Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Mechanika
  1. 1 Jednostki i miary
   1. Wstęp
   2. 1.1 Zakres stosowalności praw fizyki
   3. 1.2 Układy jednostek miar
   4. 1.3 Konwersja jednostek
   5. 1.4 Analiza wymiarowa
   6. 1.5 Szacowanie i pytania Fermiego
   7. 1.6 Cyfry znaczące
   8. 1.7 Rozwiązywanie zadań z zakresu fizyki
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Wektory
   1. Wstęp
   2. 2.1 Skalary i wektory
   3. 2.2 Układy współrzędnych i składowe wektora
   4. 2.3 Działania na wektorach
   5. 2.4 Mnożenie wektorów
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 3 Ruch prostoliniowy
   1. Wstęp
   2. 3.1 Położenie, przemieszczenie, prędkość średnia
   3. 3.2 Prędkość chwilowa i szybkość średnia
   4. 3.3 Przyspieszenie średnie i chwilowe
   5. 3.4 Ruch ze stałym przyspieszeniem
   6. 3.5 Spadek swobodny i rzut pionowy
   7. 3.6 Wyznaczanie równań ruchu metodą całkowania
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Ruch w dwóch i trzech wymiarach
   1. Wstęp
   2. 4.1 Przemieszczenie i prędkość
   3. 4.2 Przyspieszenie
   4. 4.3 Rzuty
   5. 4.4 Ruch po okręgu
   6. 4.5 Ruch względny w jednym i dwóch wymiarach
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  5. 5 Zasady dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 5.1 Pojęcie siły
   3. 5.2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona
   4. 5.3 Druga zasada dynamiki Newtona
   5. 5.4 Masa i ciężar ciała
   6. 5.5 Trzecia zasada dynamiki Newtona
   7. 5.6 Rodzaje sił
   8. 5.7 Rozkłady sił działających na ciała
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 6 Zastosowania zasad dynamiki Newtona
   1. Wstęp
   2. 6.1 Rozwiązywanie zadań związanych z zasadami dynamiki Newtona
   3. 6.2 Tarcie
   4. 6.3 Siła dośrodkowa
   5. 6.4 Siła oporu i prędkość graniczna
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 7 Praca i energia kinetyczna
   1. Wstęp
   2. 7.1 Praca
   3. 7.2 Energia kinetyczna
   4. 7.3 Zasada zachowania energii mechanicznej
   5. 7.4 Moc
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  8. 8 Energia potencjalna i zasada zachowania energii
   1. Wstęp
   2. 8.1 Energia potencjalna układu
   3. 8.2 Siły zachowawcze i niezachowawcze
   4. 8.3 Zasada zachowania energii
   5. 8.4 Wykresy energii potencjalnej
   6. 8.5 Źródła energii
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  9. 9 Pęd i zderzenia
   1. Wstęp
   2. 9.1 Pęd
   3. 9.2 Popęd siły i zderzenia
   4. 9.3 Zasada zachowania pędu
   5. 9.4 Rodzaje zderzeń
   6. 9.5 Zderzenia w wielu wymiarach
   7. 9.6 Środek masy
   8. 9.7 Napęd rakietowy
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  10. 10 Obroty wokół stałej osi
   1. Wstęp
   2. 10.1 Zmienne opisujące ruch obrotowy
   3. 10.2 Obroty ze stałym przyspieszeniem kątowym
   4. 10.3 Związek między wielkościami w ruchach obrotowym i postępowym
   5. 10.4 Moment bezwładności i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   6. 10.5 Obliczanie momentu bezwładności
   7. 10.6 Moment siły
   8. 10.7 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego
   9. 10.8 Praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  11. 11 Moment pędu
   1. Wstęp
   2. 11.1 Toczenie się ciał
   3. 11.2 Moment pędu
   4. 11.3 Zasada zachowania momentu pędu
   5. 11.4 Precesja żyroskopu
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  12. 12 Równowaga statyczna i sprężystość
   1. Wstęp
   2. 12.1 Warunki równowagi statycznej
   3. 12.2 Przykłady równowagi statycznej
   4. 12.3 Naprężenie, odkształcenie i moduł sprężystości
   5. 12.4 Sprężystość i plastyczność
   6. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  13. 13 Grawitacja
   1. Wstęp
   2. 13.1 Prawo powszechnego ciążenia
   3. 13.2 Grawitacja przy powierzchni Ziemi
   4. 13.3 Energia potencjalna i całkowita pola grawitacyjnego
   5. 13.4 Orbity satelitów i ich energia
   6. 13.5 Prawa Keplera
   7. 13.6 Siły pływowe
   8. 13.7 Teoria grawitacji Einsteina
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  14. 14 Mechanika płynów
   1. Wstęp
   2. 14.1 Płyny, gęstość i ciśnienie
   3. 14.2 Pomiar ciśnienia
   4. 14.3 Prawo Pascala i układy hydrauliczne
   5. 14.4 Prawo Archimedesa i siła wyporu
   6. 14.5 Dynamika płynów
   7. 14.6 Równanie Bernoulliego
   8. 14.7 Lepkość i turbulencje
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fale i akustyka
  1. 15 Drgania
   1. Wstęp
   2. 15.1 Ruch harmoniczny
   3. 15.2 Energia w ruchu harmonicznym
   4. 15.3 Porównanie ruchu harmonicznego z ruchem jednostajnym po okręgu
   5. 15.4 Wahadła
   6. 15.5 Drgania tłumione
   7. 15.6 Drgania wymuszone
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 16 Fale
   1. Wstęp
   2. 16.1 Fale biegnące
   3. 16.2 Matematyczny opis fal
   4. 16.3 Prędkość fali na naprężonej strunie
   5. 16.4 Energia i moc fali
   6. 16.5 Interferencja fal
   7. 16.6 Fale stojące i rezonans
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  3. 17 Dźwięk
   1. Wstęp
   2. 17.1 Fale dźwiękowe
   3. 17.2 Prędkość dźwięku
   4. 17.3 Natężenie dźwięku
   5. 17.4 Tryby drgań fali stojącej
   6. 17.5 Źródła dźwięków muzycznych
   7. 17.6 Dudnienia
   8. 17.7 Efekt Dopplera
   9. 17.8 Fale uderzeniowe
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
  17. Rozdział 17
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Pytania

