Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

73.

Wykaż, że indukcyjność własna na jednostkę długości nieskończonego, prostego, cienkiego drutu jest nieskończona.

74.

Przez dwa długie, równoległe druty płynie prąd w przeciwnych kierunkach. Promień każdego z drutów wynosi a a, natomiast odległość między środkami drutów wynosi d d. Pokaż, że jeśli pominiemy strumień pola magnetycznego wewnątrz durutów, indukcyjność własna drutów wynosi L=μ0lπlndaaL=μ0lπlndaa. Wskazówka: Znajdź strumień pola magnetycznego przez prostokąt o boku długości I I umieszczony między drutami. Nastepnie skorzystaj z tego, że L = N Φ I L= N Φ I .

75.

Niewielka, prostokątna pętla z drutu umieszczona jest w płaszczyźnie wyznaczonej przez znacznie większą prostokątną pętlę. Dwa krótsze boki większej pętli są w takiej odległości od małej ramki, że mała pętla nie odczuwa ich pola magnetycznego. Ile wynosi względna indukcyjność tych dwóch pętli?

Rysunek pokazuje pętlę prostokątnego przewodu. Długość prostokąta wynosi l a szerokość a. Obydwa boki prostokąta są przewodami równoległymi do jego długości. Odcinki d znajdują się poza prostokątem. Prąd l1 płynie przez obydwa w przeciwnych sobie kierunkach.
76.

Cylindryczny solenoid nawinięty jest na żelazny rdzeń, którego podatność magnetyczna wynosi x x. Korzystając z Równania 14.9 wykaż, że indukcyjność własna tego solenoidu wynosi L=1+xμ0N2SlL=1+xμ0N2Sl, gdzie l l jest jego długością, S S – polem przekroju poprzecznego, a N N – liczbą zwojów.

77.

Solenoid z poprzedniego zadania nawinięto na żelazny rdzeń o podatności magnetycznej 4 10 3 4 10 3 .

 1. Ile wynosi indukcja pola magnetycznego wewnątrz rdzenia, jeśli przez solenoid płynie prąd o natężeniu 2 A 2A?
 2. Ile wynosi efektywne natężenie prądu powierzchniowego, którego źródłem są występujące w żelaznym rdzeniu pętle o rozmiarach atomu, w których płynie prąd?
 3. Ile wynosi indukcyjność własna solenoidu z rdzeniem?
78.

Cewka o N = 3000 N=3000 zwojach nawinięta na żelazny rdzeń w kształcie toroidu o przekroju prostokątnym o promieniu wewnętrznym R 1 = 7 cm R 1 = 7 cm , zewnętrznym R 2 = 9 cm R 2 = 9 cm , wysokości h = 3 cm h= 3 cm i podatności magnetycznej 5,2 10 3 5,2 10 3 .

 1. Ile wynosi indukcyjność własna cewki?
 2. Ile wynosi pole magnetyczne w środku rdzenia, jeśli przez cewkę płynie prąd o natężeniu 2 A 2A?
 3. Ile wynosi efektywne natężenie prądu powierzchniowego?
79.

W czasie t=0st=0s poniższy obwód został zamknięty przełącznikiem S S. Wyznacz natężenie prądu płynącego przez baterię

 1. w chwili zamknięcia obwodu;
 2. po osiągnięciu przez obwód stanu ustalonego.


12 woltowa bateria połączona szeregowo z 5 omowym opornikiem, cewką indukcyjności 1 henra, 3 omowym opornikiem i otwartym włącznikiem S. Równoległe do 3omowego opornika i cewki o indykcyjności 2 henrów.
80.

W obwodzie RLC R = 7 Ω R= 7 Ω , L = 10 mH L= 10 mH i C = 3 µF C= 3 µF . Początkowy ładunek na kondensatorze wynosi 8 µC 8µC przy zerowym prądzie. Oblicz ładunek na kondensatorze

 1. po pięciu cyklach oscylacji;
 2. po pięćdziesięciu cyklach.
81.

Prąd o natężeniu 100 A 100A płynący przez cewkę o indukcyjności własnej 25 H 25H wyłączony jest w czasie 1 ms 1ms.

 1. Ile wynosi napięcie przeciwdziałające wyłączeniu prądu?
 2. Co nierealnego jest w tym wyniku?
 3. Które założenie jest za to odpowiedzialne?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.