Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

13.1 Wpływ długu publicznego na bilans handlowy i inwestycje

Z tożsamości (równania) oszczędności i inwestycji wynika, że jeśli zmienia się deficyt budżetu państwa, to zmienić się muszą również prywatne oszczędności lub prywatne inwestycje w kapitał rzeczowy, lub bilans handlowy (albo też jakaś kombinacja tych trzech elementów).

13.2 Polityka fiskalna a bilans handlowy

Rząd nie musi równoważyć budżetu co roku. Utrzymujący się przez długi czas wysoki deficyt budżetowy może jednak spowodować kilka negatywnych skutków makroekonomicznych. A będą to: przesunięcie w prawo krzywej popytu globalnego, co wywoła inflację; wypieranie prywatnych inwestycji spowalniające wzrost gospodarczy; uzależnienie się od napływu międzynarodowych inwestycji portfelowych, które tak łatwo i szybko, jak wpływają do danego kraju, mogą też z niego odpłynąć, wywołując kryzys gospodarczy o bardzo poważnych konsekwencjach.

13.3 Jak dług publiczny wpływa na oszczędności prywatne

Zgodnie z równoważnością (ekwiwalencją) ricardiańską zmiany prywatnych oszczędności równoważą zmiany zadłużenia państwa. A zatem większe oszczędności prywatne skompensują wyższe deficyty budżetowe, a nadwyżkom budżetowym będą towarzyszyć mniejsze oszczędności prywatne. Jeśli teoria ta jest prawdziwa, to zmiany w poziomie zadłużenia państwa nie powinny mieć wpływu na prywatne inwestycje w kapitał rzeczowy ani na bilans handlowy. Dowody empiryczne sugerują jednak, że ta teoretyczna koncepcja prawdziwa jest tylko częściowo.

13.4 Polityka fiskalna, inwestycje i wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy wynika z inwestycji w kapitał rzeczowy, kapitał ludzki i z postępu technicznego. Wydatki publiczne mogą wypierać inwestycje sektora prywatnego w kapitał rzeczowy, ale polityka fiskalna może również zwiększyć inwestycje w kapitał rzeczowy będący własnością publiczną, w kapitał ludzki (edukację) oraz na badania i rozwój. Możliwe metody poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa i zwiększenia akumulacji kapitału ludzkiego obejmują wyższe wydatki na płace dla nauczycieli i na inne potrzeby edukacyjne oraz reorganizację systemu edukacji, aby zwiększyć zachęty do efektywnego gospodarowania środkami. Stymulowanie prac badawczo-rozwojowych w celu przyspieszenia postępu technicznego może nastąpić w wyniku bezpośrednich wydatków państwa na badania i rozwój lub wprowadzenia ulg podatkowych dla przedsiębiorstw realizujących prace w obszarze B+R.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.