1.

Podaj po jednym przykładzie fali poprzecznej i fali podłużnej. Jaki jest kierunek rozchodzenia się fali, a jaki drgań ośrodka w każdym z podanych przykładów?

2.

Sinusoidalna fala poprzeczna ma długość 2,80 m. W czasie 0,10 s punkt o współrzędnej x x leżący wzdłuż struny przemieszcza się z położenia maksymalnego y = 0,03 m y = 0,03 m do położenia równowagi y = 0 . y = 0 . Ile wynoszą: okres, częstotliwość i prędkość fali?

3.

Wyjaśnij różnicę między prędkością rozchodzenia się fali a częstotliwością fali mechanicznej. Która z tych wielkości wpływa na długość fali i w jaki sposób?

4.

Rozważ naprężoną sprężynę. Wzdłuż niej mogą powstawać zarówno fale poprzeczne, jak i podłużne. Jak wytworzyć każdy typ fal?

5.

Rozważ falę wytworzoną na sprężynie poruszanej ręką w górę i w dół. Czy długość takiej fali zależy od drogi, którą pokonuje ręka?

6.

Sinusoidalna fala poprzeczna, która powstała na naprężonej sprężynie ma okres T T. Każdy odcinek sprężyny porusza się prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Amplituda ruchu sprężyny wynosi A A. Czy drgania każdego odcinka mają okres równy okresowi drgań fali? Jaka będzie odpowiedź na to pytanie, jeśli amplitudę fali poprzecznej podwoimy, a okres pozostawimy bez zmiany?

7.

Fala elektromagnetyczna, przykładowo światło, nie wymaga ośrodka. Czy jesteś w stanie podać przykład potwierdzający to stwierdzenie?

8.

Jeśli poruszałbyś końcem sprężyny w górę i w dół 10 razy na sekundę, to jakie byłyby częstotliwość i okres sinusoidalnej fali utworzonej na sprężynie?

9.

