Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Sprawdź, czy rozumiesz

7.1

Nie, tylko wartość tej siły pozostawała stała. Zmieniał się jej kierunek zgodnie ze zmianą kierunku i zwrotu wektora przemieszczenia.

7.2

Nie, jest stała tylko w pobliżu powierzchni Ziemi.

7.3

W = 35 J W = 35 J

7.4
 1. Siła sprężystości jest przeciwna do zmiany długości, więc praca jest ujemna.
 2. 0,54 J.
7.5
 1. samochód;
 2. ciężarówka
7.6

Przeciwnie.

7.7

3 m / s . 3 m / s .

7.8

980 W.

Pytania

1.

Przykładem może być „pchanie” ściany. Pomimo tego, że tracona jest energia, nie jest ona przekazywana, więc w konsekwencji nie ma przemieszczenia, a zatem nie ma wykonywanej pracy.

3.

Kiedy przebijesz się przez ścianę, nadal przykładasz siłę, ale nie występuje już przesunięcie.

5.

Całkowite przemieszczenie wynosi zero, więc nie wykonuje pracy.

7.

Dzięki schodom Tarzan nie będzie musiał wydatkować energię szybko, ale stopniowo.

9.

Pierwsza cząstka ma energię kinetyczną 4 1 2 m v 2 4 1 2 m v 2 , z kolei druga 2 1 2 m v 2 2 1 2 m v 2 , czyli energia kinetyczna pierwszej cząstki jest dwa razy większa niż drugiej.

11.

Kosiarka zwiększałaby energię dla 90 < θ < 90 90 <θ< 90 i traciła dla 90 < θ < 270 90 <θ< 270 . W przypadku ruchu z tarciem oczywiście kosiarka zmniejszałaby swoją energię na przeciwdziałanie sile tarcia, ale zakładamy w tym przypadku, że tarcie jest pomijalnie małe.

13.

Energia kinetyczna drugiej kulki będzie dwa razy większa niż pierwszej.

15.

Jeżeli nie przyjmiesz założenia, że w danej sytuacji nie ma tarcia, to zawsze wykonujesz dodatnią pracę, żeby przeciwdziałać pracy siły tarcia działającej na ciebie. W przypadku stałej prędkości praca wypadkowa w takim układzie wynosi zero.

17.

Sprzęt gospodarstwa domowego jest oceniany na podstawie mocy pobieranej w stosunkowo małym czasie. Nie ma znaczenia, jak długo jest włączony, istotna jest tylko energia pobierana przez nie w jednostce czasu.

19.

Wyładowanie jest krótkotrwałe, więc energia przekazana do naszego ciała jest niewielka.

21.

Jeśli siła działająca na ciało ma zwrot przeciwny do wektora prędkości ciała, to moc może być ujemna.

Zadania

23.

3,00 J

25.
 1. 593 kJ;
 2. –589 kJ;
 3. 0 J.
27.

3,14 kJ

29.
 1. –700 J;
 2. 0 J;
 3. 700 J;
 4. 38,6 N;
 5. 0 J.
31.

100 J

33.
 1. 2,45 J;
 2. – 2,45 J;
 3. 0 N.
35.
 1. 2,22 kJ;
 2. −2,22 kJ;
 3. 0 J.
37.

18,6 kJ.

39.
 1. 2,32 kN;
 2. 22,0 kJ.
41.

835 N.

43.

257 J.

45.

1,47 m/s;

47.
 1. 772 kJ;
 2. 4,0 kJ;
 3. 1,8 10 16 J 1,8 10 16 J .
49.
 1. 2,6 kJ;
 2. 640 J.
51.

2,72 kN.

53.

102 N.

55.

2,8 m/s.

57.

W ( pocisk ) = 20 · W ( skrzynia ) W(pocisk)=20·W(skrzynia).

59.

12,8 kN.

61.

0,25.

63.
 1. 24 m/s;
 2. 29,4 m.
65.

310 m/s.

67.
 1. 40;
 2. 8 milionów
69.

675 zł.

71.
 1. 208 W;
 2. 141 s
73.
 1. 3,20 s;
 2. 4,04 s.
75.
 1. 224 s;
 2. 24,8 MW;
 3. 49,7 kN.
77.
 1. 1,57 kW;
 2. 6,28 kW.
79.

6,83 μ W . 6,83 μ W .

81.
 1. 8,51 J;
 2. 8,51 W.
83.

1,7 kW.

Zadania dodatkowe

85.

15 N m . 15 N m .

86.

39 N m . 39 N m .

88.
 1. 208 N m 208 N m ;
 2. 240 N m 240 N m .
90.
 1. 0,9 N m 0,9 N m ;
 2. 0,83 N m 0,83 N m .
92.
 1. 10 J;
 2. 10 J;
 3. 380 N/m.
94.

160 J/s

96.
 1. 10 N;
 2. 20 W.

Zadania trudniejsze

98.

Przy ruchu skrzyni w górę:

 1. 3,46 kJ;
 2. −1,89 kJ;
 3. −1,57 kJ;
 4. 0 N;

Przy ruchu w dół:

 1. −0,39 kJ;
 2. −1,18 kJ;
 3. 1,57 kJ;
 4. 0 N.
100.

8,0 J.

102.

35,7 J.

104.

24,3 J.

106.
 1. 40 KM;
 2. 39,8 MJ;
 3. 80 KM, 79,6 MJ przy 30 m/s.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.