Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Mechanika
  1. 1 Jednostki i miary
   1. Wstęp
   2. 1.1 Zakres stosowalności praw fizyki
   3. 1.2 Układy jednostek miar
   4. 1.3 Konwersja jednostek
   5. 1.4 Analiza wymiarowa
   6. 1.5 Szacowanie i pytania Fermiego
   7. 1.6 Cyfry znaczące
   8. 1.7 Rozwiązywanie zadań z zakresu fizyki
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Wektory
   1. Wstęp
   2. 2.1 Skalary i wektory
   3. 2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
   4. 2.3 Działania na wektorach
   5. 2.4 Mnożenie wektorów
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Ruch prostoliniowy
   1. Wstęp
   2. 3.1 Położenie, przemieszczenie, prędkość średnia
   3. 3.2 Prędkość chwilowa i szybkość średnia
   4. 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
   5. 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
   6. 3.5 Spadek swobodny i rzut pionowy
   7. 3.6 Wyznaczanie równań ruchu metodą całkowania
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Ruch w dwóch i trzech wymiarach
   1. Wstęp
   2. 4.1 Przemieszczenie i prędkość
   3. 4.2 Przyspieszenie
   4. 4.3 Rzuty
   5. 4.4 Ruch po okręgu
   6. 4.5 Ruch względny w jednym i dwóch wymiarach
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 5 Zasady dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 5.1 Pojęcie siły
   3. 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
   4. 5.3 Druga zasada dynamiki Newtona
   5. 5.4 Masa i ciężar ciała
   6. 5.5 Trzecia zasada dynamiki Newtona
   7. 5.6 Rodzaje sił
   8. 5.7 Rozkłady sił działających na ciała
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 6 Zastosowania zasad dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 6.1 Rozwiązywanie zadań związanych z zasadami dynamiki Newtona
   3. 6.2 Tarcie
   4. 6.3 Siła dośrodkowa
   5. 6.4 Siła oporu i prędkość graniczna
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 7 Praca i energia kinetyczna
   1. Wstęp
   2. 7.1 Praca
   3. 7.2 Energia kinetyczna
   4. 7.3 Zasada zachowania energii mechanicznej
   5. 7.4 Moc
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 8 Energia potencjalna i zasada zachowania energii
   1. Wstęp
   2. 8.1 Energia potencjalna układu
   3. 8.2 Siły zachowawcze i niezachowawcze
   4. 8.3 Zasada zachowania energii
   5. 8.4 Wykresy energii potencjalnej
   6. 8.5 Źródła energii
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  9. 9 Pęd i zderzenia
   1. Wstęp
   2. 9.1 Pęd
   3. 9.2 Popęd siły i zderzenia
   4. 9.3 Zasada zachowania pędu
   5. 9.4 Rodzaje zderzeń
   6. 9.5 Zderzenia w wielu wymiarach
   7. 9.6 Środek masy
   8. 9.7 Napęd rakietowy
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 10 Obroty wokół stałej osi
   1. Wstęp
   2. 10.1 Zmienne opisujące ruch obrotowy
   3. 10.2 Obroty ze stałym przyspieszeniem kątowym
   4. 10.3 Związek między wielkościami w ruchach obrotowym i postępowym
   5. 10.4 Moment bezwładności i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   6. 10.5 Obliczanie momentu bezwładności
   7. 10.6 Moment siły
   8. 10.7 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego
   9. 10.8 Praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 11 Moment pędu
   1. Wstęp
   2. 11.1 Toczenie się ciał
   3. 11.2 Moment pędu
   4. 11.3 Zasada zachowania momentu pędu
   5. 11.4 Precesja żyroskopu
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 12 Równowaga statyczna i sprężystość
   1. Wstęp
   2. 12.1 Warunki równowagi statycznej
   3. 12.2 Przykłady równowagi statycznej
   4. 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
   5. 12.4 Sprężystość i plastyczność
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  13. 13 Grawitacja
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
   3. 13.2 Grawitacja przy powierzchni Ziemi
   4. 13.3 Energia potencjalna i całkowita pola grawitacyjnego
   5. 13.4 Orbity satelitów i ich energia
   6. 13.5 Prawa Keplera
   7. 13.6 Siły pływowe
   8. 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  14. 14 Mechanika płynów
   1. Wstęp
   2. 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
   3. 14.2 Pomiar ciśnienia
   4. 14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne
   5. 14.4 Prawo Archimedesa i siła wyporu
   6. 14.5 Dynamika płynów
   7. 14.6 Równanie Bernoulliego
   8. 14.7 Lepkość i turbulencje
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fale i akustyka
  1. 15 Drgania
   1. Wstęp
   2. 15.1 Ruch harmoniczny
   3. 15.2 Energia w ruchu harmonicznym
   4. 15.3 Porównanie ruchu harmonicznego z ruchem jednostajnym po okręgu
   5. 15.4 Wahadła
   6. 15.5 Drgania tłumione
   7. 15.6 Drgania wymuszone
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 16 Fale
   1. Wstęp
   2. 16.1 Fale biegnące
   3. 16.2 Matematyczny opis fal
   4. 16.3 Prędkość fali na naprężonej strunie
   5. 16.4 Energia i moc fali
   6. 16.5 Interferencja fal
   7. 16.6 Fale stojące i rezonans
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 17 Dźwięk
   1. Wstęp
   2. 17.1 Fale dźwiękowe
   3. 17.2 Prędkość dźwięku
   4. 17.3 Natężenie dźwięku
   5. 17.4 Tryby drgań fali stojącej
   6. 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
   7. 17.6 Dudnienia
   8. 17.7 Efekt Dopplera
   9. 17.8 Fale uderzeniowe
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
  17. Rozdział 17
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Sprawdź, czy rozumiesz