Gdybyś poruszał końcem naprężonej sprężyny w górę i w dół z częstotliwością f, mógłbyś utworzyć sinusoidalną falę poprzeczną wzdłuż sprężyny. Czy liczba falowa zależy od częstotliwości, z jaką potrząsałbyś sprężyną?

10.

Czy prędkość drgań poprzecznych naprężonej struny, wzdłuż której rozchodzi się sinusoidalna fala poprzeczna, zależy od prędkości rozchodzenia się fali?

11.

W tym rozdziale rozważaliśmy fale, których prędkość jest stała. Czy dla ośrodka można mówić o przyspieszeniu?

12.

Po wrzuceniu kamyka do sadzawki możemy zauważyć powstawanie koncentrycznych fal zamiast pojedynczej fali. Czy potrafisz to wyjaśnić?

13.

Ile razy wzrośnie prędkość fali na strunie, jeżeli naprężenie struny zwiększy się czterokrotnie?

14.

Czy dźwięk porusza się szybciej w wodzie słonej niż w słodkiej, jeśli temperatury obu są takie same, a dźwięk biegnie po ich powierzchni?
ρ słodka 1000 k g m 3 ρ słodka 1000 k g m 3 ,
ρ słona 1030 k g m 3 ρ słona 1030 k g m 3 ,
K słodka = 2,15 10 9 P a K słodka =2,15 10 9 P a ,
K słona = 2,34 10 9 P a K słona =2,34 10 9 P a

15.

Struny gitary mają różne liniowe gęstości masy. Jeśli strunę o niższej gęstości i strunę o wyższej gęstości poddamy tym samym naprężeniom, to wzdłuż której z nich powstanie fala o większej prędkości?

16.

Poniżej pokazano trzy fale, które wytworzono na strunie w różnych chwilach czasu. Naprężenia strun są stałe. (a) Uporządkuj fale pod względem ich długości. (b) Uporządkuj fale pod względem ich częstotliwości.

Na rysunku są trzy fale, oznaczone jako A, B and C na tym samym wykresie.Położenia równowagi każdej z nich leżą na osi x. Fala A posiada amplitudę równą 4 jednostki. Grzbiet fali występuje dla x = 1.5 i x = 7.5. Fala B ma amplitudę równą 3 jednostki.Jej grzbiet znajduje się dla x = 2 a dolina dla x = 6. Fala C ma amplitudę równą 2 jednostki. Ma grzbiet dla x = 1 and x = 5.
17.

Linie trakcji elektrycznej rozmieszczone pomiędzy dwoma słupami czasami ulegają zerwaniu na skutek silnych podmuchów wiatru. Prędkość fali na takiej linii zależy od jej naprężenia. Co jest jego źródłem?

18.

Dwie struny różniące się liniowymi gęstościami masy połączono w jedną strunę. Koniec struny o większej gęstości liniowej przytwierdzono do ściany. Koniec o mniejszej gęstości student trzyma w ręku. Następnie student uderzył ręką koniec struny, wytwarzając falę. Gdyby naprężenie struny było stałe w całej jej długości, to czy prędkość fali w obu fragmentach struny byłaby identyczna?

19.

Rozważ naprężoną strunę o stałej liniowej gęstości masy. Siła zewnętrzna powoduje powstanie na niej fali o znanej częstości kołowej i amplitudzie. Jeśli częstotliwość siły zewnętrznej zmniejszy się o połowę, to jak zmieni się uśredniona w czasie moc przenoszona przez tę falę?

20.

Amplituda koncentrycznej fali na wodzie zmniejsza się w miarę wzrostu odległości od punktu, w którym wrzucono kamień. Wyjaśnij dlaczego.

21.

W przypadku poprzecznej fali ruch struny zachodzi w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali. Jak to możliwe, że energia jest przenoszona wzdłuż struny?

22.

Energia słoneczna ogrzewa te miejsca na kuli ziemskiej, które w ciągu dnia zwrócone są do Słońca. Dlaczego na biegunach jest zimno, podczas gdy na równiku jest ciepło?

23.

Natężenie fali kulistej zmniejsza się w miarę oddalania się jej od źródła. Jeśli w pobliżu źródła natężenie wynosi I 0 I 0 , to w jakiej odległości od źródła fala będzie miała natężenie 9 razy mniejsze?

24.

