Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

61.

Uzwojenie pierwotne transformatora zasilane jest z linii przesyłowej o napięciu 335 kV 335kV. Stosunek liczby zwojów na uzwojeniu wtórnym do uzwojenia pierwotnego jest równy N W N P = 1000 N W N P =1000.

 1. Ile wynosi napięcie na uzwojeniu wtórnym?
 2. Co jest nierealistyczne w tym wyniku?
 3. Jakie parametry byłyby lepsze?
62.

Opornik o oporze 1,5 1,5 i cewka o indukcyjności 30 mH 30mH połączone są szeregowo w obwód, jak na obrazku poniżej, i podłączone do źródła prądu zmiennego o napięciu skutecznym 120 V 120V i częstotliwości 60 Hz 60Hz.

 1. Znajdź natężenie prądu płynącego w tym obwodzie;
 2. Znajdź spadki napięcia na oporniku i cewce;
 3. Znajdź impedancję tego obwodu;
 4. Znajdź wartość mocy rozpraszanej na oporniku;
 5. Znajdź wartość mocy rozpraszanej w cewce;
 6. Znajdź wartość mocy wytwarzanej przez źródło prądu.


Obwód szeregowy ze źródłem napięcia V z t w nawiasach, 30 mH cewka indukcyjna i 1,5 kiloomowy opornik.
63.

20-omowy opornik, 50-mikrofaradowy kondensator i 30-milihenrowa cewka zostały połączone w obwód szeregowy ze źródłem napięcia zmiennego o amplitudzie 10 V 10V i częstotliwości 125 Hz 125Hz.

 1. Jaka jest impedancja tego obwodu?
 2. Ile wynosi amplituda natężenia prądu płynącego w tym obwodzie?
 3. Ile równy jest czynnik fazowy natężenia prądu? Czy wyprzedza, czy jest opóźniony względem napięcia prądu?
 4. Zapisz wyrażenia na napięcie odłożone na oporniku, kondensatorze i cewce oraz napięcie źródła jako funkcje czasu;
 5. Ile jest równy współczynnik mocy dla tego obwodu?
 6. Ile energii zużywa opornik w czasie 2,5 s 2,5s?
64.

Opornik o oporze 200 Ω 200Ω, kondensator o pojemności 150 µF 150µF i cewka o indukcyjności 2,5 H 2,5H zostały połączone szeregowo ze źródłem napięcia zmiennego o amplitudzie 10 V 10V i częstości kołowej ω ω w obwód.

 1. Jaka jest wartość częstości rezonansowej ω R ω R ?
 2. Ile równa jest amplituda natężenia, jeśli ω = ω R ω= ω R ?
 3. Ile równy jest czynnik fazowy natężenia prądu płynącego w obwodzie dla ω = ω R ω= ω R ? Czy wyprzedza on, czy jest opóźniony, czy jest w fazie względem napięcia?
 4. Zapisz wyrażenie na spadek napięcia na oporniku jako funkcję czasu dla ω = ω R ω= ω R ;
 5. Ile wynosi współczynnik mocy tego obwodu dla ω = ω R ω= ω R ?
 6. Ile energii zużywa opornik w czasie 2,5 s 2,5s, jeśli ω = ω R ω= ω R ?
65.

Znajdź reaktancje dla podanych kondensatorów i cewek w obwodach prądu zmiennego z zadanymi częstotliwościami dla każdego przypadku:

 1. cewka o indukcyjności 2 mH 2mH w obwodzie o częstotliwości 60 Hz 60Hz;
 2. cewka o indukcyjności 2 mH 2mH w obwodzie o częstotliwości 600 Hz 600Hz;
 3. cewka o indukcyjności 20 mH 20mH w obwodzie o częstotliwości 6 Hz 6Hz;
 4. cewka o indukcyjności 20 mH 20mH w obwodzie o częstotliwości 60 Hz 60Hz;
 5. kondensator o pojemności 2 mF 2mF w obwodzie o częstotliwości 60 Hz 60Hz;
 6. kondensator o pojemności 2 mF 2mF w obwodzie o częstotliwości 600 Hz 600Hz.
66.

Impedancja wyjściowa wzmacniacza audio jest równa 500 Ω 500Ω i nie jest zgodna z niskoimpedancyjnym, 8-omowym głośnikiem. Zostałeś poproszony o dopasowanie odpowiedniego transformatora, by impedancje zgadzały się. Transformatora o jakim stosunku liczby zwojów użyjesz i dlaczego? Wykorzystaj uproszczony schemat obwodu zaprezentowany poniżej.

Rysunek przedstawia transformator o większym uzwojeniu cewki pierwotnej. Cewka pierwotna jest połączona ze źródłem napięcia poprzez impedancję Z równą 500 omów. Napięcie na zaciskach uzwojeń oznaczone jest jako wyjście wzmacniacza C ze znakiem P. Dwa końce drugiej cewki transformatora są połączone w poprzek opornością 8 omów.
67.

Udowodnij, że jednostką kapacytancji w układzie SI jest om. Udowodnij, że jednostką impedancji w układzie SI jest om.

68.

Cewka o indukcyjności 16 mH 16mH i induktancji 6 Ω 6Ω jest podłączona do źródła napięcia zmiennego o zmiennej częstotliwości. Dla jakiej częstotliwości napięcie prądu na cewce będzie wyprzedzać w fazie natężenie prądu przez nią płynącego o 45 ° 45°?

69.

Szeregowy obwód RLC składa się z opornika o oporze 50 Ω 50Ω, kondensatora o pojemności 200 µF 200µF oraz cewki o indukcyjności 120 mH 120mH i induktancji 20 Ω 20Ω. W obwodzie znajduje się źródło, którego SEM ma wartość skuteczną równą 240 V 240V i częstotliwość 60 Hz 60Hz. Oblicz napięcie skuteczne na

 1. oporniku;
 2. kondensatorze;
 3. cewce.
70.

Szeregowy obwód RLC składa się z 10-omowego opornika, 8-mikrofaradowego kondensatora i 50-milihenrowej cewki. Źródło w tym obwodzie dostarcza napięcia skutecznego 110 V 110V przy zmiennej częstotliwości. Ile mocy produkuje to źródło, jeśli jego częstotliwość ustawiona jest na półtorej wartości częstotliwości rezonansowej?

71.

Poniżej przedstawiono dwa obwody, które działają jak filtry górnoprzepustowe. Napięciem wejściowym w obwodzie jest U wej U wej , a napięciem wyjściowym U wyj U wyj .

 1. Udowodnij, że dla obwodu z kondensatorem
  U wyj U wej = 1 1 + 1 ω 2 R 2 C 2 , U wyj U wej = 1 1 + 1 ω 2 R 2 C 2 ,
  a dla obwodu z cewką
  U wyj U wej = ω L R 2 + ω 2 L 2 . U wyj U wej = ω L R 2 + ω 2 L 2 .
 2. Udowodnij, że dla wysokich częstotliwości U wyj = U wej U wyj = U wej , a dla niskich częstotliwości U wyj 0 V U wyj 0 V .
Rysunek przedstawia dwa obwody. Pierwszy pokazuje kondensator i opornik połączone szeregowo ze źródłem napięcia V wej V wyj jest mierzone przez opornik. Drugi obwód pokazuje induktor i opornik połączone szeregowo ze źródłem napięcia V wej. V wyj jest mierzone przez opornik.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.