2.1
 1. nie są równe, ponieważ są ortogonalne;
 2. nie są równe, ponieważ mają różne moduły;
 3. nie są równe, ponieważ mają różne moduły i kierunki;
 4. nie są równe, ponieważ mają przeciwne zwroty;
 5. równe.
2.2

16 m 16 m ;
D = 16 m u ^ D =16 m u ^ .

2.3

G = 28,2 c m G=28,2 c m , θ G = 291 θ G = 291 .

2.4

D = 5,0 c m i ^ 3,0 c m j ^ D =5,0 c m i ^ 3,0 c m j ^ ;
mucha przesunęła się 5,0 cm w lewo i 3,0 cm w dół od punktu początkowego.

2.5

5,83 cm; 211 211

2.6

D = 20 m i ^ . D =20 m i ^ .

2.7

35,1 m/s = 126,4 km/h . 35,1m/s=126,4km/h.

2.8

G = 10,25 c m i ^ 26,22 c m j ^ . G =10,25 c m i ^ 26,22 c m j ^ .

2.9

D = 55,7 N D=55,7 N ;
kierunek 65 , 7 65, 7 na północ od kierunku wschodniego

2.10

v ^ = 0,8 i ^ + 0,6 j ^ v ^ =0,8 i ^ +0,6 j ^ ,
36 , 87 36, 87 na północ od kierunku wschodniego

2.11

A B = 57,3 A B =57,3,
F C = 27,8 F C =27,8.

2.13

131 , 9 131, 9

2.14

W 1 = 1,5 J W 1 =1,5 J , W 2 = 0,3 J W 2 =0,3 J

2.15

A × B = 40,1 k ^ A × B =40,1 k ^ lub | A × B | = 40,1 | A × B | =40,1, zwrot za kartkę; C × F = 157,6 k ^ C × F =157,6 k ^ lub | C × F | = 157,6 | C × F | =157,6, zwrot nad kartkę

2.16
 1. 2 k ^ 2 k ^ ;
 2. 2 2;
 3. 153 , 4 153, 4 ;
 4. 135 135 .

Pytania

1.

skalarną

3.

możliwe różne odpowiedzi

5.

powinny być równoległe; suma modułów; powinny być przeciwnie skierowane; zero

7.

tak; tak

9.

zero, tak

11.

nie

13.

są równe; są równe; są takie same

15.

wersor osi x x

17.

Składowe też są równe.

19.

tak

21.
 1. C = A B C= A B ,
 2. C = A × B C = A × B lub C = A B C = A B ,
 3. C = A × B C = A × B ,
 4. C = A B C =A B ,
 5. C + 2 A = B C +2 A = B ,
 6. C = A × B C = A × B ,
 7. po lewej stronie znaku równości znajduje się skalar, a po prawej wektor,
 8. C = 2 A × B C =2 A × B ,
 9. C = A / B C = A /B,
 10. C = A / B C = A /B.
23.

Są ortogonalne

Zadania

25.

h = 49 m u ^ h =49 m u ^ , 49 m 49 m .

27.

30,8 m, 35 , 7 35, 7 na zachód od igły wskazującej kierunek północny

29.

134 km, 80 80 .

31.

7,34 km, 63 , 5 63, 5 na południe od kierunku wschodniego

33.

3,8 km w kierunku wschodnim; 3,2 km w kierunku północnym; 7,0 km

35.

14,3 km, 65 65 .

37.

A = 8,66 i ^ + 5,00 j ^ A =8,66 i ^ +5,00 j ^ ,
B = + 30,09 i ^ + 39,93 j ^ B =+30,09 i ^ +39,93 j ^ ,
C = + 6,00 i ^ 10,39 j ^ C =+6,00 i ^ 10,39 j ^ ,
D = 15,97 i ^ + 12,04 j ^ D =15,97 i ^ +12,04 j ^ ,
F = 17,32 i ^ 10,00 j ^ F =17,32 i ^ 10,00 j ^ .

39.
 1. 1,94 km, 7,24 km
 2. dowód
41.

