Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

88.

Moduł wektora B B jest równy 5,0 cm, a moduł wektora A A jest równy 4,0 cm. Znajdź kąt między tymi wektorami, jeśli | A + B | = 3,0 c m | A + B | =3,0 c m i | A B | = 3,0 c m | A B | =3,0 c m .

89.

Jaka jest wartość rzutu wektora siły G = 3,0 N i ^ + 4,0 N j ^ + 10,0 N k ^ G =3,0 N i ^ +4,0 N j ^ +10,0 N k ^ na kierunek wektora siły H = 1,0 N i ^ + 4,0 N j ^ H =1,0 N i ^ +4,0 N j ^ ?

90.

Poniższy rysunek przedstawia trójkąt stworzony przez trzy wektory A A , B B i C C . Wektor C C łączy środki wektorów A A i B B . Udowodnij, że C = C / 2 C = C /2.

Wektory A, B oraz C tworzą trójkąt. Wektor A skierowany jest po skosie w górę i w prawo. Wektor B ma punkt początkowy w punkcie końcowym wektora A, skierowany jest w dół i w prawo. Wektor C ma punkt początkowy w punkcie końcowym wektora B i punkt końcowy w punkcie początkowym wektora A i skierowany jest w lewo. Wektor C prim jest równoległy do wektora C i łączy środki wektorów A i B.
91.

Odległości między punktami leżącymi na płaszczyźnie nie zmieniają się podczas obrotu układu współrzędnych. Innymi słowy, moduł wektora podczas obrotu układu współrzędnych jest niezmienny. Przypuśćmy, że układ współrzędnych S S obracamy względem swojego początku o kąt φ φ, tworząc nowy układ współrzędnych S S (zobacz rysunek). Punkt leżący na płaszczyźnie opisują współrzędne ( x , y ) (x,y) układu S S oraz współrzędne ( x , y ) ( x , y ) układu S S .

(a) Udowodnij, że współrzędne układu S S oraz współrzędne układu S S związane są ze sobą w następujący sposób:

{ x ' = x cos φ + y sin φ y ' = x sin φ + y cos φ { x ' = x cos φ + y sin φ y ' = x sin φ + y cos φ

(b) Udowodnij, że obrót układu współrzędnych nie ma wpływu na odległość punktu P P od początku układu współrzędnych. Musisz dowieść, że

x 2 + y 2 = x 2 + y 2 . x 2 + y 2 = x 2 + y 2 .

(c) Udowodnij, że obrót układu współrzędnych nie ma wpływu na odległość między punktami P P i Q Q. Musisz dowieść, że

PQ=xPxQ2+yPyQ2PQ=xPxQ2+yPyQ2. P Q = x P x Q 2 + y P y Q 2 P Q = x P x Q 2 + y P y Q 2 .
Na rysunku przedstawiono dwa dwuwymiarowe układy współrzędnych kartezjańskich. Czerwony układ współrzędnych S ma poziomą oś x o zwrocie w prawo i pionową oś y o zwrocie w górę. Niebieski układ współrzędnych S prim ma ten sam punkt początkowy co układ S, ale jest obrócony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o kąt fi. W układach znajdują się dwa punkty – P oraz Q. Współrzędna x punktu P w układzie S zaznaczona jest poprzez poprowadzenie od punktu linii przerywanej, równoległej do osi y. Współrzędna y punktu P w układzie S zaznaczona jest poprzez poprowadzenie od punktu linii przerywanej, równoległej do osi x. Współrzędna x prim punktu P w układzie S prim zaznaczona jest poprzez poprowadzenie od punktu linii przerywanej, równoległej do osi y prim. Współrzędna y prim punktu P w układzie S prim zaznaczona jest poprzez poprowadzenie od punktu linii przerywanej, równoległej do osi x prim.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.