Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

W pewnym kraju oszczędności prywatne wynoszą 600, nadwyżka budżetowa jest równa 200, a nadwyżka handlowa wynosi 100. Jaki jest poziom prywatnych inwestycji w tej gospodarce?

2.

W pewnej gospodarce nadwyżka budżetowa wynosi 1000, prywatne oszczędności są równe 4000, a inwestycje wynoszą 5000.

  1. Zapisz tożsamość oszczędności i inwestycji dla tej gospodarki.
  2. Ile wynosi saldo bilansu handlowego?
  3. Jeśli nadwyżka budżetowa zmieni się w deficyt budżetowy równy 1000, przy stałym poziomie prywatnych oszczędności i inwestycji, jakie będzie nowe saldo bilansu handlowego?
3.

Pod koniec lat 90. XX w. Stany Zjednoczone przeszły od deficytu budżetowego do nadwyżki budżetowej przy jednoczesnym znacznym wzroście deficytu handlowego. Wykorzystując tożsamość oszczędności i inwestycji, określ, jak taka sytuacja wpłynęła na zmianę wartości inwestycji i/lub oszczędności.

4.

Wyobraźmy sobie gospodarkę, w której obowiązuje równoważność ricardiańska. W gospodarce tej deficyt budżetowy wynosi 50, deficyt handlowy jest równy 20, prywatne oszczędności wynoszą 130, a inwestycje 100. Jeśli deficyt budżetowy zwiększy się do 70, jak wpłynie to na inne składniki występujące w równaniu przedstawiającym tożsamość oszczędności i inwestycji?

5.

Dlaczego wielu ekspertów ds. edukacji twierdzi, że dla amerykańskiego szkolnictwa lepsza jest zmiana systemu bodźców, a nie wzrost nakładów finansowych? Nie decydując, które rozwiązanie jest lepsze, wymień przykładowe sposoby zmiany systemu bodźców.

6.

Jakie kroki może podjąć rząd, aby zachęcić przedsiębiorstwa do prac badawczo-rozwojowych?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.