3,8 km na wschód, 3,2 km na północ; 2,0 km;
D = 3,8 km i ^ + 3,2 km j ^ D =3,8km i ^ +3,2km j ^

43.

P 1 ( 2,165 m ; 1,250 m ) P 1 (2,165 m ; 1,250 m ), P 1 ( 1,900 m ; 3,290 m ) P 1 (1,900 m ; 3,290 m ), 5,27 m

45.

8,60 m,
A ( 2 5 m ; 0,647 π r a d ) A(2 5 m ; 0,647π r a d ),
B ( 3 2 m ; 0,75 π r a d ) B(3 2 m ; 0,75π r a d ).

47.
 1. A + B = 4 i ^ 6 j ^ A + B =4 i ^ 6 j ^ , | A + B | = 7,211 | A + B | =7,211 oraz θ = 213 , 7 θ=213, 7 ;
 2. A B = 2 i ^ 2 j ^ A B =2 i ^ 2 j ^ , | A B | = 2 2 | A B | =2 2 oraz θ = 45 θ= 45 .
49.
 1. C = 5,0 m i ^ 1,0 m j ^ 3,0 m k ^ C =5,0 m i ^ 1,0 m j ^ 3,0 m k ^ , C = 5,92 m C=5,92 m ;
 2. D = 4,0 m i ^ 11,0 m j ^ + 15,0 m k ^ D =4,0 m i ^ 11,0 m j ^ +15,0 m k ^ , D = 19,03 m D=19,03 m .
51.

D = 3,3 k m i ^ 6,6 k m j ^ D =3,3 k m i ^ 6,6 k m j ^ , gdzie i ^ i ^ wskazuje na wschód, 7,34 km, 63 , 5 63, 5 .

53.
 1. R = 1,35 i ^ 22,04 j ^ R =1,35 i ^ 22,04 j ^ ,
 2. R = 17,98 i ^ + 0,89 j ^ R =17,98 i ^ +0,89 j ^ .
55.

D = 200 m i ^ + 300 m j ^ D =200 m i ^ +300 m j ^ , D = 360,5 m D=360,5 m , 56 , 3 56, 3 na północ od kierunku wschodniego.

57.

R = 3 m i ^ 16 m j ^ . R =3 m i ^ 16 m j ^ .

59.

E = E E ^ E =E E ^ ,
E x = + 178,9 V / m E x =+178,9 V / m ,
E y = 357,8 V / m E y =357,8 V / m ,
E z = 0,0 V / m E z =0,0 V / m ,
θ E = arctg ( 2 ) θ E =arctg(2).

61.
 1. R B = 12,278 k m i ^ + 7,089 k m j ^ + 2,500 k m k ^ R B =12,278 k m i ^ +7,089 k m j ^ +2,500 k m k ^ , R D = 0,262 k m i ^ + 3,000 k m k ^ R D =0,262 k m i ^ +3,000 k m k ^ ;
 2. | R B R D | = 14,414 k m | R B R D | =14,414 k m .
63.
 1. 0,
 2. 0,
 3. 0,866,
 4. 17,32.
65.

θ i = 64 , 12 θ i =64, 12 , θ j = 150 , 79 θ j =150, 79 , θ k = 77 , 39 θ k =77, 39 .

67.
 1. 119 ,98 k ^ 119,98 k ^ ,
 2. 173 ,2 k ^ 173,2 k ^ ,
 3. + 93,69 k ^ +93,69 k ^ ,
 4. 413 ,2 k ^ 413,2 k ^ ,
 5. + 39 ,93 k ^ +39,93 k ^ ,
 6. 30 ,09 k ^ 30,09 k ^ ,
 7. + 149 ,9 k ^ +149,9 k ^ ,
 8. 0 0.
69.
 1. 0 0,
 2. 173,194 173,194,
 3. + 199 ,993 k ^ +199,993 k ^ .

Zadania dodatkowe

71.
 1. 18,4 km i 26,2 km;
 2. 31,5 km i 5,56 km.
73.
 1. ( r , π φ ) (r,πφ),
 2. ( 2 r , φ + 2 π ) (2r,φ+2π),
 3. ( 3 r , φ ) (3r,φ).
75.

d PM = 33,12 n m i = 61,34 k m d PM =33,12 n m i =61,34 k m , d NP = 35,47 n m i = 65,69 k m d NP =35,47 n m i =65,69 k m .

77.

dowód

79.
 1. 10,00 m 10,00 m ,
 2. 5 π m 5π m ,
 3. 0 0.
81.

22,2 km/h, 35 , 8 35, 8 na południe od kierunku zachodniego

83.

240,2 m; 2 , 2 2, 2 na południe od kierunku zachodniego

85.

B = 4,0 i ^ + 3,0 j ^ B =4,0 i ^ +3,0 j ^ lub B = 4,0 i ^ 3,0 j ^ B =4,0 i ^ 3,0 j ^

87.

dowód

Zadania trudniejsze

89.

G = 2375 17 9792. G =2375 17 9792.

91.

dowód

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.