Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Podsumowanie

14.1 Indukcyjność wzajemna

 • Indukcyjność jest własnością urządzenia określającą jego zdolność do indukowania SEM w innym urządzeniu.
 • Indukcyjność wzajemna występuje w dwóch urządzeniach, które indukują wzajemnie SEM.
 • Zmiana natężenia prądu d i 1 d t d i 1 d t w jednym obwodzie indukuje SEM ( ε 2 ε 2 ) w drugim
  ε 2 = M d i 1 d t , ε 2 = M d i 1 d t ,
  gdzie M M jest indukcyjnością wzajemną między dwoma obwodami. Znak minus wynika z reguły Lenza.
 • Podobnie zmiana natężenia prądu d i 2 d t d i 2 d t w drugim obwodzie indukuje SEM ( ε 2 ε 2 ) w pierwszym
  ε 1 = M d i 2 d t , ε 1 = M d i 2 d t ,
  gdzie M M jest tą samą indukcyjnością wzajemną, co w przypadku odwrotnego procesu.

14.2 Samoindukcja i cewki indukcyjne

 • Zjawisko samoindukcji polega na indukowaniu się SEM w cewce indukcyjnej, przez którą płynie zmienny prąd
  ε = L d i d t , ε= L d i d t ,
  gdzie L L nazywane jest indukcyjnością własną cewki, a d i d t d i d t jest szybkością zmian natężenia płynącego przez nią prądu. Znak minus oznacza, że SEM przeciwdziała zmianom natężenia prądu zgodnie z regułą Lenza. Jednostką indukcyjności własnej jest henr ( H H), 1 H = 1 Ω s 1 H = 1 Ω s .
 • Indukcyjność własna solenoidu wynosi
  L = μ 0 N 2 S l , L= μ 0 N 2 S l ,
  gdzie N N oznacza liczbę zwojów, S S jest polem przekroju poprzecznego solenoidu, i i jest jego dlugością, a μ 0 = 4 π 10 7 T m A μ 0 = 4 π 10 7 T m A jest przenikalnością magnetyczną próżni.
 • Indukcyjność własna toroidalnej cewki o przekroju prostokątnym wynosi
  L = μ 0 N 2 h 2 π ln R 2 R 1 , L = μ 0 N 2 h 2 π ln R 2 R 1 ,
  gdzie N N jest liczbą zwojów, R 1 i R 2 R 1 i R 2 są wewnętrznym i zewnętrznym promieniem toroidu, h h jest jego wysokością, a μ 0 = 4 π 10 7 T m A μ 0 = 4 π 10 7 T m A jest przenikalnością magnetyczną próżni.

14.3 Energia magazynowana w polu magnetycznym

 • Energia zmagazynowana na cewce indukcyjnej wynosi
  E L = 1 2 L I 2 . E L = 1 2 L I 2 .
 • Indukcyjność własna na jednostkę długości kabla koncentrycznego wynosi
  L l = μ 0 2 π ln R 2 R 1 . L l = μ 0 2 π ln R 2 R 1 .

14.4 Obwody RL

 • Kiedy połączymy szeregowo opornik, cewkę indukcyjną i źródło napięcia, zachowanie natężenia prądu w czasie opisywane jest równaniem (włączanie)
  i t = ε R 1 e R t L = ε R 1 e t τ L , i t = ε R 1 e R t L = ε R 1 e t τ L ,
  a początkowe natężenie prądu wynosi I 0 = ε R I 0 = ε R .
 • Charakterystyczna stała czasowa obwodu RL wynosi τ L = L R τ L = L R , gdzie L L jest indukcyjnością własną, a R R oporem.
 • W czasie od 00 do τ L τ L natężenie prądu rośnie od 0 0 do 0,632I00,632I0 \num{0,632}I_0.
 • Po zwarciu cewki z opornikiem prąd zanika według równania (wyłączanie)
  i t = ε R e t τ L . i t = ε R e t τ L .
  W czasie od 0 0 do τ L τ L natężenie prądu spada od 0 0 do 0,638I00,638I0 \num{0,638}I_0.

14.5 Oscylacje obwodów LC

 • Energia przenoszona jest cyklicznie między kondensatorem a cewką indukcyjną w obwodzie LC z częstością kątową ω=1LCω=1LC \omega=1/\sqrt{LC}.
 • Ładunek na kondensatorze i natężenie prądu w obwodzie dane są równaniami
  qt=q0cosωt+ϕ,qt=q0cosωt+ϕ, q \apply (t) = q_0 \cos (\omega t + \phi) \text{,}
  it=ωq0sinωt+ϕ.it=ωq0sinωt+ϕ. i \apply (t) = -\omega q_0 \sin (\omega t + \phi) \text{.}

14.6 Obwody RLC

 • Zależność ładunku od czasu w słabo tłumionym obwodzie RLC opisuje równanie
  q t = q 0 e R t 2 L cos ω t + ϕ . q t = q 0 e R t 2 L cos ω t + ϕ .
 • Częstość kątowa w słabo tłumionym obwodzie RLC wynosi
  ω = 1 L C ( R 2 L ) 2 . ω = 1 L C ( R 2 L ) 2 .
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.