Fala padająca rozchodzi się wzdłuż struny zamocowanej do ściany z prędkością v v. Fala odbija się od końca struny. Opisz falę odbitą.

25.

Struna o długości 2,00 m i liniowej gęstości masy μ = 0,006 kg/m μ = 0,006 kg/m jest połączona z końcem struny o długości 2,00 m i liniowej gęstości masy μ = 0,012 kg/m μ = 0,012 kg/m . Koniec struny o wyższej gęstości przytwierdzono do ściany, natomiast swobodny koniec struny o niższej liniowej gęstości masy student trzyma w ręku w taki sposób, by naprężenie obu strun było takie samo. Opisz zjawiska zachodzące na granicy obu strun w przypadku gdy student wytworzył impuls wzdłuż struny.

26.

Dwóch studentów trzyma końce długiej struny. Każdy z nich wytwarza falę sinusoidalną na swoim końcu. Fale poruszają się w przeciwnych kierunkach. Jak będzie wyglądała fala, która jest wynikiem nałożenia się obu fal w punkcie odpowiadającym połowie długości struny.

27.

Wiele zagadnień omawianych w tym rozdziale może mieć zastosowanie do fal innych niż mechaniczne. W elektronice mamy do czynienia z falami przedstawionymi na poniższym rysunku. Taka fala może zostać utworzona przez urządzenie zwane konwerterem analogowo-cyfrowym, które przekształca ciągły sygnał napięcia na sygnał dyskretny. Jaki będzie wynik superpozycji takich dwóch sygnałów?

Na rysunku pokazano czerwoną falę o przebiegu schodkowym. Wartość y wynosi 0 dla x=0. Dla x=3, wartość y osiąga 2 i pozostaje stała aż do x=5. Następnie osiąga 3 i pozostaje stałe aż do x=8. Następnie maleje do o -2 i utrzymuje tę wartość aż do x=9. Następnie osiąga 0 i pozostaje stałe. Rysunek b pokazuje taką schodkową falę narysowana na niebiesko. Wartość y wynosi 0 dla x=0. Dla x=3, wartość y osiąga 2 i pozostaje stała aż do x=7. Następnie maleje do -1 i pozostaje stałe aż do x=9. Następnie osiąga 0 i pozostaje stałe.
28.

Każdy z dwóch końców struny o stałej liniowej gęstości masy jest trzymany przez studenta. Naprężenie struny jest stałe. Każdy student wytwarza falę poprzez rozhuśtanie struny. (a) Czy jest możliwe, aby fale miały równe prędkości? (b) Czy fale mogą mieć różne częstotliwości? (c) Czy fale mogą mieć różne długości?

29.

Producent ciężarówek zauważył, że rozpora silnika przedwcześnie ulega zużyciu. Inżynier ustalił, że wpada ona w rezonans przy pewnych częstotliwościach silnika. Jakie dwie cechy rozpory można zmodyfikować, aby usunąć problem?

30.

Dlaczego dachy kościołów częściej ulegają zniszczeniom podczas trzęsień Ziemi niż budynki mieszkalne?

31.

Pocieranie palcem brzegu kieliszka z winem może go wprawić w rezonans. Wyjaśnij dlaczego.

32.

Klimatyzatory umieszcza się czasami na dachach domów. Sporadycznie mogą one powodować, że na górnych piętrach domu słyszalne jest buczenie. Dlaczego? Jak można ograniczyć to zjawisko?

33.

Rozważmy falę stojącą, opisaną równaniem y ( x , t ) = 4,00 cm sin ( 3 m −1 x ) cos ( 4 s −1 t ) . y ( x , t ) = 4,00 cm sin ( 3 m −1 x ) cos ( 4 s −1 t ) . Czy w punkcie x = 0,00 m x = 0,00 m powstaje węzeł czy strzałka? Jeśli fala stojąca jest opisana przez równanie y ( x , t ) = 4,00 cm sin ( 3 m −1 x + π 2 ) cos ( 4 s −1 t ) y ( x , t ) = 4,00 cm sin ( 3 m −1 x + π 2 ) cos ( 4 s −1 t ) , to czy w punkcie x = 0,00 m x = 0,00 m powstanie węzeł czy strzałka?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.