Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

49.

SEM źródła napięcia zmiennego wyrażone jest wzorem u t = U 0 sin ω t u t = U 0 sin ω t , gdzie U 0 = 100 V U 0 = 100 V , a ω = 200 π rad s ω= 200 π rad s . Znajdź wyrażenie opisujące natężenie prądu płynącego przez

 1. kondensator o pojemności 20 µF 20µF;
 2. cewkę o indukcyjności 20 µH 20µH;
 3. opornik o oporze 50 Ω 50Ω.
50.

Kondensator o pojemności 700 pF 700pF podłączony został do źródła napięcia zmiennego o amplitudzie 160 V 160V i częstotliwości 20 kHz 20kHz.

 1. Znajdź wartość kapacytancji tego kondensatora i wartość natężenia prądu płynącego przez niego;
 2. Jeśli częstotliwość ulegnie zmianie na 60 Hz 60Hz przy zachowaniu amplitudy, ile wyniesie wtedy kapacytancja i natężenie prądu dla tego kondensatora?
51.

Cewka o indukcyjności 20 mH 20mH jest podłączona do źródła napięcia zmiennego o zmiennej częstotliwości i stałej amplitudzie równej 9 V 9V.

 1. Ustal zawadę tego obwodu i maksymalne natężenie prądu w nim płynącego ustawionego na częstotliwość 20 kHz 20kHz;
 2. Dokonaj tych samych obliczeń dla częstotliwości 60 Hz 60Hz.
52.

Kondensator o pojemności 30 µF 30µF podłączony jest do 60-hercowego źródła napięcia zmiennego o amplitudzie 50 V 50V.

 1. Ile wynosi maksymalny ładunek zgromadzony na kondensatorze?
 2. Ile wynosi maksymalne natężenie prądu płynącego przez kondensator?
 3. Jaka jest zależność fazowa pomiędzy ładunkiem zgromadzonym w kondensatorze a natężeniem prądu płynącego w obwodzie?
53.

Cewkę o indukcyjności 7 mH 7mH podłączono do 60-hercowego źródła napięcia zmiennego o amplitudzie 50 V 50V.

 1. Ile wynosi maksymalne natężenie prądu płynącego przez cewkę?
 2. Jaka jest zależność fazowa pomiędzy natężeniem prądu płynącego przez cewkę a napięciem na niej odłożonym?
54.

Ile wynosi impedancja szeregowego obwodu RLC dla częstotliwości rezonansowej?

55.

Ile wynosi opór R R w poniższym obwodzie, jeśli amplituda natężenia prądu w cewce wynosi 4,24 A 4,24A?

Rysunek przedstawia obwód ze źródłem AC 50 V, sinus 120 pi t. Jest on połączony do induktora 8 mH, kondensatora 400 mikrofaradów i opornika R. Inny kondensator jest połączony równolegle z pierwszym. Jego wartość to 200 mikrofaradów.
56.

Źródło napięcia zmiennego o amplitudzie 100 V 100V i częstotliwości 1 kHz 1kHz zasila szeregowy obwód RLC, w którym R = 20 Ω R= 20 Ω , L = 4 mH L= 4 mH i C = 50 µF C= 50 µF .

 1. Znajdź natężenie skuteczne prądu w tym obwodzie;
 2. Ile wynoszą napięcia skuteczne na wszystkich trzech elementach obwodu?
 3. Ile jest równy kąt fazowy pomiędzy SEM i natężeniem prądu?
 4. Jaką moc produkuje źródło?
 5. Jaka jest moc rozpraszana na oporniku?
57.

W obwodzie RLC R = 200 Ω R= 200 Ω , L = 1 H L= 1 H , C = 50 µF C= 50 µF , U 0 = 120 V U 0 = 120 V , a f = 50 Hz f= 50 Hz . Jaką moc ma źródło napięcia w tym obwodzie?

58.

W elektrowni produkowany jest prąd o natężeniu 100 A 100A i napięciu 15 kV 15kV (wartości skuteczne). Następnie używa się transformatora do podwyższenia napięcia skutecznego do 150 kV 150kV przed przesłaniem prądu na linie przesyłowe.

 1. Jakie jest skuteczne natężenie prądu w liniach przesyłowych?
 2. Jeśli opór liniowy na jednostkę długości linii przesyłowej równy jest 8,6 10 8 Ω m 8,6 10 8 Ω m , to jaka jest moc strat na jednostkę długości?
 3. Jaka byłaby moc strat na liniach przesyłowych, gdyby napięcie skuteczne na nich było równe 15 kV 15kV?
59.

Rozważmy elektrownię położoną w odległości 25 km 25km od miasta, do którego dostarcza 50 MW 50MW mocy. Linie przesyłowe wykonane są z aluminiowych kabli o polu przekroju poprzecznego równym 7 cm 2 7 cm 2 . Wylicz wartość mocy strat na liniach przesyłowych, jeśli napięcie skuteczne na nich równe jest

 1. 200 kV 200kV;
 2. 120 V 120V.
60.

Neony wymagają zasilania napięciem 12 kV 12kV do prawidłowej pracy. Do tego celu konieczne jest wykorzystanie transformatora do zamiany 220 V 220V napięcia skutecznego z sieci elektrycznej na 12 kV 12kV napięcia skutecznego.

 1. Ile musi być równy stosunek liczby zwojów na uzwojeniu wtórnym do liczby zwojów na uzwojeniu pierwotnym?
 2. Jakie jest maksymalne skuteczne natężenie prądu, który może przepłynąć przez ten neon, jeśli na uzwojeniu pierwotnym umieszczono bezpiecznik przerywający obwód przy natężeniu prądu 0,5 A 0,5A?
 3. Jaką moc pobiera ten neon, jeśli płynie przez niego maksymalne dopuszczalne przez bezpiecznik na uzwojeniu pierwotnym natężenie prądu?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.