π 2 ; c. 20 V sin 200 π t 20 V sin 200 π t , 2,10 A sin 200 π t π 2 2,10 A sin 200 π t π 2 .

15.3

u R t = U 0 R Z sin ω t ϕ u R t = U 0 R Z sin ω t ϕ , uCt=U0XCZsinωtϕ+π2=U0XCZcosωtϕuCt=U0XCZsinωtϕ+π2=U0XCZcosωtϕ u_C \apply (t) = U_0 X_C / Z \cdot \sin (\omega t - \phi + \pi /2) = U_0 X_C / Z \cdot \cos (\omega t - \phi), uLt=U0XLZsinωtϕ+π2=U0XLZcosωtϕuLt=U0XLZsinωtϕ+π2=U0XLZcosωtϕ u_L \apply (t) = U_0 X_L / Z \cdot \sin (\omega t - \phi + \pi /2) = U_0 X_L / Z \cdot \cos (\omega t - \phi).

15.4

u t = 10 V sin 90 π t u t = 10 V sin 90 π t .

15.5

2 V 2V, 10 V 10V, 8 V 8V.

15.6

a. 160 Hz 160Hz; b. 40 Ω 40Ω; c. 0,25 A sin 10 3 t 0,25 A sin 10 3 t ; d. 0,023 rad 0,023rad.

15.7

a. Zmniejszy się o połowę; b. Zmniejszy się o połowę; c. Pozostanie bez zmian.

15.8

u t = 0,14 V sin 4 10 2 t . u t = 0,14 V sin 4 10 2 t .

15.9

a. 12 12; b. 0,042 A 0,042A; c. 2,6 10 3 Ω 2,6 10 3 Ω.

Pytania

1.

Częstość kołowa jest równa częstotliwości pomnożonej przez 2 π 2π.

3.

Tak – w obu przypadkach.

5.

Moc chwilowa jest wartością mocy w danej chwili czasu. Średnia moc jest natomiast uśrednioną wartością mocy po jednym lub po kilku cyklach.

7.

Moc chwilowa może być ujemna, ale średnia moc zawsze ma wartość nieujemną.

9.

Straty termiczne są znacząco mniejsze, kiedy linia działa przy niskim natężeniu prądu i wysokim jego napięciu.

11.

Adapter zawiera w sobie transformator obniżający napięcie i podwyższający natężenie prądu, by dostosować te parametry do optymalnych dla akumulatora.

13.

Aby przez każdy zwój mógł przepłynąć ten sam zmienny strumień pola magnetycznego.

Zadania

15.

a. 530 Ω 530Ω; b. 53 Ω 53Ω; c. 5,3 Ω 5,3Ω.

17.

a. 1,9 Ω 1,9Ω; b. 19 Ω 19Ω; c. 190 Ω 190Ω.

19.

360 Hz 360Hz.

21.

i t = 3,2 A sin 120 π t . i t = 3,2 A sin 120 π t .

23.

a. 38 Ω 38Ω; b. i t = 4,24 A sin 120 π t π 2 i t = 4,24 A sin 120 π t π 2 .

25.

a. 70 Ω 70Ω; b. 0,16 A 0,16A; c. i R t = 0,16 A cos 120 π t i R t = 0,16 A cos 120 π t ; d. u R t = 120 V cos 120 π t u R t = 120 V cos 120 π t , u C t = 120 V cos 120 π t π 2 u C t = 120 V cos 120 π t π 2 .

27.

a. 690 Ω 690Ω; b. 0,15 A 0,15A; c. i t = 0,15 A sin 1000 π t 0,753 i t = 0,15 A sin 1000 π t 0,753 ; d. 1100 Ω 1100Ω, 0,092 A 0,092A, i t = 0,092 A sin 1000 π t + 1,09 i t = 0,092 A sin 1000 π t + 1,09 .

29.

a. 5,7 Ω 5,7Ω; b. 29°29° \ang{29}\; c. i t = 30 A cos 120 π t i t = 30 A cos 120 π t .

31.

a. 0,89 A 0,89A; b. 5,6 A 5,6A; c. 1,4 A 1,4A.

33.

a. 7,3 W 7,3W; b. 6,3 W 6,3W.

35.

a. Cewkę; b. X L = 52 Ω X L = 52 Ω .

37.

1,3 10 7 F . 1,3 10 7 F .

39.

a. 820 Hz 820Hz; b. 7,8 7,8.

41.

a. 50 Hz 50Hz; b. 50 W 50W; c. 13 13; d. 25 rad s 25 rad s .

43.

Kapacytancja jest większa od induktancji, ponieważ natężenie prądu „wyprzedza” napięcie prądu. Zużycie mocy wynosi 30 W 30W.

45.

a. 45 : 1 45:1; b. 0,68 A 0,68A, 0,015 A 0,015A; c. 160 Ω 160Ω.

47.

a. 41 41 zwojów; b. 40,9A40,9A \SI{40,9}{\ampere}.

Zadania dodatkowe

49.

a. i t = 1,26 A sin 200 π t + π 2 i t = 1,26 A sin 200 π t + π 2 ; b. i t = 1,26 A sin 200 π t π 2 i t = 1,26 A sin 200 π t π 2 ; c. i t = 2 A sin 200 π t i t = 2 A sin 200 π t .

51.

a. 2,5 10 3 Ω 2,5 10 3 Ω, 3,6 10 3 A 3,6 10 3 A; b. 7,5 Ω 7,5Ω, 1,2 A 1,2A.

53.

a. 19 A 19A; b. 90 ° 90°.

55.

11,7 Ω 11,7Ω.

57.

36 W 36W.

59.

a. 5,9 10 4 W 5,9 10 4 W; b. 1,64 10 11 W 1,64 10 11 W.

Zadania trudniejsze

61.

a. 335 MV 335MV; b. Ten wynik jest zbyt wysoki, zdecydowanie powyżej napięcia przebicia powietrza dla realnych odległości; c. Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie.

63.

a. 20 Ω 20Ω; b. 0,5 A 0,5A; c. 5,4 ° 5,4°, opóźnione; d. u R t = 9,96 V cos 250 π t + 5,4 ° u R t = 9,96 V cos 250 π t + 5,4 ° , u C t = 12,7 V cos 250 π t + 5,4 ° 90 ° u C t = 12,7 V cos 250 π t + 5,4 ° 90 ° , u L t = 11,8 V cos 250 π t + 5,4 ° + 90 ° u L t = 11,8 V cos 250 π t + 5,4 ° + 90 ° , u źr t = 10 V cos 250 π t u źr t = 10 V cos 250 π t ; e. 0,995 0,995; f. 6,25 J 6,25J.

65.

a. 0,75 Ω 0,75Ω; b. 7,5 Ω 7,5Ω; c. 0,75 Ω 0,75Ω; d. 7,5 Ω 7,5Ω; e. 1,3 Ω 1,3Ω; f. 0,13 Ω 0,13Ω.

67.

Jednostką reaktancji według wzoru jest rad H s rad H s. W analizie jednostek radiany można pominąć bez konsekwencji. Henr da się również zapisać w postaci H = V s A = Ω s H= V s A = Ω s . Łącząc ze sobą oba wzory, widzimy, że jednostką reaktancji jest Ω Ω.

69.

a. 156 V 156V; b. 42 V 42V; c. 154 V 154V.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.